Shipshewana en de amish

Shipshewana is een plaats midden in een amishgebied. Het ligt in de Amerikaanse staat Indiana en herbergt de vele doopsgezinden die de gebruiken van eeuwen geleden nog steeds in ere houden. Waarom is Shipshewana zo belangrijk voor de amish? En wat bepaalt het leven van de amish in Shipshewana?

Menno-Hof in Shipshewana

In Shipshewana staat onder meer de Menno-Hof. Dit is een informatiecentrum en museum waarin de geschiedenis van de amish te zien is. In het museum is te zien dat de eerste groepen van wederdopers of anabaptisten (anabaptisme betekent wederdopen) zich manifesteren aan het begin van de Reformatie. De naam Menno-Hof verwijst overigens naar de in het Friese Witmarsum geboren doopsgezinde voorman Menno Simons. Hij leefde van 1496 – 1561 en was de grondlegger van de mennonieten. De amish behoren tot deze doopsgezindenfamilie.

Waar komt de naam amish vandaan?

De naam amish komt van Jacob Amman. Hij stichtte in 1963 een groep die zich afsplitste van de mennonieten. Amman en zijn volgelingen die Zwitsers waren, waren er van overtuigd dat de mennonieten zich te gemakkelijk aan de wereld aanpasten.

Waarom verwerpen amish allerlei moderne apparatuur?

Omdat de volgelingen van Amman vonden dat je je niet moet aanpassen aan de moderne wereld verwerpen amish tot op de dag van vandaag moderne zoals elektriciteit, auto, telefoon en televisie.

Doopsgezinde groepen: mennonieten en hutterieten

In de loop der tijden zijn heel wat groepen onder het doopsgezinde label ontstaan. In de Menno-Hof is bijvoorbeeld te zien hoe mennonieten en hutterieten zijn ontstaan. Bovendien is er veel aandacht voor de vervolging van de anabaptisten. Niet alleen de kerk, maar ook de overheid vond dat ze een gevaarlijke sekte waren.

Kenmerken van anabaptisten of doopsgezinden

  • Doopsgezinden of dopersen of anabaptisten wilden geen eed afleggen
  • Ze weigerden militaire dienst
  • Ze hadden radicale denkbeelden omdat ze geloofden in een zuivere en heilige gemeente
  • Ook pleiten deze geloofsgemeenschap als eerste voor scheiding tussen kerk en staat (dit had te maken met het feit dat zij geloofden dat de staat eiste dat mensen als kind werden gedoopt. De kerk zou daar verdorven door raken. Amish worden pas gedoopt als ze volwassen zijn en zelf hun keuze hebben gemaakt).

Wederdopers verhuizen massaal van Europa naar Amerika

De vervolging van de vele wederdopers leidde er toe dat veel Europese wederdopers vertrokken naar Amerika om zich daar te vestigen. Het verlangen naar vrijheid van godsdienst was hu belangrijkste drijfveer.

Hoe houden amish kerkdiensten?

Veel amish komen samen in hun boerderijen. Op de erven staan dan de vele koetsen die worden voortbewogen door paarden. De diensten van de amish duren lang. Er wordt samen gegeten en kinderen kunnen met andere amishkinderen spelen.

Wat typeert de amish?

De amish streven naar:
  1. Heiligheid
  2. Zuiverheid
  3. Medemenselijkheid
  4. Vrede

Moord op amishkinderen in Pennsylvania

In 2006 werden op een amishschool in Pennsylvania 5 kinderen gedood. De gemeenschap vergaf de moordenaar zijn daden.

Rumspringa: amish jongeren die mogen kijken wat het leven biedt

Amish hebben een bijzondere traditie en dat is rumspringa. Dit woord betekent in hun Duitse dialect dat zij spreken (ook wel omschreven als Pennsylvania Dutch) ongeveer het verkennen of leren kennen van de wereld. Bij de amish worden alleen volwassenen gedoopt die heel bewust voor het geloof hebben gekozen. Jongeren mogen dus vanaf hun 16e kijken of het geloof bij hen past. Wel blijkt dat veel jongeren het dan wel moeilijk krijgen en al die dingen gaan doen die ook andere tieners doen namelijk naar muziek luisteren, in een auto rijden of drank en drugs gebruiken. Toch kiest een groot deel van de jongeren toch voor de doop. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat iedereen die niet gedoopt is, verloren gaat volgens de amish traditie.

Verschillende soorten afscheidingen van de amish

Hoewel het beeld van de amish eenduidig lijkt, blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Er zijn namelijk ook amish afscheidingen die vinden dat je amish kan zijn zonder in soberheid te leven. Zij wonen dus gewoon in een huis en hebben een auto voor de deur staan. Ook hebben veel amish toch gewoon een telefoon. Niet in huis zelf, maar in een aparte ruimte buiten de woning.

Grote amish attractie

In Lancaster County in Pennsylvania hebben de amish zelfs een thema-attractiepark compleet met een achtbaan.
© 2010 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Amish, terug in de tijdDe Amish, terug in de tijdDe Amish geloofsgemeenschap is een aparte gemeenschap die leeft ver van de “moderne wereld”. Ze kunnen in eigen middelen…
De taal van de AmishDe taal van de AmishDe Amish zijn een groep christelijke mensen die zich houden aan strenge regels. Het geloof ontstond in de zestiende eeuw…
Het leven en het geloof volgens de AmishHet leven en het geloof volgens de AmishDe Amish vormen een conservatieve protestants-christelijke geloofsgemeenschap. De Amish zijn een afsplitsing van de menn…
De Amish en verstoting uit de gemeenschapDe Amish en verstoting uit de gemeenschapDe Amish is een religieuze gemeenschap in Noord- Amerika. Zij leven sober en afgesloten van de buitenwereld. De Amish ve…
Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom deze behouden?Joodse identiteit Messiaanse Joden: waarom Joodse identiteit behouden? Messiaanse Joden, ook wel Messiasbelijdende Joden…
Bronnen en referenties
  • Friesch Dagblad De film: Amish: Back Roads to Heaven De film: Devil's playground van Lucy Walker
Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 10-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.