Loondispensatie (Wajong)

Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan zijn gezonde collega. Dit kan zelfs onder het minimumloon zijn. Wat is loondispensatie? Wat zijn de voorwaarden en wat is de duur van loondispensatie?

Wat is loondispensatie?

Voor een jonggehandicapte (Wajonger) die als gevolg van zijn ziekte of gesprek een arbeidsprestatie levert die beduidend minder is dan die van een gezonde werknemer, is loondispensatie mogelijk. Loondispensatie houdt in dat de werkgever tijdelijk minder loon betaalt aan de werknemer. Het UWV vult de Wajonger aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon.

Duur van loondispensatie

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Wajonger net zo veel gaat verdienen als andere werknemers. Daarom is de maximale duur van loondispensatie in principe vijf jaar. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar. Verlenging is mogelijk: het uitgangspunt blijft vijf jaar.

Loondispensatie aanvragen

Een werkgever kan een verzoek tot loondispensatie indienen met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van het UWV WERKbedrijf beoordeelt of er inderdaad sprake is van een duidelijk mindere arbeidsprestatie die verband hout met de ziekte of handicap. De arbeidsdeskundige komt met een oordeel en stelt vast hoeveel loon de werkgever moet betalen.

Lager dan minimumloon

Als het vastgestelde loon lager is dan het minimumloon, dan kan de Wajonger recht hebben op een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Wajongwet.

Voorwaarden loondispensatie

Voor loondispensatie gelden de volgende voorwaarden:
  • De werknemer voor wie de loondispensatie wordt aangevraagd is gehandicapt en jonger dan 18 jaar of;
  • De werknemer voor wie de loondispensatie wordt aangevraagd krijgt een Wajong-uitkering.
  • De werknemer voor wie loondispensatie aangevraagd wordt moet hiervan op de hoogte gebracht worden

Wajonger in dienst nemen: regelingen

Naast de loondispensatie zijn er andere instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te stimuleren Wajongers in dienst te nemen, zoals:
  • Proefplaatsing
  • Participatieplaats
  • Loonkostensubsidie
  • No-riskpolis

Loondispensatie WWB

In het kader van arbeidsparticipatie onder moeilijk bemiddelbaren mogen gemeenten gedurende anderhalf jaar gaan experimenteren met loondispensatie bij mensen die een WWB uitkering (bijstandsuitkering) ontvangen. Ook voor deze Pilot Loondispensatie geldt dat de werkgever de werknemer betaalt naar arbeidscapaciteit. De gemeente verstrekt aanvullend een uitkering.

Het gaat om een proef waarbij bedrijven mensen met een WWB-uitkering via loondispensatie een baan kunnen aanbieden. Het kabinet wil met deze proef stimuleren dat bedrijven meer mensen met een arbeidshandicap aannemen. Bovendien kan er een besparing op de uitkeringslasten worden gerealiseerd voor de participerende gemeentes. Voor de proef is een aparte wet ingevoerd, de Tijdelijke wet pilot loondispensatie.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenLoonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenPer 1 juli 2019 is de loonkostensubsidie afgeschaft en vervangen door de loondispensatie. Waar het inkomen van arbeidsbe…
Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgeverDe overheid stimuleert middels diverse middelen werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Voor werkgevers zijn er voor…
Gesubsidieerde banenIn deze tijd van economische crisis worden vooral mensen met een lage opleiding ontslagen. Zij kunnen met gesubsidieerde…
Wat is een doelgroepverklaring?Wat is een doelgroepverklaring?Een doelgroepverklaring is een verklaring die door UWV wordt afgegeven waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelg…

Rookverbod HorecaHet doel van het rookverbod in de horeca is werknemers de gelegenheid te geven op een rookvrije werkplek. Het rookverbod…
Betalingsregeling voor de inkomstenbelastingBetalingsregeling voor de inkomstenbelastingWanneer je belasting moet betalen is het natuurlijk verstandig dit zo snel mogelijk te doen. Maar soms is het niet mogel…
Bronnen en referenties
  • Praktische informatie over sociale zekerheid
  • UWV
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Laatste update: 23-05-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.