Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebben

Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebben Bij het ouderlijk gezag na een scheiding kijkt de Nederlandse wetgeving niet specifiek naar iemands' handicap. Een handicap is namelijk niet opgenomen in de wetgeving rond het ouderlijk gezag. Hierdoor kan iemand met een beperking zonder enig probleem het ouderlijk gezag over een kind krijgen als daar aanleiding toe is. Via een ouderschapsplan dat de ouders eventueel in overleg met een mediator opstellen voor de rechter, verloopt de echtscheiding makkelijker.

Wetgeving scheiden

Na de scheiding blijft elke ouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind en houden ze elk het ouderlijk gezag over het kind. Het ouderlijk gezag valt door de rechter ook toe te wijzen aan één ouder. Voor een wetgever speelt een handicap hierbij geen enkele rol. Meer zelfs: De handicap is niet eens opgenomen in de Nederlandse scheidingswetgeving. De rechter kijkt, net zoals bij andere scheidingszaken, wel naar wat de ouders willen gaan doen met de kinderen. Samenwonende of getrouwde ouders met kinderen stellen hiervoor best een ouderschapsplan op wat voor beoordeling naar de rechter gaat. Dit is een wettelijk verplicht document voor gehuwde en geregistreerde en samenwonende ouders met minderjarige kinderen. Dit plan meldt de zorgregeling of omgangsregeling met de kinderen, de informatievoorziening over belangrijke thema's rond de kinderen (zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze), de kinderalimentatie en andere essentiële afspraken en opvoedingsthema's. Uiteraard kijkt de rechter op basis van dit plan hoe het voor het kind na de scheiding zal verlopen. Voor de wet is het in ieder geval geen probleem dat een partner met een handicap een kind wil opvoeden. Toen de ouders immers nog samen waren, voedden ze ook samen een kind op ondanks de beperking. Dit zou bijgevolg eveneens mogelijk moeten zijn na de scheiding.

Rechter

De rechter moet steeds onafhankelijk en onpartijdig zijn. Hij kijkt naar wat hij of zij ziet en wat er in het ouderschapsplan staat, en moet op basis daarvan een oordeel vellen. Daar zit een stuk subjectiviteit in, al moet hij toch zo objectief mogelijk blijven. Als de rechter twijfelt over informatie die hij of zij krijgt, zal hij nog meer doorvragen en eventueel een andere partij zoals de kinderbescherming om advies vragen. Kinderen vanaf twaalf jaar mogen hun mening geven via kinderverhoor of hoorrecht. Zij mogen de rechter aldus melden welke ouder het ouderlijk gezag voor hen mag uitoefenen.

Kinderen toch naar partner zonder handicap?

Omwille van algemene redenen wijst een rechter makkelijker een kind toe aan de partij zonder beperking als de gehandicapte ouder alleen staat met zijn kind en geen hulp rond zich heeft opgebouwd. De rechter zal dan oordelen dat de ouder zonder beperking beter de opvoeding van het kind verder zet, maar regelt wel een omgangsregeling met de kinderen. De andere ouder heeft namelijk nog steeds recht op omgang met en recht op informatie over het kind. Daarnaast geldt voor deze ouder een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar is.

Mediator

Indien de ouders gaan scheiden, proberen ze in ieder geval best om samen met een mediator de scheiding te regelen. Ze hoeven niet tegen elkaar op te boksen, elkaar het leven zuur maken, elkaar de loef af te steken en er meteen een advocaat bij te halen en zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn. Een mediator is in dergelijke situatie een grote hulp. Hij gaat met alle betrokken partijen rond de tafel zitten en bespreekt alle consequenties van de scheiding en wat er na de scheiding gebeurt: verdeling van de spullen, verdeling van het huis, partner- en kinderalimentatie, de verdere opvoeding van de kinderen enzovoort. Sommige mediators werken via een specifiek plan waarbij veel aandacht aan het kind gegeven wordt en ook met het kind wordt gesproken om te kijken wat de beste situatie is na de scheiding. Iedereen komt daarbij aan bod en is betrokken zodat er naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht wordt voor alle partijen.

Advies ouderlijk gezag en een beperking hebben

De ouders zorgen er het beste voor dat ze oog houden voor de kinderen. Ze mogen immers niet de speelbal worden van de scheiding. De ouders vechten de scheiding bijgevolg best niet uit boven het hoofd van de kinderen. In de praktijk werkt dat vaak niet of treden er meer spanningen op omdat er kinderen in het spel zijn. Daarom luidt het advies om bij een echtscheiding dan toch best een ouderschapsplan op te stellen met de mediator.

Lees verder

© 2015 - 2020 Miske, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsplan en mediatorOuderschapsplan en mediatorVanaf 1 maart 2009 is het verplicht om bij een echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Steeds vaker schakelen m…
Ouderschapsplan makenOuders met minderjarige kinderen die gaan scheiden, moeten een ouderschapsplan opstellen en aan de rechter voorleggen. Z…
Wat is een ouderschapsplan?Wat is een ouderschapsplan?Bij een scheiding moet de nadruk komen te liggen bij de belangen van de kinderen. Ouders die gaan scheiden, zijn verplic…
Scheiden onder begeleidingScheiden onder begeleidingWie kan begeleiden bij een scheiding? Als je als ouders tot de conclusie komt dat het samen niet langer meer gaat is daa…

Geef je baby een voorsprong door voor te lezenGeef je baby een voorsprong door voor te lezenVoorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, daarnaast is het gezellig en leuk. De meeste ouders weten…
Zonder ouders ben je geen kind meerZonder ouders ben je geen kind meerJe groeit idealiter op bij liefdevolle ouders, gaat vervolgens je eigen weg en keert weer regelmatig terug - eventueel m…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
  • Audiomagazine Horizon, 17 juli 2015
  • http://slechtziendenkrant.nl/beperking-geen-belemmering-bij-voogdijzaken/
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/ouderlijk-gezag-na-scheiding.html
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/ouderschapsplan.html
  • Radio 509, Emiel Cornelisse in gesprek met Olav Wagenaar, DAS Rechtsbijstand, 16 juli 2015

Reageer op het artikel "Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebben"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Miske
Laatste update: 14-08-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Special: Blinden en slechtzienden
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!