De vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Aisha

Aisha is waarschijnlijk de bekendste vrouw van Mohammed (vzmh). Toen ze nog een heel jong meisje was trouwde ze met Mohammed (vzmh), die toen al op middelbare leeftijd was. Veel van de uitspraken van Aisha zijn bewaard gebleven als 'hadith'.

Abu Bakr

Aisha was de dochter van Abu Bakr, een van de belangrijkste volgelingen van de profeet Mohammed (vzmh). Toen ze nog maar negen jaar oud was trouwde ze met Mohammed (vzmh), die toen al 54 was. De huwelijksceremonie was erg eenvoudig, Aisha was nog aan het spelen en werd door haar moeder binnengeroepen en aangekleed. Vervolgens dronken Mohammed (vzmh) en Aisha een schaaltje melk, wat ze deelden met de andere genodigden en hiermee was het huwelijk voltrokken.

Bijzondere kindertijd

Ondanks haar huwelijk bleef Aisha gewoon een klein meisje en haar vriendinnetjes kwamen bij haar spelen. Aanvankelijk dacht ze dat Mohammed hier problemen mee zou hebben, maar hij stimuleerde het alleen maar dat ze met haar vriendinnen bleef spelen. Soms speelde hij zelfs met de kinderen mee. Het huwelijk tussen Mohammed en Aisha duurde maar negen jaar, en in deze tijd werd Aisha volwassen. Zij maakte een zeer bijzondere tijd mee, ze zag hoe de Koran voor haar ogen tot stand kwam, sprak met haar man over het geloof. Daarom is het niet vreemd dat veel van de belangrijke bewaard gebleven overleveringen ('hadith') op haar naam staan. Mohammed (vzmh) bracht veel tijd met haar door en Aisha was een jonge, intelligente vrouw, die alles wat ze zag en hoorde in zich opnam. Dit buitengewone huwelijk, tussen een man aan het einde van zijn leven en een jonge vrouw die pas aan het begin van haar leven stond, leverde een enorme bron aan informatie op dankzij de jeugdige leeftijd van Aisha.

Moeder van de gelovigen

Aisha was zeer intelligent en niet bang om een discussie aan te gaan. Mohammed (vzmh) stimuleerde haar ook hierin en wanneer ze een discussie won lachte hij en zei: 'Het is echt de dochter van Abu Bakr.' Wat ze leerde gaf ze door aan haar medevrouwen en later, na de dood van de profeet, ook aan anderen. Toen ze pas in het huishouden van de profeet werd opgenomen kreeg ze vooral een goede band met Sawda, een medevrouw. Later gaf Sawda, die toen al een oude vrouw was, haar tijd met de profeet op ten gunste van Aisha. Ze nam er genoegen mee 'Moeder van de gelovigen' (deze titel kregen alle vrouwen van de profeet) te zijn en het huishouden te helpen runnen.

"Lopende Koran"

Tijdens de periode dat Aisha met Mohammed (vzmh) getrouwd was, zag ze veel veranderingen en verfijningen binnen de religie plaatsvinden. De 'qibla' (gebedsrichting) werd veranderd van Jeruzalem naar Mekka, alcohol werd definitief verboden, er kwam duidelijkheid over welk voedsel 'halal' (toegestaan) en 'haram' (verboden) was. Ook werden de regels over het vasten tijdens Ramadan bijgesteld, regels met betrekking tot het geven van aalmoezen ('zakat') en de manier waarop de haj (de bedevaart naar Mekka) moest worden verricht werd vastgesteld. Aisha werd, doordat ze zo nauw bij de profeet betrokken was, een grote kenner van alles wat betrekking had op het geloof en wist als geen ander alles van het leven en gedrag van de profeet (de 'Sunnah'). Toen men haar eens vroeg om de profeet te beschrijven, zei ze dat hij 'een lopende Koran' was. Daarmee bedoelde ze dat hij het beschrevene in de Koran in de praktijk bracht. Zelf probeerde ze hetzelfde te doen en daarnaast leerde ze de Koran uit haar hoofd.

Roddels

Tijdens haar huwelijk vonden er drie oorlogen plaats en op haar manier nam Aisha daar aan deel. Tijdens de oorlog tegen de Banu al-Mustaliq nam Mohammed (vzmh) Aisha mee. Het was zijn gebruik om altijd een van zijn vrouwen mee te nemen als er slag werd geleverd, deze keer was Aisha van de partij. Tijdens deze slag werd Aisha op een gegeven moment per vergissing ergens achtergelaten. Een jonge strijder, Safwan Ibn Al-Mu'attal, vond haar en bracht haar terug bij de rest van het leger. Deze situatie leidde tot roddels over wat er zou hebben plaatsgevonden tussen de twee en toen de roddels de oren van Mohammed (vzmh) bereikten. De profeet was in verwarring gebracht door de roddels, maar hij kreeg een directe openbaring van Allah, waaruit haar onschuld bleek. In soera 24:11-19 is de tekst terug te vinden. Hierin worden mensen gewaarschuwd geen valse geruchten te verspreiden, roddelaars wordt straf in heden en in het hiernamaals beloofd. De status van Aisha steeg nog verder nadat er, speciaal ter ere van haar, een openbaring tot de profeet was gekomen.

De situatie in het uitgebreide huishouden was niet altijd ontspannen. Regelmatig was er sprake van wrijvingen tussen sommige vrouwen. Toch scheidde Mohammed nooit van zijn vrouwen, ook al worden ze, in de Koran, af en toe stevig toegesproken (in de soera's 33:28-29 en 66:4-5 bijvoorbeeld).

Vaarwelpilgrimage

Tijdens wat later bekend werd als 'de Vaarwelpilgrimage' nam Mohammed (vzmh) al zijn vrouwen en alle aanhangers die wilden, mee tijdens de haj. Dit werd een unieke gelegenheid, waarbij de profeet afscheidspreek sprak. Aan het einde daarvan vroeg hij: 'Heb ik de boodschap goed afgeleverd?' en alle aanwezigen riepen: 'Ja, dat heb je!' Ook Aisha hoorde deze woorden. Aisha, over wie Mohammad (vzmh) eens zei: 'Leer iets over jullie religie van deze roodharige dame.' Samen met Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar en Anas ibn Malik is zij degene die meer dan 2000 hadith hebben achtergelaten. Hieronder zijn enkelen waarvan alleen iemand die in zeer nauw contact met de profeet stond weet kan hebben gehad.

De visie op Aisha tegenwoordig

In de Westerse wereld ontstaat regelmatig opschudding over het huwelijk tussen Aisha en Mohammed (vzmh). Een zo oude man die met een, in onze ogen, kind trouwt, wekt weerstand op. Het is belangrijk om het huwelijk in perspectief te zien. In de tijd waarin beiden leefden en in de regio was het niet zoiets unieks. Zo gauw een meisje geslachtsrijp werd, was het in principe klaar om te trouwen. Daarbij was de mening van de vader van Aisha niet onbelangrijk, Abu Bakr was een van de belangrijkste volgelingen van de profeet en Mohammed (vzmh) was daarmee de perfecte man voor elke vrouw in zijn ogen. Hij zorgde dat zijn dochter bij de best mogelijk man terecht kwam. Ook blijkt uit alle overleveringen dat Aisha een gelukkig leven leidde. Het is moeilijk om huidige Westerse normen op te leggen aan mensen die eeuwen geleden in een ander tijdperk en andere cultuur leefden. De meeste huwelijken die Mohammed (vzmh) sloot, hadden diepere bedoelingen: laten zien dat het geen probleem was om met een weduwe te trouwen, het versterken van banden tussen twee stammen, iemand op die manier van armoede redden. Het romantische idee van een huwelijk zoals wij dat in het westen kennen, was niet van toepassing, maar dat wil niet zeggen dat er geen sprake was van liefde tussen de huwelijkspartners.
© 2008 - 2024 Sasati, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): MaymunaMaymuna was een familielid van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was de laatste officiële vrouw van de profeet.
De Eerste Kalief: Abu BakrAbu Bakr was de eerste kalief na de dood van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij werd in de Islamitische wereld…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): SafiyaSafiya maakte kennis met de profeet als gevangene, ze maakte deel uit van de 'buit' die het leger gemaakt had bij de sla…
Traditie binnen de Islam: SunnahBinnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith…

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): ZaynabZanyab is een van de minder bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was zijn nicht en een gescheiden vrouw t…
Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): KhadijaKhadija en Aisha zijn de meest bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Khadija was zijn eerste vrouw en de eerst…
Reacties

Couw, 08-08-2015
Allereerst mijn waardering voor je antwoorden op reacties, Sasati. Heel rustig en respectvol doe je dat. Voorbeeldig (wou dat ik dat altijd zo kon). Dat gedoe altijd over Aisja: het is nergens te bespeuren dat ze een trauma heeft overgehouden aan haar vroege uithuwelijking; het was iets gewoons voor de toenmalige Arabieren en misschien hebben ze er daar nog steeds een handje van.
Wat mij meer interesseert is waarom ze zich later tegen de voortreffelijke Ali heeft gekeerd - toen die eindelijk, als vierde, aan de beurt kwam om Mohammed op te volgen - waar die zelf in zijn laatste dagen te kennen had gegeven, door Ali opgevolgd te willen worden. Zeker, Aisja was een dochter van 'coupe-pleger' Abu Bakr, Maar ze was toch in de eerste plaats de topvrouw van de Profeet en bekend met diens laatste wens. Waarom keerde ze zich tegen Ali? Uit solidariteit met haar vader? Maar dan nog snap ik het niet goed. Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Couw,

Bedankt voor het compliment. Ik denk dat enige manier om mensen eventueel op andere gedachten te brengen, rustig en logisch te reageren op hun, vaak boze, commentaar. Als moslim ben ik dat wel gewend. In mijn ogen zijn de vaak woedende reacties van sommige moslims niet handig. Ze zijn alleen maar olie op het vuur.

Wat Aisha en Ali betreft, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zal eens kijken of ik er informatie over kan vinden. Ik vind het ook wel interessant.

Met vriendelijke groet, Sasati

Nieuwsgierig, 21-07-2015
Vanwaar komt de informatie op deze site? Kan ik het ook terugvinden in authentieke boeken? Het is zeker interessant! Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Nieuwsgierig, ik heb mijn informatie uit boeken in Syrie. Die heb ik helaas niet meer ter beschikking. Maar ik denk dat vergelijkbare info ook wel op in elk geval Engelstalige sites te vinden is.

Met vriendelijke groeten, Sasati

Tessa Defauw, 04-03-2015
Zou men niet beter beginnen kleur bekennen en alle religies afschaffen, … 3000 jaar van Mythes en legendes en allerlei fabels die alleen de machthebbers goed uitkwamen… bah, jarenlang geloof aan gehecht. Wetenschap, wetten, waarden en normen en persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens zijn de enige uitgangspunten voor het menselijk bestaan en spiritualiteit hoeft niet noodzakelijk een godsdienst te zijn! Godsdiensten zijn de basis van heel veel ellende en een rem voor de ontwikkeling van de wereld!

Tessa. Reactie infoteur, 22-03-2015
Voor mij ligt het probleem niet in de religies, maar in wat er mee gebeurt. En ja, religies worden misbruikt om mensen tot vreselijke dingen aan te zetten. Maar dat ligt, vind ik, niet in de religie, maar in de mens zelf. Ik denk dat voor veel mensen een religie ook een belangrijk houvast kan zijn, in moeilijke tijden en uberhaupt als kapstok voor normen en waarden. Ik ben het wel met je eens dat spiritualiteit niet noodzakelijk met godsdienst samen hoeft te hangen. Maar persoonlijk zie ik religie als een toevoeging, die helaas vaak verkeerd gebruikt wordt. Maar ik denk dat als het niet de religie was, er wel iets anders gebruikt zou worden (etniciteit, sexe, etc.).

Hertog Jan, 15-10-2013
Mohammed kon niet lezen of schrijven, zijn "openbaringen" bracht hij in dichtvorm tot zijn toehoorders, (een zeer gebruikelijke manier in die tijd). Toehoorders die zijn toespraken interessant vonden schreven die op op stukken perkament, palmboombladeren en textiel etc. Pas tientallen jaren na zijn dood is men die stukken tekst gaan verzamelen en is de koran opgesteld. Aisha kan dus nooit de koran voor haar ogen tot stand hebben zien komen. Reactie infoteur, 22-10-2013
Geachte mijnheer,

Uw commentaar is correct. Mijn opmerking dat Aisha de Koran voor haar ogen tot stand zag komen moet u echter niet letterlijk nemen. Ze was de geliefde vrouw van de profeet (vzmh) en daar hij degene was die de openbaringen uitsprak zag ze in die zin de Koran voor haar ogen vorm krijgen. Want de Koran zoals die later werd vastgelegd was uiteraard wel hetgeen Mohammed (vzmh) eerder had uitgesproken.

Met vriendelijke groeten,
Sasati

Infidel, 10-12-2012
"Zo gauw een meisje geslachtsrijp werd, was het in principe klaar om te trouwen."
"Toen ze nog maar negen jaar oud was trouwde ze met Mohammed, die toen al 54 was."
-
In dit geval was dat dus 9 jaar?
Wij in het westen noemen dat pedofilie. Reactie infoteur, 11-12-2012
Natuurlijk is dat heden ten dage pedofilie, maar heb je de rest van het artikel ook gelezen? In de meeste pre-industriële trouwden meisjes wanneer ze geslachtsrijp waren, er was geen educatie, banen, etc. Het leven in het Midden-Oosten in die tijd is uiteraard niet te vergelijken met het leven in de 21ste eeuw. Overigens was Aisha niet geslachtsrijp op haar negende, volgens de bronnen, het huwelijk werd 'geconsumeerd' toen ze geslachtsrijp werd. En de profeet Mohammed (vzmh) was ook gewoon een mens van zijn tijd, een profeet, maar ook 'maar' een mens, die deel uit maakte van de cultuur en tijd waarin hij leefde.

Met vriendelijke groeten,
Sasati

Rabiye, 17-09-2011
Wist je dat de koran pas in 750 kwam terwijl Mohammed hij is geboren in het jaar 570
Veel mensen weten niet eens zijn echt geschiedenis dat hij er alles voor heeft gedaan om koning te worden en het oosten en noord Afrika heeft veroverd en dat zijn na komenlingen daar nog steeds reageren. Koningen zijn voor mij zo en zo geen profeten maar kapitalisten! En dat hij 9 vrouwen had en dat zijn laatste vrouw 9 jaar was toen hij zelf 54 was en dat hij ook honderden of duizenden (sex)slavinnen had want die tellen niet als vrouwen volgens moslims.Als de wereld alleen om mannen draaide en ze zoveel vrouwen mochten hebben waarom zijn er als meer mannen op de wereld moslims geloven ook in Jezus en die trouwde met 1 hoer die was tegen slaven kan toch niet goed zijn luister naar je gevoel. En dat verhaal over Jezus wat ook in de koran staat is ons al miljoenen keren voor gelogen over moeder heilige maagt maria kreeg een kind van god is al miljarden jaren oud komt uit de faraotijd!
Ken je Horus?
3000 jaar voor Christus was hij de zonnegod van Egypte.
Horus werd geboren op 25 december vanuit de maagt Isis-Meri. Bij zijn geboorte werd hij aanbeden door 3 koningen.
Op zijn 12e was hij een begenadigd leraar, en toen hij30 werd werd hij gedoopt door iemand genaamd Anup en begon
zijn onderricht. Horus reisde rond met 12 discipelen.

Zo gaan, volgens de overleveringen, geboorten van religieuze leraren vaak gepaard met wonderen,
of worden ze uit een maagd geboren (Boeddha, Zarathoestra, Christus, Lao Tze, Krishna enz.)
Ook zijn velen van hen, tijdens of aan het einde van hun leven, kortstondig “dood” geweest, maar daaruit weer opgestaan
(Christus, Osiris, Tammoez, Orpheus, Balder).
kijk hier: http://www.youtube.com/watch?v=1xR4PKm83ks
Dit verhaal is 3000 jaar geleden al bedagt om de mensen dom te houden

Voorts zijn de meeste religieuze tradities in afwachting van de (terug)komst van een spirituele leraar
(Jezus, de Messias, de vijfde Boeddha, de Imam Mahdi, de avatar Kalki, Hiawatha, e.a.). Reactie infoteur, 19-09-2011
De Koran is inderdaad pas opgetekend na de dood van de profeet Mohammed (vzmh), maar net zoals vandaag de dag hadden in die tijd veel mensen de Koran uit hun hoofd geleerd en kon het dus woord voor woord opgetekend worden.
Waar haalt u de informatie vandaan dat de profeet honderden of zelfs duizenden sexslavinnen had? In de Koran staat inderdaad dat een man vier vrouwen mag hebben en eventueel sex mag hebben met zijn slavinnen, maar vandaag de dag gaat die vlieger natuurlijk niet op, slavernij is afgeschaft. Iets waar ook in de Koran naar gestreefd wordt, regelmatig wordt aangeraden om slaven in vrijheid te stellen, maar ook de profeet was een product van zijn tijd, een tijd waarin slavernij normaal was en meisjes trouwden wanneer ze geslachtrijp waren.
En ja, er zijn veel overeenkomsten tussen diverse religies, veel verhalen grijpen op elkaar terug, zie hierbij ook weer de Koran, waarin teruggegrepen wordt op de verhalen van Mozes, Jezus, Abraham en andere ook voor Christenen en Joden bekende figuren. Moslims zien de profeet Mohammed (vzmh) dus ook zeker niet als de enige profeet, hij is voor hen wel de laatste, oftewel het zegel der profeten.

Serrar, 03-06-2011
Het verhaal Dat Aischa 9 jaar was toen ze de profeet huwde is niet waar. Zij was meer dan tien jaar verloofd met haar neef die niet moslim wou worden. Toen ze met de profeet vrede zij met hem trouwde was ze een jaar of 28. Ik hoop dat dit gecorrigeerd mag worden. Een kind is een kind. Geslaagd rijp is onzin. Bij een huwelijk gaat het meer over de verantwoordelijkheid. Reactie infoteur, 07-06-2011
Hallo Serrar, mag ik vragen waar ik die informatie kan vinden? Want alles wat ik altijd gehoord heb en ook op internet kan vinden is dat Aisha met de profeet (vzmh) trouwde op jonge leeftijd (al wisselt die leeftijd inderdaad), maar dat het huwelijk pas 'geconsumeerd' werd nadat zij geslachtsrijp was.

Democratie, 26-05-2011
Naar mijn mening is het redelijk onverantwoord om een kind van deze jonge leeftijd te onderwerpen aan een huwelijk.
hoewel alles hier wel mooi beschreven staat (zeer kossjer) maar ik denk niet dat dit huwelijk meer was dan een zieke fantasie.
Ik geloof niet in een God die zoiets kan eisen van zijn profeet.
Mohammed was zeker een groot man, maar hij maakte klaarblijkelijk misbruik van deze positie.
Het spijt me zeer, ik zeg niet dat Christenen of een ander geloof beter is, maar de haat die er, zeer zeker wederzijds is, is zeer te betreuren. zyn er nu niet al genoeg mensen gestorven voor hun godsdienst?
Heiden of niet, niemand verdient te sterven voor zyn oordeel. Reactie infoteur, 27-05-2011
Democratie, ik ben het helemaal met je eens dat niemand het verdient om voor zijn oordeel te sterven.
En wat de profeet Mohammed (vzmh) betreft, hij was uiteraard een mens, een profeet, een groot man, maar ook gewoon een mens. Dus hij was niet perfect. Ik heb met dit artikel niet geprobeerd om een mooi kosher (zo je wilt) beeld te schetsen. Dit is gewoon zoals ik het zie. En ik begrijp heel goed dat het voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. En dat is het ook, met Westerse, 21-ste eeuwse ogen.

Mfr Fanizan, 03-05-2011
Het is opmerkelijk dat de sexuele relatie van Mohammed en Aisha in het perspectief van de tijd gezien moet worden, terwijl 9 jaar voor die tijd ook erg jong was. Een man van 54 jaar die sex kan hebben met een 9 jarig meisje is als eeuwig rolmodel niet geschikt.
De rest van de Islam mag niet in een perpspectief van die tijd gezien worden, maar moeten letterlijk en eeuwig gezien worden. Erg tegenstrijdig en ongeloofwaardig allemaal. Reactie infoteur, 03-05-2011
In mijn ogen (en dat is uiteraard iets persoonlijks), moet de Islam net wel in het perspectief van plaats en tijd gezien worden. Daarbij is het ook belangrijk in aanmerking te nemen dat de profeet (vzmh) geen sexuele relatie met Aisha onderhield totdat zij geslachtsrijp was en vanaf dat moment was het heel normaal voor meisjes om te trouwen.

Jack, 05-04-2011
Waarom wel dit huwlijk in perspectief van de geschiedenis plaatsen en veel andere zaken niet. Het stenigen en moorden, onthoofden en noem alle ellende maar op, wordt ook niet in perspectief gezien. Ik heb de Koran gelezen en ik zie niets anders dan moord en doodslag en oproepen daartoe, die vandaag de dag nog letterlijk worden genomen. Geen boek dat vrede stimuleert, ook niet als je het plaatst in het perspectief van die tijd. Door jaloezie van de profeet moesten vrouwen zich gaan bedekken en noem maar op. Hij mocht meer dan 15 vrouwen en slavinnen hebben en vrouwen "die zich aanboden". Gelukkig had hij middels een soera ook weer toestemming van de Schepper hiervoor. Voor mij ligt het er allemaal een beetje te dik boven op. Reactie infoteur, 20-04-2011
Hallo Jack, Ik zie dit huwelijk in perspectief omdat ik daar over schrijf in dit artikel. Veel andere zaken kan ik ook in het perspectief van tijd/plaats zien, omdat dat volgens mij heel belangrijk is bij het begrijpen van veel zaken in de Koran. De profeet Mohammed (vzmh) was net als elk ander mens een product van zijn tijd en cultuur. En dat mag mijns inziens niet uit het oog worden verloren. Het feit dat hij een vrouwengek was wordt mi ontkracht door het feit dat hij al de jaren dat hij met Khadidja getrouwd was geen andere vrouw nam. Bij de vele vrouwen die hij trouwde deed hij dat meestal met een reden: laten zien dat het geen schande was om een weduwe of gescheiden vrouw te trouwen bijv. Vooral in een tijd dat een vrouw alleen (en dat waren er veel ivm oorlogen) er slecht voor stond. Maar ik zie in dat een gelovige hier anders tegenaan kijkt dan een niet-gelovige, wat uiteraard geen probleem is. Maar voor mij is het erg belangrijk, nogmaals, om dingen net wel in hun perspectief te plaatsen.

Machmoed, 23-10-2009
Gek dat Ali de onschuld van Aicha niet geloofde. Hij was een van diegene die vond dat zij wel schuldig was en adviseerde de profeet om haar af te stoten. Zelf na de openbaring dat ze onschulfdig was bleef het tussen die twee (aischa en Ali) kommer en kwel en later na de dood van de profeet zou Aicha in oorlog (slag van de kameel) gaan met Ali (schoonzoon en de vader van haar kleinkinderen). Ali won de strijd overtuigend: Talha en Al-Zubayr werden gedood en Aïsja werd teruggebracht naar Medina. De overwinnaars hadden niet de moed om de weduwe van Mohammed te executeren en zij werd daarom de rest van haar leven onder huisarrest geplaatst… de lieveling van de profeet!

Was dit (Ali) een metgezel van de profeet? Arme Aicha de rest van haar leven huisarrest… moeder der gelovigen? Reactie infoteur, 25-10-2009
Ik heb het ook altijd vreemd gevonden dat Ali overtuigd was van de schuld van Aisha. Maar goed, mensen hebben de neiging om het slechtste te geloven, zoveel weet ik wel inmiddels. Ook al was hij een metgezel van de profeet. En waarschijnlijk botsten hun karakters ook gewoon, zij de lieveling van Mohammed (vzmh), hij een belangrijke metgezel. Zoals overal is ook daar gewoon een strijd om de macht gaande geweest. Met Aisha liep het slecht af, maar later met de zonen van Ali natuurlijk ook, Hassan en Hussein.

Hoi, 14-01-2009
Er is niet zeker sprake van of de huwelijk nu geconsumeerd is of niet? Ze is de eerste 5 jaren niet eens ingetrokken in haar huis. Volgens wikepedia is de huwelijk niet geconsumeerd op haar 9 jarige leeftijd. En profeet mohammed s.a.w heeft uit medeleven de vrouwen gehuwt en ze onderdak gegeven. En voor in die grimmige tijd was dat dus nodig. Met al dat geweld en oorlogen. Hij deed goede daden. Uit barmhartigheid. Dus zodoende heb ik nog steeds respekt voor deze man. Een huwelijk kan ook bestaan zonder sex… verstandhouding dus.hallo in deze tijd zijn mensen nog zo hypocriet.

In deze tijd ja zijn de kinderen nog kinderen. Maar toch zijn er viezerikken die misbruik maken van meisjes voor echt pure sex. De profeet mohammed s.a.w die had een andere kijk op zijn huwelijk met de 9 jarige. Aangezien hij een barmhartige man schijnt te zijn. Die zijn vrouwen niet sloeg en ze met respekt behandelden. Dus waarom niet op dat gebied respect?

En in moslim landen denk ik echt niet hoor dat het zo aan toe gaat die door msl wordt weergeven, ouders willen het beste voor hun dochter. En dat is niet de eerste beste smeerlap. Dat is de denkwijze van de mannen die naar Thailand gaan voor de jonge minderjarige meisjes. En van de smeerlappen die zich suf bellen naar de tienermeisjes op tv. En de vieze smeerlappen die in hun geloof jongens misbruiken in gods naam.

Het verleden is het verleden. Het heden is nog erger. Doe wat aan het heden.
Profeet mohammed s.a.w was een goed persoon hij regelde wetten die ervoor zorgden dat mensen beter met elkaar omgingen. netals jezus. Reactie infoteur, 15-01-2009
Beste Hoi, ik ben het met je eens, zoals je waarschijnlijk wel uit mijn tekst en ook mijn reactie op ms hebt begrepen.

Msl150264, 16-09-2008
Als mohammed als volwassenen met een meisje van 9 huwde kan men terecht van pedofilie spreken want: een oudere volwassene heeft een machtspositie over zo'n jong meisje bovendien vertoont het lichaam nog geen volwassen kenmerken op die leeftijd (skelet en nscheldebouw en bijgevoilg gelaatsuiterlijk). Nu is het de denkwijze in Moslim landen: als je een jong meisje huwt is ze nog kneedbaar en wordt ze een gehoorzame en volgzame echtgenote. Dus het verwerven van een onnatuurlijke machtspositie over je partner dat is het doel. En als het meisje te oud voor je wordt zoek je een nieuw jong kind want de koran staat meerdere vrouwen toe. Reactie infoteur, 16-09-2008
Beste Ms, zoals in het artikel vermeld staat was het in die tijd gebruikelijk voor meisjes om te trouwens zo gauw ze geslachtsrijp waren. Heden ten dage ligt de situatie ook in moslimlanden veelal anders. Veel meisjes studeren, werken en kiezen zelf hun partner. Weliswaar trouwen nog steeds veel vrouwen met een man die ze niet zo goed kennen, maar ze geven wel hun toestemming aan dat huwelijk. Wanneer een meisje haar toestemming niet geeft, mag men haar niet dwingen om te trouwen. Dat het in sommige streken zo is dat men jonge meisjes trouwt om hen 'te vormen' hangt meer samen met cultuur dan met religie, dit zie je ook in niet-moslim gebieden gebeuren. Ik keur dit ook niet goed. Maar wat het huwelijk betreft van de profeet Mohammed (vzmh) met Aisha, in mijn ogen kun je daar geen hedendaagse, Westerse normen op toe passen. Dat sommige moslims niet in willen zien dat tijden veranderen en daarmee ook sommige gebruiken doet niets aan af aan de mijns inziens goede intenties van de profeet ten aanzien van Aisha.

Sasati (390 artikelen)
Laatste update: 15-04-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.