Wat is seksisme?

Seksisme is zo’n term die te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar wat is het nou precies? Hier aandacht voor feminisme en seksisme en voor subtiel en onbedoeld seksisme. En zijn feministen ook seksisten?

Seksisme en Feminisme

In het kort is seksisme discriminatie op basis van gender en de stereotypen, houding en culturele elementen die deze discriminatie in stand houden. Daarbij speelt voor feministen macht een belangrijke rol, seksisme gaat om meer dan alleen vooroordelen. Doordat eeuwenlang mannen in een machtspositie hebben verkeerd (en grotendeels nog steeds verkeren) is die samenhang van vooroordelen en de scheve machtsverhoudingen erg belangrijk. Uiteraard kunnen vrouwen ook bevooroordeeld zijn ten opzichte van mannen, maar doordat de machtsverhoudingen in het voordeel van de man zijn hebben de uitingen van mannen meer kracht.

Subtiel Seksisme

Wie aan seksisme denkt zal waarschijnlijk een Neanderthaler voor ogen krijgen die vindt dat het recht van de vrouw het aanrecht is. Zo’n type is heel duidelijk, maar het is vooral subtiel seksisme waar vrouwen vandaag de dag veelal mee te maken hebben. Vaak gaat het zelfs om dingen die vrouwen op het eerste gezicht in een positief daglicht stellen. Hierbij gaat het vaak om het idee dat vrouwen puur zijn, en moeten worden beschermd en gesteund. Dit beeld echter laten vrouwen als zwak zien, waarmee ze het meest geschikt zijn voor de traditionele rollen als moeder en huisvrouw. Een man die een vrouw op die manier op een voetstuk plaatst zal dat zelf als positief zien, maar het is daarentegen beklemmend. Dit subtiele seksisme is echter een zeer belangrijk element in het totaal en zorgt ervoor dat veel vrouwen zich in hun rol schikken. Net als veel mannen, zien zijzelf die ‘typisch vrouwelijke’ rol ook als positief. Het wordt vaak niet eens als seksisme gezien, maar als een ‘natuurlijke’ vrouwelijke of mannelijke rol.

Onbedoeld Seksisme

Veel seksisme vindt onbedoeld plaats. Desgevraagd zal het merendeel van de mannen vinden dat vrouwen niet minder zijn dan zijzelf. Maar iedereen ziet de wereld door zijn of haar eigen filter, gevormd door ervaringen, sociale omgeving, afkomst, etc. En dit kan leiden tot onbedoeld seksisme omdat in onze wereld nog steeds veel seksisme voorkomt. Seksisme wordt gevormd door het resultaat, niet door de bedoeling. Wanneer iemand bijvoorbeeld de neiging heeft omdat te denken dat er weinig vrouwen in hogere functies te vinden zijn doordat vrouwen minder gedreven zijn om carriere te maken is dat een seksistisch standpunt. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de moeilijkheden die vrouwen op hun weg tegen komen om daadwerkelijk carriere te maken. De persoon in kwestie mag het niet seksistisch bedoelen, het is wel een seksistisch standpunt.

Feministen zijn Seksisten?

Vaak wordt uitgesproken dat feministen seksistisch zijn omdat ze zich vrijwel overwegend met vrouwenzaken bezig houden. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de rol van mannen de meeste feministen niet koud laat. En het belangrijkste is dat er wordt uitgegaan van een situatie waarin de rollen gelijk verdeeld zijn. Terwijl de machtsverhoudingen nog steeds scheef zijn. Weinig feministen zullen zeggen dat mannenzaken niet van belang zijn, maar er wordt mannen niets in de weg gelegd om zich met die zaken bezig te houden. Feministen zijn geen omgekeerde seksisten, ze komen slechts op voor een groep die nog steeds niet dezelfde machtspositie heeft als mannen.

Lees verder

© 2012 - 2020 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Onjuist gebruik van het woord seksismeOnjuist gebruik van het woord seksismeHet woord seksisme, of uitgangen van dit woord, worden met regelmaat onjuist gebruikt. De letters s-e-k-s maken onderdee…
De herkomst van het woord seksismeSeksisme is een woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar waar komt het woord oorspronkelijk vandaan? In dit art…
Impliciete en expliciete discriminatieDiscriminatie is zo oud als de mensheid. Mensen denken positief over de groep waar ze bij horen (ingroups). Over groepen…
Oprah's eigen wijsheidBill Adler schreef het boek 'Oprah's eigen wijsheid'. Het boek is eigenlijk door Oprah Winfrey zelf geschreven omdat het…

Altijd de waarheid sprekenAltijd de waarheid sprekenWe liegen allemaal enkele keren per dag. Geen grote zware leugens die andere mensen kwaad doen, maar gewoon kleine dinge…
Een echtscheiding: de samenleving met uw partner beëindigenEen echtscheiding: de samenleving met uw partner beëindigenEr kunnen verschillende redenen zijn waarom je als man en vrouw het huwelijk willen ontbinden. Echtscheidingen zijn meer…
Bronnen en referenties
  • http://finallyfeminism101.wordpress.com

Reageer op het artikel "Wat is seksisme?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jesse Staal, 21-11-2016 12:52 #2
Als je praat over de verschillen tussen mannen en vrouwen speel je met vuur. Het benoemen van een verschil tussen mannen en vrouwen wordt al snel gezien als seksisme. Hierin is eigenlijk altijd de kritiek dat de vrouw als minder wordt gezien dan de man. Dat vrouwen en mannen verschillen is evident. Zowel op fysiek gebied als op psychologisch gebied zijn er tal van verschillen te noemen die niet te ontkennen zijn. Wat maakt dan dat het toch zo gevoelig ligt om deze verschillen te bespreken?

De belangrijkste oorzaak van het feit dat vooral vrouwen de seksisme kaart spelen is te verklaren. Vroeger, maar ook vandaag nog, bekleedden mannen de hoogste machtsposities. Hoewel deze machtsverhouding langzaamaan gelijk getrokken wordt (denk aan Angela Merkel, Dilma Rousseff, Hillary Clinton – wat was het voor deze discussie mooi geweest als zij de presidentsverkiezingen had gewonnen) ligt het voordeel nog steeds bij de mannen. Het is moeilijk te zeggen of dit verschil terecht is of niet. Dat wil zeggen, is het verschil een natuurlijke, logische keuze of is het een resultaat van discriminatie richting vrouwen. Vanuit een essentialistisch perspectief zou je kunnen zeggen dat mannen van nature meer geschikt zijn om te leiden. Mannen zijn fysiek sterker en bij dreiging konden mannen de groep beschermen tegen gevaar. Hierdoor verdient de sterkste man in feite de macht over de groep (Ik besef mij dat deze uitspraak alleen al grote woede kan opwekken omdat dit als seksisme kan worden beschouwd). Vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief kan je daar tegenover stellen dat de rolverdeling in de maatschappij hier toe heeft geleid en dat de scheve verhouding vooral is ontstaan door normen en waarden die pas later zijn ontwikkeld en dus niet persé menseigen zijn. Een argument die hiervoor gegeven kan worden is dat vrouwen in prekoloniaal Afrika dezelfde machtsposities vervulden als de mannen. Pas toen de westerlingen kwamen en de islamitische en christelijke ideologieën werden geïntroduceerd verzwakte de positie van de Afrikaanse vrouw.

Waarschijnlijk juist het feit dat vrouwen een minderheid vormen in de hogere machtsposities maakt dat je moet oppassen met het benoemen van verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik ben van mening dat er inderdaad nog steeds gevallen zijn waarin vrouwen gelijk zouden moeten worden behandeld, maar waar dit niet gebeurt (denk bijvoorbeeld aan een baan waar een vrouw hetzelfde werk doet als een man, maar er minder voor krijgt betaald). Toch pleit ik ervoor dat men de teugels iets meer laat vieren als er wordt gesproken over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik zie het namelijk als iets moois. De uitspraak ‘wat zou de wereld saai zijn als iedereen hetzelfde was’, is je vast bekend. Dit geldt in mijn ogen ook voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. In plaats van meteen de hakken in het zand te steken als het gaat om de verschillen, zou het juist zo mooi zijn als we de armen in elkaar staken en elkaar toevoegen met onze unieke kwaliteiten. Want, aan het eind van de dag, is niet het sterkste team dat wij als mensen kennen de vader en de moeder, die samen de uitdagingen van het leven aangaan?

J. Jansen, 14-04-2012 13:27 #1
De klok - weliswaar - horen luiden maar de klepel… Ikzelf zie seksisme als elke uiting van elk mens die zichzelf IN DE 1E PLAATS als man of vrouw bejegend wil zien worden. Elke baby wordt geboren als latent MENS. Dus met de aanleg/potentie om te kunnen worden tot 'n sociaal en weldenkend MENS. Om ons heen kijkend zien we echter grote aantallen (latente) mensen die zich in alle bochten wringen om zich als MAN/mannetje danwel VROUW/vrouwtje geaccepteerd te zien.
De (veronder-)stelling dat vrouwen meer macht zouden behoeven is 'n bewijs van hun (niet tot ontwikkeling gekomen mentale) onmacht. Over vrijwel de gehele wereld hebben vrouwen de macht allang. Wie gaan er op de knieën om de ander ten huwelijk te vragen? Wie is er de pineut als 'n vrouw besluit dat (om maar 'ns iets te noemen) 'de chemie' er niet meer is? Wie werken er voor háár kindje?
Tot besluit: Emancipatie is NIET (zoals nogal 'ns wordt gedacht/beweerd) 'n term of 'n streven uitgevonden door Jeanne d'Arc. Emancipatie is 'n term afkomstig uit 't Romeins Recht. Inhoudende dat de zoon - tot dan toe (v.w.b. z'n aansprakelijkheid) vallend onder de hoede van z'n werkgever/ouder'- nu zelf de volle verantwoordelijkheid ging dragen. Dus met a) z'n voordelen/rechten/mogelijkheden maar tevens met b) de 'nadelen' (d.w.z. z'n plichten, verantwoordelijkheden en dus z'n beperkingen). Als ik nu zie dat 'de vrouw' voortdurend jammert over 't feit dat 'de man' zo dom is dat hij niet eens snapt dat zij - als ze klaagt over haar problemen - niet door hem begrepen zou worden want (let goed op) ze heeft helemaal geen problemen… En álssss. ze al problemen zou hebben dan moet hij vooral NIET denken… (dat hij die zou kunnen oplossen?). Nee, verklaart 'n infoteur (doodleuk), want 't klagen is ('gewoon'?) 'n blijk van vertrouwen. Ja ja… 't zelfde vertrouwen dat 't jonge meisje ten deel viel toen haar moeder haar deelgenoot maakte van haar teleurstelling? M.aar nogmaals: de VROUW kiest de 'man'. M.a.w.: áls ze al reden heeft om te klagen (over de vader/de man) dan zou ze (als redelijk/weldenkend MENS) zichzelf in allereerste instantie 'ns kritisch moeten bezien. 'n Aardige vraag (in dit verband) zou kunnen zijn: "Waarom (precies) viel ik op déze man?" Misschien was 't wel omdat 'deze man' zulke goede perspectieven bood (en weinig hersens had)? Nee nee; dit verzin ik niet ik citeer de uitslag van 'n onderzoek onder vrouwelijke studentes. Ze wilden (bleek) 'n man met 'n 'mannelijke uitstraling'. Slechts (minder dan) 10% stelde prijs op hersens… Over seksisme gesproken…

Infoteur: Sasati
Gepubliceerd: 24-03-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Special: Feminisme en Seksisme
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!