FvD programma 2017: Partij voor meer democratie

FvD programma 2017: Partij voor meer democratie De politieke partij 'Forum voor Democratie' (FvD) bestaat sinds 22 september 2016 en doet mee aan de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017. Zoals de naam al aangeeft staat de nieuwkomer voor: meer politieke inspraak voor de Nederlandse burger. Zo wil partijleider Thierry Baudet het bestaande 'partijkartel' doorbreken en meer ruimte geven aan stemgerechtigden via meer referenda. Naast volksstemmingen wil de FvD meer aandacht voor veiligheid, migratiebeperking en de Nederlandse cultuur. De partij verwacht in de aanloop naar de verkiezingen, bij de verkiezingen van maart 2017 tussen de drie en zeven zetels in de wacht te kunnen slepen.

Conservatief en modern tegelijk. Forum voor Democratie in het kort

De FvD is een conservatief democratische partij die het landsbelang boven het politieke partijbelang stelt. Zij wijten de slechte conditie van de Nederlandse staat aan politici (en hogere ambtenaren) die baanbehoud boven het nationale belang stellen. De FvD vindt daarom dat er referenda gehouden moeten worden, zodat de Nederlandse burger meer macht krijgt over belangrijke nationale beslissingen. Naast deze vorm van directe democratie is de FvD ook progressief op het gebied van onderwijs en innovatie. De politieke partij is overwegend conservatief op het gebied van veiligheid, cultuur en migratie.

Achtergrond Forum voor Democratie (FvD). Baudet, Oikofobie en overige zaken

De drijvende kracht achter de FvD is Dr. Thierry Baudet (1983). Sinds 2010 heeft hij veel artikelen gepubliceerd in diverse tijdschriften en kranten, waarin hij zich keerde tegen een grote invloed van de EU. Volgens Baudet wil de EU af van de verschillende nationale identiteiten binnen Europese lidstaten. De algemene tendens in het Westen is dat wij lijden aan 'Oikofobie' (ziekelijke afkeer van het eigene). Volgens Baudet wil de politieke elite het multiculturalisme opdringen (gelijkwaardigheid van alle culturen), ten koste van de eigen cultuur, terwijl de Westerse burger geen behoefte heeft aan meer invloed vanuit het buitenland en juist weer gericht wil zijn op zijn eigen cultuur. Voor Nederland betekent dat aan de EU geen soevereiniteit wordt overgedragen zonder het Nederlandse volk te raadplegen. Baudet kreeg bijval van bekende Nederlanders zoals strafpleiter Mr. Theo Hiddema (plaats twee op de verkiezingslijst) en Prof. Dr. Paul Cliteur (Rijksuniversiteit Leiden), Prof. Dr. Frank Ankersmit (voormalig hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen) en acteur Haye van der Heyden. Begin 2017 had de partij meer dan 3.000 leden en is daarmee een relatief kleine politieke partij, vergeleken met het ledenaantal van de gevestigde partijen. De VVD en de PvDA hadden, ter vergelijking, op hetzelfde moment respectievelijk 26.000 en 46.000 leden.

FvD Partijprogramma verkiezingen 2017

Binnenlandse politiek

 • Openbreken partijkartel
 • Open sollicitaties publieke functies
 • Digitaal stemmen in de Tweede Kamer
 • Directe Democratie
 • Bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model
 • Gekozen burgemeesters
 • e-Democracy
 • Gekozen minister-president
 • Direct door de bevolking gekozen minister-president
 • Behouden vertrouwensregel
 • Soevereiniteit is uitgangspunt democratie
 • Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht

Buitenlandse politiek

 • Direct stoppen met uitbreiden EU
 • Referendum over de euro en de open grenzen
 • Normale, constructieve omgang met Rusland
 • Geen regime-wisseling meer in het Midden-Oosten

Veiligheid en defensie

 • Grenscontroles terug
 • Hogere opsporingspercentages
 • Zwaardere straffen voor gewelds- en zedendelicten
 • Uitgaven defensie naar 2% BBP
 • Uitbreiden Nationale Reserve
 • Start-ups militaire technologie

Cultuurbeleid

 • Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
 • Stoppen subsidiëren segregatie
 • Sanering NPO
 • Partij-lidmaatschappen bestuurders openbaar
 • Ombudsman voor waarborging neutraliteit
 • Focus op educatie en cultuur
 • Moderniseren drugsbeleid
 • Legaliseren softdrugs

Zorg, sociale voorzieningen en immigratie

 • Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
 • Restrictief immigratiebeleid
 • Visa naar Amerikaans model (Greencard)
 • Bureaucratie in de zorg terugdringen
 • Meer preventie verslavingszorg
 • Beperken invloed van zorgverzekeraars
 • Bevorderen generatiebestendig wonen
 • Behoud van een goed vangnet
 • Werken moet altijd lonen
 • Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten
 • Pensioenen onder nationaal toezicht
 • Belastingprikkels voor generatiesolidariteit

Economie, belastingen en ondernemen

 • Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
 • Radicale sanering overheid
 • Pensioenfondsen investeren in Nederland
 • Beschermen Midden- en Kleinbedrijd (MKB)
 • Stimuleren werkgelegenheid zoals in Denemarken
 • Steun voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers)
 • Radicale vereenvoudiging belastingstelsel
 • Hoge belastingvrije voet
 • Afschaffing schenk- en erfbelasting
 • Onmiddellijke afschaffing Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) voor zzp'ers)
 • Geen verplichte (pensioen)verzekeringen
 • Overheid weer betrouwbare partner voor zzp

Onderwijs, duurzaamheid en innovatie

 • Onderwijs naar Fins model
 • Meer aanzien voor het vak
 • Beter opgeleide docenten voor de klas
 • Inzetten op duurzame groei
 • Investeren in energietransitie
 • Stimuleren deel-economie
 • Investeren in digitale infrastructuur
 • Drastische vermindering regulering
 • Waarborgen privacy

Forum voor Democratie en social media. Het gebruik van Twitter en Facebook

Social media speelt tegenwoordig een grote rol in de manier waarop politieke partijen communiceren met hun achterban. In aanloop naar de verkiezingen communiceert FvD ook veel via Twitter en Facebook met hun potentiële kiezers. Zo heeft de partij op Twitter 11.700 volgers en kreeg het 41.500 likes op Facebook (peildatum 16 februari 2017). Uit eigen partij-onderzoek bleek dat tussen de 200.000-250.000 stemmers hun steun betuigden, via social media, voor de verkiezingen. Een aantal potentiële kiezers dat volgens de partij goed is voor minimaal drie zetels. Deze informatie is waarschijnlijk gebaseerd op de parlementsverkiezingen van 2012, waarbij de zogenaamde kiesdeler voor één zetel namelijk 62.828 stemmen was. De kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal kamerzetels. Bij de verkiezingen in 2012 waren dit 9.424.235 uitgebrachte stemmen gedeeld door 150 zetels.

Meer onvrede? Baudets kritiek op het partijkartel en peilingen

Net zoals tijdens de BREXIT op 23 juni 2016 en bij de Amerikaanse presidentsverkiezing op 8 november 2016 kan er ook in Nederland bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017 een grote verschuiving plaatsvinden. De regeringspartijen in Westerse landen zijn niet in staat geweest om lage economische groei en de migratieproblematiek in goede banen te leiden, veelal met onvrede en cynisme tot gevolg. Voor een gedeelte van de Nederlandse kiezers is dit niet anders en zij ageren tegen, wat Thierry Baudet aanduidt met, het partijkartel. Partijleider Baudet zelf is zeer positief over de hoeveelheid te behalen zetels op 15 maart 2017. Hij verwacht dat dit net zoveel zal zijn als D'66 bij hun eerste verkiezingsdeelname in 1967 (zeven zetels). Volgens Baudet zijn de huidige peilingen omstreden door de verschillende berekeningsmodellen die onderzoeksbureaus momenteel toepassen. De onberekenbare factor is namelijk de hoeveelheid niet-stemmers die in sommige peilingen wel en in andere juist niet worden meegenomen.
© 2017 - 2024 Ambrosius77, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Thierry Baudet: de grote man achter Forum voor DemocratieThierry Baudet (1983) is een Nederlandse politicus, schrijver, jurist en historicus. Hij staat vooral bekend als opricht…
Democratie in NederlandDemocratie in NederlandWat is een democratie, in een land zoals Nederland. Wat voor rechten hebben wij, als inwoners op deze democratie. Je heb…
Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: peilingen, uitslagenTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: peilingen, uitslagenEr deden 28 partijen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op woensdag 15 maart 2017 plaatsvonden. De voorlaa…
Verkiezingen 2017: stemgedrag eerdere jaren & achtergrondenVerkiezingen 2017: stemgedrag eerdere jaren & achtergrondenIn Nederland wordt het stemgedrag van stemgerechtigde burgers vastgelegd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CB…

Taaltechnieken waarmee politici proberen te manipulerenTaaltechnieken waarmee politici proberen te manipulerenHerhalen, herhalen en nog eens herhalen. Als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, lijkt het vanzelf waar te worden. Met…
Impeachment - afzetting van de president van AmerikaImpeachment - afzetting van de president van AmerikaDe president van Amerika is een machtig man (de eerste vrouwelijke president moet nog gekozen worden), maar hij kán word…
Bronnen en referenties
 • https://forumvoordemocratie.nl/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Thierry_Baudet
 • http://politiek.tpo.nl/2013/09/08/oikofobie-de-angst-voor-het-eigene/
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/29/hiddema-nummer-twee-forum-voor-democratie-a1538818
 • https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer/uitslagen/kiesdrempel-kiesdeler-en-voorkeurdrempel
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/08/totale-ledenaantallen-politieke-partijen-licht-gestegen-a1545082
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Hiddema
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Cliteur
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Ankersmit
Ambrosius77 (9 artikelen)
Laatste update: 23-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.