Hoger Beroep & Schadevergoeding

Hoger Beroep & Schadevergoeding Na het vonnis van de rechter, kan zowel de verdachte als officier van justitie appel aantekenen c.q. in hoger beroep gaan. Hoe gaat dit hoger beroep, appel aantekenen in zn werk? Binnen welke termijn na het vonnis moet dit gebeuren? Wanneer wordt het appel bij het Gerechtshof of bij de Hoge Raad ingediend? Wat is de positie van het slachtoffer en hoe kan deze schadevergoeding eisen? Antwoord op vragen over hoger beroep, appel bij 't Hof, Hoge Raad en over schade-vergoeding van het slachtoffer.

Hoger Beroep - Appel

Hoger Beroep - Appel. Nadat de rechter het vonnis heeft uitgesproken (zie Strafzaken & Straffen), hebben zowel de verdachte als de officier van justitie het recht om binnen 14 dagen appel aan te tekenen bij een hogere rechter. Na appel van vonnis van de kantonrechter wordt de zaak opnieuw door de rechtbank bekeken.

Gerechtshof . Na appel van een vonnis van de politierechter, kinderrechter of de meervoudige kamer van de rechtbank (zie Rechter & Strafrecht) vindt dit plaats bij het Gerechtshof. Het gerechtshof wordt ook wel kortweg het Hof genoemd. Dit appel kan bij het hof alleen op grond van een onjuiste wetstoepassing en niet op grond van beoordeling van de feiten.
Hoge Raad. Indien het appel wordt gedaan op grond van (een foutief veronderstelde) beoordeling van de feiten, komt dit bij de Hoge Raad terecht.

Termijn Hoger Beroep na Vonnis

Appel na 14 dagen. Appel moet binnen 14 dagen worden aangetekend. Of indien iemand bij verstek is veroordeeld (afwezigheid verdachte bij uitspraak vonnis), binnen 14 dagen nadat het vonnis bekend is geworden.
Griffie. Het appel moet worden aangetekend ter griffie van de rechter die het vonnis heeft uitgesproken.

Vonnis na 8 dagen. Indien er geen appel wordt aangetekend, is het vonnis 8 dagen na afloop van de appeltermijn van kracht. In veel gevallen wordt de veroordeelde al ter zitting, na het uitspreken van het vonnis, door de rechter gevraagd of deze afziet van hoger beroep, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Indien de veroordeelde hiermee instemt, wordt het vonnis na 8 dagen van kracht. De verdachte heeft echter uitdrukkelijk het recht om deze vraag van de rechter niet te beantwoorden en zich na de zitting te beraden om al dan niet beroep aan te tekenen.
Hoger beroep - Straf. Hoger beroep aantekenen wil niet zeggen dat de opgelegde straf nog niet ten uitvoer kan worden gebracht. Dit is alleen het geval indien de verdachte bij verstek is veroordeeld.

Appel Slachtoffer

Positie Slachtoffer. De positie van het slachtoffer komt in de Nederlandse wetgeving nauwelijks aan de orde. In eerste instantie moet het slachtoffer zelf proberen -eventueel met een hulpverlener- om weer op verhaal te komen. Het slachtoffer kan wel, naast aangifte bij de politie, als de naam van de dader (dan nog verdachte) bekend is, de officier van justitie schriftelijk verzoeken de (vermeende) dader te vervolgen.
Officier van justitie. De officier van justitie moet zijn standpunt aan het slachtoffer mededelen, c.q. hem of haar op de hoogte stellen. Wanneer de officier van justitie niet tot vervolging overgaat, kan het slachtoffer tegen deze afwijzende beslissing appel aantekenen.

Appel Slachtoffer. Indien de officier van justitie het verzoek tot vervolging afwijst, kan het slachtoffer appel aantekenen bij het Hof (Gerechtshof). Indien de officier van justitie wel tot vervolging overgaat, dan zal deze het slachtoffer de datum van de terechtzitting berichten. Dit is echter niet verplicht, hetgeen inhoudt dat het slachtoffer -bij uitblijven van een dergelijk bericht- zelf bij de griffie moet informeren.

Het slachtoffer kan zich later in de procedure als benadeelde of gekwetste partij stellen. Een slachtoffer kan schadevergoeding eisen (verzoeken).

Schadevergoeding Slachtoffer

Schade Vergoeding Slachtoffer. Indien het slachtoffer aantoonbare en op geld waardeerbare c.q. materiële schade heeft geleden, kan het slachtoffer de rechter (die de zaak in behandeling zal nemen) schriftelijk verzoeken deze schade door de (vermeende) dader te laten vergoeden. De Officier van Justitie zal deze eis dan tijdens de rechtzitting aan de rechter voorleggen. Een voorwaarde is echter wel dat het om een eenvoudig vast te stellen schade gaat.
Voor meer complexe zaken wordt doorverwezen naar het civiel c.q. burgerlijk recht (zie hieronder). Indien het een eenvoudige aantoonbare schade betreft, zal de rechter dit als bijkomende straf aan de dader opleggen (zie meer over diverse Straffen).
Er zijn echter wel voorwaarden aan deze mogelijkheid gebonden:
  • Schade kan nooit dubbel verhaald worden. Om deze reden wordt altijd gevraagd of de schade al via de verzekering is vergoed. Indien dit het geval is, kan het slachtoffer geen schadevergoeding meer eisen van de dader. Dit recht is dan overgegaan naar de verzekeringsmaatschappij
  • Zowel de kantonrechter als politierechter (zie diverse Rechters) hebben een maximum aan het bedrag dat ze kunnen opleggen, hetgeen tot 5.000 bedraagt

Civiel (Burgerlijk) Recht

Civiel recht. Indien het slachtoffer een hogere schade (dan 5000) wil verhalen op de dader, dan dient dit via het burgerlijk recht c.q. de civiele rechter te geschieden. Een advocaat is dan verplicht (overigens ook aan te raden indien het onder de 5.000 is, bij het strafrechterlijk proces). De kosten hiervan en de griffierechten zijn (gedeeltelijk) te verhalen op de tegenpartij. Indien de dader inderdaad veroordeeld wordt tot het betalen van een schadevergoeding en kosten, dan is het slachtoffer zelf verantwoordelijk voor het innen ervan (en zo nodig een deurwaarder inschakelen). Er dient echter opgemerkt te worden dat de schade lang niet altijd te verhalen is op de dader(s).

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Schadefonds Geweldsmisdrijven. De schade is lang niet altijd te verhalen op de dader(s). Het kan zijn doordat de daders b.v. niet gepakt zijn of er niets bij ze te halen valt. In deze gevallen is er een mogelijkheid om beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Indien het slachtoffer bij het geweldsmisdrijf is overleden, kunnen ook de directe nabestaanden een beroep doen op dit fonds.

Voorwaarden Schadefonds. Bij het beroep op dit fonds zijn echter wel voorwaarden en maximum bedragen aan schadevergoeding verbonden. Een vereiste is ook, dat de schade niet op een andere manier vergoed kan worden en geldt de restrictie dat het verzoek om een uitkering van het schadefonds binnen drie jaar na het gebeurde wordt gedaan. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, kunnen nog wel in behandeling worden genomen onder de voorwaarde dat de overschrijding van de termijn het gevolg is van omstandigheden waaraan de verzoeker c.q. het slachtoffer redelijkerwijs gezien niets kon doen (meer informatie over de precieze voorwaarden en procedure is te vinden op www. schadefonds.nl).

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het recht: hoger beroep, cassatieHet recht: hoger beroep, cassatieHet in hoger beroep gaan in rechtszaken is niets anders dan een nieuw oordeel in een bepaalde zaak. Maar kan iedereen in…
Rechtspraak: Welke mogelijkheden zijn er?Er zijn in Nederland drie soorten gerechten die tot de rechterlijke macht behoren. Dat zijn de rechtbanken, de gerechtsh…
Het hoger beroep in NederlandHet hoger beroep in NederlandEen hoofdregel in ons rechtssysteem is dat als we het niet eens zijn met een uitspraak van de rechter in eerste aanleg,…
Wat kun je doen tegen een boete?Wat kun je doen tegen een boete?Het kan iedereen, bewust of onbewust en om allerlei redenen overkomen: een verkeersboete. Dit kan zijn vanwege bijvoorbe…

Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht)Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht)Er zijn diverse procedures voor de rechtbank in het geval van het burgerlijk c.q. civiele recht. Zo is er de dagvaarding…
Strafrecht & Politie 3 - Verhoor Proces-verbaalStrafrecht & Politie 3 - Verhoor Proces-verbaalStrafrecht en Politie. Het Verhoor en Proces-verbaal. Wat houdt de cautie-verplichting van de politie in? Kan je bij het…
Bronnen en referenties
  • Baars, J. Groenhart, P. et al. Uw goed Recht. Amsterdam: Trendboek

Reageer op het artikel "Hoger Beroep & Schadevergoeding"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter, 30-05-2018 16:08 #6
Ik weet niet goed waar ik deze vraag kan stellen:
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in mijn zaak in mijn voordeel die niet uitvoerbaar is door een deurwaarder want het is niet specifiek. De Hoge Raad wil daar niet op reageren toen gevraagd werd voor opheldering. De zaak is afgewezen in cassatie. Is de enige manier duidelijkheid hierover te krijgen een nieuwe zaak bij een (lager) rechter? De zaak loop al sinds 2005.

Jonathan, 19-04-2013 23:49 #5
Gegroet ik heb momenteel een beginnende rechtzaak tegen een winkel waar ik een tablet gekocht had. Deze werkte niet dus deed ik hem voor een 2ste keer binnen. Na deze herstelling werkte hij nog steeds niet en zo tot 4maal een herstelling toe terwijl ik na de 2de herstelling gevraagd had mijn geld terug te geven en de koop te ontbinden maar deze bleven weigeren en toen ik een 2de keer naar die winkel ging met dezelfde vraag om mijn geld terug te eisen moest ik de iPad achterlaten en deden zij deze achter mijn rug nog een keer op herstelling die zelfs na de 5de keer niet deugde toe we terugbelde eerst vloekte de winkelbediende dat ze geen geld zouden teruggeven terwijl ik het recht had dit terug te krijgen en ze hanger brutaal de telefoon neer terwijl ik zelfs nog aan het praten was sindsdien kunnen we de winkel niet meer bereiken en mogen we zelfs niet in de winkel. We zijn lid van testaankoop en hadden via hun een rechtzaak tegen hun begonnen en hebben alle foto's video's en "herstel" brieven naar hun gestuurd en wacht nog op antwoord maar ik heb de tablet in februari gekocht hij is midden februari voor meer als maand binnen geweest voor "herstelling" terwijl ik deze nodig had voor examen na 2maand heb ik de tablet nog niet gezien laat staan gebruiken en mijn examen doen. De vraag ik kan ik door dit alles schadevergoeding eisen van die winkel waardoor ik niet mee kost doen aan examen en meerdere keren uitstel vroeg door dit maar na 3weken uitstel deze niet mocht doen door schuld van die winkel.

Anne, 17-03-2008 17:03 #4
Erg goede en prettig leesbare informatie. Heel duidelijk zo, info die best lastig is om te snappen goed uitgelegd.
Groet,
Anne Reactie infoteur, 18-03-2008
@ Anne, fijn om te horen.
Bedankt voor je reactie!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Jan, 13-02-2008 22:04 #3
Hoi ik ben vrij gesproken door de kantonrechter nu gaat de officier van justitie in beroep kan ik als ik wordt vrij gesproken schadevergoeding krijgen en hoe? Reactie infoteur, 15-02-2008
Jan, het is moeilijk om dit in het algemeen te zeggen en ligt aan de situatie en omstandigheden. Zie de informatie onder de kopjes Schadevergoeding slachtoffer, Civiel (burgerlijk) recht en Schadefonds geweldsmisdrijven.
Het beste wat je kunt doen is contact opnemen met www.juridisch loket (diverse sites/plaatsen in Nederland)de details van je zaak daar voor te leggen en je te laten adviseren c.q. bijstaan.

Sterkte ermee!
Groet van Sila (auteur artikel)

Erik den Ouden, 10-12-2007 20:34 #2
In dit artikel is de rol van Gerechtshof en Hoge Raad verwisseld.
Het Hof behandelt de zaak inhoudelijk, de Hoge Raad kijkt of alles volgend de regels is verlopen (schending van het recht).

Crans, 08-11-2007 17:26 #1
Kan ik zelf hoger beroep aantekenen dus zonder advocaat? Reactie infoteur, 12-11-2007
@Crans, naar mijn weten kun je zonder advocaat beroep aantekenen (of andere juridische zaken aangaan). Het is echter raadzaam om wel een advocaat te raadplegen. Je kunt ook informatie vragen bij een rechtswinkel of juridisch loket. Groet van Sila

Infoteur: Sila
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 6
Schrijf mee!