Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

De overheid stimuleert middels diverse middelen werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Voor werkgevers zijn er voordelen als zij Wajongers in dienst nemen, zoals de mogelijkheid van een proefplaatsing, de no-riskpolis en loonkostensubsidie.

Wajongers in dienst nemen

De Wajong-gerechtigde die werk heeft gevonden, kan dit werk vijf jaar lang doen zonder dat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt aangepast. De verdiensten worden wel van de uitkering afgetrokken. Er zijn diverse instrumenten waarmee de overheid werkgevers stimuleert om Wajongers in dienst te nemen.

Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

Het in dienst nemen van Wajongers kan aantrekkelijk zijn voor werkgevers, om verschillende redenen:
  • Loondispensatie
  • Premiekortingen
  • Subsidie meerkosten in dienst nemen/houden
  • No-riskpolis
  • Werken op proef
  • Loonkostensubsidie

Loondispensatie

Voor een jonggehandicapte die als gevolg van zijn ziekte of handicap een beduidend lagere arbeidsprestatie levert, is loondispensatie mogelijk. Dit houdt in dat de werkgever hem minder hoeft te betalen dan zijn gezonde collega. Het kan zelfs onder het minimumloon zijn. Het UWV moet toestemming geven en bepalen hoeveel de werkgever moet betalen. De loondispensatie duurt maximaal vijf jaar.

Premiekortingen

Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde of arbeidsgehandicapte persoon in dienst neemt, krijgt korting op de werknemerspremies WIA, WAO en WW die hij moet afdragen. De korting duurt maximaal drie jaar.

Subsidie meerkosten in dienst nemen/houden

Een werkgever die iemand met een structurele functionele beperking in dienst houdt, moet misschien extra kosten maken voor bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek .Als de kosten erg hoog zijn, kan hij daar subsidie voor krijgen. Subsidie is alleen mogelijk voor voorzieningen die in het bedrijf vastzitten, zoals aanpassingen aan werkbanken.

No-riskpolis

Een werkgever die iemand met een structurele functionele beperking in dienst neemt, krijgt bij ziekte van de werknemer een compensatie voor de loonkosten. Als de werknemer ziek wordt, komt hij in de Ziektewet en krijgt een uitkering van 70 tot 100% van het dagloon. De werkgever mag deze uitkering aftrekken van het loon dat hij wettelijk door zou moeten betalen. In veel gevallen zal het UWV dus het loon doorbetalen bij ziekte.

Werken op proef

De werkgever heeft de mogelijkheid om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer of Wajonger drie maanden te laten werken op proef. Hij hoeft dan geen loon te betalen.

Loonkostensubsidie

Het UWV kan loonkostensubsidie toekennen aan de werkgever die een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Het gaat daarbij niet alleen om Wajongers, maar ook om bijvoorbeeld oudere werklozen (50+’ers) die langer dan een jaar werkloos zijn. Het UWV geeft een indicatiebeschikking af als de persoon in aanmerking komt voor loonkostensubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het minimumloon.

Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

Het in dienst nemen van Wajongs biedt vele voordelen voor de werkgever. Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van de Wajonger beduidend minder is. Verder kan de werkgever een premiekorting krijgen en kan hij recht hebben op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.

De kosten van ziekte komen in principe niet voor rekening van de werkgever, want het UWV betaalt door tijdens ziekte op grond van de Ziektewet (de no-riskpolis). De werkgever kan eveneens recht hebben op een loonkostensubsidie mits hij voldoet aan de door het UWV gestelde voorwaarden.
© 2011 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Loondispensatie (Wajong)Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan…
Loonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenLoonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenPer 1 juli 2019 is de loonkostensubsidie afgeschaft en vervangen door de loondispensatie. Waar het inkomen van arbeidsbe…
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…

Betalingsregeling voor de inkomstenbelastingBetalingsregeling voor de inkomstenbelastingWanneer je belasting moet betalen is het natuurlijk verstandig dit zo snel mogelijk te doen. Maar soms is het niet mogel…
Samenlevingscontract: voordelen & nadelenSamenlevingscontract: voordelen & nadelenOmdat de wet voor samenwoners vrijwel niets regelt, zullen zij zelf actie moeten ondernemen, door bijvoorbeeld een samen…
Bronnen en referenties
  • Praktische informatie over Sociale Zekerheid

Reageer op het artikel "Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tomislav Samodol, 22-04-2016 13:40 #4
Maffiapraktijken. Misbruik maken van mensen met een beperking, waar ze zelf helemaal niet om hebben gevraagd en meestal puur door geboorte van de wieg tot aan het graf aan het vastzitten, om er zelf als bedrijf beter van te worden. Misschien geloven jullie het niet, maar heel veel mensen in de Wajong, waaronder ikzelf, willen helemaal niet in die Wajong blijven zitten. Dat daar een contract voor onbepaalde tijd of, als het echt niet anders kan, op zijn minst langere tijd tegenover moet staan, spreekt voor zich. Ook een Wajonger kan niet van de lucht leven, maar heeft niet zoals iedereen een normaal inkomen nodig. Maar daar maakt door bovenstaande voordeeltjes voor de werkgever de in dienst genomen Wajonger sowieso geen kans op, ook als hij prima functioneert op de werkplek, omdat het de werkgever uitsluitend om bovenstaande voordelen gaat. Zodra hij of zij die niet meer krijgt, verlengt hij het contract van de Wajonger niet meer en is deze weer werkloos, waarna hij of zij door de jobcoachingsorganisatie weer zo snel mogelijk een ander baantje in wordt geduwd, omdat ook dat bedrijf dan dat voordeeltje nog niet heeft gehad maar er wel even een jaar lang van wil profiteren door de Wajonger in dienst te nemen. Uitbuiterij en bedriegerij van de bovenste plank, schaam jullie UWV, jobcoachtingsorganisaties en vooral bedrijven…

Bart, 07-01-2016 20:36 #3
Als wajong gerechtigde weet ik dat het in de praktijk nog moeilijker is dan hier wordt aangegeven. De werknemer moet aanwijsbaar minder prestatie leveren dan collega's met soortgelijk werk. De werknemer moet voor de indiensttreding lange tijd werkeloos zijn geweest. Er zullen meer regeltjes zijn, maar om in aanmerking te komen voor bovengeplaatste voordelen moet er aan strenge eisen en vreemde regeltjes voldaan worden.

Sandra, 28-10-2014 14:32 #2
Hoeveel Wajongers moet je in dienst nemen? Hoe zit het met het risico op ongevallen op de werkvloer wanneer je een wajonger aanneemt? Wij hebben een werkomgeving waarin veel (zwaar) lichamelijk werk wordt verricht en met machines wordt gewerkt?

Geertje, 31-10-2012 09:26 #1
Graag zou ik willen weten of er richtlijnen cq wettelijke regels zijn voor het begeleiden van een wajonger? Ben je bv als werkgever verplicht om een x aantal uren de medewerker te begeleiden?

Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 08-05-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!