Biofeedback in de parapsychologie

Er is altijd gedacht dat het psi-vermogen ongrijpbaar en oncontroleerbaar was. Met de medische biofeedback-techniek echter tracht men dit psi-vermogen onder controle te krijgen. De talloze experimenten daartoe met verscheidene proefpersonen hebben tot doel een toestand op te wekken, waarin de hersenen alfa-golven uitzenden.

PSI

PSI is een algemene term waarmee verscheidene verschijnselen worden aangeduid. Deze verschijnselen vallen uiteen in twee groepen, te weten: de mentale en de fysieke verschijnselen.

Mentale verschijnselen

De mentale verschijnselen worden gedekt door de term ESP (buitenzintuiglijke waarneming). De term is afkomstig van het Engelse 'Extra Sensory Perception'. De mentale verschijnselen omvatten:
 • telepathie;
 • helderziendheid;
 • psychometrie;
 • precognitie;
 • retrocognitie.

Fysieke verschijnselen

De fysieke verschijnselen omvatten psychokinese (pk). Psychokinese wordt ook wel telekinese genoemd. De fysieke verschijnselen omvatten psychokinese in al haar verschillende vormen, zoals:
 • teleportatie;
 • levitatie;
 • psychische genezen;
 • materialisatie;
 • dematerialisatie;
 • uittreding.

Principe van biofeedback

Het principe van biofeedback is dat iemand met een parate kennis over zijn eigen lichaamsprocessen kan leren om enkele van die lichaamsprocessen (die normaal onwillekeurig werken) onder controle te krijgen.

Biofeedback-test

Bij een typische biofeedback-test zit de proefpersoon gemakkelijk in een stoel. Aan zijn achterhoofd, zijn rechteronderarm en twee vingers van zijn rechterhand zijn elektroden aangebracht. Hij draagt een speciaal vest dat voorzien is van een ademhalingsmeter. De proefpersoon probeert nu om zijn spierspanning, zijn lichaamstemperatuur en zijn hersengolfritme zelf te regelen. De elektroden ontdekken veranderingen in deze interne toestanden en zenden de informatie naar de proefpersoon terug door middel van drie lichtkolommen op een scherm dat voor hem staat. Deze kolommen worden (op dezelfe manier als een kwikthermometer) langer of korter, in antwoord op de veranderingen in de fysiologische toestand die elk van de elektroden registreert.

Alfa-ritmen

Dit zijn de duidelijk te onderscheiden patronen van hersenactiviteit, die bereikt wordt wanneer men in een buitengewoon kalme, maar toch waakzame, bewustzijnstoestand is geraakt. Men heeft ontdekt dat een alfa-toestand de bewustzijns-toestand is die het meest gunstig is voor de werking van psi.

Ervaring van de proefpersoon

Allereerst probeert de proefpersoon zich volkomen te ontspannen. Zijn vorderingen kan hij aflezen op de feedback-meter die met draden aan een spier in zijn onderarm is verbonden. Als de proefpersoon hierin geslaagd is, concentreert hij zich op het opvoeren van zijn lichaamstemperatuur, terwijl de elektroden die aan zijn vingers zijn vastgemaakt, het behaalde succes meten en de informatie doorgeven aan de tweede kolom op het scherm. Vervolgens probeert hij een buitengewoon kalme (maar toch waakzame) bewustzijnstoestand te scheppen. Slaagt de proefpersoon erin gedurende een periode van 10 seconden alfa-ritmen voort te brengen, dan stijgt de derde kolom op het scherm tot maximale hoogte.

Charles Honorton

In 1971 deed Charles een belangrijk experiment met proefpersonen die in staat waren zichzelf in een alfa-toestand te brengen. Het was een ongecompliceerde helderziendheidstest met kaarten. Iedere proefpersoon werd gevraagd twee sessies gissingen te doen.

De eerste sessie

Tijdens de eerste sessie lag de proefpersoon met gesloten ogen in een halfduistere kamer en deed hij zijn gissingen zodra de apparatuur aangaf dat hij in een alfa-toestand was.

De tweede sessie

Gedurende de tweede sessie zat de proefpersoon met geopende ogen onder een fel licht. Onder deze omstandigheden wordt de productie van alfa-ritmen belemmerd.

De resultaten

De resultaten van de proeven vertoonden steeds een zeer aanzienlijk verschil tussen de scores die onder de verschillende omstandigheden werden bereikt. Ze toonden aan dat de alfa-toestand van diepe rust, gecombineerd met waakzaamheid, zeer gunstig is voor de werking van psi.

Commerciële sfeer

Wanneer uit proeven met biofeedback blijkt dat men (mogelijk) de menselijke geest kan beïnvloeden en dit openbaar gemaakt wordt, ligt de commercie op de loer. De Silva Mind Control is een Amerikaanse organisatie die studiebijeenkomsten organiseert ten behoeve van personen die zichzelf willen aanleren hoe ze in een alfa-toestand kunnen raken. Deze Amerikaanse organisatie leverde talloze groepen 'afgestudeerden' af. Het is een voorbeeld van biofeedback die in de commerciële sfeer is beland.
© 2011 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Therapie tegen angst en stress: biofeedbackTherapie tegen angst en stress: biofeedbackMet je eigen bewustzijn angst en stress onder controle krijgen! Na 7 sessies met de biofeedback zou in principe iedereen…
Biofeedback-experimenten van Dr. Elmer GreenDr. Elmer Green van de Menninger Stichting in Topeka, Kansas, USA, is een expert op het gebied van biofeedback en vrijwi…
Verzekering en een geschil over de omvang van de schadeBij veel schade is de omvang van de schade direct duidelijk of wordt deze naar tevredenheid vastgesteld door een expert.…
Wat is neurofeedback?Neurofeedback is een behandelmethode waarbij men de hersenactiviteit direct stimuleert en daarmee de hersenen andere her…

Leer PDD-NOS begrijpen. Een zoektocht naar de problematiekRegelmatig hoor je in de buurt, familiaire kringen of op school over het begrip PDD-NOS. Niet iedereen is op de hoogte w…
Tijdsbeleving: Waarom de tijd steeds sneller gaatTijdsbeleving: Waarom de tijd steeds sneller gaatNaarmate mensen ouder worden hebben ze vaak het idee dat de tijd steeds sneller gaat. Elk jaar gaat weer sneller voorbij…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Laatste update: 13-02-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.