Stromingen binnen de psychologie

Stromingen binnen de psychologie De psychologie heeft in de loop der tijd verschillende stromingen gekend, met verschillende aanhangers en bedenkers. In dit artikel bespreek ik 7 grote stromingen met hun bedenkers.

Het structuralisme

Wilhelm Wundt is de grote man achter het structuralisme. Hij had als doel het ontleden van de bewuste menselijke ervaringen. Er werd gezocht naar de structuur van het denken, de waarneming, etc. Er moest volgens hem een bepaalde structuur in ieder menselijk brein zitten waaruit logisch zou blijken hoe een persoon zou denken en waarnemen in verschillende situaties.

Het functionalisme

Hier zijn John Dewey en William James grote namen. Functionalisten zijn geïnteresseerd in de veranderlijkheid, de dynamiek in het bewustzijn. Er werd gezoch naar de functies van het bewustzijn.

Het behaviorisme

Men bestudeerde het gedrag van de mens en niet het bewustzijn. Het gedrag moest gezien worden als iets concreets en niet vaag, als geest, ziel of gevoel. Er zou niet iets bestaan als intuïtie, achter het gedrag van mensen moest een drijfveer schuilgaan. Er werd ook veel onderzoek naar gedrag van dieren gedaan, om dit te vergelijken met het gedrag van de mens. John Watson is de grote naam achter het behaviorisme.

De gestaltpsychologie

Richt zich op de studie van de gehelen. Het denken van de mens staat, volgens de gestaltpsychologie, niet op zichzelf, maar heeft met waarnemen, doen en laten te maken, met het gedrag van de mens dus. Één van de grote namen hierachter is Kurt Lewin. Hij wees erop dat, om gedrag te begrijpen, het belangrijk is naar het geheel te kijken en niet alleen naar functies of gedrag.

De psychoanalyse

Hier houdt men zich bezig met het analyseren, het ontrafelen, van de psyche, de geest van het individu. Sigmund Freud is een belangrijk man in de psychoanalyse.

De humanistische psychologie

Houdt zich meer bezig met de mens en menselijke thema's, zoals liefde, geluk, zelfontplooiing, etc. Maslow,
een bekend man in de humanistische psychologie, hield zich bezig met de vraag hoe de mens zijn behoeften verwezenlijkt en wat iemand tot een verwezenlijkt persoon maakt.

Het cognitivisme

Bestudeert hoe mensen kennis verwerven, ordenen en gebruiken in hun gedrag. Het cognitivisme richt zich vooral op het waarnemen en verwerken van informatie.
© 2007 - 2020 Lobke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Stromingen binnen de pedagogiekStromingen binnen de pedagogiekBinnen de pedagogiek kennen we meerdere stromingen. De stromingen bestaan uit een aantal theoriën. Het is aan de pedagoo…
Inleiding grote psychologische stromingenHet einde van de negentiende eeuw: Freud introduceert de psychoanalyse. In 1901 begint John Watson echter apen, katten,…
Gestalt therapieGestalt therapieGestalt therapie is een behandelvorm van psychische problemen die voortgekomen is uit de gestalt psychologie. Wanneer me…
Positieve psychologiePositieve psychologieGeluk? Wanneer ben je nu precies gelukkig? Komt dit door wat je meemaakt, wat je voelt, hoe je denkt of wat je bezit? Di…

Emoties - wat zijn het? (2)Emoties - wat zijn het? (2)Emoties - wat zijn het? Boek-bespreking van 'De Emoties' van de psycholoog Nico Frijda; een synthese van theorie en onde…
Emoties - wat is de functie van emotiesEmoties - wat is de functie van emotiesDe Emoties, het boek van de psycholoog Nico Frijda betreft zowel onderzoek als theorie over emoties. Een visie op emotie…

Reageer op het artikel "Stromingen binnen de psychologie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gerritseric (infoteur), 14-08-2009 21:57 #2
Leuk allemaal die stromingen. Maar heeft het ook iets opgeleverd?

Sebastiaan Koome, 22-11-2007 03:30 #1
Ik vind dit een knullig en onvolledige samenvatting van de 7(?) (er zijn maar 5 noemenswaardige scholen) vroege stromingen in de psychologie.

Structuralisme

Er werd niet gezocht naar de structuur van het denken, de waarneming… etc. Er werd gezocht naar een structuur in een ervaring. Er werden 3 hoofdcomponenten geïdentificeerd: Sensaties, beelden en gevoelens. Dan werd er onderzocht hoe deze componenten gecombineerd werden binnen een ervaring.

Functionalisme

Er mag hier toegevoegd worden dat functionalisme deels ontstaan is mede dankzij de evolutietheorie van Darwin die toen de wereld overspoelde. Vragen als: Waarom gedragen wij ons op een bep. manier in zekere situaties? Welk doel hebben bepaalde gedragingen? Zijn de meeste menselijke eigenschappen tot stand gekomen omdat wij ons hebben aangepast zodat wij zo meer kansen creëren op voortplanting? Er werd dus niet alleen gezocht naar de functies van het bewustzijn (mentale processen), maar ook hoe ze mensen helpen om zich aan te passen.

Behaviorisme

Hier mis ik een duidelijk WAAROM deze stroming ontstond. In de jaren '30 tot zeg maar de jaren '50 verwierpen psychologen de studie op mentale processen. De reden hiervoor was dat er naar de mening van de behavioristen geen concrete resultaten werden geboekt met onderzoeken van mentale processen die aan de grondslag liggen van bepaalde gedragingen. Een behaviorist hield zich enkel bezig met de studie van het uitelijke gedrag, omdat alleen dit objectief geobserveerd en gemeten kon worden. Ik mis ook een een bekende behaviorist genaamd B.F. Skinner in de samenvatting. Maar dat terzijde.

Gestaltpsychologie

Ik vind het jammer dat hier alleen Kurt Lewin genoemd wordt. De 3 bekendste oprichters van de gestaltbeweging waren Max Wertheimer, Wolfgang Köhler en Kurt Koffka. Kurt Lewin werd getraind in de gestaltvisie.

Psychoanalyse

Hier mis ik een onderzoeksobject. Sigmund Freud deed onderzoek in abnormaal menselijk gedrag om zo normale en abnormale persoonlijkheden te begrijpen. Hij geloofde dat psychische problemen in de volwassenheid teruggebracht konden worden tot traumatische gebeurtenissen in de kindertijd. De verdrongen herrineringen aan deze gebeurtenissen werden opgehaald door langdurige dialogen met patiënten.

:-)

Infoteur: Lobke
Gepubliceerd: 18-01-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Reacties: 2
Schrijf mee!