mijn kijk op

Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongeren

Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongeren Jongerenpastoraat wordt in verschillende kerkelijke gemeenten toegepast. Daarmee is er tevens een diversiteit aan methoden. De waarde van het jongerenpastoraat zit niet altijd in de methode maar in de passie waarin het jongerenpastoraat gedaan wordt. Tenslotte levert het jongerenpastoraat een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en bewustwording bij jongeren tijdens het volwassen worden. In het jongerenpastoraat worden vooral gesprekken gevoerd met jongeren in de leeftijd tot ongeveer achttien tot twintig jaar. In die gesprekken gaat het niet altijd over geloofszaken maar over alledaagse thema's. Dit maakt het dat jongerenpastoraat kan bijdragen aan de mentale ontwikkeling tijdens de pubertijd.

Diversiteit in het jongerenpastoraat

Diversiteit is niet verkeerd. Het geeft aanleiding om van elkaar te leren. Kerken in een dorp of stad kunnen ervaringen delen. Diversiteit is verkeerd als het zodanig is ontstaan om de reden dat kerken geen samenspraak met elkaar hebben. Dan komt men in een isolement van eigen opvattingen en persoonlijke dogmatische overtuigingen. Dat komt het jongerenpastoraat niet ten goede.

Geestelijke zorg

Het algemene pastoraat in de kerkelijke gemeente vraagt professionele kennis. Predikanten en geestelijk verzorgers in ziekenhuizen of gevangenissen hebben een universitaire opleiding nodig. Die kwaliteitsslag naar het jongerenpastoraat is eigenlijk ook belangrijk. Een eerste stap kan zijn om HBO-opgeleide mensen aan te stellen in het jongerenpastoraat.

Multiculturele samenleving

Bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen dat nu alleen maar opgeleide mensen bij het jongerenpastoraat betrokken moeten worden. De Nederlandse samenleving drukt echter zijn stempel op het kerkelijk geloofsleven. Anderzijds hebben we in Nederland nog de waarde van godsdienstvrijheid. Het opleidingsniveau van gemeenteleden stijgt en men heeft ook te maken met invloeden vanuit de samenleving. De kerk kan hier op verschillende manieren op reageren. Als de kerk zich naar binnen gericht opstelt zal het krampachtig worden. Een andere gemeente stelt zich juist missionair op. Al met al moet een gemeente een antwoord hebben op de ontwikkelingen in de samenleving.

Volwaardige zorg

Jongerenpastoraat moet een volwaardige zorg zijn in de kerk. Men moet het niet verwarren met de activiteiten die voor de jongeren in de kerk worden georganiseerd. Als daar de nadruk op ligt hebben jongeren snel door dat men die activiteiten beter bij de eigen sportclub kan doen. Er moet sprake zijn van een goede balans met een meerwaarde door de geestelijke zorg.

Erkend vakgebied of roeping?

Jongerenpastoraat bestempelen als een vak klinkt wel heel modern en zakelijk. Toch is leren voluit een Bijbelse opdracht. In het Oude Testament is het Mozes die oproept tot luisteren naar het onderwijs; 'Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen, die ik u leer na te komen,...'´(Deuteronomium 4:1) Dit onderwijs heeft enkele karaktertrekken;
  • Het moet zijn volgens Gods openbaring (geen eigen inzichten
  • Het onderwijs heeft goddelijk gezag. Geen discussie; de leerling neemt aan of verwerpt
  • Het doel is praktisch; het onderwezene moet gedaan worden. Men hoort om te gehoorzamen

Gratis coaching

Jongerenpastoraat is een vorm van gratis mentale zorg of coaching. Het moet in het jongerenpastoraat niet altijd gaan over Bijbelteksten en of men wel twee keer naar de kerk gaat. Goed jongerenpastoraat heeft als 'effect' dat jongeren zelf bewuste keuzes gaan nemen waarvan de kerk zich nu teveel op richt. Dat zorgt voor spanning en onbegrip bij jongeren. Jongeren willen begrepen worden tijdens het volwassen worden. Ze begrijpen zichzelf vaak niet eens. Laat staan dat er een volwassenen zaken gaat opleggen waarvan ze het nut nog niet inzien. De jeugdpastor is een coach die als het ware als een 'kraamvrouw' de woorden uit jongeren laat komen die relevant zijn. Dus geen thema's aanreiken waar ze niets mee kunnen. Je zou kunnen stellen dat goed jongerenpastoraat bespaart op de ziektekosten en schooluitval voorkomt. Jongeren voelen zich er beter door in hun vel, fysiek en mentaal heeft deze groep vaak meer weerbaarheid om zich staande te houden in de maatschappij.

Jezus als leraar
In het Nieuwe Testament wordt Jezus aangesproken als Rabbi. Het woord 'Rab' betekent; groot, hogergeplaatst, geschoold. De discipelen, ook wel leerlingen genoemd, worden door Jezus de wereld ingezonden; 'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt ehn in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb' (Matteus 28: 19). Volgeling, leerling of discipel van Jezus Christus zijn is een roeping waarbij voortdurend onderwijs uit de Bijbel nodig is. Jongerenpastoraat wil dit onderwijs aan jongeren bedienen.

Toekomst van het jongerenpastoraat

Hoe de houding van de kerk en daarmee ook de toekomst van het jongerenpastoraat zal zijn, zal bepaalt worden hoe men omgaat met de opdracht die Jezus heeft gegeven. Als de kerk zich niet meer laat inspireren door de boodschap van Christus zal het jongerenpastoraat aan betekenis verliezen.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Doelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Straatpastoraat en diaconaat van kerken in NederlandStraatpastoraat en diaconaat van kerken in NederlandStraatpastoraat is niet zon veel voorkomende term. Het is eigenlijk een mix van staathoekwerk en evangelisatie maar de…
Jongeren in de kerk begeleiden met jongerenpastoraatJongeren in de kerk begeleiden met jongerenpastoraatMet het oog op het welzijn van jongeren is het belangrijk dat het jongerenpastoraat als een 'vangnet' om jongeren heen s…
Leeftijdsindeling in het jongerenpastoraatLeeftijdsindeling in het jongerenpastoraatOver de leeftijdsindeling in het jongerenpastoraat wordt in de praktijk heel verschillend gedacht. Op welke leeftijd kan…

Vier strategieën voor Christelijk beleid in de kerkVier strategieën voor Christelijk beleid in de kerkWat betekent de context voor de strategie van een missionaire gemeente vandaag? De kerk kan verschillende houdingen aann…
Verwaarlozing pastorale zorg eerste christelijke gemeenteVerwaarlozing pastorale zorg eerste christelijke gemeenteHet boek Handelingen neemt een sleutelpositie in het Nieuwe Testament in. Wie dit boek goed leert begrijpen, krijgt daar…
Bronnen en referenties
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 08-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.