Inburgeren wordt strenger: contract voor migranten

Mensen die zich vanuit een ander land in Nederland willen vestigen moeten in het vervolg een participatiecontract tekenen. De nieuwe inwoner van het land geeft daarmee aan de Nederlandse grondrechten en rechtstaat te onderschrijven. De regels gelden voor alle mensen, dus ook voor mensen uit andere EU-landen, Turkije en de voormalige Nederlandse Antillen.

Inburgeren in Nederland voor alle nieuwkomers

Nieuwkomers uit de Europese Unie, Turkije en de voormalige Nederlandse Antillen moeten van minister Asscher ook gaan inburgeren. Hoewel zij niet vallen onder de Wet inburgering, vindt de minister het belangrijk dat zij zich ook zij snel de waarden en normen en levenswijzen van Nederland eigen maken. De gemeenten zullen daar een aanpak voor moeten bedenken.

Inburgering moet strenger

Ook vindt Asscher dat de inburgeringseisen voor migranten van buiten de EU goed bekeken moeten worden en soms strenger moeten. Dit geldt onder andere voor werk, maar ook voor de taaltoets. Eerder wel al bekend dat volgens sommigen de taaltoets niet voldoet. Mensen kunnen door de multiple choice vragen heel goed slagen, terwijl hun Nederland heel slecht is.

Integratie hapert

De maatregelen komen voort uit het feit dat de integratie in sociaal-cultureel opzicht niet zou lukken. Veel Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst is het Nederlands nog steeds geen taal die zij vloeiend spreken of schrijven. De criminaliteit van Marokkanen en Antillianen zou tevens een rol spelen, net als dat deze groepen een grote taalachterstand hebben en een te klein deel van hen werk heeft.

Nieuwe integratieproblemen door Oost-Europeanen

Naast de bestaande groepen ontstaan er anno 2013 nieuwe problemen met mensen uit Oost-Europa. Volgens de minister zullen deze nieuwe integratieproblemen alleen nog maar toenemen als in 2014 ook Roemenen en Bulgaren in Nederland mogen werken.

Wat is inburgeren?

De Nederlandse Inburgeringswet schrijft voor dat immigranten die naar Nederland komen of hier al wonen de verplichting hebben om in te burgeren. Zij moeten daarvoor een inburgeringscursus volgen en inburgeringsexamen doen.

Het inburgeringsexamen

Inburgeren betekent dat iemand de Nederlandse taal kan spreken en schrijven en weet hoe het er aan toe gaat in onze samenleving. Of iemand daarvan voldoende kennis heeft wordt bewezen tijdens het inburgeringsexamen. Wie dat examen heeft gehaald is officieel ingeburgerd. Om te kunnen slagen kan de persoon in kwestie eerst een inburgeringscursus volgen, maar dat hoeft niet. De kans op slagen wordt dan wel groter.

Wie moeten er allemaal inburgeren?

Mensen die moeten inburgeren zijn:
 1. Mensen die voor 1 januari 2007 al in Nederland woonden en op 31 december 2006 geen nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers.
 2. Mensen die op of na 1 januari 2007 in Nederland zijn komen wonen of op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers.
 3. Mensen die werk hebben dat te maken heeft met een godsdienst of een kerk, zoals priesters of imams.

Mensen die nog niet hoeven in te burgeren in 2013

Mensen die in 2013 nog niet hoeven in te burgeren zijn:
 • Personen met een Nederlands paspoort
 • Mensen uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland;
 • Personen jonger dan 18
 • Mensen die 65 jaar of ouder zijn
 • Mensen die 8 jaar of langer in Nederland woonden toen ze leerplichtig waren
 • Mensen die tijdelijk naar Nederland komen voor studie of werk

Ontheffing van de inburgeringsplicht

Ook zijn er mensen die ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. Dit zijn mensen die:
 • Een psychische of lichamelijke beperking hebben en daardoor het examen niet kunnen halen
 • Als de gemeente inziet dat iemand het inburgeringsexamen niet kan halen, ondanks het feit dat de persoon in kwestie er wel genoeg voor heeft gedaan
 • Mensen die aan kunnen tonen dat ze al voldoende zijn ingeburgerd, kunnen de gemeente vragen ontheffing te verlenen
 • De ontheffing wordt trouwens verleend door het college van burgemeester en wethouders in de gemeente waar iemand in woont.

Vrijwillig inburgeren

Sommige mensen hoeven niet, maar willen toch inburgeren. Zij kunnen soms van hun gemeente dan een inburgeringsvoorziening krijgen waarbij de gemeente dan de inburgeringscursus en of het examen helemaal of voor een deel betaalt.
© 2013 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-EuropaDe komst van arbeidsmigranten naar Nederland is iets wat al vele jaren terug is gebeurd, en dus niets nieuws voor Nederl…
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Bijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenBijstandsuitkering en de Nederlandse taal beheersenEen bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die geen inkomen hebben. De uitkering wordt verstrekt door de gemeente en…
Europese Integratie in de jaren 40 en 50Na de oorlog lagen er heel wat uitdagingen te wachten op Europa. Er moest niet alleen enorm veel schade hersteld worden,…

Margaret Thatcher The Iron LadyMargaret Thatcher The Iron LadyMargeret Thatcher is de oud-premier van Groot-Brittannië. Ze werd 'The Iron Lady' genoemd vanwege haar onverzettelijke w…
Consulaat, minder bevoegdheden dan ambassadeConsulaat, minder bevoegdheden dan ambassadeDe Nederlandse staat heeft over de hele wereld meer dan 150 officiële posten waar de belangen van het land en de burgers…
Bronnen en referenties
 • Friesch Dagblad
 • Leeuwarder Courant
 • www.rijksoverheid.nl
Singalees (1.216 artikelen)
Gepubliceerd: 09-04-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.