De Amish en verstoting uit de gemeenschap

De Amish en verstoting uit de gemeenschap De Amish is een religieuze gemeenschap in Noord- Amerika. Zij leven sober en afgesloten van de buitenwereld. De Amish verstoten leden die niet meer bij de gemeenschap willen horen of die de leefregels van de gemeenschap niet voldoende naleven. Hoe gaat deze verstoting in zijn werk en is het mogelijk om na excommunicatie weer terug te keren tot de Amish?

Ontstaan en levenswijze

De Zwitserse priester Jakob Amman stichtte de Amish-gemeenschap in 1693 nadat hij in conflict kwam met de Mennonitische Kerk (een doopsgezinde kerk uit Europa). De Amish emigreerden in de 18e eeuw naar Noord-Amerika om de situatie van oorlog, vervolging en armoede in Europa te ontvluchten. Uit deze tijd van vervolgingen ontstonden liederen en verhalen, die samen het boek 'Martyrs Mirror' zijn gaan vormen. Uit dit boek wordt, naast de Bijbel, nog steeds gelezen.

De eenvoudige, sobere levenswijze van de Amish is bij veel mensen bekend. Voornamelijk de conservatie Old Order Amish ziet af van de meeste moderne middelen en voorziet bijna geheel in eigen levensbehoeften. De tijd lijkt bij hen lang stilgestaan te hebben. Het ledental van de gemeenschap groeit elk jaar. Als de groei doorzet wordt na 2050 een ledental van 1 miljoen verwacht.

'Banning' en 'shunning'

De Amish gebruiken tal van ongeschreven leefregels naast de Bijbel. Zij noemen deze ongeschreven regels de 'Ordnung' (organisatie, regels). De Ordnung kan variëren per gemeenschap en wordt van generatie op generatie overgedragen. Als iemand uit de gemeenschap deze ongeschreven regels niet naleeft wordt hij of zij eerst persoonlijk hierop aangesproken. Vrienden en familie praten met de persoon in kwestie en bidden voor hem of haar.

Mocht de betrokkene volharden in zijn 'foute' gedrag, dan kan overgegaan worden tot daadwerkelijke excommunicatie ('banning'), ofwel: het uit de gemeenschap stoten van iemand die volhardt in zonde. De gemeenschap stemt onderling over de uitstoting.
De stap die tijdens de excommunicatie geldt, noemen de Amish 'Meidung' (letterlijk: 'vermijding'; in het Engels 'shunning').
Shunning of Meidung houdt in dat de persoon gemeden wordt. Concreet betekent dat: apart zitten tijdens een maaltijd, niet samen met een Amish in de auto zitten en geen zaken met een Amish doen. Amish mogen ook niets van een persoon aannemen die onder deze vermijding valt; geen geld of cadeautjes, zelfs geen glas drinken.

'Shunning' betekent niet bij alle Amish dat er helemaal geen contact meer mag zijn, er is per gemeenschap variatie. In alle gevallen is er sprake van vermijding in het algemeen maar er is in de praktijk soms wel contact per brief of telefoon. Krijgt de verbannen persoon na verloop van tijd spijt, dan mag hij of zij terugkeren naar de gemeenschap. Voorwaarde is dat men ten overstaan van de gemeente knielt en publiekelijk schuld belijdt. Neemt iemand deze stap niet, dan duurt de 'Meidung' voort tot de dood.

De Bijbel

De Amish gebruiken vermijding en verbanning omdat zij menen dat daar in de Bijbel opdracht toe gegeven wordt. Zij baseren de vermijding en verbanning op het volgende gedeelte uit een brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe:
'U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente? Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: verwijder wie kwaad doet uit uw midden'. (1 Korintiërs 5: 11 - 13, Nieuwe Bijbelvertaling 2004).

Familie Lapp - een voorbeeld

In 2012 kwam de documentaire 'Amish - a secret life' van Linn Alleway uit. Deze documentaire biedt een intiem portret van het leven van alledag in een Old Order Amish familie. David en Miriam Lapp lieten een filmploeg toe om te filmen bij hen en hun kinderen, iets wat in deze gemeenschap vrijwel nooit gebeurt en verboden is. Maar de wens om hun geloof en levenswijze te tonen was bij David en Miriam sterker dan de eventuele gevolgen van de opnames.

De familie werd geëxcommuniceerd. De banden tussen de gemeenschap en deze familie zijn geminimaliseerd. Er is af en toe contact maar er kan niet over alles gesproken worden, vertelde David Lapp aan de Israëlische krant 'Times of Israel' in december 2013.
© 2015 - 2024 Vlinderstruik, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het leven en het geloof volgens de AmishHet leven en het geloof volgens de AmishDe Amish vormen een conservatieve protestants-christelijke geloofsgemeenschap. De Amish zijn een afsplitsing van de menn…
De Amish, terug in de tijdDe Amish, terug in de tijdDe Amish geloofsgemeenschap is een aparte gemeenschap die leeft ver van de “moderne wereld”. Ze kunnen in eigen middelen…
Shipshewana en de amishShipshewana is een plaats midden in een amishgebied. Het ligt in de Amerikaanse staat Indiana en herbergt de vele doopsg…
De taal van de AmishDe taal van de AmishDe Amish zijn een groep christelijke mensen die zich houden aan strenge regels. Het geloof ontstond in de zestiende eeuw…

Gereformeerden - wereldwijdMet de Afscheiding van 1834 in Ulrum ontstonden de kerken die zich 'gereformeerd' noemen (of noemden – bedoeld worden de…
De wijsheid van Yunus Emre, Turkse soefi-dichter en mysticusDe wijsheid van Yunus Emre, Turkse soefi-dichter en mysticusYunus Emre is een soefi-dichter en mysticus die leefde van 1240 tot 1321. Hij werd ergens in Anatolië in Turkije geboren…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: EyeImage, Pixabay (bewerkt)
  • http://www.timesofisrael.com/with-song-and-remorse-amish-come-to-israel-to-support-jews/
  • http://www.exploring-amish-country.com/
  • http://www.wandabrunstetter.com/amish-life/amish-facts/
Vlinderstruik (9 artikelen)
Gepubliceerd: 24-02-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.