Psychokines of PK in vogelvlucht

Parapsychologie betreft de bestudering van zowel de mentale als de fysieke bovennatuurlijke verschijnselen. De groep mentale verschijnselen, vallend onder de term ESP of buitenzintuigelijke waarneming omvat telepathie, helderziendheid, psychometrie, precognitie en retrocognitie en is in een vorig artikeltje aangestipt. De fysieke verschijnselen omvatten psychokinese of PK (hetgeen ook wel telekinese wordt genoemd) in al haar verscheidenheid aan vormen.

Psychokinese

Psychokinese betreft het in beweging brengen van voorwerpen door middel van geesteskracht (ook wel de kracht van 'de geest over de materie' genoemd). Een voorbeeld van psychokinese is het verhaal van een man uit Californie. Twee dagen nadat zijn echtgenote overleden was kreeg hij een sterk het gevoel van haar aanwezigheid in de kamer. Hij vroeg haar: "Als je hier bent en me horen kunt, wil je me dan een teken geven?". Nauwelijks had hij dat gezegd of het zware beeld van een rijtuig met twee paarden dat al 12 jaar op de schoorsteenmantel had gestaan, viel in diggelen op de vloer. Nu kan men erover twisten of de kracht die het beeld liet vallen afkomstig zou kunnen zijn van de overleden vrouw; of dat deze kracht wellicht uit de man zelf afkomstig kon zijn; dan wel of het vallen van het beeld een natuurlijke oorzaak had. Afgezien daarvan is het wel zo dat bewijsmateriaal over dit soort verschijnselen zich opstapelt. Onder genoemd bewijs-materiaal valt het stilstaan of weer gaan lopen van klokken zonder duidelijke reden, het scheef gaan hangen of van de muur glijden van schilderijen en het door de kamer vliegen van vazen. Dit en dergelijk soort bewijzen legt getuigenis af van het bestaan van psychokinese.

De verschillende verschijningsvormen van psychokinese.

Teleportatie

Teleportatie is het vermogen om een voorwerp van de ene plaats naar de andere te transporteren door middel van de kracht van de geest. Een voorbeeld van teleportatie is het verhaal van Andrija Puharich. Andrija, een geleerde die leiding gaf aan een reeks proeven met het Israelische medium Uri Geller, beweerde dat Uri op een zeker moment een camera naar Israel 'teleporteerde'. Betreffende camera had Andrija in zijn woning in New York laten liggen, terwijl hij hem nodig had voor de proeven. De echtheid van teleportatie is echter minder bewezen dan van de andere bovennatuurlijke fysieke verschijn-
selen.

Levitatie

Levitatie is het vermogen om door paranormale middelen op te stijgen (in de lucht te zweven) of voorwerpen te laten zweven. In de literatuur van iedere godsdienst ter wereld kun je verhalen vinden van levitaties door heiligen of mystici. Maar je kunt ze ook terugvinden in de verslagen van seances uit de 19de eeuw.

Het meest bekende en spectaculaire geval betrof het Britse medium Daniel Dunglas Home (kortweg D.D. genoemd). In het bijzijn van verscheidene vooraanstaande getuigen steeg Daniel op, zweefde uit een raam van de derde verdieping en kwam het gebouw door het raam van een andere kamer weer binnen.

Psychisch genezen

Psychisch genezen heeft een lange geschiedenis en telt onder meer enige wonderbaarlijke genezingen die Christus en de christelijke heiligen verrichtten. Psychisch - of wonderbaarlijk genezen wordt niet alleen gedaan door leden van de geestelijkheid (in de vorm van handoplegging) maar ook door mensen die (zonder als godsdienstig bekend te staan) in staat schijnen te zijn door middel van hun wil mensen te genezen.

Varianten van psychisch genezen
Een enigszins afwijkend beeld van psychisch genezen werd gedemonstreerd in proefnemingen met planten. Deze proefnemingen werden door onpartijdige wetenschappers gecontrolleerd. Hierbij ontwikkelden die planten waarover gebeden waren uitgesproken, zich tot merkbaar gezondere exemplaren dan de planten waarover tijdens het experiment geen gebeden waren gezegd.

Psychische chirurgie is een andere bizarre variant. Veel Europeanen en Amerikanen die in de eindfasen van bepaalde ziekten verkeerden, hebben in de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan de Filippijnen of Brazilie. Zij keerden naar huis terug om hun ongelovige vrienden en dokters te kunnen vertellen hoe plaatselijke genezers klaarblijkelijk gezwellen uit hun lichamen hadden verwijderd. Dit deden die lokale generzers door het lichaam eenvoudig met hun blote handen te masseren en te kneden. Hoewel sommige waarnemers ervan overtuigd zijn dat bij deze handelingen in werkelijkheid weefsel wordt weggenomen, houden anderen vol dat psychische chirurgie gewoon een goocheltruc is.

Materialisatie

Materialisatie is (net zoals psychisch genezen) een heel betwist verschijnsel. Zoals de naam al zegt, houdt materialisatie het scheppen in van voorwerpen (soms levende organismen). Deze schepping ontstaat uit het niets of uit een substantie die ectoplasma wordt genoemd en door het lichaam van een medium wordt afgescheiden.

Dematerialisatie is het proces in omgekeerde richting: de gematerialiseerde voorwerpen laat men weer verdwijnen.

Uittreding

Uittreding kan spontaan of bewust plaatsvinden. Dossiers van artsen en psychiaters over de hele wereld bevatten verhalen van mensen die met schrik hebben ervaren dat hun geest zich letterlijk buiten hun lichaam bevond en dat ze vanaf een afstand hun eigen lichaam konden zien. Het bewust uittreden (ook wel astrale projectie genoemd) is een verschijnsel dat reeds voorkomt in de vroege verhalen van oude beschavingen.

PSI

Bovenstaande verschijnselen zijn vreemde krachten en ervaringen die gezamenlijk bekend staan onder de term 'PSI'. Het zijn verhalen die ervan getuigen dat parapsychologische verschijnselen zich hebben voorgedaan in en afkomstig zijn uit alle eeuwen en plaatsen en van mensen die bekend staan als intelligent en eerlijk. Toch blijft de discussie over PSI bestaan, want het onderwerp prikkelt de verwachtingen, de angsten en de vooroordelen van mensen.
© 2010 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beroemdste mediums uit de twintiger en dertiger jarenDe gebroeders Willi en Rudi Schneider, geboren in het Oostenrijkse dorpje Braunau (waar ook Hitler geboren was) waren de…
Poltergeist of klopgeest verschijnselenHet Duitse woord 'poltergeist' zou vertaald kunnen worden met 'een luidruchtige, boosaardige geest'. Moderne parapsychol…
Biofeedback in de parapsychologieEr is altijd gedacht dat het psi-vermogen ongrijpbaar en oncontroleerbaar was. Met de medische biofeedback-techniek echt…
Telepathische wisselwerkingEen vooraanstaande filosoof uit Cambridge C.D. Broad genaamd, wees erop dat de wetenschappelijke opvatting betreffende t…

Tweespalt over PSIDe discussie over PSI verdeelt de mensheid in twee kampen: diegenen die PSI als waardeloze rommel van de hand wijzen en…
Wat weten we over parapsychologish onderzoek?Parapsychologisch onderzoek houdt de bestudering in van verscheidene verschijnselen die dikwijls worden aangeduid met de…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Gepubliceerd: 09-08-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.