Tweespalt over PSI

De discussie over PSI verdeelt de mensheid in twee kampen: diegenen die PSI als waardeloze rommel van de hand wijzen en diegenen die bereid zijn alles te geloven wat er maar gezegd wordt. Tussen beide kampen in staat de meerderheid van de mensen. Deze meerderheid neemt een voorzichtig, min of meer onbevooroordeeld standpunt in.

PSI bestaat

PSI is de algemene term waarmee de verschijnselen die door de parapsychologie worden bestudeerd worden aangeduid en die bestaan uit mentale (ESP of buitenzintuiglijke waarneming) en fysieke (psychokinese of PK, ook wel telekinese genoemd)
verschijnselen.

Zoals reeds vermeld verdeelt de discussie over PSI ons in twee kampen. Diegenen die geloven dat het heelal bestuurd wordt door verstandelijke en verklaarbare principes en die daarom het bovennatuurlijke verafschuwen tegenover diegenen die geloven dat alles mogelijk is, dat de mens grote maar tot nu toe onontwikkelde krachten bezit en dat daarom dus bovennatuurlijke verschijnselen afspiegelingen zijn van een hoger en boeiender werkelijkheidspeil dan dat waarop we gewoonlijk verkeren. Het gros van de mensen staat tussen beide kampen in. Zij menen dat er wel iets waars in het bovennatuurlijke moet zitten. Zij zijn bereid sommige dingen te geloven, maar andere weer niet. De wonderbaarlijke krachten van de menselijke geest boeien hen, maar brengen hen ook in verwarring.

Term PSI bruikbaar

PSI is bruikbaar. Niet alleen omdat het een algemene term is, maar ook door het neutrale ervan. Immers wanneer gezegd wordt dat buitenzintuiglijke waarneming bestaat, roept dit weerstand op. Al vlug wordt de vraag opgeworpen hoe men weet dat de waarneming buitenzintuiglijk en niet gewoon een verhoogde graad is van normale zintuiglijke waarneming. Ook aan de meeste andere termen (helderziendheid, telepathie en materialisatie) kleeft hetzelfde bezwaar. Terwijl wanneer we zeggen dat PSI bestaat, dit er slechts op duidt dat er mentale en fysieke gebeurtenissen bestaan waarvoor we met onze huidige stand van kennis geen verklaring hebben. Het begrip 'kennis' hanteren we in dit verband als de kennis waarop de moderne - hoofdzakelijk Westerse - cultuur en wetenschap zijn gebaseerd.

Stap terug

PSI verschijnselen kunnen we gemakkelijk uitleggen als het werk van geesten of occulte krachten die te maken hebben met goden, demonen of de invloed van planeten. Maar het aanvaarden van zo'n uitleg zou voor de moderne geest een stap terug betekenen van de eeuw van het verstand naar de duistere eeuwen van het bijgeloof.

PSI onverklaarbaar en ondermijnend

PSI is niet alleen onverklaarbaar in een zodanige uitleg dat dit voor het moderne denken aanvaardbaar kan zijn, maar het schijnt ook bepaalde (voor onze beschaving fundamentele) zaken te ondermijnen. In het bijzonder wat betreft onze ideeen over tijd, oorzaak en gevolg, energie, geest en materie en de ingewortelde opvattingen die daarover wellicht bestaan.
Sommige mensen zijn volmaakt gelukkig met de Westerse wereldbeschouwing en de daarmee verbonden wetenschappelijke
en technologische beschaving. Anderen zouden de Westerse wereldbeschouwing graag inruilen voor iets dat minder materialistisch is en meer aandacht schenkt aan het geestelijk leven.

Misschien moeten we ons eerst de vraag stellen: "Wat is er belangrijk aan PSI?" Wanneer we aanvaarden dat PSI bestaat,
zouden we dan geen stapje verder moeten doen en ons afvragen hoe, waarom en wanneer PSI voorkomt? En daarop voortbordurend zouden we dan niet het risico moeten nemen dat sommige van onze dierbaarste en bruikbaarste ideeen en opvattingen ondergraven kunnen worden?

We kunnen PSI natuurlijk altijd nog beschouwen als een tamelijk interessante rariteit en afwijking.

Boeiende veronderstelling van de parapsychologie

De mogelijkheid dat alle mensen in een bepaalde graad kunnen beschikken over PSI-krachten, is een van de boeiendste veronderstellingen van de parapsychologie. Het is mogelijk dat de beperkingen of grenzen van onze geest helemaal geen natuurlijke grenzen zijn maar kunstmatige grenzen, die we zelf gemaakt hebben. Als we onze PSI vermogens kunnen ontwikkelen en oefenen waardoor we die grenzen kunnen overschrijden, dan zouden de gevolgen daarvan voor onze samenleving oneindig groot kunnen zijn.

In de Westerse wereld van vandaag bestaat een groeiend gevoel dat bepaalde fundamentele veranderingen onontbeerlijk zijn, wil onze beschaving bljiven voortbestaan. Veel mensen geloven dat PSI belangrijk is, omdat het de richting aangeeft die deze veranderingen zouden kunnen nemen.
De astronaut Edgar Mitchell verwoordde het zo: "Ons voortbestaan schijnt meer dan wat ook afhankelijk te zijn van een verandering van het bewustzijn, een evolutie van de geest".i
© 2010 - 2024 Emfkruyssen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sommen oplossen met een verhoudingstabelSommen oplossen met een verhoudingstabelEen verhoudingstabel is een methode die voor het oplossen van veel wiskunde sommen op de middelbare school kan worden ge…
Aerobics, Hi-Low Impact, benamingen pasjes choreografieAerobics, Hi impact en Low Impact. In dit artikel vind je een omschrijving van aerobics, wat houdt het in? En enkele pas…
Een lineaire vergelijking opstellenEen lineaire vergelijking opstellenLineaire vergelijkingen (ook lineaire formules genoemd) worden vaak toegepast om (lineaire) verbanden tussen verschillen…
Superfood: meer energie en beter slapenSuperfood: meer energie en beter slapenWat is superfood? Krijgen we meer energie door het eten van superfood? Slapen we beter door het eten van superfood? Welk…

Diagnostiek van een psychisch probleem: Het DSM systeemDiagnostiek van een psychisch probleem: Het DSM systeemVoor sommigen zal de afkorting DSM vraagtekens oproepen daar het ook wel volkomen foutief geassocieerd wordt met extreme…
Psychokines of PK in vogelvluchtParapsychologie betreft de bestudering van zowel de mentale als de fysieke bovennatuurlijke verschijnselen. De groep men…
Emfkruyssen (338 artikelen)
Gepubliceerd: 10-08-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.