De standpunten van de PVV in grove lijnen

De standpunten van de PVV in grove lijnen De PVV is een Nederlandse politieke partij die opgericht is door Geert Wilders. De partij is in vergelijking met andere partijen nog vrij jong. De PVV is tenslotte pas in 2006 opgericht. Desondanks heeft de partij al regelmatig hoog in de peilingen gestaan en is de partij veelvuldig in het nieuws. Dit laatste is ook met regelmaat een gevolg van provocerende acties van de partij. De uitspraak 'minder, minder, minder' in maart 2014 van Geert Wilders zal bij velen bijvoorbeeld wel bekend zijn. Het gedachtegoed van de PVV is voornamelijk liberaal, conservatief en nationalistisch. Deze stromingen zijn te herkennen in de standpunten van Wilders' politieke partij. De standpunten van de PVV kunnen worden onderverdeeld in zes belangrijke onderwerpen in de politiek. Deze onderwerpen kunnen weer worden opgesplitst in deelonderwerpen om een beter beeld te krijgen. Uiteraard kunnen standpunten binnen de politiek veranderen. De standpunten vertegenwoordigen de visie van de partij zoals deze in 2016 is gecommuniceerd.

Standpunten op het gebied van criminaliteit en veiligheid

Hogere straffen

Op het gebied van criminaliteit en veiligheid wil de PVV strenger gaan straffen. Geweldsdelicten stijgen in Nederland en dat zou verband houden met de komst van mensen uit de islamitische cultuur volgens de PVV. De ‘strijd’, zoals de PVV het noemt, tegen de criminaliteit moeten we gaan voeren door strengere straffen in te voeren. De PVV is voor het invoeren van minimumstraffen. Dit houdt in dat de rechter minder vrijheid heeft bij het nemen van besluiten. Nu kan de rechter een straf opleggen die minder zwaar is dan gemiddeld voor een bepaalde misdaad omdat hij bijvoorbeeld vindt dat de omstandigheden waarin de misdaad gepleegd is daar reden voor geven. Als er minimumstraffen worden ingevoerd verdwijnt deze vrijheid van de rechter. Op zware mishandeling zal bijvoorbeeld een minimumstraf moeten staan van twintig jaar aldus de PVV. Er moet geen enkel begrip voor de daders worden getoond.

Gevangenisstraffen

Over gevangenisstraffen zegt de PVV dat die een stuk minder aangenaam moeten worden. De gevangenissen moeten een stuk minder luxe en de gevangenen moeten veel meer zelf op gaan draaien voor de kosten van hun straf. Om dat te bereiken moeten ze lange dagen gaan werken. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat moeten ze arbeid gaan verrichten.

Criminele immigranten

Immigranten die hier in Nederland verblijven maar niet over de Nederlandse identiteit beschikken en crimineel gedrag vertonen, moeten we als het aan de PVV ligt terugsturen naar hun land van herkomst. Theoretisch gezien is 15 kilometer te hard rijden ook al crimineel gedrag. De PVV geeft niet duidelijk aan wanneer iets zo crimineel is dat de dader teruggestuurd moet worden naar het land van herkomst.

Politie

Om de veiligheid op straat te garanderen moet er meer politie op straat gaan komen. De politie moet volgens de PVV daadkrachtiger optreden dan dat ze nu doen. Het moet een ‘actiepolitie’ in plaats van een ‘praatpolitie’ zijn. Om dit te bereiken is het ook belangrijk dat de procedures simpeler worden en de bureaucratie bij de politie afneemt. Dit heeft ook als doel om meer misdrijven en misdaden op te lossen. De PVV wil dat het aantal misdrijven en misdaden dat opgelost wordt flink stijgt. Om dit te kunnen bereiken moeten ook de foto’s van misdadigers op internet gezet worden.

Standpunten op het gebied van onderwijs

Goede kwaliteit met minder geld

De PVV ziet onderwijs als een belangrijke taak voor de overheid. In Nederland hebben we weinig natuurlijke hulpbronnen en daarom zouden we de best opgeleide beroepsbevolking moeten hebben. Hierbij is het natuurlijk zaak dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Dit moet niet per se bereikt worden door meer geld aan het onderwijs te geven. De PVV wil vooral zien dat we de leraren baas van hun eigen school maken en dat de bureaucratie daarmee flink verminderd kan worden. Hierdoor zal elke euro die we aan het onderwijs geven ook echt iets toevoegen aan het onderwijs zelf. De kwaliteit van onderwijs kunnen we volgens de PVV ook verbeteren door geen fusies van scholen meer toe te staan. De PVV geeft namelijk de voorkeur aan kleinere scholen.

Omgangsnormen

Bovendien moeten scholen natuurlijk veilig zijn en een anti-pest-beleid hebben. Leraren moeten gezag hebben en aangesproken worden met ‘u’ en ‘meneer’. Het vak geschiedenis moet belangrijker worden op scholen. De PVV vindt dat er dan vooral de nadruk moet liggen op onze vaderlandse geschiedenis. Bovendien wil de PVV dat de Nederlandse vlag bij alle Nederlandse scholen wappert.

Financieel

De PVV is voor studiefinanciering en het behoud van de studenten OV-jaarkaart, omdat de financiële drempel om onderwijs te gaan volgen laag moet blijven.

Islamitische scholen

Islamitische scholen moeten sluiten als het aan de PVV ligt. Aansluitend bij dat standpunt vindt de PVV ook dat hoofddoekjes op school verboden moeten worden.

Standpunten op het gebied van defensie

De PVV vindt dat we op het gebied van defensie vooral naar de Nederlandse belangen moeten kijken. Aan vredesmissies moeten we bijvoorbeeld een stuk minder mee gaan doen. Alleen als duidelijk is dat Nederland er belang bij heeft om aan de vredesmissie mee te doen, zal Nederland aan de missie mee moeten doen. De PVV vindt dan ook dat we wel moeten afrekenen met (jihad-)piraten die een gevaar vormen voor de Nederlandse handelsbelangen.

Over militaire vliegtuigen zegt de PVV dat we het aantal F’16 gevechtsvliegtuigen dat Nederland in bezit heeft moeten verminderen. Bovendien moeten we geen JSF gevechtsvliegtuigen gaan kopen.

De PVV is tegen een EU-leger en gewapende missies onder de EU-vlag. Ze willen dat Nederland alle soevereiniteit behoudt en die niet gedeeltelijk overdraagt aan de Europese Unie.

Standpunten op het gebied van allochtonen en vluchtelingen

Tegen massa-immigratie

Allochtonen en vluchtelingen is waarschijnlijk het onderwerp waarvan de mening van de PVV het bekendst is. De PVV is tegen de massa-immigratie. Ze zien de toestroom van niet-westerse allochtonen als een grote bedreiging voor Nederland. Wilders spreekt dan ook wel eens van een ‘tsunami’ die Nederland overspoelt en ook noemt hij de niet-westerse allochtonen wel ‘testosteronbommen’. Deze harde uitspraken komen voort uit de cijfers die volgens de PVV laten zien dat de niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in bijvoorbeeld de criminaliteit, discriminatie, overlast en uitkeringsafhankelijkheid. Een tweede reden van de PVV tegen de massa-immigratie is dat de nieuwe Nederlanders banen van de Nederlanders ‘inpikken’. Nederlanders hebben minder werk en moeten langer zoeken naar een nieuwe baan door de komst van immigranten.

Islamitische niet-westerse allochtonen

De PVV richt zich heel specifiek tegen de niet-westerse allochtonen die veelal islamitisch zijn. De PVV ziet de islam namelijk niet als een godsdienst, maar als een totalitaire politieke ideologie. Een totalitaire ideologie past absoluut niet binnen ons land waarin de vrijheden erg belangrijk zijn. Daarom vindt de PVV dat we de islam moeten bestrijden. Zo wil de PVV islamitische scholen sluiten, geen nieuwe moskeeën meer en een verbod op hoofddoekjes bij overheidsorganisaties.

Remigratie

De PVV is voor remigratie. Ze willen geen nieuwe niet-westerse allochtonen toelaten en de niet-westerse allochtonen die hier al zijn moeten in bepaalde gevallen terug. Zoals bij het onderwerp criminaliteit en veiligheid al genoemd is, vallen daar onder andere de criminele niet-westerse allochtonen onder. Ook de mensen die geen banen hebben en niet-westerse allochtonen zijn, moeten het land verlaten. De PVV stelt namelijk de keuze ‘werken of wegwezen’.

Standpunten op het gebied van jongerenbeleid

Jeugdwerkloosheid

De PVV ligt hun jongerenbeleid in hun politieke programma niet erg uitgebreid toe. Daaruit kunnen we opmaken dat dat niet bij de punten hoort welke de PVV het belangrijkst vindt voor de politiek. De PVV wil meer banen in de landbouw en in de detailhandel creëren voor de jeugd. Op deze manier neemt de jeugdwerkloosheid af. De PVV gaat er vanuit dat als de jeugdwerkloosheid afneemt en dus meer jongeren een baan hebben, deze jongeren in mindere mate voor problemen zullen zorgen. Dit idee zien we ook terug bij bijstandsjongeren. De PVV wil bijstandsjongeren namelijk verplichten om werk te gaan verrichten. Op die manier leveren ze alsnog een bijdragen aan de maatschappij. Bovendien gaat de PVV er dus vanuit dat de kans kleiner is dat de jongeren voor problemen gaan zorgen als ze werken.

Demedicaliseren

De PVV is ook voor het demedicaliseren van de jeugd. Bij demedicaliseren gaat er om dat hulp niet onnodig in het medische circuit gezocht moet worden in het geval dat er ook oplossingen in de sociale sfeer mogelijk zijn. Het doel hiervan is dat alle kinderen gelukkig kunnen zijn en hun school goed kunnen doorlopen. De kinderen kunnen dan ook om een goede manier gaan deelnemen aan de samenleving. Bij demedicalisering is het belangrijk dat er gepaste zorg geboden wordt. Soms is er natuurlijk medicatie nodig, maar heel vaak zijn de oplossingen uit de sociale sfeer ook erg effectief. Jongeren met ADHD kunnen hier bijvoorbeeld veel baat bij hebben.

Strafrecht

Op het gebied van straffen voor jongeren wil de PVV de leeftijdsgrens van het strafrecht van 18 naar 16 jaar verlagen. De PVV wil namelijk het ‘tuig’ van de straat af hebben en dit vooral bereiken met zwaardere straffen. De verlaging van de leeftijdsgrens van het strafrecht is daar onderdeel van.

Standpunten op het gebied van ontwikkelingshulp

De PVV is voorstander van een kleine overheid en wil daarom ontwikkelingshulp stoppen. Als reden geven ze dat de ontwikkelingslanden waaraan wij geld geven veelal corrupt zijn. Daardoor is het maar de vraag of het geld op een goede plek belandt. Bovendien vraagt de PVV zich af of geld geven wel echt nut heeft. Worden de ontwikkelingslanden dan niet veel te afhankelijk van ons?

De PVV is echter wel voor noodhulp. Het verschil tussen ontwikkelingshulp en noodhulp is niet altijd even duidelijk. Er is sprake van ontwikkelingshulp als het doel is om mensen een beter leven te geven. Bij noodhulp is er sprake van het redden van levens. Noodhulp komt vaak voor nadat er ergens een ramp zoals een tsunami of een aardbeving heeft plaatsgevonden. Vaak lopen noodhulp en ontwikkelingshulp een beetje in elkaar over.

De PVV wil wel op een andere manier ontwikkelingslanden helpen. De PVV is een groot voorstander van vrije handel. Volgens de PVV moeten dan ook alle handelsbarrières verdwijnen. Dan kunnen de mensen uit ontwikkelingslanden toetreden op Europese markten en kunnen producten uit ontwikkelingslanden hier in Nederlandse winkels verkocht worden.
© 2016 - 2024 Bjornkeith, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
De bekendste politieke partijen van NederlandDe bekendste politieke partijen van NederlandDe politiek, u hoort en leest er van alles over, er wordt van alles over gezegd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met al di…
Als het O.M. vrijspraak vraagtNormaal gesproken klaagt het Openbaar Ministerie of O.M. een verdachte aan en vraagt dan om een straf in haar requisitoi…

Presidentsverkiezing Amerika: het kiesstelsel uitgelegdPresidentsverkiezing Amerika: het kiesstelsel uitgelegdOm de vier jaar kiest Amerika een nieuwe president. Maar voor veel Europeanen is de weg naar het Witte Huis ingewikkeld…
President Erdogan en Turkije: op naar een dictatuur?President Erdogan en Turkije: op naar een dictatuur?Iedereen die het nieuws in 2015 en 2016 heeft gevolgd, zal bekend zijn met de onrust die in die jaren in Turkije heerst.…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rijksoverheid/Phil Nijhuis, Wikimedia Commons (CC0.0)
  • http://defensieweblog.blogspot.nl/2012/07/defensie-in-het-verkiezingsprogramma.html
  • http://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/probleemjongeren
  • http://www.hbostart.nl/nieuw-kabinet-hoger-onderwijs/
  • http://www.meervrijheid.nl/?pagina=2111
  • http://www.waterlandstichting.nl/?p=artikelen&s=bekijken&id=1104
  • http://www.stemkijker.nl
  • Politieke programma PVV 2012 – 2017 ‘Hun Brussel, ons Nederland’
  • Kamerbrief standpunt gezondheidsraadadvies aan de voorzitter van de Tweede Kamer (december 2014)
Bjornkeith (15 artikelen)
Gepubliceerd: 10-08-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.