De terugkeerpremie: een uitkering voor remigratie

De terugkeerpremie: een uitkering voor remigratie In de volksmond ook wel oprotpremie genoemd. De terugkeerpremie is bedoeld voor een werkloze buitenlandse werknemer, die besluit naar zijn geboorteland terug te keren. In de remigratiewet is vastgelegd wie een uitkering krijgt als hij/zij wil terugkeren naar het land van herkomst. De hoogte van de remigratie-uitkering is o.a. afhankelijk van het land, waar hij/zij gaat wonen. Remigratie levert de overheid een besparing op van bijna 400 miljoen Euro. De ‘ins and outs’ van de Emigratiewet.

De Remigratiewet

Op verschillende sites kan (informatie over) de Remigratiewet worden gevonden:

St-AB.nl

Op de site St-AB.nl staat de Remigratiewet (Rw) met de tekst zoals deze geldt op 18 juli 2010. Ook de normbedragen Rw zijn hier te vinden. St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB). De site is bedoeld om op het gebied van met name sociale-zekerheidsrecht gratis rechtshulp te bieden door rechtzoekenden door de geboden informatie in staat te stellen zelf het toepasselijk recht te vinden.

Lexius.nl

Ook op de site Lexius.nl staat de wet Remigratiewet. Lexius.nl, Nederlandse wetgeving Online is een informatie portal waarop de Nederlandse wet duidelijk en eenvoudig doorzoekbaar wordt aangeboden.

Rijksoverheid.nl

Het kabinet wil de Remigratiewet aanpassen. Zo moet de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor de remigratievoorziening omhoog van 45 naar 55 jaar. Ook wil het kabinet het gebruik van de wet beperken tot uitkeringsgerechtigden uit de eerste generatie migranten. De afkomst van de remigranten wordt gelijk getrokken met de doelgroepen van de Wet inburgering en de Wet inburgering in het buitenland. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De inwerkingtreding is afhankelijk van de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Op 13 november 2009 heeft de ministerraad ingestemd met dit voorstel.

Kosten en baten remigratiewet

De berekeningen van Regioplan Beleidsonderzoek in het vervolgonderzoek Kosten en Baten van de Remigratiewet tonen een positief saldo van bijna 400 miljoen Euro:
 • Over een periode van 10 jaar (2002 – 2011) zijn de berekende baten van remigranten met een remigranten-uitkering circa 718,6 miljoen Euro en de berekende kosten 557,7 miljoen Euro. Een positief saldo van 160,8 miljoen Euro. Per remigrant is in totaal 23.488 Euro uitgekeerd;
 • Remigranten met een nihil-beschikking (geen periodieke uitkering) leveren een negatief saldo op van circa 17,3 miljoen Euro: 174,1 miljoen Euro (baten) en 191,4 miljoen Euro (kosten). Per remigrant is 3.753 Euro uitgekeerd over een periode van 10 jaar;
 • Op meeremigrerende partners is een totaal van 248,6 miljoen Euro bespaard. Een besparing per partner van 30.895 Euro over een periode van 10 jaar.

Het totaal van de verliezen of besparingen per groep resulteert in een totale besparing van bijna 400 (392,1) miljoen Euro over een periode van 10 jaar. De besparing per vertrokken remigrant (11.695) is eind 2011 33.531 Euro over een periode van 10 jaar.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van zeven organisaties (FAEEH, FORUM, IOT, Lize, SIO, SMT en SSR) en berekend vanuit het gezichtspunt van de overheid en de sociale fondsen.

Remigratie en de Sociale Verzekeringsbank - SVB

De SVB voert de Remigratiewet uit. Op de site Remigratie home legt zij onder het kopje ‘U gaat emigreren’ het volgende uit:
 • Wat is de Remigratiewet?;
 • Voor wie is de remigratie bedoeld?;
 • Hoeveel geld kunt u krijgen?;
 • Wat zijn de gevolgen van remigratie?

Remigratie en het Nederlands Migratie Instituut - NMI

Het NMI is een landelijk werkende organisatie voor vragen rond remigratie. Wat doet het NMI? Het NMI:
 • informeert migranten en erkende vluchtelingen in Nederland die zich afvragen of remigratie naar het land van herkomst of naar een derde land voor hen het beste is, zodanig, dat zij zelf hierover een gefundeerde beslissing kunnen nemen;
 • verstrekt informatie over de mogelijkheden die de Nederlandse overheid biedt voor ondersteuning bij remigratie (Remigratiewet) zowel aan groepen als individuen;
 • ondersteunt de klant (en de eventuele partner en kinderen) die tot remigratie wil overgaan bij het voorbereiden en het afwikkelen van de benodigde procedures rond de remigratie;
 • geeft ook na remigratie mensen de gelegenheid tot het stellen van alle aan remigratie gerelateerde vragen en geeft daarop antwoord en
 • volgt het remigratiebeleid en voorziet dit - gevraagd en ongevraagd - van commentaar.

Kort samengevat geeft het NMI informatie, counseling en begeleiding aan mensen die terug willen naar hun geboorteland.
© 2011 - 2020 Deinfodeler, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkijenieuws uitgelichtUitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of TurkijeWie in Turkije of Marokko gaat wonen en op dit moment in Nederland een AOW, WW of Anw uitkering of kinderbijslag ontvang…
Migratie: wat is migratie en emigratie?Hoewel het in de 21e eeuw lijkt alsof migratie een nieuw fenomeen is, is het dat in geen geval. Migratie bestaat al, zol…
De pluriforme samenleving in de praktijkIn theorie klinkt het allemaal leuk en aardig, maar hoe loopt het allemaal in de praktijk? Gaan allochtonen en autochton…
De standpunten van de PVV in grove lijnenDe standpunten van de PVV in grove lijnenDe PVV is een Nederlandse politieke partij die opgericht is door Geert Wilders. De partij is in vergelijking met andere…

Waar vind je gegevens van de overheid: Kamerverslagen, etc.?Waar vind je gegevens van de overheid: Kamerverslagen, etc.?Wilt u officiële stukken van de Rijksoverheid inzien? Officiële documenten van de overheid kunt u in verschillende grati…
De Nationale politie: Wat is de Nationale politie?Volgens het kabinet Rutten (VVD en CDA) dat regeert met gedoogsteun van de PVV moet één nationale politie er vanaf 2012…
Bronnen en referenties
 • http://www.st-ab.nl/wetten/0250_Remigratiewet_Rw.htm
 • http://lexius.nl/remigratiewet
 • http://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/vervolgonderzoek_kosten_en_baten_van_de_remigratiewet
 • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-remigratie-en-kan-ik-bij-remigreren-geholpen-worden.html
 • http://www.svb.nl/int/nl/remigratie/index.jsp
 • http://www.nmigratie.nl/

Reageer op het artikel "De terugkeerpremie: een uitkering voor remigratie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Els Amatingram, 06-11-2016 13:27 #2
PS
Mijn vraag is 'zijn deze regeling nog van toepassing? Ofwel óprotpremie!
Graag uw reactie
Mvg

H. Aydin, 08-05-2014 16:23 #1
Hi.
Ik heb een vraag over remigreren.
Hoeveel bedraagt de terugkeer premie bij het bereiken van 55 jaar en daar boven per gezin. En alleenwonende. Wat zijn de regels en eisen?

Mvg
H.Aydin

Infoteur: Deinfodeler
Laatste update: 17-10-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 2
Schrijf mee!