Strafrecht & Politie 3 - Verhoor Proces-verbaal

Strafrecht & Politie 3 - Verhoor Proces-verbaal Strafrecht en Politie. Het Verhoor en Proces-verbaal. Wat houdt de cautie-verplichting van de politie in? Kan je bij het verhoor weigeren om antwoord te geven? Waarom moet je voorzichtig zijn met het tekenen van het proces-verbaal? Wat is de rol van de advocaat bij het politieonderzoek? Wat houdt voorgeleiding, voorarrest en het parket in? Het antwoord op deze vragen en meer over de politie in het kader van het verhoor, het proces-verbaal, voorarrest en voorgeleiding, vind je in dit artikel.

Strafrecht en Politie

De serie Strafrecht & Politie bestaat uit drie artikelen. In dit derde artikel Strafrecht & Politie wordt nader ingegaan op het verhoor, het tekenen van het proces-verbaal en de voorgeleiding. In deel 1 Strafrecht & Politie wordt specifiek ingegaan op de taken en plichten van de Politie. Stafrecht & Politie 2 - Wetsovertreding, handelt over wat er gebeurt na overtreding van de wet c.q. de rol van de politie hierin, als men verdacht wordt van een strafbaar feit.

Politie Verhoor Cautieverplichting

Het Verhoor. Je hoeft niet mee te werken aan een verhoor en ook ben je niet verplicht te antwoorden op de gestelde vragen. Bij het weigeren van het geven van antwoord, is het nadeel dat de politie je dan zeker voor de maximale periode van 4 dagen vast zal houden (zie Strafrecht & Politie deel 1), om -elders- alsnog onderzoek te doen en bewijsmateriaal te verkrijgen.

Cautieverplichting. De politieambtenaar die het verhoor afneemt, is wettelijk verplicht het voorgeschrevene mede te delen en mensen uitdrukkelijk attent te maken op het feit dat als je antwoord geeft, deze antwoorden ook tegen je gebruikt kunnen worden. Indien het voorgeschrevene niet wordt medegedeeld, dan is vervolgens ook het ambstledig opgestelde proces-verbaal van geen enkele waarde. Het probleem is dan natuurlijk het bewijs als de cautie-verplichting wordt nagelaten. Je hebt geen getuigen, terwijl de verbalisant (degene die het verhoor afneemt) onder ede staat en op zijn woord of geschrift moet worden geloofd, tenzij het tegendeel blijkt.

Tekenen Proces-verbaal

Proces-verbaal tekenen. Indien de gestelde vragen (verhoor) wel beantwoord worden, of zelfs een al dan niet afgelegde bekennende verklaring, betekent niet dat je gehouden bent om het proces-verbaal te tekenen, wanneer je meent dat de op schrift vastgelegde verklaring niet juist is. Zonodig kan je wel tekenen en hierbij vermelden dat de bewoording en context niet van jou, maar van de verbalisant afkomstig zijn. Dit alles is echt van groot belang. Door het eerste verhoor en het hiervan opgemaakte proces-verbaal begint je dossier namelijk tot stand te komen. Dit dossier zal steeds meer uitdijen en op grond hiervan zal je tenslotte door de rechter worden beoordeeld c.q. veroordeeld.

Rol van de advocaat. In deze fase van het politieonderzoek is de rol van de advocaat van belang. In het geval dat je zelf geen voorkeur hebt voor een bepaalde advocaat, vraagt het Bureau voor Rechtshulp één van de bij hen ingeschreven advocaten je te bezoeken. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden (pro Deo genoemd). Deze kosten worden voldaan door de Staat. De desbetreffende advocaat is ten aanzien van de mededelingen die gedaan worden, volledig gebonden aan zijn/haar beroepseed tot geheimhouding van alles wat hem/haar bekend zal worden, en zal je zo goed mogelijk van dienst zijn.

De advocaat heeft in deze fase meestal nog geen inzage in je dossier en kan hierdoor slechts je raadsman zijn voor de meer praktische vragen over wat er verder allemaal staat te gebeuren. Het tegendeel is het geval voor de officier van justitie, die een volledig inzicht krijgt van de politie in de gegevens van het reeds verkregen dossier.

Voorarrest. Indien de politie van mening is dat de verdenking zo ernstig is, dat verdere opsluiting -het zogenaamde voorarrest- gewenst is totdat de rechter een oordeel heeft uitgesproken, zal deze de officier van justitie voorstellen aldus te handelen. Vervolgens vindt hierna de voorgeleiding plaats.

De Voorgeleiding

Het parket. Je verschijnt op ‘het parket’ bij de officier van justitie. Het parket is het gebouw, meestal in of dichtbij de arrondissementsrechtbank, waarin het openbaar ministerie -en derhalve de officier van justitie- zetelt. De officier laat zijn/haar conclusie aan de hand van het door de politie opgestelde dossier weten. En tracht zo mogelijk na te gaan of de verklaring en de tenlastelegging door de politie, juist weergegeven en/of voldoende zijn, alvorens zelf te beslissen of ook hij/zij vindt dat verdere ‘ arrestatie’ gewenst is.

De officier van justitie kan je dus vrijlaten, of direct tot sepot (terzijdelegging) van je zaak overgaan, hetgeen meestal na een ernstige waarschuwing of reprimande. Dit betekent dat je er met ten hoogste een boete van af komt. Maar het kan ook betekenen dat de officier -evenals de politie- van mening is dat voorarrest noodzakelijk is. In het laatste geval volgt de voorgeleiding bij de rechter-commissaris.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jongeren en strafrecht: de strafrechtelijke procedureJongeren en strafrecht: de strafrechtelijke procedureAls een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor wordt opgepakt, dan krijgt de jongere te maken met verschi…
Strafrechter & RechtzittingStrafrechter & RechtzittingHet verloop van de zitting bij de Strafrechter. Waartoe is de rechter verplicht aan het begin van de zitting? Wanneer wo…
Het OM: wat doet het OM en wanneer ben je verdachte?Het OM: wat doet het OM en wanneer ben je verdachte?Veel mensen horen wel eens praten over het Openbaar Ministerie of O.M. Maar wat doet dat Openbaar Ministerie precies? En…

Hoger Beroep & SchadevergoedingHoger Beroep & SchadevergoedingNa het vonnis van de rechter, kan zowel de verdachte als officier van justitie appel aantekenen c.q. in hoger beroep gaa…
mijn kijk opScheiden: Voorkom verplichting van IB aangifte aan je ex!Bij echtscheiding moeten er afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Deze worden in een convenant vastgelegd. Zaken me…
Bronnen en referenties
  • Baars, J. Groenhart, P. et al. Uw goed Recht. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 28-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.