Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

De overheid stimuleert middels diverse middelen werkgevers om Wajongers in dienst te nemen. Voor werkgevers zijn er voordelen als zij Wajongers in dienst nemen, zoals de mogelijkheid van een proefplaatsing, de no-riskpolis en loonkostensubsidie.

Wajongers in dienst nemen

De Wajong-gerechtigde die werk heeft gevonden, kan dit werk vijf jaar lang doen zonder dat zijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt aangepast. De verdiensten worden wel van de uitkering afgetrokken. Er zijn diverse instrumenten waarmee de overheid werkgevers stimuleert om Wajongers in dienst te nemen.

Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

Het in dienst nemen van Wajongers kan aantrekkelijk zijn voor werkgevers, om verschillende redenen:
  • Loondispensatie
  • Premiekortingen
  • Subsidie meerkosten in dienst nemen/houden
  • No-riskpolis
  • Werken op proef
  • Loonkostensubsidie

Loondispensatie

Voor een jonggehandicapte die als gevolg van zijn ziekte of handicap een beduidend lagere arbeidsprestatie levert, is loondispensatie mogelijk. Dit houdt in dat de werkgever hem minder hoeft te betalen dan zijn gezonde collega. Het kan zelfs onder het minimumloon zijn. Het UWV moet toestemming geven en bepalen hoeveel de werkgever moet betalen. De loondispensatie duurt maximaal vijf jaar.

Premiekortingen

Een werkgever die een uitkeringsgerechtigde of arbeidsgehandicapte persoon in dienst neemt, krijgt korting op de werknemerspremies WIA, WAO en WW die hij moet afdragen. De korting duurt maximaal drie jaar.

Subsidie meerkosten in dienst nemen/houden

Een werkgever die iemand met een structurele functionele beperking in dienst houdt, moet misschien extra kosten maken voor bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek .Als de kosten erg hoog zijn, kan hij daar subsidie voor krijgen. Subsidie is alleen mogelijk voor voorzieningen die in het bedrijf vastzitten, zoals aanpassingen aan werkbanken.

No-riskpolis

Een werkgever die iemand met een structurele functionele beperking in dienst neemt, krijgt bij ziekte van de werknemer een compensatie voor de loonkosten. Als de werknemer ziek wordt, komt hij in de Ziektewet en krijgt een uitkering van 70 tot 100% van het dagloon. De werkgever mag deze uitkering aftrekken van het loon dat hij wettelijk door zou moeten betalen. In veel gevallen zal het UWV dus het loon doorbetalen bij ziekte.

Werken op proef

De werkgever heeft de mogelijkheid om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer of Wajonger drie maanden te laten werken op proef. Hij hoeft dan geen loon te betalen.

Loonkostensubsidie

Het UWV kan loonkostensubsidie toekennen aan de werkgever die een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Het gaat daarbij niet alleen om Wajongers, maar ook om bijvoorbeeld oudere werklozen (50+’ers) die langer dan een jaar werkloos zijn. Het UWV geeft een indicatiebeschikking af als de persoon in aanmerking komt voor loonkostensubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het minimumloon.

Wajongers in dienst nemen: voordelen werkgever

Het in dienst nemen van Wajongs biedt vele voordelen voor de werkgever. Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van de Wajonger beduidend minder is. Verder kan de werkgever een premiekorting krijgen en kan hij recht hebben op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.

De kosten van ziekte komen in principe niet voor rekening van de werkgever, want het UWV betaalt door tijdens ziekte op grond van de Ziektewet (de no-riskpolis). De werkgever kan eveneens recht hebben op een loonkostensubsidie mits hij voldoet aan de door het UWV gestelde voorwaarden.
© 2011 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loondispensatie (Wajong)Loondispensatie houdt in dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan…
Loonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenLoonkostensubsidie wordt loondispensatie (2019): de gevolgenPer 1 juli 2019 is de loonkostensubsidie afgeschaft en vervangen door de loondispensatie. Waar het inkomen van arbeidsbe…
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…

Betalingsregeling voor de inkomstenbelastingBetalingsregeling voor de inkomstenbelastingWanneer je belasting moet betalen is het natuurlijk verstandig dit zo snel mogelijk te doen. Maar soms is het niet mogel…
Samenlevingscontract: voordelen & nadelenSamenlevingscontract: voordelen & nadelenOmdat de wet voor samenwoners vrijwel niets regelt, zullen zij zelf actie moeten ondernemen, door bijvoorbeeld een samen…
Bronnen en referenties
  • Praktische informatie over Sociale Zekerheid
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 08-05-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.