Wat is een doelgroepverklaring?

Wat is een doelgroepverklaring? Een doelgroepverklaring is een verklaring die door UWV wordt afgegeven waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelgroepregister. De verklaring dient als bewijsstuk. Wanneer een werknemer over een doelgroepverklaring beschikt dan krijgt de werkgever financieel voordeel in de vorm van een korting op de premies die voor deze werknemer moeten worden afgedragen.

De achtergrond van het doelgroepregister

De overheid heeft met het bedrijfsleven in 2013 een banenafspraak gemaakt. Deze afspraak houdt in dat er in 2026 t.o.v. 2013 125.000 extra banen zijn voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven moet daar 100.000 van realiseren. De andere 25.000 banen moet de overheid invullen. Het doelgroepregister is een hulpmiddel om deze afspraak waar te maken. In het doelgroepregister worden de mensen opgenomen waarvoor deze banen zijn bedoeld. Als deze afspraak niet wordt gehaald dreigt de overheid de zg. quotumregeling in te voeren. Iedere werkgever is dan verplicht mensen uit de doelgroep in dienst te hebben. Werkgevers die dat niet doen krijgen dan een boete. De overheid volgt jaarlijks of de banenafspraak wordt nagekomen. Ieder jaar moet het aantal ingevulde banen dichterbij de 125.000 komen.

Wie staan er in het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staan in het algemeen mensen waarvan de overheid aanneemt dat zij een steuntje in de rug nodig hebben om een baan te vinden. De gedachte is dat werkgevers terughoudend zullen zijn om mensen in dienst te nemen met een ziekteverleden, handicap of mensen met een lage opleiding. In het doelgroepregister worden alleen mensen opgenomen die:
 • Een Wajong-uitkering hebben én kunnen werken
 • Een WSW-indicatie hebben
 • Een WIW-baan hebben
 • Een ID-hebben
 • Onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Afgewezen zijn voor de Wajong tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015
 • Schoolverlater zijn van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015
 • Zonder voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Hoe kom je in het doelgroepregister?

Mensen die tot de laatste twee categorieën behoren, moeten bij UWV zelf een aanvraag indienen wanneer zij in het doelgroepregister willen worden opgenomen. Wanneer je jezelf wilt aanmelden voor het doelgroepregister dan kun je de school en/of de gemeente vragen om bewijsstukken. Daarbij moet je denken aan stageverslagen, gespreksverslagen van school, een onderwijskundig eindrapport of een indicatie voor dagbesteding. Behoor je tot de overige categorieën dan verzorgt UWV of de gemeente jouw aanmelding voor het doelgroepregister. Als je in het doelgroepregister bent opgenomen door de gemeente of door UWV dan ontvang je daar bericht van.

Welke gegevens staan in het doelgroepregister?

Wanneer je in het doelgroepregister wordt opgenomen krijg je hiervan bericht gestuurd. In het doelgroepregister wordt een beperkt aantal persoonsgegevens opgenomen:
 • Burgerservicenummer
 • Reden van opname (Wajong, WSW, WIW,I D, Participatiewet of schoolverlater)
 • Begindatum registratie
 • Einddatum registratie

Wie kan het doelgroepregister inzien?

Het doelgroepregister wordt beheerd door UWV. UWV is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van het register.

Werkgevers kunnen bij het UWV vragen of iemand in het doelgroepregister staat. Hiervoor moet een werkgever over het burgerservicenummer beschikken van de desbetreffende persoon. Iedereen kan zelf op Mijn UWV zien of hij of zij in het doelgroepregister staat.

Voordeel voor de werkgever

Als een werkgever iemand in dienst neemt met een doelgroepverklaring, heeft de werkgever daar financieel voordeel van. Een werknemer met een doelgroepverklaring is op die manier goedkoper dan een werknemer zonder doelgroepverklaring. Het financieel voordeel krijgt de werkgever in de vorm van een korting op de premies die moeten worden betaald voor de sociale werknemersverzekeringen. Deze korting bedraagt 2.000,- per jaar en geldt voor drie jaar. De werknemer moet dan voor 36 uur per week in dienst worden genomen. Bij minder uren krijgt de werkgever de korting pro rata. Een premiekorting van maximaal 2.000,- geldt voor mensen die:
 • Onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
 • Een Wajong-uitkering hebben én kunnen werken
 • Een WSW-indicatie hebben
 • Een WIW-baan hebben
 • Een ID-hebben

Voor mensen die al voor 1 januari 2015 aanspraak hadden op een Wajong-uitkering geldt dat een werkgever loondispensatie krijgt i.p.v. de premiekorting. Loondispensatie is een vergoeding voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het loon dat iemand zou kunnen verdienen volgens zijn of haar arbeidsvermogen.

Geen doelgroepverklaring wel premiekorting

Voor een paar groepen mensen kan een werkgever 7.000,- per jaar aan premiekorting krijgen wanneer deze mensen voor 36 uur per week in dienst worden genomen. Het betreft mensen die:
 • Recht hebben op een wia-uitkering (wga of iva)
 • Voor 20 december 2005 arbeidsgehandicapt waren o.g.v. de Wet Rea. (Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten)

Antimisbruik

Vanaf 2016 geldt dat de premiekorting alleen kan worden aangevraagd wanneer je niet in de voorafgaande zes maanden bij dezelfde werkgever in dienst bent geweest. Een nieuwe werkgever kan de premiekorting wel weer aanvragen. Is het dienstverband tijdelijk onderbroken en duurt de onderbreking minder dan zes maanden, dan mag de werkgever daarna de rest van die drie jaar nog gebruiken.
© 2016 - 2024 Goedbekeken, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Premiekorting jongere werknemerPremiekorting jongere werknemerVanaf 1 juli 2014 is de regeling premiekorting voor jongere werknemers ingevoerd. Werkgevers kunnen bij de loonaangifte…
Ouder personeel in dienst nemen of houden levert geld opHet aannemen van iemand van ouder personeel ( 50 jaar of ouder) of het in dienst houden van mensen van 62 jaar en ouder…
UWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenUWV Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenMensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen jaarlijks een tegemoetkoming van het UWV. De tegemoetkoming van het UWV wordt…

Tegenprestatie in de bijstandDe gemeente mag om een tegenprestatie vragen als je in de bijstand zit. Een tegenprestatie is een activiteit waarvoor je…
Wet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingWet- en regelgeving bodemsanering en bodemverontreinigingAl sinds de jaren 80 zijn we bezig met het saneren van verontreinigde bodems. Inmiddels denken we dat we alle verontrein…
Bronnen en referenties
 • http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/wet-banenafspraak/index.aspx
 • http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/presentatie_schoolverlaters_en_doelgroepregister_banenafspraak_juni_2015.pdf
 • https://www.werk.nl/portal/page/portal/wsp/werkhart/personeel/participatiewet-banenafspraak
Goedbekeken (10 artikelen)
Gepubliceerd: 25-02-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.