Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Maria

Maria was een vrouw van christelijke komaf. De bronnen zijn niet helemaal duidelijk of ze zijn vrouw was of een concubine.

Egypte

Maria was afkomstig uit Opper-Egypte en kind van een koptische vader en een Griekse moeder. Hatib, een volgeling van Mohammed (vzmh), die in Egypte was geweest om het geloof te verspreiden, bracht Maria en haar zus mee uit Egypte. De twee meisjes waren een gift voor de profeet van de gouverneur van Alexandrië. Hatib vroeg de meisjes om moslim te worden en beiden bekeerden zich. Maria was een mooi meisje en Mohammed (vzmh) nam haar tot vrouw.

Ibrahim

Maria kreeg een zoon, Ibrahim, genoemd naar de voorvader van joden, christenen en moslims. De jongen stierf echter toen hij anderhalf was en zowel Maria als Mohammed (vzmh) rouwden om hem. Zijn volgelingen vroegen hem waarom hij huilde, want zijn zoon zou toch naar het paradijs gaan? Het is mijn menselijkheid, antwoordde hij.

Zonsverduistering

Toen Ibrahim begraven werd was er een zonsverduistering en sommige volgelingen geloofden dat dit plaatsvond vanwege de dood van het jongetje. Mohammed (vzmh) waarschuwde de moslims echter dat dood en geboorte geen aanleiding waren voor dit soort dingen en zei dat het slechts een teken was om een extra gebed te doen en Allah te gedenken.

Moeder der gelovigen

Hoewel de status van Maria niet geheel duidelijk is, werd ze gerespecteerd en 'moeder der gelovigen' genoemd, net als de andere vrouwen van de profeet. Na de dood van Mohammed leefde ze nog vijf jaar en bracht de meeste tijd in afzondering door, ze ging slechts naar buiten om de graven van Mohammed en hun zoon Ibrahim te bezoeken. Bij haar dood leidde Omar het gebed.
© 2008 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): MaymunaMaymuna was een familielid van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was de laatste officiële vrouw van de profeet.
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): SafiyaSafiya maakte kennis met de profeet als gevangene, ze maakte deel uit van de 'buit' die het leger gemaakt had bij de sla…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): ZaynabZanyab is een van de minder bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was zijn nicht en een gescheiden vrouw t…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): HafsaHafsa was de dochter van Omar, een van de belangrijkste volgelingen van de profeet. Door met haar te trouwen versterkte…

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): SawdaSawda was de tweede vrouw van Mohammed, met wie hij trouwde na de dood van Khadija. Zij was degene die voor zijn dochter…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Umm HabibaUmm Habiba is in het Westen niet zo bekend. Ze was de dochter van Abu Safyan, die aanvankelijk een van de grote vijanden…
Reacties

Machmoed Elchalid, 18-01-2010
Amir,

Je bent een licht voor anderen. Ik wou dat er meer mensen waren die de islam op die manier zien. uiteraard is het een waarheid als een koe als je stelt dat het persoonlijk is. Sterker nog, er staat niemand tussen Allah en de mens. Nu komt het probleem… de arabieren hebben het ervan gemaakt want is het niet frappant dat Allah eerst zegt: er is geen dwang in de religie wat ik een goddellijke uitspraak vindt en de brogatievers (vers die het nietig maakt) een ander religie dan de islam wordt niet aanvaard etc. Jij zegt 'zij brachten allen de islam… ", echter de islam zoals we dat nu kennen is pas in de 9e eeuw gecompleteerd. Het woordje islam is van latere datum… waarom heeft God het niet bij het begin gehad over islam? Ik weet dat het woordje islam een politieke uitvinding is om mensen tot dezelfde groep te laten horen op het moment dat maghraye (moehajiroen) niet de lading dekte en vandaar pas in de medinensische verzen het woordje muslim z'n intrede deed. Jij zegt de thora en de bijbel zijn verwerkt… ik zie alleen maar verwijzingen naar iets dat gecorrumpeerd is, wat ook raar is (vind ik).

Je zegt dat je de drie godinnen verwerpt… uiteraard moet je dat doen. Voor de islam echter waren dit de dochters van Allah. Ik ga ervan uit dat je al weet dat Allah voor de komst van de profeet al de oppergod was en de arabieren waren het hier overeens. De reden dat Hubal niet in de koran voorkomt is omdat de oorsprong van deze goden één is (zie verhalen over grootvader profeet). Dat Allah al de oppergod was voor de arabieren is af te leiden dat mensen hun kinderen die namen gaven als: abduallah (vader van de profeet), abdulUzza en abdulmanaat etc. en de kreet Allahuakbar (allah is de grootste). Het ironische aan de islam is dat in de geschiedenis de tegenstanders van de profeet als winnaars eruit gekomen zijn. De Omayaden hebben de hele familie van de profeet uitgemoord en pas daarna gingen ze definieren en op schrift stellen wat de islam inhoudt en de truuc die ze hierbij hebben uitgehaald is een fictieve isnad bedacht om het terug te laten gaan op de profeet of zijn directe metgezellen… maar het zijn zijn rivalen geweest. In die tijd gebruikte iedereen Allah. Om kort te gaan… de islam is puur een geloofskwestie. wetenschappelijk is het al bewezen dat het niet gegaan kan zijn als de orthodoxe visie doet overkomen. Voorbeeldje: talloze moskeen die 100 jaar na de dood van de profeet gebouwd zijn, hadden een richting (qibla) gericht naar jaruzalem. Reactie infoteur, 19-01-2010
Machmoed, bedankt voor uw interessante bijdrage. Persoonlijk vind ik dwang in religie een gruwel, daar doe je mijns inziens mensen enorm mee tekort. Zoals wanneer je vrouwen dwingt een hoofddoek te dragen, wanneer een vrouw dat wil, is het prima, wil ze dat niet is dat ook prima. Het moet een keuze zijn.

Polytheïsme is, denk ik, de voorganger van het monotheïsme. In mijn ogen werd Mohammed oa gezonden om een einde te maken aan het polytheïsme, ook al was er al sprake van een oppergod, binnen de hiërarchie.

Ik denk dat veel moslims inmiddels wel weten dat de Omayyaden niet bepaald zuiver op de graat waren (wat niets af doet aan het feit dat ze mooie dingen hebben nagelaten, schrijf ik als bewoner van de hoofdstad van de Omayyaden). Natuurlijk heeft politiek de religie beïnvloedt en vice versa en ik vind het heel belangrijk om dat ook in het oog te houden en ik denk dat het goed is dat we dat hier nogmaals ter sprake brengen.

Amir, 03-11-2009
Goedendag heren, ik las een aantal regeltjes van jullie reacties en werd zo in jullie woordenwisseling getrokken. Ik ben zelf moslim en ik vind het geruststellend dat men zo vreedzaam over de Islam kan praten. Allah verplichte de mens het vergaren van kennis. En kennis wordt opgedaan middels het stellen van vragen. Dus bij deze kunnen vragen in wat voor kader dan ook met gerust hart gesteld worden mits ze met respect naar voren komen uiteraard. Ik weet eerlijk gezegd niet alles van de profeet (vzmh). Wat ik wel weet is dat slavernij in die tijden vaak voorkwam. Voor zover ik mij kan herinneren waren het slechts huishouders die de profeet 'in dienst nam'. In de Islam zijn ook hier regels aan verbonden, dat je ze als familie behandelt (om een lang verhaal kort te houden). De Islam haalt ook vaak de positie van de vrouw aan. In de Islam is er geen twijfel over dat de vouw minstens zo belangrijk is als de man. Hierbij verwijs ik naar de Koran surat Anissa' (de vrouwen). Hierbij sluiten veel hadieths aan, maar zoals jullie hoogstwaarschijnlijk beiden wel zullen hebben ondervonden kunnen deze met het grootste gemak in twijfel worden getrokken. Jullie haalden vaak aan dat Mohammed een profeet was maar niet te vergeten ook een mens. En dat god degene is die alles mogelijk maakt. Hier sluit ik me graag bij aan. Mohammed betekent veel voor mij in het kader van het brengen van de Islam. Maar het blijft enkel bij het brengen ervan. Hij bracht ook orde op aarde in een tijd waar men afgodsbeeldenvoor scheppers aanzag, maar uiteindelijk is het God/Allah voor mij wiens mening ertoe doet.
Nogmaals ik ben echt blij mensen te zien discussieren zoals het hoort. Ik hoop mijn kleine steentje te hebben bijgedragen en misschien dat we het een en ander aan informatie kunnen uitwisselen.

Met vriendelijke groet en natuulijk vrede =P Amir Reactie infoteur, 03-11-2009
Amir, ik vind het ook prettig dat er op deze manier gediscussiëerd kan worden en u bent natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Ik kan me helemaal vinden in uw stukje.
Ik ben overigens een dame, maar dat doet aan de discussie natuurlijk niets af.

Machmoed, 23-10-2009
De twee meisjes waren een gift voor de profeet van de gouverneur van Alexandrië. Hatib vroeg de meisjes om moslim te worden en beiden bekeerden zich. Maria was een mooi meisje en Mohammed (vzmh) nam haar tot vrouw.

Laten we eerlijk zijn. Ze zijn niet voor hun lol meegenomen uit alexandrie. De profeet had de gouverneur middels een brief bevolen om zich te bekeren. De Gouverneur voelde hier niets voor en gaf de meisjes mee als een soort zwijggeld/omkoping. De hadieth doet net net of de meisjes blij waren om mee te gaan en om moslim te worden en of dat hun dat in vrijheid werd gevraagd. Als u eerlijk bent, dan weet u dat dit onmogelijk het geval kan zijn. Zij moesten wel! Vreemd dat Egypte daarna 3 eeuwen lang niet geislamiseerd werd maar pas onder het bewind van Ma'mun. Ik ga ervan uit dat u dit al wist. Reactie infoteur, 25-10-2009
Ik moet eerlijk bekennen dat ik bij veel hadith een moeilijk gevoel heb. Het zijn uiteindelijk dingen die pas na het leven van Mohammed (vzmh) zijn vastgelegd en we moeten maar geloven dat het klopt. Dus dat die meisjes liever niet mee waren gegaan dat geloof ik onmiddelijk. Zoals ik al eerder heb aangegeven geloof ik dat de Islam ook zeker een product van die tijd en plek was. Slavernij was deel van het leven en dus ook voor de profeet (vzmh) normaal. Daarom is het denk ik, voor moderne mensen, vaak moeilijk om dingen uit die periode te begrijpen. De rol van de vrouw, slavernij, het zijn dingen waar we (ook moslims) vaak toch heel anders over zijn gaan denken.

Machmoed, 22-10-2009
Ik begin u steeds meer te waarderen. U komt op mij over als een eerlijke en integer persoon. Vergeef me als ik met bepaalde vragen of stellingen kom die enigzins (kunnen) afwijken van de gangbare islamitische gedachtengoed. Ik probeer juist out of the box te denken. Sommige gelovigen (aanhangers van religie) denken dat ik God/Allah ontken. Is niet gezegd omdat ik dat niet weet. Wat ik wel weet is dat een schepper moet bestaan. Ik kan deze godheid alleen niet definieren en is ook niet nodig. Alles wat we over God vertellen hetzij goed hetzij slecht… is minder erg dan een ander mens kwaad doen… waarom? God is vergevensgezind en is ver verheven boven de mens, terwijl de mens je niet hoeft te vergeven en God kan je hiervoor niet vergeven omdat je dat een ander hebt aangedaan. We hoeven niet bang te zijn dat we God boos maken met vraagstellingen die in eerste instantie duivels lijken te zijn. Alles komt voort uit God.

P.s.: ik begrijp dat u niet altijd de tijd heeft om te reageren en is ook niet erg. Soms vraag ik me af of ik niet een beetje minder bezig kan zijn met dit thema.maar ja.ik vind het te interessant en te belangrijk om maar mijn schouders op te halen. God houdt mij mijn hele leven bezig (ten goede) en mysterieuzer dan God bestaat niet en dat maakt het leven tot wat het is. Nogmaals hartelijk dank. Reactie infoteur, 22-10-2009
Dat is iets waar ik ook van overtuigd ben, dat God/Allah vergevingsgezind is. Ik vind het jammer dat veel moslims leven met het beeld van een wrekende God, die zich om allerlei, in mijn ogen kleinigheden, woedend zou maken. Ik ben van oorsprong geen moslim, dus voor mij is het vrij makkelijk om andere, niet gangbare ideeën te begrijpen, aangezien ik die zelf vaak ook heb gehad.

Ik vind een discussie als deze erg leuk (en bedankt voor het compliment), het is goed wanneer mensen hun mening met elkaar proberen te delen, al wijkt die misschien af van wat gangbaar is.

PS Ik realiseer me dat ik u nog een reactie schuldig ben op het artikel over Juwayria, dat komt hopelijk vandaag nog.

Machmoed, 22-10-2009
U heeft gelijk als u stelt dat die tijd anders was. Ik weet ook dat in die tijd vrouwen bijna overal zo behandeld werden. Het zit ook meer in de sociaal- maatschappelijke hoek. Alleen de profeet was slechts een doorgeefluik en is geen bewaker over ons. Allah daarentegen is almachtig en nu zegt u dat het onmogelijk was en de drempel te hoog om die veranderingen door te voeren. Bovendien verbeterde het niet voor iedereen. De wat rijkere vrouwen gingen er op achteruit. Het belangrijkste is wel dat de koran voor eeuwig is, en Allah is hier de God en niet de profeet. Op het moment dat u zegt dat het niet haalbaar was en dat de profeet dit of dat heeft gedaan dan lijkt het erop als u wilt zeggen dat de profeet dit heeft bepaald en niet Allah. De mensen van toen vonden het normaal om slaven te houden en dachten dat God dat ook vond. Nu weten we dat het niet goddelijk is en mensonterend is en doen we/geloven we dat God dit ook vindt. Wat wij mensen in een bepaalde tijd denken en vinden schrijven we toe aan God. Dit strookt niet met de onveranderlijkheid en eeuwigheid als eigenschap van God. Het kan toch niet zo zijn dat God/Allah net zo veranderlijk is als het weer. Daar zit mijn probleem met de islam… ik ben bang leugens toe te schrijven aan God want ik weet ook dat de helft van de prakktijken in de islam pre-islamitische rituelen en gebruiken zijn. De voorstelling van jehannam is overigens één op één afgekeken van de zoroasters. Zij stelden het hiernamaals ook voor als een brug (siratu lqiyama) met daaronder de hel en als je aan de overkant komt ben je gered. Het paradijs zoals dat wordt voorgesteld in de koran is bijna exact dezelfde beschrijving als dat van Ephrem de syrier en dat honderden jaren voor de geboorte van de profeet. Tot slot: het is zeer zeker niet erg dat wij van mening verschillen. Ik waardeer u reacties ten zeerste en wie weet kan ik een hoop leren van u. Ik weet ook niet alles… gelukkig! Reactie infoteur, 22-10-2009
Machmoed, ik weet ook een heleboel niet. Realiseer me elke dag meer, dat er heel veel is dat ik niet weet. Veel dingen binnen de Islam zijn gelijk aan andere religies die eerder kwamen. Ik denk ook niet dat God/Allah veranderlijk is, wel denk ik dat de mens groeit. Zoals mbt vrouwen en slavernij bijvoorbeeld. En ik denk/geloof dat God/Allah weet dat mensen te grote, snelle veranderingen niet aan kunnen, dus voor de mensheid moet het in kleine stapjes. Een soort evolutie van het denken.

En de Koran is voor eeuwig, maar toch vind ik het wel belangrijk om er de context van tijd en plaats aan te hangen. Ik weet dat niet alle moslims dit met mij eens zullen zijn, maar voor mij persoonlijk is dat wel belangrijk.

PS Wanneer ik niet meteen reageer wil dat niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben, ik heb helaas niet altijd evenveel tijd.

Machmoed Elchalid, 21-10-2009
Het was niet de bedoeling minachtend te zijn over het contract. Tegenwoordig hebben we bijna allemaal zo'n contract. Zo'n contract in die tijd betekende dat je mens was en geen dier. Slavinnen hadden zo'n contract niet en vond God ook niet nodig. Een vrouw in die tijd stelde bar weinig voor behalve als ze van rijke tak was. Umar zelf behandelde zijn vrouw als inferieur (zie hadieth). Zou het verschil tussen deze twee de reden zijn geweest om slavinnen te mogen hebben en gebruiken, want uiteraard kan God dit niet toestaan… het verkopen van kinderslaven als buit. Toch vindt u dat Allah dit wel kan doen… oneerlijk en partijdig. Voorts als het echt waar was dat meisjes bijna allemaal levend werden begraven dan waren er niet zo veel vrouwen dat Allah ze 4 vrouwen gunt.

Een scheiding in theorie is makkelijk maar in de praktijk niet aanbevelingswaardig. Vertel het maar die vrouwen van toen. Bent u vergeten dat de profeet zijn adoptioezoon adviseerde om van zijn vrouw te scheiden en vervolgens trouwde hij haar. Het lijkt erop dat soms het wel aanbevelingswaardig is (zeker als iemand een oogje heeft op iemand :))
Toen ik de de verhalen over slaven in hadieth voor het eerst las moest ik wenen. Zoveel onrecht aangedaan uit naam van Allah en de zogenaamde uitspraken van de profeet. Zoiets is niet goed te praten en god's wil is een politieke zet geweest want waarom zou Allah/God zijn schepping ontkennen. Ik hoop dat u begrijpt waarom ik niet kan geloven in de waarheid van de islam. De islam kent teveel zwarte bladzijden om het af te schuiven op Allah's wil. Reactie infoteur, 21-10-2009
Machmoed, het is duidelijk dat wij van mening verschillen en dat is niet erg. Ikzelf zie het zo: In de tijd van Mohammed (vzmh) waren de verhoudingen tussen mannen en vrouwen zeer ongelijk. Mohammed (vzmh) heeft er, met behulp van de Islam, toe bijgedragen dat de positie van de vrouw verbeterde. Ik denk niet dat het mogelijk was, in die periode en op die plek, om een vrouw volledig gelijk te maken aan een man, dan had niemand zijn boodschap gelooft, dat was gewoon te revolutionair.

En dat er zoveel vrouwen waren, er waren natuurlijk ook nogal wat oorlogen en met als gevolg daarvan oorlogsweduwen.

Machmoed Elchalid, 21-10-2009
Niet duidelijk was of ze (maria) zijn concubine of vrouw was.

Alsof er in die tijd veel verschil was. Eigenlijk helemaal niets in dit geval, want ze baarde hem een zoon en dat doet een vrouw van iemand ook. Het lijkt alsof de islam hiet doet alsof het twee totaal verschiollende dingen waren, terwijl het verschil is of je er een cotract mee had ja of nee. Zo'n contract stelde voor de vrouw niet veel voor want een scheiding behoefde alleen door de man uitgesproken te worden. Mijn vraag is dus: wat is het verschil tussen een concubine (slavin) en vrouw (huwelijk) in die tijd? Beiden stonden ze in dienst van hun man of meester. Reactie infoteur, 21-10-2009
Er is een duidelijk verschil tussen een vrouw en een concubine. Wat een scheiding betreft, in theorie is dat heel makkelijk, maar omdat het makkelijk is wil het niet zeggen dat het aanbevelenswaardig is. Van alle toegestane dingen vindt Allah een scheiding het meest afkeurenswaardig. Daarbij wordt er in de Koran altijd op aangedrongen om dingen te overwegen wanneer mensen willen scheiden. Zo'n contract, waar u tamelijk minachtend over doet, is van groot belang. Er wordt in vastgelegd wat een vrouw krijgt bij haar trouwen en ook in geval van eventuele scheiding. De rol van een vrouw in het gezin is binnen de Islam zeer belangrijk.

Sasati (390 artikelen)
Laatste update: 15-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.