Wat is een ouderschapsplan?

Wat is een ouderschapsplan? Bij een scheiding moet de nadruk komen te liggen bij de belangen van de kinderen. Ouders die gaan scheiden, zijn verplicht om een ouderschapsplan uit te werken, en zich daar ook aan te houden. Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor de ouders, maar zeker ook voor de minderjarige kinderen. Om te voorkomen dat de belangen van de kinderen ondergesneeuwd raken, moet er bij en scheiding verplicht een ouderschapsplan gemaakt worden. Hierin moet een plan worden gemaakt voor de opvoeding van de kinderen. Het ouderschapsplan maakt tegenwoordig een onderdeel uit van het echtscheidingconvenant. De gemaakte plannen moeten ook zo goed mogelijk door de ouders uitgevoerd worden.

Wat moet er in het ouderschapsplan worden opgenomen?

Het is aan de ouder om een goed plan samen te stellen. Er wordt echter wel op toegezien dat er wel een goed plan wordt samengesteld. Er worden namelijk minimale eisen gesteld aan het plan. Er moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over:
  • De verdeling van de taken tussen de ouders. Het gaat hierbij om de zorgtaken en de opvoedingstaken
  • De verdeling van de kosten tussen de beide ouders
  • Belangrijke zaken over de kinderen, moeten de ouders onderling over spreken en beslissingen over nemen
  • Hoe houden de kinderen contact met beide ouders? Moet er een bezoekregeling worden afgesproken?

Hoe moet een ouderschapsplan worden samengesteld?

Op het internet kunt u voorbeelden vinden van ouderschapsplannen. Deze kunt u gebruiken om ervoor te zorgen dat alle belangrijke zaken in het plan worden opgenomen. De ouders kunnen ook hulp inschakelen van bijvoorbeeld een advocaat of een mediator. Dit moet een onafhankelijk persoon zijn, die de belangen van de kinderen en de ouders weet samen te brengen.

Moeten samenwonenden die uit elkaar gaan ook een ouderschapsplan opstellen?

Ja, indien beide personen het ouderlijk gezag gezamenlijk hebben uitgevoerd, moeten ook zij een ouderschapsplan opstellen.

Wat is een co-ouderschap?

De voormalige partners kunnen de verzorging en de opvoeding gelijk verdelen. In dat geval is er spraken van een co-ouderschap. Beide ouders hebben de kinderen dan ongeveer de helft van de tijd bij zich in huis wonen.

Beide ouders hebben recht op omgang

De omgangsregeling vormt een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan. In het geval de ouders hier niet gezamenlijk uit kunnen komen, kunnen ze een mediator inschakelen om te bemiddelen. Indien dit ook niet lukt, zou de rechter uiteindelijk een uitspraak moeten doen. Dit houdt echter wel in dat de beide ex-partners veel kosten moeten maken aan advocaatkosten. De rechter kan ook besluiten op bepaalde gronden dat één van de ouders geen omgangsregeling krijgt. Ook hierbij staat het belang van het kind weer voorop.

Hoe moeten de ouders de taken verdelen?

In het plan moet worden opgenomen hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden. Hierin moet ook worden opgenomen hoe de ouders elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de zorgen. De ouders kunnen elkaar later houden aan de in het plan vastgelegde afspraken.

Het belang van het kind staat voorop, maar een ouderschapsplan is ook een duidelijk overzicht van afspraken tussen de ouders. Dit plan voorkomt onduidelijkheden en dus ook problemen waar de kinderen ook weer het slachtoffer van kunnen worden.
© 2011 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsplan makenOuders met minderjarige kinderen die gaan scheiden, moeten een ouderschapsplan opstellen en aan de rechter voorleggen. Z…
Ouderschapsplan en mediatorOuderschapsplan en mediatorVanaf 1 maart 2009 is het verplicht om bij een echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Steeds vaker schakelen m…
Het ouderschapsplanHet ouderschapsplanBij een echtscheiding zijn de kinderen meestal de grote verliezer. Hun ouders gaan uit elkaar omdat ze het niet meer met…
Scheiden en het ouderschapsplanParen die willen scheiden en die samen kinderen hebben, moeten sinds 1 maart 2009 een ouderschapsplan hebben opgesteld v…

Hou je relatie goed na de geboorte van een kindHou je relatie goed na de geboorte van een kindMen hoort het regelmatig; na het krijgen van een baby verandert de relatie tussen man en vrouw. Helaas blijkt het voor s…
Opvoeden, hoe doe ik het goed?Opvoeden is niet makkelijk. Het is een ingewikkeld proces met allerlei verschillende deelaspecten. Bij opvoeden beïnvloe…
Bronnen en referenties
  • Nibud.nl
  • Rijksoverheid.nl
  • Mijngeld.nl

Reageer op het artikel "Wat is een ouderschapsplan?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 16-10-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!