Waar vind je gegevens van de overheid: Kamerverslagen, etc.?

Waar vind je gegevens van de overheid: Kamerverslagen, etc.? Wilt u officiële stukken van de Rijksoverheid inzien? Officiële documenten van de overheid kunt u in verschillende gratis online databanken vinden. Zoals volledige dossiers, verslagen van vergaderingen (Handelingen) van de Eerste en Tweede Kamer, besluitenlijsten en stemmingsuitslagen. Niet alleen recent, maar ook uit het verleden kunt u de Handelingen, wetsontwerpen en overige documenten bekijken. Vind de nodige parlementaire documenten en lees hoe het werkt. Over digitale overheidsinformatie.

Tweedekamer.nl - Tweede Kamer der Staten Generaal

Dit is de officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt u het laatste nieuws uit de Tweede Kamer, de agenda van plenaire en commissievergaderingen en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Tweedekamer.nl wordt gemaakt onder redactie van de Dienst Communicatie van de Tweede Kamer. De informatie op de site wordt aangeleverd door Tweede Kamerleden en verschillende ambtelijke diensten van de Tweede Kamer. Onder de link Kamerstukken vindt u:
 • Dossiers, zoals de Missie Afghanistan en het Elektronisch Patiëntendossier, met een onderverdeling naar Inleiding, Vergaderingen, Stukken, Uit de media, Relevante websites;
 • Verslagen: ongecorrigeerde verslagen van de meest recente plenaire vergaderingen; Voor gecorrigeerde verslagen
 • Stemmingsuitslagen: van de laatstgehouden stemmingen in de Tweede Kamer;
 • Besluitenlijsten: recente besluitenlijsten per commissie;
 • Aanhangige wetgeving: de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen, uitgezonderd begrotingswetsvoorstellen;
 • Kamerstukken 1995 - heden

Statengeneraaldigitaal.nl - Staten Generaal Digitaal

U vindt hier alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. Dit zogenaamde project Staten-Generaal Digitaal 1814-1995 is een samenwerking van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Koninklijke Bibliotheek.

Deze website maakt de Handelingen van de Eerste en de Tweede Kamer uit de periode 1814-1995 voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar.

Op de website kunnen bezoekers op een Google-achtige manier resultaten vinden. Alle documenten zijn fulltext te doorzoeken op willekeurige zoektermen. Daarnaast zijn aan alle documenten metagegevens toegevoegd die een gerichte zoekactie op naam, datum, vergaderjaar, kamertype, documenttype en Kamerstuknummer mogelijk maken.

Onder ‘Uitgebreid zoeken’ vult u de gewenste velden in en klikt op Zoek. Voor een veld voor meer informatie klikt u op de i. De zoekmogelijkheden zijn:
 • Zoekwoorden;
 • Kamer: Eerste Kamer, Tweede Kamer, Verenigde Vergadering, UCV/OCV;
 • Vergaderjaar: van 1814-1815 tot 1994-1995;
 • Documenttype: Alle documenttypes, Kamerverslagen (Handelingen met datum- en paginaoptie), Kamerstukken (Bijlagen met Titel-, Kamerstuknummer-, Ondernummer en Rijkswetnummeroptie), Kamervragen (Aanhangsels met Onderwerp-, Kamervraagnummer, Vraagsteller- en Datum vraag-, Beantwoorder- Datum antwoord- en Paginaoptie).

De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

Overheid.nl - De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. De databank ‘Officiële bekendmakingen’ bevat de officiële bekendmakingen van de overheid (Staatsbladen, Staatscouranten, Tractatenbladen) en de Handelingen en Kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer vanaf 1 januari 1995.

Hier staan alle definitieve parlementaire publicaties, zoals de agenda van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de vragen van Kamerleden aan bewindspersonen en de antwoorden daarop, de verslagen van vergaderingen in de Tweede Kamer (de Handelingen) en documenten van de regering. Ook de stemmingsuitslagen als de stemverhoudingen van de laatstgehouden stemmingen in de Tweede Kamer kunt u binnen twee weken raadplegen in de Handelingen.

In de parlementaire documenten kunt u zoeken onder:
 • Alle parlementaire documenten;
 • Agenda’s;
 • Handelingen;
 • Kamerstukken;
 • Kamervragen met antwoorden;
 • Kamervragen zonder antwoorden;
 • Niet-dossierstuk;
 • Inclusief bijbehorende Bijlagen

Rijksoverheid.nl: Documenten en publicaties

Hier vindt u de documenten en publicaties van alle ministeries vanaf 2007. Het gaat om: Ambtsberichten, Begrotingen, Besluiten, Brieven, Brochures, Circulaires, Convenanten, Formulieren, Jaarplannen, Jaarverslagen, Kamerstukken, Nota’s, Persberichten, Publicaties postbus51, Radio- en tv-teksten, Rapporten, Richtlijnen, Toespraken, Verslagen, Video’s, Vragen en Antwoorden, Wetsvoorstellen en WOB-verzoeken.
© 2011 - 2023 Deinfodeler, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Taken en rechten Eerste en Tweede KamerDe volksvertegenwoordiging in Nederland bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, oftewel de Staten-Generaal. Welke take…
Politiek voor kinderen: hoe werkt de regering?Nederland heeft een regering die bestaat uit ministers en een koning(in). Maar wat doet een regering precies en hoe is d…
De Eerste KamerDe Eerste Kamer vormt, samen met de Tweede Kamer, de Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, ofwel de volksv…
De Tweede KamerDe Tweede Kamer is het belangrijkste bestuursorgaan in Nederland. Het maakt de wetten en controleert de regering. De Twe…

Kinderwetje Van HoutenHet Kinderwetje Van Houten uit 1874 is de eerste sociale wet die Nederland kende. Het hield de afschaffing van fabrieksa…
De terugkeerpremie: een uitkering voor remigratieDe terugkeerpremie: een uitkering voor remigratieIn de volksmond ook wel oprotpremie genoemd. De terugkeerpremie is bedoeld voor een werkloze buitenlandse werknemer, die…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipart Vectors, Pixabay
 • http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/index.jsp
 • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten
 • http://www.statengeneraaldigitaal.nl/
 • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties
Deinfodeler (67 artikelen)
Laatste update: 15-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.