Bijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van Johannes

Bijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van Johannes Een hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? In het evangelie van Johannes hoofdstuk 3 vers 1 t/m 21 komen de woorden 'koninkrijk' en 'hemel' aan de orde in de vraag van Nicodemus aan Jezus, en heeft het antwoord van Jezus nog betekenis voor vandaag? In de boodschap van Jezus staat het koninkrijk van God centraal. Johannes was de voorloper van die verkondiging. Het koninkrijk gaat niet over een hemels koninkrijk maar over een algeheel koninkrijk van hemel en aarde. De aanvang van dat koninkrijk is begonnen met de komst van Jezus op aarde.

Hemel en aarde

Zowel het Hebreeuws Malkoet of Meloecha en het Griekse Basileia hebben de betekenis ‘koningschap’ of ‘koninkrijk’. Centraal staat in deze betekenis de persoon van de koning. Als Jezus spreekt over Zijn Koninkrijk dan wordt daar de hemel en de aarde mee bedoelt. Hij is Koning en heeft macht over de gehele kosmos. Paulus spreekt over ‘het koninkrijk is van Christus en van God’( Efeze 5:5)

Johannes de Doper

Het Koningschap staat centraal in de prediking van Jezus. Johannes de Doper was de eerste in het Nieuwe Testament. die het koninkrijk verkondigde. Later nam de Koning van dat Koninkrijk het Zelf over(Mattheus 4:17). Het is tevens een verkondiging van de fundamentele belofte van hoop en gaat terug tot het koningschap van David.

Dienend koninkrijk

In het Oude Testament heeft het Israëlische koningschap een dienend karakter. De Here is en blijft Koning. David was door Gods geest toegerust om het volk Israel te leiden maar tevens door Davids’ koningschap moest zichtbaar gemaakt worden dat men leefde naar Gods belofte.

Van wereldburger naar hemelburger

In het Nieuwe Testament heeft Israel geen koning meer. Men valt onder de keizerlijke macht van het Romeinse rijk. Herodes was tot koning benoemd. De aankondiging van de geboren koning Jezus bracht verwarring en onrust. Herodes voelde zich bedreigd door de nieuwe Koning. Men begreep echter niet dat het om een koning ging die oproept om onze identiteit van wereldburger om te ruilen naar een identiteit als hemelburger.

Hemel

Het begrip hemel werdt vroeger begrepen als iets wat je verdienen moest. Veel goede werken doen dan kom je er wel. In sommige protestantse kerken is dat nog steeds zo. ‘Je kunt niet zomaar in de hemel komen’. Je moet er veel voor doen of in het extremere geval, je komt er toch niet. Een andere extreme richting kan zijn dat men teveel op de hemel is gericht en het zicht op God en de door Hem geschapen werkelijkheid uit het oog verliest. De hemel is een schepping van God(Genesis 1) Anders dan bij andere volken wordt de hemel in het Oude Testament nooit vergoddelijkt.(Deuteronomium 10:14)

Woonplaats van God en de engelen

De hemel is de woonplaats van God. De aarde heeft Hij voor de mens gemaakt. Ook is de hemel de woonplaats van de engelen. De hemel wordt vergeleken met een paleis (Jesaja 6:1-4) In verschillende bijbelgedeelten wordt een beschrijving gegeven hoe de hemel er uit ziet. Openbaring 4-5 geeft nog het meest goede beeld. In vergelijking met andere beschrijvingen buiten de Bijbel valt wel op dat de Bijbel zelf heel terughoudend is in de beschrijving van de hemel.

Meerdere hemelen

De apostel Paulus is ook terughoudend over zijn mening over de hemel( 2 Korinthe 12: 2,3). Ook in het Evangelie van Mattheüs kan men opmaken in de uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ dat het begrip ‘koninkrijk’ niet hetzelfde is als de hemel. Paulus spreekt over meerdere hemelen( 2 Korinthe 12: 2) waarin een strijd wordt gevoerd door de boosheden in de lucht ( Efeze 6). Satan was een engel van God geweest is uit de hemel verbannen omdat hij het koningschap van God over wilde nemen. Deze verbannen engel is als een bliksem uit de hemel gevallen (Lucas 10:18 en Johannes 12:31) en voert een vergeefse strijd om in de hoogste hemel, de woonplaats van God te komen. Er is een strijd gaande om het koningschap over de aarde en de hemel.

Victory-day van Jezus

De eerste komst van Jezus is geweest. Hij heeft daarmee een start gemaakt met de vervulling van Zijn Koninkrijk. Het is er nu al reeds en straks bij de tweede komst is het er volkomen. Je kunt het vergelijken met de landing van de geallieerden op 6 juni 1944 op het Europese vasteland. Eigenlijk waren de Duitsers toen al verslagen, maar wij wisten dat nog niet. D-day was Decision-day (Beslissingsdag), en V-day Victory-day (Overwinningsdag), en we kunnen D-day vergelijken met de komst van Jezus Christus, en V-day met de wederkomst van Jezus Christus aan het einde der tijden. We leven dus tussen D-day en V-Day. Het koningschap van Jezus komt uit de hemel terwijl anderen uit de aarde opkomen.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbelstudie: Nicodémus en Jezus over wedergeborenBijbelstudie: Nicodémus en Jezus over wedergeborenAls Jezus over 'wedergeboren' spreekt vraagt Nicodemus zich af of iemand echt opnieuw geboren moet worden vanuit de moed…
Bijbelstudie voor diaconale jongerenreisBijbelstudie voor diaconale jongerenreisDe basis van een diaconale jongerenreis is het evangelie van Jezus Christus uitdragen in woorden en werken. Tijdens ontm…
Alphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksAlphacursus en bijbelstudie vanuit het GrieksDe Alphacursus is een toegankelijke cursus voor mensen die meer van het evangelie van Jezus Christus willen weten. De cu…
De Johannes PassionDe Johannes PassionDe Matthäus Passion is dan het meest bekende, maar zeker niet het enige oratorium van Johan Sebastian Bach over de lijde…

Johannes Calvijn: God zorgt nog steeds voor Zijn scheppingJohannes Calvijn: God zorgt nog steeds voor Zijn scheppingVandaag de dag zijn veel mensen van mening dat God de wereld in de steek heeft gelaten. Johannes Calvijn geeft een helde…
De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15Wanneer Jezus de gelijkenis van de Verloren zoon in Lucas 15 vertelt moeten we letten op context waarin de gelijkenis ve…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Arieth, Pixabay
  • Bijbel
  • The new bible dictionary
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 30-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.