Inburgeringscursus volgen

Inburgeringscursus volgen Sinds een paar jaar kent Nederland de zogeheten inburgeringscursus. Deze verving de naturalisatietoets. De inburgerinscursus heeft als doel om nieuwe immigranten, maar ook oudkomers die nog niet goed zijn ingeburgerd, kennis te laten maken met de Nederlandse taal en cultuur. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het geven van de cursus. Dit gaat met veel moeite gepaard. Een inburgeringcursus is een onderwijspakket dat is bedoeld om immigranten te helpen integreren. Soms kan het gaan om allochtonen die al langdurig in Nederland wonen, maar vaak gaat het ook om nieuwe immigranten. De cursus heeft als doel om de immigrant kennis te laten maken met de Nederlandse taal en de sociale, economische en juridische omstandigheden in Nederland. Nieuwe immigranten zijn sinds 1 januari 2007 verplicht om de cursus te volgen. Soms moeten zij dat al doen in het land van herkomst. Het inburgeringsexamen verving de naturalisatietoets. Deze toets moesten mensen volgen om het Nederlands staatsburgerschap te krijgen.

Coördinatie inburgeringscursus

De inburgeringscursussen worden lokaal door de gemeentes gecoördineerd. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat er voldoende cursussen worden aangeboden. Sinds een paar jaar hebben gemeenten streefcijfers waar zij aan moeten voldoen. Doordat er meer inburgeringscursussen worden gegeven zijn er ook veel nieuwe bureautjes bijgekomen die deze cursus geven aan mensen. Er wordt vooral geprobeerd om ook mensen die al tientallen jaren in Nederland wonen, maar niet goed zijn ingeburgerd de cursus te laten volgen. Dit is lastig omdat gemeenten vaak niet goed weten hoe zij deze mensen moeten bereiken. Dat proberen zij onder andere met hulp van bijvoorbeeld de moskee. De ene gemeente is hier succesvoller in dan de andere. Enschede slaagt er het best in om haar streefcijfer te halen, terwijl Amsterdam fors achterblijft. Gemeenten krijgen geld van het rijk om de cursussen te geven, maar leggen er vaak zelf ook nog wel kapitaal bij in. Ook wordt er een eigen bijdrage gevraagd van de cursist van 350 euro.

Korten op de uitkering

Gemeenten proberen van alles om zoveel mogelijk potentiële kandidaten de cursus te laten volgen De gemeente Utrecht heeft 1.300 personen met een bijstandsuitkering hebben aangeschreven. In de brief dreigt zij te korten op de uitkering wanneer mensen blijven weigeren de cursus te volgen. Dit mag officieel, omdat uitkeringsgerechtigen moeten meehelpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Geen geld voor inburgeringscursus

Er is van verschillende kanten ook kritiek op de cursus, of de manier waarop deze gegeven wordt. Zo is voor veel immigranten de verplichte eigen bijdrage te hoog en daarom haken zij af. De overheid geeft inburgeraars echter wel uitstel van betaling als dat nodig is of ze kunnen een lening aanvragen.

Kritiek op inburgeringscursus

Ook gaat de inburgering niet zo vlot als de kamer zou willen. De kabinetsdoelstelling was om om elk jaar zestigduizend mensen te laten inburgeren. In 2007 waren dat er maar tienduizend en in 2008 veertigduizend. Oorspronkelijk werd verwacht dat zeshonderdduizend mensen de cursus zouden moeten volgen, maar dat aantal halveerde toen de Raad van State stelde dat 'oudkomers' en EU-burgers de cursus niet verplicht hoefde te volgen. Deze beslissing had ook weer veel negatieve gevolgen voor de verschillende nieuw ontstane bureautjes die de cursus aanbieden. Sommige van hen hadden zich ingesteld op veel meer cursisten. Omdat dat aantal lager uitviel gingen sommige inburgeringsbureaus failliet.

Aparte cursus voor vrouwen

Andere kritiek is er op het feit dat verschillende gemeenten apart cursussen aanbieden voor vrouwen. Sommige allochtone vrouwen met een moslimachtergrond komen niet naar de cursus omdat zij dan met mannen in contact komen. De gemeenten kiezen dan voor aparte vrouwengroepen, omdat deze vrouwen anders helemaal niet zouden komen. De kritiek op deze gescheiden cursussen is dat er wordt afgeweken van één van de waarden die in Nederland heel belangrijk is, namelijk de gelijkheid van man en vrouw. En dit zou dus meteen ook haaks staan op het doel van de inburgeringscursus zelf, namelijk het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden.

Laag niveau

Een laatste punt van kritiek is het lage niveau van de cursus. Zo zouden deelnemers na afloop van de cursus niet eens een zin in correct grammaticaal Nederlands te hoeven kunnen formuleren. Het niveau van de cursus is er opgericht dat ook laagopgeleide mensen de cursus kunnen volgen. Het gevolg daarvan zou zijn dat hogeropgeleide en meer ontwikkelde inburgeraars nauwelijks uitdaging zouden hebben bij het volgen van de cursus en daardoor nauwelijks beter zouden inburgeren.
© 2009 - 2024 Simcha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inburgeren wordt strenger: contract voor migrantenMensen die zich vanuit een ander land in Nederland willen vestigen moeten in het vervolg een participatiecontract tekene…
Bijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenBijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenEen bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die geen inkomen hebben. De uitkering wordt verstrekt door de gemeente en…
Tarieven voor het parkerenTarieven voor het parkerenIn vrijwel alle winkelcentra moet u fors betalen om u auto te parkeren. In steden als Amsterdam en Utrecht kunnen de tar…
Hoe zien inburgeringsexamens in andere landen eruit?Hoe zien inburgeringsexamens in andere landen eruit?Hoe de inburgeringsexamens in Nederland uit zien weten we wel ongeveer. In Nederland is naast beheersing van de taal ook…

De Surinaamse Marroncultuur is nog steeds springlevendDe Surinaamse Marroncultuur is nog steeds springlevendDe Marrons uit Suriname bestaan nog steeds in een wereld die steeds groter wordt en waarbij rassenvermenging een feit is…
Inleiding in de sociologieInleiding in de sociologieDit artikel geeft een inleiding in de sociologie. Het verschil met psychologie wordt uitgelegd. Er wordt ingegaan op hoe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
Simcha (763 artikelen)
Laatste update: 17-12-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.