Hoe slecht gaat het eigenlijk in de Verenigde Staten?

Hoe slecht gaat het eigenlijk in de Verenigde Staten? Gaat het in de verenigde Staten werkelijk zo slecht? Eind oktober 2011 kwam een artikel uit op de website van 'The Motly Fool' over het wel en wee van de Amerikaanse economie van de na-oorlogse Verenigde Staten tot het laatste kwartaal van 2011. Daarin staan buitengewoon opmerkelijke en verbazingwekkende feiten over de VS tot 2011.

Hoe slecht gaat het eigenlijk in de Verenigde Staten

Constant zakkende beurzen en daarna weer wat oplevingen... Afschrikwekkende verhalen over het plafond van de schulden van de Amerikaanse overheid... Werkeloosheidcijfers die doen huiveren, verarming in de Verenigde Staten, slechte hypotheken die nooit meer kunnen worden terugbetaald. Hoe erg is de economische situatie eigenlijk in de Verenigde Staten van Amerika?

Volgens de Motley Fool:
 • zijn de Verenigde Staten van Amerika nog steeds verreweg de grootste economie in de wereld, bijna 3x groter dan de Chineze of Japanse economie en bijna 5x de grootte van de Duitse economie.
 • hebben de VS de beste scholen,
 • het diepste financiële systeem,
 • de meest geavanceerde innovaties
 • en de beste ondernemers.

Werkeloosheid en pensioenen in de Verenigde Staten

Het totale werkeloosheidscijfer in de VS is in September 2011 9,1 procent. De private sector creeërt sneller banen dan ooit, maar daartegenover staan de grote hoeveelheden staatsbanen die verloren zijn gegaan in het afgelopen jaar (goed voor 1 procent van het werkelozencijfer). Oude w.w.uitkeringen zijn ondertussen in 2011 omgeslagen in 'welfare,' wat betekent dat gezinnen van werkelozen bitter weinig te besteden hebben in 2011.

 • Van 1948 tot 2007 was men gemiddeld 13,5 weken werkeloos. In 2011 is men gemiddeld 40,5 weken werkeloos in de VS.
 • Elk jaar verlaten 17.000 in de VS opgeleide afgestudeerden de VS om elders werk te zoeken.
 • In 1948 namen 87 procent van de mannen deel aan het arbeidsproces in de VS. Dat is in 2011 gezakt naar 71 procent.
 • 5,5 millioen Amerikanen zijn werkloos zonder werkeloosheidsuitkeringen te ontvangen in 2011. In 2010 waren dat maar 1.4 miljoen Amerikanen.
 • Tussen 2007 en 2009 werd de ratio van werkgevers-tot-inwonerstal verlaagd met 0,5 procent voor degenen die hun Bachelor's studies hadden afgerond. Voor degenen die niet zo'n graad behaalden was de verlaging 2,0 procent.
 • Het tekort t.a.v. de door de staat of lokale overheid betaalde pensioenen bedraagt in 2011: 4,4 triljoen Usdlr.
 • Banen in de privé-sector groeiden harder in 2011 dan tussen 2001-2003. Ontslagen in de publieke sector waren daar tegenover dramatisch.
 • Het Witte Huis verwacht dat de werkeloosheidscijfers pas in 2016 weer boven de cijfers van vóór de recessie uit zullen komen.

Huizen en Hypotheken

De huizen in de VS zijn in 2011 35 procent minder waard dan in 2006. Dat betekent dat ze a.h.w op het zelfde niveau terug zijn als in 2002. Toch wordt verondersteld dat de huizen aan de onderkant van de markt (de goedkopere huizen) binnenkort een herstel gaan vertonen in de markt. Van de duurdere huizen verwacht men dat het herstel daarvan nog wel langer zal duren.

 • In 1982 was de rente op een hypotheek 17,6 procent. In 2011 is de rente op een hypotheek 4,1 procent. Dat betekent dat bij een lening van 250.000 Usdlr men in 1982 maandelijks 3,686 Usdlr betaalde tegenover in 2011: 1,210 Usdlr.
 • Over de gehele VS zijn sinds 1979 de huizenprijzen met 8,5 procent gezakt. (Na inflatie-correctie.)
 • 60 procent van de Amerikaanse huiseigenaren zegt, dat de voornaamste reden dat ze een huis kochten was, dat ze een goede investering voor hun pensioen dachten te hebben.
 • Slechts 23 procent van de Amerikanen profiteren van de hypotheekaftrek via belastingaftrek. Wel 93 procent van de Amerikanen zijn voor deze aftrek. Dus 77 procent van de Amerikanen heeft geen profijt van zo'n aftrek.
 • Tegenover elke 1000 Usdlr waardevermindering van zijn huis bespaart de Amerikaan 20-70 Usdlr per jaar.
 • Als de Amerikanen geen uitgaven hadden gedaan van de overwaardering op hun huis, dan zou de VS economie tussen 2001-2006 in recessie zijn gegaan.
 • Over de gehele VS gerekend zijn de huizen sinds 2006 ongeveer 7 triljoen Usdlr. minder waard.

Ziektekostenverzekering en gezondheid in de Verenigde Staten

Barak Obama's nieuwe systeem van ziektekostenverzekeringen is nog altijd niet in werking gegaan wegens tegenwerking van het Huis van Afgevaardigden, dat meer Republikeinen bevat dan Democraten (Obama is een Democraat). Bijna 20 procent van de Amerikaanse bevolking heeft geen ziektenkostenverzekering.

 • In 2000 betaalden 69 procent van de werkgevers mee aan ziektekostenverzekering aan hun werknemers. In 2009 was dit percentage van 69 gedaald naar 60 procent.
 • Slechts 1 op de 7 werkenden in de Verenigde Staten heeft een normaal gewicht en geen chronische gezondheidsproblemen.
 • Ziektekosten voor een gemiddeld gezin in de VS kosten in 2011 bijna 20.000 Usdlr per jaar. In 2002 was dat de helft.
 • De Amerikaanse Staat betaalt ziektekostenvergoedingen voor een minderheid van haar burgers (oude en arme mensen) die hoger zijn dan welke staat in de wereld dan ook gemiddeld betaalt voor hun hele dekking van hun land.
 • Het percentage van de Amerikanen die gedekt waren door een ziektekosten verzekering verminderde van 2000 van 86,9 procent naar 83,7 procent in 2010.
 • General Motors (NYSE: GM) telt 96,000 employées maar verzorgt ziektekosten verzekeringen voor 1 miljoen mensen.

Belastingen

Belastingen voor de rijken blijven in de VS een hot item. Onlangs werd een verhoging van belastingen voor de rijken in het Huis van Afgevaardigden afgestemd. Belastingvermijding, legaal of illegaal blijft hoog in de VS.

 • In 1952 was het bedrag aan vennootschaps en zakenbelastingen 6,1 procent van het Bruto Nationaal Produkt terwijl de werknemers daarvan 1,8 procent voor hun rekening namen.
 • In 2009 is de situatie omgekeerd: de werknemers betaalden 6,3 procent van het BNP en de werkgevers 1 procent.
 • Belastingontduikingen kostten de Amerikaanse Staat tot nog toe 3 triljoen Usdlr over de laatste 10 jaar.
 • Berekend naar een percentage van het BNP in de VS waren de Fedeale belastingen in 2010 het laagste sinds 1950

Overheid: obligaties, schulden en gelden

Ratingbureaus hebben de Amerikaanse Staat hun rating van AAA (Triple A) ontnomen vanwege de slechte oplossingen of de onvoldoende geachte oplossing die de politiek in de VS heeft voorgesteld m.b.t. de immense staatsschuld van de VS. Het blijft de vraag of de afwaardering van de VS enige invloed zal uitoefenen op de economie van de VS.

 • De dag nadat Standard & Poor's de overheidsobligaties afwaardeerden (van AAA naar AA) was de één na beste handelsdag voor staatsobligaties in de moderne geschiedenis
 • De staat Californië zal dit jaar (2011) 5,7 miljard Usdlr. uitgeven aan haar belangrijkste universiteiten, tegenover 9,6 miljard Usdlr aan haar gevangenissen.
 • In 2000 kostten de rentes op de nationale schuld 222 miljard Usdlr. In 2009 was de schuld meer dan verdubbeld maar waren de rentes maar totaal 186 miljard Usdlr. De lagere rentes hebben de Amerikaanse belastingbetaler triljoenen bespaard.
 • Hoewel goud op de beurzen een recordprijs haalde in de zomer van 2011 was de inflatie in de VS lager dan ooit.

Sparen, schulden, uitgaven en studieschulden in de VS

Consumer Price Index (CPI) in de VS is uitgekomen op 0,5%, meer dan het dubbele van de voorspelde 0,2% in augustus 2011. Dat betekent dat de kans op nieuwe geldverruimende maatregelen van de Federal Reserve - quantitative easing -een stuk kleiner is geworden. De uitgaven van de Amerikaanse burger zijn uiterst belangrijk voor de VS. Tot nog toe hield de Amerikaan de hand op de knip. De Amerikaan leent in 2011 minder dan ooit en lost snel zijn schulden af. Dat geldt helaas niet voor de studenten en hun studieleningen.

 • De verhoging van de studieschulden is vooral te wijten aan het feit dat de collegekosten etc. 4x hoger zijn dan de inflatie.
 • In Augustus 2011 werd er 4,5 procent van het persoonlijk inkomen gespaard. Sinds 1959 tot 2010 was dat gemiddeld 7 procent. Om terug te gaan naar het 7 procent niveau moet er 200 miljard Usdlr per jaar van de uitgaven van de consumenten worden onttrokken.
 • Het gedeelte van de schulden voor elke huishouding (van het inkomen) is op het laagste niveau sinds 1994.
 • Ondanks de record hoge Federale tekorten (schulden) zijn de totale schulden van de prive als publieke sectoren omlaag gegaan sinds 2008. Huishoudens betalen hun schulden momenteel sneller dan de VS Staat ze kan maken.
 • Dat geldt niet voor studieschulden: totale schulden m.b.t. studies zullen dit jaar 1 triljoen Usdlr. bedragen.
 • De gemiddelde student verlaat 'College' nu met een schuld van 23.000 Usdlr. 10 jaar geleden was dat de helft.
 • Slechts 1 procent van de huishoudens profiteerde 52 procent van de inkomensvooruitgang tussen 1993-2006.
 • De inflatie op basisbehoeften was het minst hoog, blijkt uit het feit, dat de rijkste 10 procent van de Amerikanen 6 procent hogere inflatiekosten hadden op hun aankopen dan degenen die praktisch alleen basisbehoeften kochten.
 • In 1908 moest een gemiddeld persoon 4.700 uur werken om zich een T-Ford te kunnen permitteren. 100 jaar later hoeft iemand maar 1000 uur te werken om de aankoop van een middenklasse wagen te bekostigen.
 • De eerste Apple computer (Macintosh) kostte 5.440 Usdlr. De huidige IPad kost in 2011 maar 500 Usdlr en presteert veel en veel beter dan de Mac.
 • Slechts 2,7 procent van wat de Amerikaan uitgeeft komt uit China.
 • 88,5 procent van de Amerikaanse uitgaven zijn goederen die in de VS worden geproduceerd.
 • Amerikanen noemen onmiddellijk voedselprijzen als het om inflatie gaat. Dat is onjuist: voedselprijzen in de VS zijn juist gedevalueerd in de laatste 50 jaar.

Conclusie

De Verenigde Staten van Amerika zijn diep in recessie geraakt vanwege de torenhoge overheidsschulden en de problemen met de huizenmarkt door de verleende slechte hypotheken en de daaruit drastisch volgende dalingen van de huizenmarkt.
Het is verder duidelijk dat de publieke sector grote bezuinigingen moet ondergaan om de schuldenlast van de VS terug te dringen. Dat is ook de reden van de grote ontstane werkeloosheid, die zonder alle ontslagen in de publieke sector 1 procent minder groot zou zijn, het ontstane (staats)pensioengat en de staatsuitkeringen die gedaan moeten worden omdat een groot deel van de werkelozen niet meer in aanmerking komt voor een werkeloosheidsuitkering. De huishoudingen sparen minder maar lossen aan de andere kant pijlsnel hun schulden af: persoonlijke schulden, creditcard schulden etc. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt is het allergrootste deel van de Amerikaanse consumptiebestedingen produkt van Amerikaanse bodem. De afwaardering van S&P etc. betreft ook alleen maar de staatsobligatiemarkt. De VS gaat door een moeilijke tijd maar de burgers zijn verre van failliet.

Nog t.a.v. een opmerking van de Motley Fool: de Amerikaanse economie mag dan 5x zo groot zijn als die van Duitsland, als men krijkt naar de grootte van de VS ten opzichte van de grootte van Duitsland kan men twijfelen aan de waarde daarvan.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
President van de Verenigde StatenPresident van de Verenigde StatenDe president van de Verenigde Staten is een van de machtigste mensen in de wereld. Hij moet een sterke natie leiden en e…
Start van kredietcrisis: Problemen subprime hypotheken in VSStart van kredietcrisis: Problemen subprime hypotheken in VSIn de Verenigde Staten zijn huizeneigenaren met een subprime oftewel non-conforming hypotheek in de problemen geraakt, n…
Toerisme in de Verenigde StatenToerisme in de Verenigde StatenDe Verenigde Staten heeft veel te bieden voor de toeristen. Er zijn prachtige steden en natuurgebieden en een rondreis m…
Huwelijksstelsels in BelgiëAls u huwt zonder huwelijkscontract en zonder een specifiek huwelijksstelsel te kiezen, dan komt u automatisch in het w…

Waarom Griekenland failliet moet gaan en uit de EuroGriekenland weet na alle onderhandelingen nog steeds niet of het de steun van de Euro-zonelanden moet accepteren of 'haa…
Australië: Australië is 185 keer groter dan NederlandAustralië is maar liefst 185 keer groter dan Nederland. Australië is dan ook een enorm continent. Overigens heet Austral…
Bronnen en referenties
 • http://www.fool.com/investing/general/2011/10/21/50-amazing-numbers-about-the-economy-.aspx?source=ihpsitas0000001&lidx=4 Fool contributor Morgan Housel doesn't own shares in any of the companies mentioned in this article. Follow him on Twitter @TMFHousel.
 • http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
 • http://www.forexinfo.nl/forex-forum/23-forex-nieuws/3362-market-update?limit=20&start=20
 • http://www.beursbox.nl/laatste-nieuws/amerikaanse-huizenmarkt-juni-2011.html
 • Vertaling en editing van het artikel van The Motley Fool: Hermesse James.
Hermesse (125 artikelen)
Gepubliceerd: 31-10-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.