Inbraak voorkomen - Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW)

Inbraak voorkomen - Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) Er is in Nederland heel wat te halen en daarom wordt er ook veel ingebroken. Inbraak geeft lichamelijke en psychische klachten bij de slachtoffers en schade aan materialen en gebouwen. Bovendien ben je bij een geslaagde inbraak ook nog eens je spullen kwijt. De stichting NIPW organiseert de Nationale Inbraakpreventie Weken om woningbezitters ondermeer te wijzen op vakkundige maatregelen die inbraak kunnen voorkomen.

Nationale Inbraakpreventie Weken

Ivo Opstelten, destijds minister, had de eer de eerste Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) te openen. De minister van Veiligheid en Justitie deed dat op maandag 3 november 2014. De campagne duurt enkele weken waarin door het hele land de nadruk wordt gelegd op inbraakpreventie. Het is een initiatief van de Stichting NIPW. In de stichting werken verschillende organisaties samen. Doel is het aantal inbraken te verlagen. Jaarlijks vinden er landelijk 87.500 inbraken en inbraakpogingen plaats. Dagelijks wordt er 240 keer dag een poging tot inbraak gedaan. Van die pogingen slagen 160 inbraken. Dit is de stand bij de start van de NIPW.

Psychische en lichamelijke klachten

Inbrekers vernielen niet alleen delen van je woning en vergrijpen zich niet alleen aan je bezit. Dat op zich is al verschrikkelijk, maar inbraak brengt ook psychische en lichamelijke klachten bij slachtoffers teweeg. Mensen bij wie is ingebroken kunnen nog jaren last hebben van slaapproblemen of krijgen nachtmerries. Ze krijgen concentratieproblemen, zijn vaker boos, neerslachtig en gespannen. Een vijfde van de inbraakslachtoffers denkt zelfs dat de effecten van de inbraak hen hun leven lang zal blijven achtervolgen. De impact van een inbraak is groot en het veiligheidsgevoel daalt enorm.

Maak het de inbrekers lastig

Woningbezitters kunnen het de inbrekers lastig maken. Iemand met kwade bedelingen verspeelt liever niet te veel tijd aan een inbraak. Tijd is in zijn geval risico. De NIPW zet tien tips op een rijtje waarmee we inbraken kunnen voorkomen of het in ieder geval de inbreker zo lastig mogelijk kunnen maken of om ze niet in de verleiding te brengen.
 1. deuren en ramen altijd afsluiten;
 2. dievenklauwen in ramen en deuren plaatsen;
 3. kostbare spullen registreren door serienummers te noteren en foto’s te maken;
 4. alarm inschakelen bij verlaten van het huis;
 5. waardevolle spullen van een zogenaamde DNA spray voorzien;
 6. laat een lamp branden, ook als je er niet bent;
 7. laat kostbare spullen niet in het zicht liggen, berg ze op;
 8. plaats anti-inbraak strips op deuren;
 9. neem een inbraakwerende kluis;
 10. zet op voor- en achterdeur een SKG-goedgekeurd slot.

Flevoland

De bewoners van de Provincie Flevoland moeten extra opletten. Niet alleen heeft hun provincie het op een na hoogste aantal inbraakclaims, het is ook nog eens een enorme stijger wat inbraken betreft. Provincie Noord-Brabant is de provincie met het grootste aantal inbraken van Nederland. De cijfers gelden voor het jaar 2013. De zuidelijke provincie van ons land is ook nog eens een stijger ten opzichte van het jaar daarvoor. Landelijk daalde het inbraakcijfer, maar in alle grote steden was een stijging van het inbraakcijfer zichtbaar.

Friesland

De provincie Friesland ligt onder het landelijke gemiddelde wat betreft de inbraken. In 2013 werd er in totaal bij 1657 Friese huishoudens ingebroken. Bij een berekening van 2,2 mensen per huishouden betekent dat er in totaal 3.645 inwoners te maken hebben gehad met een inbraak.

Drenthe

Drenthe ligt onder het landelijke gemiddelde, maar ook in deze provincie stijgen de cijfers. In 2013 werd 3.571 Drenten slachtoffer van inbraak. Bij 1.623 huishoudens werd ingebroken.

Groningen

Provincie Groningen meldt van heel Nederland de minste inbraken. De provincie laat wel de grootste stijging van het land zien.
In 2013 werden 3.490 Groningers slachtoffer van inbraak bij 1.586 huishoudens.

Methoden van de inbreker

Om de inbreker buiten de deur te houden is het noodzakelijk dat je zijn methoden kent en je inleest in het inbrekersjargon. Inbrekers laten zich moeilijk tegenhouden maar hebben niet alle tijd. Ze geven zich tien minuten de tijd om binnen te komen. Meestal hebben ze aan slechts een paar minuten genoeg. De woningeigenaar kan enkele materiële beveiligingsmaatregelen nemen én moet alert blijven. Je moet niet gaan denken dat je met een alarm in je huis niet meer hoeft op te letten. Het is belangrijk om waakzaam te blijven.

De modus operandi van verschillende inbrekers zijn heel verschillend en de methoden worden door elkaar gebruikt. Elke methode heeft zijn zwakte en daar moet de woningbezitter zich op richten.

Enkele inbraakbegrippen:

Kerntrekken

Het slotcilinder wordt bij kerntrekken in zijn geheel uit de deur getrokken. Dat doen ze door er een schroef in te draaien en daarna met een hevel de complete cilinder naar buiten te trekken. Sommige inbrekers hebben zich gespecialiseerd in deze methode en zelf hun gereedschap gemaakt. Kerntrekken is een specialiteit van rondtrekkende bendes.
Bij moderne sloten met kogeltjes en gaatjes is kerntrekken bijna onmogelijk.

Openbreken van deur of raam

Openbreken van raam of deur is de meest voorkomende methode. Gereedschap is de koevoet, een breekijzer of een bandenlichter. De deur wordt open gewrikt waardoor er spanning op het slot komt. Het is doorgaans een brute kracht methode.
Een stevig kozijn en goed hang- en sluitwerk helpt bij het voorkomen van deze inbraak.

Gaatjesboormethode

Bij deze methode boort de inbreker een gat in het slot. Daar wordt dan een ijzerdraadje doorheen geduwd waarmee wordt gehengeld om de deur te openen. Als de sleutel nog aan de binnenkant zit kan die worden omgedraaid. Het is een ouderwetse methode, maar hij doet het nog steeds. Rondreizende benden praktiseren hem vaak.
Met raamboompjes die consequent worden gesloten wordt deze methode onmogelijk gemaakt.

Flipperen

Met behulp van een bankpasje wordt de schotel van het slot omhoog geduwd. Deze methode laat geen braaksporen achter.
Inbreken via flipperen is te voorkomen door een anti-inbraakstrip te plaatsen.

Hengelen

Via de brievenbus kan met een ijzerdraad gehengeld worden. Het is de gaatjesboormethode zonder dat je een gaatje hoeft te boren.
Deze inbraak is te pareren door een brievenbusbeveiliging te plaatsen en de deur altijd op slot te doen en de sleutel altijd uit het slot te halen.

De Bulgaarse methode

Het zijn niet alleen de Bulgaren die de methode hanteren, maar zij zijn de naamgever.
De methode wordt gebruikt bij sloten waarbij de cilinder uit het slot steekt. De cilinder wordt met een tang afgebroken.
Probaat middel om dit moeilijker te maken is een goedgekeurd slot met veiligheidsbeslag dat er niet eenvoudig af te slopen is aan te schaffen.

Een ruit ingooien

Ruitje intikken is een veelbeproefde methode en die wordt vooral gebruikt wanneer andere methoden niet gelukt zijn en de buit in het zicht ligt.
Wat hierbij helpt is de spullen niet in het zicht te laten liggen en een alarminstallatie te plaatsen. Dat voorkomt dat de inbreker veel tijd heeft.

Inbraak via bovenlicht

Vaak staan bovenlichten open voor de frisse lucht. De inbreker kan dan het armpje forceren door grof geweld of door simpelweg de schroefjes los te draaien. De inbreker klimt niet door de kleine opening naar binnen maar gaat hengelen om een groter raam te openen.
Een barrière-stang die niet meer dan 15 centimeter ruimte overlaat wil hier helpen. Niemand kan dan naar binnen klimmen. Goed hang- en sluitwerk op het grote raam helpt ook.

Door de voordeur

Staat er ergens een voordeur open en rijdt de inbreker speurend door de wijk, dan weet hij die open deur te vinden. Inbreken is dan easy, hij loopt gewoon naar binnen.
Wat je kunt doen om deze gemakkelijke manier van inbraak te voorkomen is de deur sluiten en dat ook consequent te doen.

Babbeltruc

De babbeltruc is een bekende methode: de inbreker babbelt zichzelf naar binnen.
Hier helpt een gedragsverandering en alertheid op onbekend en onverwacht bezoek aan de deur of in de tuin. Je kunt kleingeld in een potje bij de voordeur zetten voor de collectant en een kierstandhouder voorkomt dat de deur kan worden opengeduwd. Als er aan de deur wordt gebeld terwijl je in de achtertuin bent, doe dan altijd de achterdeur op slot voor je de voordeur op kierstand opent.

Kostbare spullen

Kostbare spullen zoals sieraden liggen vaak in de slaapkamer. Daar zoeken de inbrekers dan ook naar buit.
Bewaar contant geld en kostbaarheden in een gecertificeerde kluis. Voor privé gebruik is type EN 14 450 goed of de zwaardere EN 1143-1.

Maatregelen tegen inbraak

Aan de hand van de methoden zijn er al veel maatregelen te nemen waardoor een woning onaantrekkelijk wordt voor inbrekers. Veel inbraken gebeuren door criminelen die rondrijden en hun kans waarnemen wanneer die zich voordoet. Ze zoeken makkelijke doelwitten. Woningbezitters moeten voorkomen dat ze een makkelijk doelwit vormen.

Wat je nog meer kunt doen is schrikverlichting plaatsen, verlichting met een bewegingssensor. Je kunt ook sloten plaatsen met een SKG-keurmerk. Stichting Kwaliteit Gevelbouw, een onafhankelijke certificatie-instelling in de bouw, test de sloten en geeft sterren. Een slot met één ster is al drie minuten inbraakwerend. Dat zijn kostbare minuten. Een slot met drie sterren houdt de deur al vijf minuten dicht voor de inbreker. Voorwaarde is dat het slot goed gemonteerd is en dat deuren en kozijnen in goede conditie zijn.

Belangrijk is ook om alle ramen van goed hang- en sluitwerk te voorzien. Een probaat anti-inbraakmiddel is een blaffende hond. Inbrekers houden niet van alarm slaande dieren. Een alarminstallatie die minuten lang loeit en met een koppeling naar een alarmcentrale is ook een goed anti-inbraakmiddel.

Over Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

De stichting NIPW werd 19 juni 2014 opgericht. De stichting vraagt bij consumenten aandacht voor inbraakpreventie. Dat gebeurt door informatieverspreiding waardoor er bewustwording ontstaat die de mensen aanzet tot inbraak voorkomende actie. Doel is om het aantal inbraken terug te dringen. Daarmee loopt de stichting synchroon met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De NIPW concentreert zich op enkele weken per jaar, de Nationale Inbraakpreventie Weken. Die worden in mei en november gehouden. Elke NIPW krijgt een thema mee.

Betrokken partijen

De stichting NIPW is een publiek private samenwerking. Commerciële partijen als Assa Abloy, De Raat Security Products, SecuProducts en Verisure werken samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.
De NIPW draagt bij aan de inbraakpreventie door
 • een centrale website;
 • eigen onderzoek;
 • social media en andere (online) communicatie in te zetten;
 • informatievoorziening aan pers.

De Nationale Inbraakpreventie Weken

De stichting wil een bijdrage leveren aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen in Nederland. Alle deelnemers ondertekenden een Safety Deal met het Verbond van Verzekeraars. Ze beloven daarmee zich hard te maken voor diverse maatregelen en initiatieven die inbraakpreventie bevorderen. Eén van die initiatieven is De Nationale Inbraakpreventie Weken.

Daling inbraakcijfers

Sinds 2012 zet de daling van woninginbraken in. Het eerste kwartaal van 2015 laat bijvoorbeeld 18% minder inbraken zien dan in het eerste kwartaal in 2014. Bij de aftrap van de Nationale Inbraakpreventieweken in 2015 maakte minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dat bekend. Als alle betrokken partijen - publiek, bedrijven en politie - goed samenwerken lukt het om de inbraakcijfers verder te doen dalen. Daarbij is zowel repressie, oppakken van daders, als preventie van groot belang.

Jaar Aantal woninginbraken eerste kwartaal Totaal
201225.98691.583
201325.32587.158
201421.95370.651
201518.063
2016
© 2014 - 2024 Piejet, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Veel voorkomende afkortingen op tv en internetZowel op Internet als op de TV worden tegenwoordig veel afkortingen gebruikt. Zeker op Engelse sites en TV series zonder…
Geef inbrekers geen kansGeef inbrekers geen kansInbraken zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Hoe beter u op de hoogte bent van de werkwijze van de inbrekers, hoe…
7 preventiemaatregelen tegen diefstal in je woning7 preventiemaatregelen tegen diefstal in je woningInbrekers over de vloer krijgen is een echte nachtmerrie. Je mag er niet aan denken en hopen dat je het nooit zal meemak…
De Nationale politie: Wat is de Nationale politie?Volgens het kabinet Rutten (VVD en CDA) dat regeert met gedoogsteun van de PVV moet één nationale politie er vanaf 2012…

Charles Lindberg baby: Ontvoering en moordCharles Lindberg baby: Ontvoering en moordOp 1 maart 1932 werd de baby van Charles Lindbergh III ontvoerd. De baby was 20 maanden oud. Hij was verdwenen uit zijn…
Beter voorkomen dan zwemmend reddenBeter voorkomen dan zwemmend reddenIn Nederlands sterven jaarlijks zo'n 500 mensen ten gevolge van verdrinking. Ondanks het toezicht dat er wordt gehouden,…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: NIPW logo
 • http://pers.publicrelations.nl/ geraadpleegd op 18 november 2014
 • https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/04/30/ook-2015-begint-met-minder-inbraken geraadpleegd op 16 april 2016
Piejet (1.232 artikelen)
Laatste update: 17-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.