Onderwijs in Nederland

Onderwijs in Nederland In nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan naar school als zijn 4 jaar geworden zijn maar is pas leerplichtig als deze 5 jaar is geworden. Naar de basisschool gaan is makkelijk gezegd maar met alle soorten scholen die er zijn is het nog een lastige keuze. Er zijn twee hoofdgroepen onderwijs: het gewone en het speciale onderwijs

Gewoon onderwijs

onder deze categorie vallen twee typen scholen: openbare en bijzondere. Scholen die gesticht worden door de rijksoverheid worden openbare scholen genoemd. Scholen die gesticht worden door een vereniging of stichting zijn bijzondere scholen.

Openbaar onderwijs

Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen en er wordt niet lesgegeven vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. De openbare scholen staan open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook.

Bijzonder onderwijs

Binnen het bijzondere onderwijs zijn de meeste scholen katholiek of protestants- christelijk. Ook zijn er algemeen bijzondere scholen, die niet uitgaan van een speciale levensbeschouwing, er wordt geen onderscheid wordt gemaakt tussen de leerlingen: iedereen is welkom van welke overtuiging of huidskleur dan ook. Het bevoegd gezag is niet de gemeente (zoals bij het openbaar onderwijs), maar een schoolbestuur, dat bij de meeste algemeen-bijzondere scholen geheel of gedeeltelijk uit ouders bestaat en voor de rest uit deskundige vrijwilligers, die daarvoor geen geldelijke vergoeding ontvangen, maar uit idealisme met het onderwijs bezig zijn. De betrokkenheid van zo'n bestuur met het onderwijs is dus groot: het gaat immers om hun eigen kinderen! Bovendien zijn er geen lange beleidslijnen; er kan snel worden beslist.
Er zijn scholen die hun onderwijs inrichten volgens bepaalde opvoedings- en/of onderwijsmethoden, zoals Montessori, Dalton, Jenaplan en Freinetscholen. Deze scholen kunnen openbaar zijn maar ook van een bepaalde levensbeschouwing uitgaan. Verder zijn er in Nederland joodse, islamitische, hindoeïstische, humanistische en vrije scholen. De vrije school is gebaseerd op de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner.

Speciaal onderwijs

Voor kinderen die niet in het gewone basisonderwijs naar school kunnen gaan, zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs. Voor deze kinderen met een handicap zijn de scholen voor speciaal onderwijs.
Deze scholen zijn ingedeeld in vier clusters:

Cluster 1:
 • scholen kinderen die blind of slechtziend zijn
 • scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen
Cluster 2:
 • scholen voor kinderen die doof zijn
 • scholen voor kinderen die slechthorend zijn (SH)
 • scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen
 • scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/ of taalmoeilijkheden (ESM)
Cluster 3:
 • scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
 • scholen voor meervoudig gehandicapte zeer moeilijk lerende kinderen (laag functionerend)
 • scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK)
 • scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen)
 • scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen)
Cluster 4:
 • scholen voor kinderen met ernstige problematiek in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/ of psychiatrische problemen (ZMOK, Pedologische instituten (PI), LZK met psychiatrische problematiek)

Er zijn openbare en bijzondere scholen voor speciaal basisonderwijs.
© 2007 - 2020 M_vermaat, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…
Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in regulier (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatst…
Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Een studie voor de kinderen kost jaarlijks duizenden euro’s. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt grotendeel…
Soorten onderwijs in NederlandSoorten onderwijs in NederlandNederland kent talloze scholen, van basisscholen tot universiteiten. Ieder kind dat leerplichtig is, wordt ingeschreven…

FreinetonderwijsFreinetonderwijsDe school van ‘vroeger’ (die van alle neuzen dezelfde kant op en koppen dicht) bestaat niet meer. Sinds de invoering van…
Studiekeuze: tips om te kiezen!Studiekeuze, een lastige kwestie. Na je middelbare school kun je gaan studeren. Maar er zijn zo veel studies! En waar ku…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Onderwijs in Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: M_vermaat
Laatste update: 21-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Onderwijs
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!