Hoe zien inburgeringsexamens in andere landen eruit?

Hoe zien inburgeringsexamens in andere landen eruit? Hoe de inburgeringsexamens in Nederland uit zien weten we wel ongeveer. In Nederland is naast beheersing van de taal ook kennis over de samenleving en geschiedenis vereist. Maar hoe zien inburgeringsexamens in het buitenland uit? Aan welke vereisten moeten mensen voldoen om in het buitenland in te burgeren.

Inburgeren

Nederland is het eerste land ter wereld dat migranten al in het land van herkomst laat inburgeren. Naast beheersing van de taal, is kennis over de samenleving en geschiedenis vereist. Andere landen hebben ook zulke inburgeringsexamens, maar meestal pas bij naturalisatie.

Nederland

Mensen die zich langer dan 3 maanden in Nederland willen vestigen, moeten sinds kort al in het land van herkomst inburgeren. Dat betekent: de taal leren en de Nederlandse samenleving kennen. Voor dat 2e onderdeel is een examen gemaakt waarbij de migranten bellen met een spraakcomputer. Ze krijgen 30 vragen, die ze mondeling moeten beantwoorden. Door de voorlichtingsfilm Naar Nederland te bekijken, hebben ze de benodigde kennis kunnen opdoen. Na het slagen voor de toets volgt nog een inburgeringstraject in Nederland. Tijdelijke migranten als studenten, au pairs en arbeidsmigranten hoeven het examen niet af te leggen. De migranten uit de EU en landen als Canada, de Verenigde Staten, Australië en Japan evenmin. Welke vragen kunnen ze verwachten?

 1. Leven Nederlanders binnen of buiten?
 2. Waren de VOC-schepen voor de visvangst of voor de handel?
 3. Leren kinderen als ze spelen?
 4. Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar?
 5. Dragen kinderen op school een uniform?

Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben een Naturalization Exam. Iemand die de Amerikaanse nationaliteit wil krijgen, moet minstens 5 jaar in het land hebben gewoond. Daarna moet hij onder meer aantonen dat hij kennis heeft van geschiedenis en staatkundige inrichting. Is hij geslaagd, dan volgt de zogeheten 'Oath' of 'Allegiance'. Met die eed zweert de migrant de grondwet te steunen, de wetten van de VS te gehoorzamen, en zonodig ook het Amerikaanse leger te dienen. Een paar vragen die je kunt verwachten:

 1. Hoe veel sterren staan op de nationale vlag?
 2. Wie is op dit moment de president van de Verenigde Staten?
 3. Wie was Martin Luther King Jr.?
 4. In welk jaar werd de grondwet geschreven?
 5. Hoe vaak mag een senator herkozen worden?

Frankrijk

Frankrijk ken geen verplichte inburgeringscursus in ruil voor een verblijfsvergunning. Wel kunnen immigranten bij aankomst een integratiecontract afsluiten, het 'Contrat d'Accueil et d'Integration. De staat biedt een talencursus en lessen over het land aan, en de immigrant is verplicht ze te volgen. Een dergelijk contract is niet verplicht. Sinds 2003 hoort wel een verplicht examen bij het verkrijgen van de Franse nationaliteit. Wat moet een (aankomende) Fransman weten?

 1. De Garde des Sceaux (de grootzegelbewaarder) is....?
 2. De scheiding tussen kerk en staat is in Frankrijk van kracht sinds...?
 3. Martinique is een....?
 4. Kan een man schuldig worden bevonden aan verkrachting van zijn eigen echtgenote?
 5. Wanneer werd de slavernij afgeschaft in de Franse koloniën?

Canada

Wie Canadees staatsburger wil worden, moet niet alleen goed Engels of Frans spreken. Hij moet ook in 30 minuten 20 multiple choice-vragen beantwoorden over het land. Minstens 12 moeten goed zijn, waaronder bepaalde vragen over stemrecht en burgerrechten. Slaag je voor deze Citizenship Test, dan wordt je uitgenodigd voor een ceremonie, en krijg je het Canadees staatsburgerschap toegekend. Een goede Canadees weet in elk geval het antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe heten de 3 grootste inheemse volken in Canada?
 2. Hoe veel kiesdistricten zijn er in Canada?
 3. Welk politiek systeem heeft Canada?
 4. Welk dier is het symbool van Canada?
 5. Waar zijn de Great Lakes?

Groot-Brittannië

Sinds kort krijgt een migrant pas een Brits paspoort als hij de test 'Life in the UK' heeft gehaald. Die geldt voor Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De test bestaat uit 24 meerkeuzevragen, waarvoor in totaal 45 minuten beschikbaar zijn. 3/4 van de vragen moet goed worden beantwoord. De leerstof staat in het 146 pagina's tellende handboek: Life in the United Kingdom: A journey to Citizenship. Een paar vragen die je kunt verwachten:

 1. De huidige koningin regeert sinds...?
 2. Wat zijn de naam en de datum van de nationale feestdag van Wales?
 3. Je werkgever kan je ontslaan omdat je lid bent van een vakbond. Deze stelling is... (juist/onjuist)?
 4. Welke 2 telefoonnummers kun je bellen in geval van nood?
 5. Wanneer werd het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Economische Gemeenschap?

Duitsland

In ruil voor een verblijfsvergunning moeten immigranten in Duitsland 600 uur op Duitse les en 30 uur cursus over Duitsland volgen. Deze worden georganiseerd door het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Voor het verkrijgen van de Duitse nationaliteit bestaat nog geen inburgeringsexamen. Een minister van de deelstaat Hessen zou de graag anders zien. In 2006 deed hij een voorstel voor een lijst met 100 vragen die nieuwe Duitsers moeten kunnen beantwoorden. Over de lijst wordt momenteel gediscussieerd. Een greep uit de inhoud hiervan:

 1. Wat zeg je als iemand de holocaust een mythe noemt?
 2. Wat betekent DDR?
 3. Hoe kunnen ouders de partnerkeuze van hun zoon of dochten beïnvloeden?
 4. Noem 3 Duitse filosofen?
 5. Wat is de naam van het Duitse volkslied, en hoe luidt de eerste regel ervan?
© 2013 - 2024 Randy1991, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inburgeren wordt strenger: contract voor migrantenMensen die zich vanuit een ander land in Nederland willen vestigen moeten in het vervolg een participatiecontract tekene…
Inburgeringscursus volgenInburgeringscursus volgenSinds een paar jaar kent Nederland de zogeheten inburgeringscursus. Deze verving de naturalisatietoets. De inburgerinscu…
Bijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenBijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenEen bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die geen inkomen hebben. De uitkering wordt verstrekt door de gemeente en…
Dubbele nationaliteit: wat zijn de regels?Dubbele nationaliteit: wat zijn de regels?Wetgeving met betrekking tot de dubbele nationaliteit is vaker dan eens een splijtzwam geweest in de Tweede Kamer. Mag j…

Het Adelaarsnest van Adolf Hitler in DuitslandHet Adelaarsnest van Adolf Hitler in DuitslandAls Adolf Hitler een bonnetje had gehad zou hij het juweeltje op 1800 meter hoogte hebben geruild. Zodra hij in de lift…
Chemische WapensIn de media horen we geregeld over chemische wapens en chemische oorlogvoering praten. Een goede reden om wat dieper op…
Bronnen en referenties
 • www.naarnederland.nl
 • Wikipedia.nl
Randy1991 (128 artikelen)
Gepubliceerd: 21-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.