Regels zijn regels en zonder deze regels zijn er geen regels

Regels zijn regels en zonder deze regels zijn er geen regels Wetten zijn er om na te leven, regels zijn er om uit te voeren. In Nederland wordt je bij de geboorte al geleerd dat wat anderen (hiërarchisch je meerdere) zeggen, je ook zonder tegenspraak moet uitvoeren. Doe je niet wat er gezegd wordt dan krijg je straf. Als je klein bent moet je zonder eten naar bed of mag je niet buiten spelen. Als je groter wordt moet je, je huiswerk maken en als je dat niet doet dan krijg je in de regel onvoldoendes omdat je niet het gewenste antwoord geeft.

Wettelijke regelgeving

In Nederland hebben we dagelijks te maken met wetgeving. Of het nu gaat om wetgeving rond huwelijk, samenwonen, adoptie, voogdij, arbeid, ziekte of uitkering. Alles is in Nederland bij wet geregeld. In Nederland zijn de wetten gebundeld in de algemene wetboeken, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Strafrecht (WvStr). In Nederland is het Ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteit van de wetgeving. Alle wetten van de rijksoverheid worden daarom mede vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. Ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie controleren daarom altijd eerst of een wet voldoet aan de grondwet en toetsen of de beoogde wet ook in de praktijk uitvoerbaar is.

Zelfs e-mailverkeer is aan (wettelijke) regels gebonden

E-mails die door de ontvanger als ongevraagd, ongewenst en vaak dezelfde inhoud hebben, zijn voor het verzenden aan regels gebonden. In Nederland zijn er regels dat het verzenden van ongevraagde elektronische reclame via email, mobile telefoon of fax alleen mag als er door de ontvanger toestemming is gegeven. Klachten over de ongevraagde elektronische reclame via email, mobile telefoon of fax kan bij de telefoonaanbieder of internetaanbieder en daarna bij de geschillencommissie Telecommunicatie. Eenvoudiger is een klacht in te dienen via de site: www.spamklacht.nl. WWW.spamklacht.nl is de officiële website van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

In de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt geregeld wie een cao mag afsluiten en wat een cao moet regelen. Een CAO is altijd geldend, ook al is een werkgever of werknemer geen lid van de werkgevers- of werknemersorganisatie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO algemeen verbindend verklaren. Het gevolg is dat de werknemers en de werkgevers de bepalingen moeten naleven. Betere afspraken dan in de CAO zijn geregeld mogen wel gemaakt worden, maar negatieve afwijkingen zijn niet toegestaan. Als een werknemer in het arbeidsproces werkt kan deze bij het niet opvolgen van de afgesproken regels ontslagen worden. Om de rechten van werknemers bij ontslagprocedures te kunnen garanderen, bepaalt het ontslagrecht dat de werknemer alleen met een goede reden ontslagen kan worden. De werkgever kan de werknemer pas ontslaan als:
  • Er een ontslagvergunning is van UWV WERKbedrijf;
  • Er toestemming is van de kantonrechter;
  • Er reden is voor ontslag op staande voet;
  • De proeftijd nog niet is afgelopen;
  • Werkgever en werknemer het eens zijn over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Individuele geschillenbeslechting

Jammer en vervelend is het als je vergeet een postzegel te plakken en je brief niet in behandeling wordt genomen. Nog vervelender is het als je een brief krijgt van een incassobureau met het verzoek om je betalingsbewijs te mailen, je dank is een bezoek van de deurwaarder. Vrije dienstverleners als advocaten, coaches en notarissen weten ook van wanten. Als bijvoorbeeld dienstverleners afspreken dat ze je informeren en met je in gesprek gaan als de rekening boven, bijvoorbeeld € 1.000, uitkomt, wordt dit regelmatig vergeten. Als afspraken niet schriftelijk vastliggen dan is vaak een gewenste oplossing niet realiseerbaar en het gevolg is dat de deurwaarder een bedrag van vele duizenden euro’s wil komen incasseren.

Als ondernemer wil je geld verdienen, daar ben je ondernemer voor, maar ervaringen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, hoe leuk we het elkaar ook kunnen maken, bij een verstoorde betalingsrelatie is een oplossing vaak ver te zoeken. Het burgerlijk recht geeft mogelijkheden aan ondernemers om, naast de reguliere weg van individuele geschillenbeslechting, ook collectieve mogelijkheden. Het voeren van procedures kan dan in sommige situaties ook nog anoniem gebeuren. De bewijslast (“hij die stelt, bewijst”) van de ingenomen stellingen blijft daarbij overeind. Een uniforme gedragscode die gaat gelden tussen “leverancier” en “afnemer” kan verder bijdragen tot verbetering van de eigen verantwoordelijkheid van de koper en verkoper. Een handleiding en een stappenplan kunnen daarbij veel onnodige irritatie bij beide partijen voorkomen.
© 2011 - 2023 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Officier van JustitieDe Officier van Justitie is in Nederland een belangrijke persoon in een strafzaak. De Officier van Justitie beslist of e…
Officier van Justitie, wat houdt dat eigenlijk in?Officier van Justitie, wat houdt dat eigenlijk in?Een Officier van Justitie is een medewerker van het Openbaar Ministerie die belast is met opsporing en vervolging van st…
Strafbeschikking voor verkeersdelictenStrafbeschikking voor verkeersdelictenStel dat je als automobilist een (zwaardere) verkeersovertreding of verkeersmisdrijf hebt begaan. Als je betrapt bent, k…
Recht binnen de Europese UnieRecht binnen de Europese UnieIn dit artikel zal er een beschrijving worden gegeven van het recht dat wordt gehanteerd binnen de Europese Unie. Het ge…

De Participatiewet, de vroegere algemene bijstandswetmijn kijk opDe Participatiewet, de vroegere algemene bijstandswetDe Algemene bijstandswet heeft een naamsverandering ondergaan. Sedert 2015 is de wet veranderd in Participatiewet. Het i…
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 04-12-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.