Presidenten van Amerika: George Washington tot Donald Trump

Presidenten van Amerika: George Washington tot Donald Trump De presidenten van Amerika, het zijn er inmiddels al heel wat. De één had een betere reputatie dan de ander, sommigen kregen de kans niet om hun ambtperiode af te ronden. Maar het komt er op neer dat alle presidenten toch iets hebben bereikt of ergens voor stonden. Tijd voor een overzicht van al hun daden en machtsperioden.

Inhoud


George Washington

George Washington werd in 1732 geboren in Westmoreland Country, Virginia. Over zijn jeugd is maar weinig bekend, zijn naam werd pas genoemd nadat hij een ultimatum overbracht aan de Franse commandant in het huidige Ohio. Hij kreeg de titel luitenant-kolonel. Kort hierna brak de Franse en Indiaanse oorlog uit. Washington liet zijn leiderschap duidelijk merken. Op 30 april 1789 werd Washington in New York ingehuldigd als president. Hiermee was de eerste president van de Verenigde Staten geboren. John Adams was zijn vicepresident. In 1792 werd Washington gekozen voor zijn tweede termijn als president.

Op 4 maart 1797 trad Washington af en maakte plaats voor John Adams. Washington was van de Onafhankelijke Partij. Hij stierf in Mount Vernon op 14 december 1799 als gevolg van een longontsteking.

John Adams

John Adams werd geboren op 20 oktober 1735 en was de tweede president van de Verenigde Staten. Hij was president van 4 maart 1797 tot 4 maart 1801. Zijn vicepresident was Thomas Jefferson. Hij stierf op 4 juli 1826, precies vijftig jaar na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring waarbij hij een grote rol speelde. Adams was van de Federalistische Partij. Naast president was hij een gewaardeerde filosoof.

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson werd geboren op 13 april 1743. Zijn naam werd vooral bekend omdat hij een grote rol speelde bij het ontwerp van de Onafhankelijkheidsverklaring. Voor zijn presidentschap werd hij beschouwen als de geestelijke vader van de Verenigde Staten. Hij ontwierp de grondslagen als ‘alle mensen zijn gelijk geschapen’.

Op 4 maart 1801 werd Jefferson president van Amerika. Hij kende het eerste grote hoogtepunt als president sinds de invoering van de Onafhankelijkheidsverklaring en presidentschap. In 1803 kocht hij namelijk een enorm grondgebied van de Fransen. Daarmee verdubbelde het grondgebied van Amerika. Het gebied omvatte namelijk het huidige gebied Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming en Montana.

Jefferson was president tot 4 maart 1809. Hij overleed op 4 juli 1826 op 83-jarige leeftijd. Jefferson was van de Democratisch-Republikeinse Partij.

James Madison

James Madison werd geboren op 16 maart 1751. Hij werd op 4 maart 1809 president van de Verenigde Staten. Op 4 maart 1817 trad hij af. Gedurende zijn presidentschap begon in 1812 de oorlog met Groot-Brittannië. Madison leidde de Verenigde Staten hier met succes doorheen. Madison overleed op 85-jarige leeftijd op 28 juni 1836. Hij was de laatste nog levende persoon die zijn handtekening had gezet op de Amerikaanse Grondwet. Madison was van de Democratisch-Republikeinse Partij.

James Monroe

James Monroe werd op 28 april 1758 geboren en werd op 4 maart 1817 president en bleef dit tot 4 maart 1825. James Monroe kende amper hoogtepunten in zijn presidentschap. Op 4 juli 1831 kwam Monroe te overlijden. Net zoals voorgaande presidenten was ook James Monroe van de Democratisch-Republikeinse Partij.

John Quincy Adams

Adams was de zesde president van de Verenigde Staten en de eerste president die een zoon was van een ex-president (John Adams). Hij werd geboren op 11 juli 1767. Zijn presidentschap was tot nu toe de meest falende. Zijn visie en ideeën waren gebaseerd op een sterk centraal gezag wat zijn tijd ver vooruit was. Het Amerikaanse volk wilde hier niets van weten. Hij werd niet herkozen en trad af op 4 maart 1829. Ook Adams was van de Democratisch-Republikeinse Partij.

Andrew Jackson

Het was Jackson die zijn voorganger op mocht volgen. Andrew Jackson was de eerste president die niet in Virginia werd geboren, maar in South Carolina op 15 maart 1767. Jackson was medeoprichter van de Democratische Partij en de eerste Democratische president. Jackson woonde in 1835 een begrafenis bij van een politicus. Na afloop trok Richard Lawrence een pistool en richtte het op Jackson. Echter weigerde het pistool en ook het tweede pistool dat hij trok weigerde. Lawrence spendeerde de rest van zijn leven in een psychiatrische inrichting.

Op 4 maart 1837 trad Jacskon af. Een kleine acht jaar later stierf hij op 78 jarige leeftijd.

Martin van Buren

Martin van Buren was de achtste president van de Verenigde Staten en was de Democratische Partij. Helaas voor hem viel zijn presidentschap in een zware economische crisis. Het lukte hem niet om Amerika er uit te krijgen en ook zijn aanpak op het gebied van slavernij werd niet gewaardeerd in het noorden. In 1841 verloor hij de herkiezingen van William Henry Harrison. Martin van Buren was tot nu toe de meest falende president. Hij stierf in 1862 aan de gevolgen van astma en hartproblemen.

William Henry Harrison

Harrison werd in 1773 geboren en volgde op 4 maart 1841 zijn voorganger op. Echter stierf Harrison 32 dagen na zijn presidentschap op 4 april 1841. Hij werd 68 jaar oud. Harrison was de eerste president van de Wigh Partij.

John Tyler

Het was Tyler die het presidentschap van Harrison na zijn vroegtijdige overlijden overnam. Tyler heeft geen hoogtepunten gekend en had eigenlijk weinig macht. Sommige concludeerde zelfs dat Tyler een ‘nietszeggend mannetje’ was. Op 18 januari 1862 stierf Tyler. Zijn laatste woorden waren ‘Dokter, ik ga. Misschien is dat maar het beste ook’. Tyler was van de Democratische Partij.

James Knox Polk

Polk was de elfde president van de Verenigde Staten. Hij was dit van 4 maart 1845 tot 4 maart 1849. Tijdens zijn presidentschap leidde hij de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog, verlaagde belastingtarieven, herstelde het schatkistsysteem en regelde grensgeschillen met Canada. Daarnaast was Amerika nog steeds moeizaam herstellende van de economische crisis. Waarschijnlijk waren al deze inspanningen de reden waarom hij niet net zo enthousiast zijn ambt beëindigde als hij deze begon. Polk was namelijk veel afgevallen, had constant donkere kringen om zijn ogen en had te kampen met grote vermoeidheid.

Op 15 juni 1849 overleed Polk op 53-jarige leeftijd. Hij is de jongste president die een natuurlijke dood stierf. Polk was van de Democratische Partij.

Zachary Taylor

Taylor werd in Virginia geboren op 24 november 1784. Ondanks dat hij geen interesse had in politiek, koos hij zichzelf op aandringen van andere toch verkiesbaar als president. Op 4 maart 1849 werd hij verkozen tot de twaalfde president van de Verenigde Staten. In zijn presidentschap stond hij bekend als taai, hard, duidelijk en doelgericht. Dit komt omdat Taylor een 40-jarige carrière had in het leger. Waarschijnlijk was dit de reden dat Amerika de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog won. Taylor stierf zestien maanden na zijn begin als president. Taylor was lid van de Wigh Partij.

Millard Fillmore

Op 7 januari 1800 werd in Summerhill, New York Millard Fillmore geboren. Hij zou op 9 juli 1850 de dertiende president van de Verenigde Staten worden en van alle dertien zou hij de meest succesvolle worden. Hij zorgde er voor dat Californië toegelaten werd als vrije staat. De Texaanse grens werd vastgelegd en in Columbia werd de slavenhandel afgeschaft. Ook stelde Fillmore marshalls beschikbaar aan slavenhouders die op zoek waren naar gevluchte slaven. Zijn laatste succes was de opening van een handelsmissie in Japan. Fillmore was lid van Whig Partij.

Franklin Pierce

Pierce was de veertiende president en zijn periode is waarschijnlijk de meest rustige. De oorlogen waren voorbij, spanningen tussen bepaalde staten daalden en Amerika was volledig herstelt van de crisis. Mede door deze rustige periode had Pierce eigenlijk niet veel kans zichzelf te laten zien en dat zorgde ervoor dat hij niet herkozen werd. Op 4 maart 1857 werd hij vervangen door zijn opvolger.

James Buchanan Jr.

Buchanan was van 1857 tot 1861 de president van de Verenigde Staten. Het was de eerste en tot nu toe nog enige vrijgezelle president. Buchanan werd veelal bekritiseerd vanwege de weinige positieve uitvoering om te voorkomen dat Amerika in een neerwaartse spiraal terecht zou komen. Deze spiraal kwam er helaas wel en resulteerde uiteindelijk in de Amerikaanse Burgeroorlog. Bunchanan was lid van de Democratische Partij.

Abraham Lincoln

Tot op heden wordt Lincoln gezien als één van de grootste presidenten die Amerika ooit gehad heeft. Tevens was hij de eerste president die vermoord werd gedurende zijn ambtsperiode. Zoveel dieptepunten zijn voorgangers kenden, zoveel hoogtepunten kende Lincoln. Op 4 maart 1861 begon zijn presidentschap. Meteen zagen de Zuidelijke Staten hem als bedreiging vanwege de vele uitingen over het afschaffen van de slavernij. Hierdoor scheidde de Zuidelijk Staten zich van Amerika. De Amerikaanse Burgeroorlog en daarmee ook de grootste interne crisis die Amerika gekend heeft was begonnen. Op 9 april 1865 tekende de Zuidelijke generaal zijn overgave en daarmee kwam een eind aan de oorlog en de slavernij.

Mede dankzij de sterke leiderschap, afschaffing van slavernij en de snelle wederopbouw van de Amerikaanse crisis werd Lincoln herkozen. Helaas werd Lincoln op 14 april 1865 neergeschoten. Zijn dood schokte heel Amerika, ook de zuidelijke staten die hem jarenlang gehaat hebben. In New York kwamen ruim 600.000 mensen bijeen om Lincoln te herdenken. Na zijn dood kwam naar buiten dat Lincoln vertelde enkele dagen daarvoor gedroomd te hebben dat hij in het Witte Huis iemand opgebaard zag liggen. Toen hij in zijn droom vroeg wat er aan de hand was kreeg hij als antwoord ‘de president, Abraham Lincoln, is vermoord’.

Abraham Lincoln was van de Republikeinse Partij. Hij werd 56 jaar oud.

Andrew Johnson

Door de dood van Lincoln werd Johnson automatisch president op 15 april 1865. Hij was de zeventiende president en van de Democratische Partij. Helaas kon het Johnson niet lukken een succesvolle president te worden. Hij lag namelijk voortdurend in de knoop met het Congres. Zijn frustratie zorgde voor een paar ongepaste uitspraken waardoor het Huis van Afgevaardigden uiteindelijk een afzettingsprocedure in gang zette. De procedure haalde het niet, maar Johnson nam zelf pensioen na zijn ambtsperiode. Andrew Johnson overleed op 66-jarige leeftijd

Ulysses Simpson Grant

Grant, de achttiende president van Amerika kende in zijn leven veel hoogtepunten, maar niet als president. Voor zijn presidentschap was Grant de grootste generaal die Amerika ooit gekend heeft. Zijn leiderschap als generaal werd opgemerkt tijdens de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog was hij de generaal van de Noordelijke Staten. Zijn regering tijdens zijn presidentschap werd echter berucht door de continue beschuldigingen van corruptie en andere schandalen. De bekendste was de Whiskey Ring-fraude waarbij drie miljoen dollar belastinggeld ontvreemd werd. Grant was van de Republikeinse Partij. Hij stierf op 23 juli 1885 op 63-jarige leeftijd.

Rutherford Birchard Hayes

De negentiende president van de Verenigde Staten stond bekend als een eerlijke man. En dit kwam Amerika ten goede, na jarenlange schandalen en corruptie van Simpson Grant. Door zijn rustige karakter en geruststellende toespraken kwam er een soort van rust over Amerika heen. Hayes zorgde ervoor dat vrouwelijke advocaten het recht kregen om zaken te bepleiten voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze wet werd op 15 februari 1879 ingevoerd. Hayes was van de Republikeinse Partij. Hij stierf in Ohio in hetzelfde huis waar zijn ouders zijn geboren en gestorven, waar zijn vrouw stierf en waar hij zelf ook geboren was. Hayes werd 70 jaar oud.

James Abram Garfield

Garfield was de twintigste president van de Verenigde Staten en lid van de Republikeinse Partij. Hij was de tweede president die vermoord werd. Zoveel rust als Hayes bracht, zoveel onrust bezorgde Garfield. Hij was meer bezig met het opzoeken van confrontaties en ruzie maken was zijn favoriete bezigheid. Hij maakte veel vijanden en op 2 juli 1881 kreeg hij een confrontatie met een sterke aanhanger van de vicepresident onder Garfield. Hij werd met twee kogels neergeschoten. Vijf maanden later bezweek hij aan de verwondingen. Garfield regeerde zes maanden en vijftien dagen. Hij werd 49 jaar. Zijn moordenaar werd opgehangen in Parijs.

Chester Alan Arthur

De 21ste president van de Verenigde Staten was lid van de Republikeinse Partij en kenmerkte zich door belangrijke maatschappelijke hervormingen. Arthur staat vrij goed aangegeven als president. In 1884 probeerde hij een tweede termijn aan te vragen, maar omdat bekend was dat hij aan een dodelijke leverziekte leed werd hij niet herkozen. Arthur was president van 4 maart 1881 tot 4 maart 1885. Hij overleed in 1886.

Stephen Grover Cleveland

Cleveland was tweemaal president van de Verenigde Staten, maar niet aaneengesloten. Hij was van 1885 tot 1889 de 22ste president en van 1893 tot 1897 de 24ste president. Tot op heden is het de enige president die in twee niet aaneengesloten periodes president is geweest. Cleveland werd geprezen om zijn moed, eerlijkheid en ontastbaarheid. Hij overleed op 24 juni 1908 aan een hartaanval. Zijn laatste woorden waren:‘‘Ik heb alles geprobeerd om het goed te doen.’’ Cleveland werd 71 jaar oud.

Benjamin Harrison

Tussen de twee regeerperiodes van Cleveland door, was Benjamin Harrison de 23e president van de Verenigde Staten. Harrison was de kleinzoon van William Henry Harrison, de negende president. Tot op heden is Harrison de enige president met Indiana als geboortestaat. Harrison werd vooral gewaardeerd vanwege de invoering van veel economische wetten. Onder zijn leiding kwam de begroting van de nationale overheid voor het eerst boven de één miljard dollar.

Harrison werd 89 jaar en was lid van de Republikeinse Partij

William Mckinley jr.

Op 29 januari 1843 werd William Mckinley jr. geboren. 54 jaar later werd hij de 25e president van de Verenigde Staten. Helaas kwam er een droevig eind aan zijn regeerperiode. Mckinley jr. werd namelijk de derde president die tijdens zijn regeerperiode overleed door een niet natuurlijke dood. Onder leiding van Mckinley jr. voerde Amerika oorlog met Spanje, werd Cuba gedeeltelijk onafhankelijk en werd de annexatie van Hawaï en de Filippijnen goedgekeurd. Mede dankzij deze hoogtepunten werd hij in 1900 opnieuw gekozen als president. Op 6 september 1901 bezocht de president een tentoonstelling in Buffalo. Hier vuurde Leon Czolgosz twee kogels af op de president. Mckinley genas niet van de verwondingen en stierf op 58-jarige leeftijd op 14 september 1901. Mckinley was lid van de Republikeinse Partij.

Theodore Roosevelt

De opvolger van Mckinley na zijn tragische dood werd Roosevelt. De 26ste president van Amerika was pas 42 en daarmee de jongste president die Amerika ooit gekend heeft. Daarnaast werd gezegd dat hij de meest succesvolste president was sinds Abraham Lincoln en hij was de eerste die een Nobelprijs voor Vrede won.

Onder leiding van Roosevelt werden er een aantal zaken vastgelegd:
 • Invoering van Nationale parken en beschermd natuurgebied
 • Wet op zuiverhuid van geneesmiddelen
 • Ministerie voor Handel en Arbeid
 • Het Panamakanaal werd aangelegd

Roosevelt was lid van de Republikeinse Partij. Hij overleed op 6 januari 1919 op 60-jarige leeftijd.

William Howard Taft

In 1909 werd Taft de 27ste president van de Verenigde Staten. Mede dankzij zijn tariefwetten was hij al snel ongeliefd bij het Amerikaanse volk. Zijn presidentschap werd alles behalve een succes. Hij overleefd in 1930 op 72-jarige leeftijd. Taft was lid van de Republikeinse Partij

Thomas Woodrow Wilson

Na een periode van Republikeinse macht was het Wilson die als 28ste president de Democraten weer macht gaven. Onder leiding van Wilson werd het Federal Reserve System ingevoerd. Dit systeem zorgde ervoor dat twaalf banken verspreid over alle staten verantwoordelijk waren voor een bepaalde regio. Zo zou de staat altijd een reserve hebben in moeilijke tijden. Hierdoor won Wilson vertrouwen en respect bij de Amerikaanse bevolking, maar zijn volgende punt zorgde voor gemengde reacties. Wilson was een groot voorstander voor Algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen. Helaas voor hem was er een sterke oppositie op dit punt. Daarnaast brak op hetzelfde moment de Eerste Wereldoorlog uit. Op 6 april 1917 begon de Verenigde Staten een oorlog aan Duitsland. Wilson leidde hier Amerika zonder al te grote problemen doorheen.

Na de oorlog won Wilson de Nobelprijs voor Vrede voor zijn grote inzet in de wereldvrede. In 1918 tekende Wilson het 19e amendement voor de grondwet van de Verenigde Staten. Daarmee kregen vrouwen ook algemeen kiesrecht. In 1921 eindigde het termijn was Wilson.

Twee jaar eerder kreeg hij een beroerte waarna hij nooit meer 100% heeft kunnen functioneren. Op 67-jarige leeftijd kwam Wilson te overlijden.

Warren Gamaliel Harding

De 29ste president van de Verenigde Staten stond bekend om zijn corrupte regering. De hoogste regeringskringen waren corrupt en Harding vond dat de overheid zo min mogelijk in moest grijpen. Hij kreeg tijdens een reis naar Alaska een beroerte en kwam te overlijden. Diezelfde dag wilde de Senaat beginnen met een afzettingsprocedure. Harding was lid van de Republikeinse Partij

John Calvin Coolidge jr.

Coolidge volgde Harding na zijn dood op als 30ste president van de Verenigde Staten. Coolidge kende niet veel bijzonderheden gedurende zijn ambtsperiode. Hij kreeg de bijnaam ‘Silent Cal’, vanwege zijn stille karakter en altijd rustig. Het verhaal bestaat dat hij ooit te horen kreeg dat twee kennissen van hem een weddenschap hadden gemaakt om Coolidge tijdens een diner meer dan drie woorden te laten spreken. Toen Coolidge met deze mensen aan tafel zat zei hij simpelweg ‘You lose’. Ondanks dat Coolidge niet veel uitvoerde, maakte Amerika een gigantische groei door op economisch vlak. Daarnaast begon de jazz-era op te komen.

Coolidge was de eerste president die via een radio een toespraak hield. Op 5 januari 1933 overleed hij. Coolidge was net als zijn voorganger lid van de Republikeinse Partij

Herbert Clark Hoover

Herbert Clark Hoover werd na zijn periode als Minister van Economische Zaken de opvolger van Calvin Coolidge. Tijdens zijn ambtsperiode als 31ste president kreeg Amerika te maken met een grote financiële crisis, beter bekend als de Grote Depressie.
Tijdens die zogenoemde depressie maakte Hoover een aantal onvergetelijke blunders die het alleen maar erger maakte. Één daarvan was het verhogen van invoerrechten op 20.000 producten. Deze handeling had een ‘sneeuwbal-effect’ die leidde van blunder tot blunder. Tot op heden wordt deze maatregel van Hoover nog steeds beschreven als ‘tactische fout’. Op universiteiten wordt zijn maatregel nog vaak als voorbeeld gebruikt hoe het niet moet.

De Grote Depressie werd pas minder in 1942. Tot op heden is het de grootste crisis die Amerika heeft gekend. Hoover verloor middels een gigantische nederlaag bij de verkiezingen van 1932. Op 20 oktober 1964 kwam Hoover te overlijden aan de gevolgen van darmkanker. De Hoover Dam is naar hem vernoemd.

Franklin Delano Roosevelt

Roosevelt werd op 4 maart 1993 de 32e president van de Verenigde Staten. Roosvelt is de langstzittende president ooit. Hij werd maar liefst drie keer herkozen. Na zijn presidentschap werd ingesteld dat een president maar twee termijnen mag zitten. Roosevelt was lid van de Democratische Partij. Roosevelt was volledig verlamd aan zijn onderlichaam. Onder leiding van Roosevelt kwam Amerika de Grote Depressie te boven. Al vanaf het begin van zijn eerste termijn werden er allerlei wetten ingevoerd die de economie een ‘boost’ gaven.

In 1936 begon zijn tweede termijn. Deze won hij met gemak. In zijn tweede termijn kwam Amerika vrijwel helemaal uit de depressie, al bleef werkloosheid wel heersen. Gedurende de vier jaar die volgden werden er honderden wetten, instituten, contracten en handelswegen geopend die ervoor zorgde dat Amerika van een kwetsbaar land naar één van de sterkste economische landen van de wereld ging. Op 5 november 1940 werd Roosevelt opnieuw gekozen. Zijn derde termijn ging in en daarmee werd hij de eerste president die een derde termijn kreeg. In 1941 tekende Roosevelt het oprichtingsdocument voor de Verenigde Naties. In 1941 waren de Verenigde Staten ook in oorlog met Japan, na de aanval op Pearl Harbor. Zijn vierde en laatste termijn ging in op 1944. Roosevelt speelde in dit termijn een grote rol bij de verdeling van de vier zones in Duitsland, het herstel van Europa en grondbezetting van Azië en Sovjet-unie.

Op 12 april 1945 kwam Roosevelt te overlijden. Hij wordt nog steeds gezien als één van de betere presidenten die Amerika heeft gehad. Op het gebied van economisch beleid heeft Roosevelt meer bereikt dan de meeste presidenten bij elkaar.

Harry S. Truman

Omdat Roosevelt tijdens zijn ambtperiode kwam te overlijden werd Truman automatisch de 34e president van de Verenigde Staten. Hij werd ook wel de ‘president van de oorlogen’ genoemd. Sommige zeggen dat hij de grootste oorlogsmisdadiger is geweest die ooit president is geworden. Tijdens zijn eerste termijn was de Tweede Wereldoorlog nog bezig. Deze eindigde binnen een jaar. Maar onder zijn leiding begon de Koude Oorlog en de Koreaanse Oorlog. Daarnaast was hij druk bezig met de oprichting van de Verenigde Naties. Ondanks dat hij Amerika door alle oorlogen heen sleepte is zijn presidentschap toch omstreden. Vele Amerikanen en andere mensen houden hem nog steeds verantwoordelijk voor de dood van ruim 200.000 burgers bij de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Toch werd Truman herkozen. Zijn tweede termijn staat bekend om het Marshallplan. Hiermee kon Europa na de oorlog heropbouwen door subsidies van Amerika. Truman stierf op 26 december 1972. Hij was lid van de Democratische Partij.

Dwight David Eisenhower

Naast het zijn van de 34ste president van de Verenigde Staten was Eisenhower ook de vijfsterrengeneraal van de Geallieerde strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eisenhower staat bekend om zijn ‘sociale politiek’. Hij zorgde voor rust en vrede na alle oorlogen en liet Amerika langzamerhand weer de ‘draad’ oppakken. Eisenhower zorgde ervoor dat de scheiding van blanken en zwarten op scholen werd opgeheven. Eisenhower stierf op 78-jarige leeftijd in 1969. Hij was lid van de Republikeinse Partij. Zijn opdrachten en missies als generaal worden nog steeds gebruikt als voorbeeld in het leger. Het is één van de meest succesvolle generaals die Amerika heeft gekend.

John Fitzgerald Kennedy

De 35ste president van de Verenigde Staten was lid van de Democratische Partij. Kennedy was de jongst gekozen president ooit. Hij werd vermoord op 46-jarige leeftijd op 22 november 1963. Kennedy werd president in een voorspoedige tijd. Vooral op economisch gebied. Alleen in de zuidelijke staten was er nog veel sprake van racisme. Maar zelfs voor dat hoefde Kennedy niet veel te doen. Martin Luther King zorgde voor het nodige verzet en het racisme nam bijzonder snel af. Kennedy beloofde dat er wetten zouden komen die discriminatie zouden verbieden. Helaas stond Kennedy bekend om het ‘zeggen maar niet doen’. Wat Kennedy wel bereikte was de gigantische impuls in de ruimtevaart waar te maken. Onder zijn leiding maakte de mens zijn eerste voetstappen op de maan.

De invasie op Cuba waarvan de plannen door zijn voorganger werden gemaakt, voerde hij verder uit. Helaas liep het uit op een gigantische fiasco. Veel landen uitte hun kritiek en menig en spanningen liepen hoog op. Door ingrijpen van de Verenigde Naties is waarschijnlijk een derde wereldoorlog voorkomen.

Op 22 november 1963 werd John Fitzengerald Kennedy vermoord tijdens een toer door Dallas in een open limousine. Hij werd de 4e president die vermoord werd.

Lyndon Baines Johnson

Johnson werd na de dood van zijn voorganger de 36e president van de Verenigde Staten. Hij was lid van de Democratische Partij. Hij zorgde ervoor, zoals hij zelf zei ‘uit eer voor Kennedy’, dat zijn plannen uitgevoerd werden. Veel wetten op het gebied van racisme en burgerrechten werden ingevoerd. Johnson stelde zich niet herkiesbaar er verliet het Witte Huis op 20 januari 1969. Hij overleed 4 jaar later op 64-jarige leeftijd.

Richard Milhous Nixon

Nixon werd de 37ste president van de Verenigde Staten en was lid van de Republikeinse Partij. Ondanks dat Nixon een aantal hoogtepunten kende, trad hij af na het Watergateschandaal. Onder zijn leiding werd de Environmental Protection Agency opgericht, startte het Spaceshuttleprogramma en trokken Amerikaanse troepen zich terug uit Vietnam. Vanwege de vele kritiek en wantrouwen die Nixon kreeg na het uitlekken van het Watergateschandaal trad Nixon af op 9 augustus 1974. Op 22 april 1994 overleed Nixon.

Gerald Rudolph Ford

De 38ste president van de Verenigde Staten volgde Nixon op na zijn aftreden. Ford was lid van de Republikeinse Partij.
Ford was een president die voor weinig grote veranderingen zorgde. Hij kreeg het helaas ook niet voor elkaar om de Unie uit de rode cijfers te krijgen. De Vietnamoorlog heeft Amerika miljarden gekost. Tijdens zijn presidentschap was voornamelijk een stabiel Amerika zijn uitgangspunt, dit mislukte. Er zijn in totaal twee moordaanslagen op hem gepleegd. Beide mislukten op het nippertje. Ford werd niet herkozen. Hij overleed op 26 december 2006 op 93-jarige leeftijd.

James Earl Carter jr.

Carter was lid van de Democratische Partij en was de 39ste president van de Verenigde Staten. Carter was president in zware ongunstige tijden. De Vietnamoorlog zorgde voor donkerrode cijfers, het zelfvertrouwen van de bevolking was verdwenen en de rentelasten en oliecrisis zorgde voor een nieuw verschijnsel: stagflatie. Omdat het een nieuwe ontwikkeling was in de economie wist niemand een oplossing. Hierdoor werd het lastig voor Carter om de economie weer omhoog te krijgen. Daarnaast werden 52 Amerikaanse burgers en militairen gegijzeld in Teheran. De gijzeling duurde 444 dagen en werd met weinig succes beëindigd.

In 1980 verloor Jimmy Carter de presidentsverkiezingen. Met weinig roem verdween hij uit de politiek. In 1982 richtte hij het Carter Center op. Dit instituut zet zich in voor mensenrechten. Naast dat zorgde Carter voor nog veel meer humanitaire acties. Hij won in 2002 de Nobelprijs voor Vrede.

Ronald Wilson Reagan

De 40ste president van de Verenigde Staten. Hij was lid van de Republikeinse Partij. Reagan staat beter bekend als The Great Communicator, omdat hij bekend stond om zijn grote vermogen om te communiceren met de bevolking. De presidentschap van Reagan wordt gezien als de Reagan Revolution. Zijn machtsperiode stond bekend als sociale, politieke en economische zekerheid zowel binnen de Verenigde Staten als erbuiten. Reagan zorgde voor de invoer van een aantal belangrijke wetten. Voorbeelden hiervan zijn:
 • 13 augustus 1981: Economic Recovery Tax Act of 1981
 • 3 september 1982: Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982
 • 13 oktober 1982: Job Training Partnership Act of 1982
 • 7 januari 1983: Nuclear Waste Policy Act
 • 20 april 1983: Social Security Amendments of 1983
 • 28 september 1984: Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act
 • 6 juni 1986: Federal Employees Retirement System
 • 26 oktober 1986: Tax Reform Act of 1986
 • 6 november 1986: Immigration Reform and Control Act of 1986
 • 10 augustus 1988: Civil Liberties Act of 1988
 • 4 augustus 1988: Worker Adjustment and Retraining Notification Act

Op 30 maart 1981 werd er een aanslag gepleegd op Reagan. Samen met zijn perssecretaris en een politieofficier en agent kwam hij onder vuur buiten het Hilton Hotel in Washington. Reagan werd in zijn longen geraakt. Een doorboorde long en interne bloedingen waren het gevolg. Echter, hoe ernstig de verwondingen ook waren, op 11 april 1981 mocht Reagan volledig hersteld het ziekenhuis weer verlaten. Na zijn aftreden als president was het enkele jaren later dat hij te horen kreeg dat hij de ziekte van Alzheimer had. Nog tien jaar lang leefde hij met de ziekte. Op 93-jarige leeftijd kwam Reagan in 2004 te overlijden. Reagan kreeg een staatsbegrafenis. Na bovengenoemde onderwerpen heeft Reagan veel meer bereikt. Uit cijfers blijkt dat de Amerikaanse bevolking hem als grote voorbeeld zien. In 2005 werd hij benoemd als The Greatest American.

George Herbert Walker Bush

De 41ste president van de Verenigde Staten was lid van de Republikeinse Partij. Bush is sinds het overlijden van Gerald Ford de nog oudst levende voormalige president. Zijn zoon werd later de 43ste president van de Verenigde Staten. Onder leiding van Bush voerde de Verenigde Staten de Golfoorlog tegen Saddam Hoessein. Door het winnen van deze oorlog leek Bush zijn populariteit verhoogd te hebben en zeker te zijn van een tweede termijn. Echter, de verslechterde economie door Bush was hetgeen wat hem de das omdeed. Hij verloor de verkiezingen van Bill Clinton. Bush overleed op 30 november 2018.

Jefferson Bill Clinton

Clinton was de 42ste president van de Verenigde Staten en lid van de Democratische Partij. Clinton was twee termijnen de president en daarmee kwam een einde aan de overheersing en dominantie van de Republikeinen. Clinton was een ‘man van zijn woorden’. Hij tekende namelijk in de eerste week meteen de Medical Leave Act. Dit had hij beloofd aan de bevolking. Onder zijn leiding trok de economie weer aan de de werkloosheid nam af. In 1998 kwam Clinton negatief in het nieuws. Hij zou hebben gelogen over een affaire met Monica Lewinsky. Hij zei hierover gelogen te hebben vanwege een andere zaak. Hierdoor veroordeelde de rechter Clinton vanwege het liegen in een verklaring. Clinton kreeg een boete van 90.000 dollar. Bill Clinton trad na zijn tweede termijn af.

Walker Bush

De 43ste president van de Verenigde Staten was lid van de Republikeinse Partij. In tegenstelling tot zijn vader werd Walker Bush wel voor een tweede keer verkozen. In beide presidentsperiodes waren de Verenigde Staten in oorlog met Irak, nadat er in New York op 11 september 2001 een aanslag plaatsvond waarbij ruim 3000 Amerikanen de dood vonden. Bush zorgde voor flink wat correcte en goede wetten, wat zijn populariteit redde. De oorlog die hij namelijk begon heeft ruim 401 miljard dollar gekost. In 2005 kregen de Verenigde Staten te maken met orkaan Katrina. Bush zorgde voor een snel herstel en liet duidelijk zijn medeleven blijken.
In 2009 werd Bush opgevolgd door de president Barack Obama

Barack Hussein Obama

Obama was de 44ste president van de Verenigde Staten en lid van de Democratische Partij. Hij is de eerste Amerikaan van deels Afrikaanse afkomst die president is geworden. Op de meest ongunstige tijd werd Obama president. De huidige kredietcrisis was op dat moment op zijn hoogtepunt. Het zou een lastige taak worden om de economie op te krikken. Obama zette zich veel in voor een beter zorgbeleid. Dit lukte hem en in 2010 tekende hij het Patient Protection and Affordable Care Act. Op 20 april 2010 explodeerde het boorplatform Deepwater Horizon. Obama bezocht het gebied en uitte zijn medeleven en steun. Het was de grootste olieramp ooit. Obama trok ruim driekwart van het leger uit Irak terug. Op 31 augustus 2011 was er een definitief einde aan de gevechtsmissie in Irak. In 2009 ontving Obama de Nobelprijs voor Vrede voor zijn inspanningen ter versterking van de internationale diplomatie.

Groot nieuws had Obama op 2 mei 2011. Hij kondigde een persconferentie aan met belangrijke informatie. Wereldwijd keken ruim 300 miljoen mensen naar de toespraak van Obama. Hij vertelde dat de missie om Osama Bin Laden te vinden en te elimineren was geslaagd. Osama Bin Laden, het brein achter 11 september 2001 was gedood.

Donald J. Trump

Voor het eerst in de geschiedenis is een zakenman, zonder enige politieke achtergrond, verkozen tot president van Amerika. De verkiezingswedstrijd was een spannende, aangezien pas laat in de ochtend (normaal 01:00) duidelijk werd dat Hilary Clinton verloren had van de miljardair. Trump is een omstreden persoon, vanwege zijn vaak discriminerende uitspraken. Trump is een Republikein en heeft als plannen om een gigantische muur tussen Mexico en Amerika te bouwen, abortus illegaal te maken en de Obamacare af te schaffen. Op 20 januari 2017 vond de inauguratie plaats. Op diezelfde dag tekende hij in de avond zijn eerste presidentieel decreet tegen de obamacare. Hiermee zet hij het proces van de deconstructie van de obamacare in gang. Naar schatting kunnen hierdoor ruim twintig miljoen Amerikanen de kosten voor zorg niet meer betalen. Dat terwijl hij in zijn eerste speech als Amerikaanse president aangaf alle Amerikanen te willen helpen.
© 2013 - 2020 Vanzadelhoff, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De 45 presidenten van de Verenigde Staten vanaf 1789De 45 presidenten van de Verenigde Staten vanaf 1789George Washington, Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Ronald Reagan, ... De Amerikaanse geschiedenis staa…
Barack Obama, 44e president van AmerikaBarack Obama, 44e president van AmerikaZijn volledige naam is Barack Hussein Obama en is geboren in Honolulu, Hawai op 04-08-1961. Hij is een amerikaanse juris…
Barack Obama, wie is hij? InformatieBarack Obama, wie is hij? InformatieOp 20 januari 2009 wordt Barack Obama (voluit Barack Hussein Obama) om 6 uur ’s middags Nederlandse tijd, officieel inge…
Decreet of Executive Order van de president van AmerikaDecreet of Executive Order van de president van AmerikaIn de eerste weken na het aantreden van Donald Trump als president van Amerika, op 20 januari 2017, ondertekent hij de e…

De giframp van WetterenDe giframp van WetterenIn Wetteren, een klein plaatsje in België, ontspoorde in de nacht van 4 mei 2013 een goederentrein met enkele giftige st…
Dictator Pol PotZonder twijfel is Pol Pot een van de gruwelijkste dictators ooit. Hij veranderde zijn land Cambodja in korte tijd in een…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • https://www.whitehouse.gov/1600/Presidents
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_presidenten_van_de_Verenigde_Staten

Reageer op het artikel "Presidenten van Amerika: George Washington tot Donald Trump"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Vanzadelhoff
Laatste update: 21-01-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!