Humanistische verenigingen en organisaties

Humanistische verenigingen en organisaties Er zijn verschillende humanistische verenigingen en stichtingen. Al deze organisaties zijn aanhangers van het humanisme. Het humanisme is een stroming die gelooft in het eigen kunnen en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. De doelen van deze organisaties kunnen echter verschillen, net als de redenen waarom men lid zou worden. Dit komt omdat sommige organisaties speciaal gericht zijn op bepaalde doelgroepen of religies.

Verschillende verenigingen

Humanistisch Verbond

De bekendste en grootste humanistische vereniging in Nederland is het Humanistisch Verbond. Het is een vereniging met meer dan 13.000 leden en 39 afdelingen. Het Humanistisch Verbond heeft als motto: ‘zelf denken, samen leven’. Dit is een bekende humanistische slogan. Het Humanistisch Verbond ziet deze slogan als waar het humanisme om draait. Zij vindt dat humanisme uit twee delen bestaat. Als eerste dat iedereen een ‘menswaardig bestaan’ moet hebben (hiermee wordt bedoeld dat iedere mens waardig is en moet zijn) en als tweede dat iedere mens zelf na moet denken. Het Humanistisch Verbond vindt dat deze twee dingen ook samen moeten gaan met elkaar. Ze ziet het humanisme als een levensbeschouwing die aanwezig kan zijn naast een andere religie of zonder andere religie, het hoeft dus niet perse iets met religie te maken te hebben maar zet zich ook niet af tegen godsdienst.

De vrije Gedachte

De vrije Gedachte is een atheïstisch-humanistische vereniging. Dit is dus een vereniging voor enkel ongelovigen. Dit duidt er op dat deze vereniging het humanisme ook ziet als een niet-religieuze stroming. Bij deze vereniging staat ‘vrijdenken’ centraal. Dit houdt in dat men zonder vooroordelen zelf moet nadenken, open moet staan voor nieuwe ontdekkingen en de werkelijkheid moet onderzoeken. Zij vindt het nadenken in het humanisme belangrijker dan het eigenwaardebesef. Het eigenwaardebesef komt ook in de visie van De Vrije Gedachte wel aan bod, maar minder dan bij het humanistisch verbond. Dat dit eigenwaardebesef wel aan bod komt blijkt uit dat deze vereniging wel vindt dat men vanuit besef van menselijke waarde en eigen verantwoordelijkheid voor gedachte en daden moet handelen.

Hivos

Het humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking doet ontwikkelingswerk vanuit humanistische waarden. Deze stichting werd opgericht door het humanistisch verbond. De slogan van Hivos is ‘people unlimited’. Dit houdt in dat ze mensen in arme landen zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië een kans wil geven om zichzelf te ontwikkelen. De stichting zegt: ‘als mensen in staat zijn zich te ontwikkelen, zijn hun mogelijkheden onbegrensd.’

Humanislam

Humanislam is een stichting voor islamitisch humanisme en kennisontwikkeling. De stichting vindt dat de islam een religie is die zich richt op de ontplooiing van de mens, hierin lijkt de islam op het humanisme. Bij deze stichting staat kennisontwikkeling en zelfontplooiing centraal, hierin lijkt hun visie op het humanisme veel op die van De Vrije Gedachte. Het grote verschil is echter dat de manier waarop Humanislam naar het humanisme kijkt heel religieus is en de manier waarop De Vrije Gedachte daar naar kijkt heel seculier is.

Humanitas

Stichting Humanitas is er voor mensen die dingen niet in hun eentje kunnen en het niet in hun eentje redden. De stichting helpt deze mensen een handje en probeert mensen hun zelfvertrouwen terug te geven. Als algemene waarden hebben zij gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en betrokkenheid vooropstaan. Hierin zie je meteen hun humanistische visie naar voren komen. Vooral ‘zelfbeschikking’ is een belangrijke humanistische waarde. Humanitas maakt duidelijk dat zij niet echt leiding gaan geven aan hun hulpvragers, maar hen alleen ondersteunen zodat zij zelf weer verder kunnen. De gelijkwaardigheid is bij deze ondersteuning ook van belang, omdat de hulpverleners in deze stichting gelijkwaardig zijn aan de hulpvragers.

Waarom zou men lid worden?

Humanistisch Verbond

Om lid te worden van het Humanistisch Verbond moet men (in 2014) minimaal vijf euro per maand betalen aan de stichting. Door het doneren van dit geld kunnen humanistische waarden via de stichting onder de aandacht blijven worden gebracht. Ook kunnen hierdoor de humanistische diensten worden verbeterd. Met deze bijdrage zorgt men ervoor dat het tijdschrift Human en de radio-omroep HUMAN het humanisme via de visie van de stichting kan blijven verspreiden. Als iemand lid wordt kan diegene de bijeenkomsten, cursussen en conferenties bijwonen. Hierdoor krijgt diegene de mogelijkheid om samen met andere humanisten dieper op het humanisme in te gaan en zo stimuleert hij of zij de verdieping, verbreiding en verdediging van het humanisme.

De Vrije Gedachte

Voor stichting De Vrije Gedachte is het noodzakelijk om atheïst te zijn (ongelovig). Als iemand dit niet is, sluiten zijn of haar waarden meestal niet aan bij de waarden van deze stichting. Dit is een vereiste van de stichting, verder is het belangrijk dat men levensbeschouwelijke belangstelling en een humanistisch atheïstische levenshouding heeft.

Als lid is men bevoegd om deel te nemen aan vergaderingen, lezingen en cursussen van de stichting. Tijdens deze vergaderingen, lezingen en cursussen wordt diep ingegaan op het vrijdenken. Je leert vrij te denken vanuit humanistische waarden en dit doe je samen met anderen, want ook deze stichting stimuleert het verenigen van haar leden. Natuurlijk krijgt men als lid (indien je abonnee bent) ook het ledenblad vier keer per jaar, waar artikelen rondom het vrijdenken in staan. De kosten van het lidmaatschap bij De Vrije Gedachte zijn 22 euro per jaar.

Hivos

Men kan stichting Hivos op verschillende manieren steunen, natuurlijk door lid te worden, maar ook door donaties. Omdat deze stichting niet alleen gericht is op het humanisme, maar vooral handelen vanuit humanistische waarden kan iedereen die hetzelfde doel voor ogen heeft als de stichting lid worden. Door lid te worden of geld te doneren krijgen mensen uit armere landen de mogelijkheid tot zelfontplooiing, Hivos krijgt hierdoor de mogelijkheid om acties op te zetten en mensen te helpen. Als men dit wil stimuleren is het een goed idee om lid te worden van deze stichting. Door geld te doneren, kan de stichting bijvoorbeeld een lening aan arme boeren verstrekken die zo een eigen bedrijfje kunnen starten en zelf geld kunnen gaan verdienen. Op deze manier kunnen ook arme boeren zichzelf ontplooien en succesvol worden. Een ander voorbeeldje is het tekenen voor de petitie voor eerlijke bloemen (een actie van de stichting), op deze manier steun je ook stichting Hivos.

Humanislam

Het is niet mogelijk om lid te worden van organisatie Humanislam.

Humanitas

Om Humanitas te steunen kan men een gift doen, de stichting op laten nemen in het testament, of lid worden. Door Humanitas financieel te steunen kunnen vrijwilligers blijven worden opgeleid en kunnen er mensen geholpen blijven worden. Als iemand lid wordt van Humanitas betaalt diegene 30 euro per jaar en hiermee worden de vrijwilligers gesteund. Ook is hij of zij nu in de mogelijkheid om mee te praten en mee te denken over de activiteiten en projecten van de stichting. Het lid worden van deze stichting helpt niet vooral iemand zelf, maar vooral iemand anders die steun hard kan gebruiken.
© 2015 - 2024 Lpslps, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gebruiken rond sterven en dood: humanismeGebruiken rond sterven en dood: humanismeHet humanisme is geen religie. Humanisten gaan uit van het gezonde verstand van de mens. Volgens het humanisme is er gee…
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Stromingen binnen de psychologieStromingen binnen de psychologieDe psychologie heeft in de loop der tijd verschillende stromingen gekend, met verschillende aanhangers en bedenkers. In…
Opvattingen, standpunten en beelden van humanistenEr zijn bepaalde waarden die erg belangrijk zijn voor de humanisten. Hieronder vallen zelfbeschikking, gelijkwaardigheid…

Hoe word ik ex-moslim?In 2010 telde Nederland 14.000 tot de islam bekeerde Nederlanders (Telegraaf, 2014). Maar cijfers van ex-moslims of beke…
In een Joods leven: van geboorte tot aan de doodIn een Joods leven: van geboorte tot aan de doodHoe gaat het er precies aan toe in een Joods leven? De tradities, gebruiken en rituelen van vroeger en nu zijn erg bijzo…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
  • Tijdschrift Humus nummer 4 december 2012 uitgegeven door Paulien Boogaard, Roeland Ensie, Saskia Markx, John Min, Esther Wit (redactie), Lize Alink (hoofdredactie), Martijn van der Kooij (eindredactie),
  • Statuten van het Humanistisch Verbond van 21 juli 2005 uitgegeven door Lubbers en Dijk notarissen
  • http://www.humanistischverbond.nl/index
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hivos
  • http://www.hivos.nl/
  • http://www.humanislam.com/index_wie.html
  • http://www.devrijegedachte.nl/
  • http://www.humanitas.nl/
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanitas
Lpslps (5 artikelen)
Gepubliceerd: 02-07-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.