Het TOPOI-model

Het TOPOI-model Paul Watzlawick ontwikkelde vanuit de algemene systeem- en communicatietheorie een aantal grammaticaregels voor de communicatie. Het gaat uit van vijf veronderstellingen. Het TOPOI-model wordt gebruikt om interculturele communicatie beter te begrijpen. Als we de communicatie tussen mensen van verschillende culturen kunnen begrijpen kunnen we manieren verzinnen om de communicatie binnen bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf te optimaliseren. Culturele ruis wordt als het ware 'opgeheven'.

Het TOPOI-model

Paul Watzlawick ontwikkelde vanuit de algemene systeem- en communicatietheorie een aantal grammaticaregels voor de communicatie. Het gaat uit van vijf veronderstellingen:
 1. Communicatie verloopt zowel digitaal als analoog;
 2. Het karakter van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de loop der gebeurtenissen;
 3. Elke communicatie heeft een inhouds- en een betrekkingsaspect;
 4. Elke communicatie verloopt ofwel symmetrisch (gelijk) ofwel complementair (elkaar aanvullend), al naar gelang ze gebaseerd is op gelijkheid of verschil.
 5. Men kan niet niet-communiceren.

TOPOI staat voor:

 • Taal
 • Ordening
 • Personen
 • Organisatie
 • Inzet

Dit zijn de ‘plaatsen’ of ‘gebieden’ in de communicatie waar je misverstanden kunt achterhalen en aanpakken. Vier van de vijf gebieden van TOPOI zijn aan de veronderstellingen van Watzlawick ontleend:
 • Taal: omvat de verbale en non-verbale taal van de deelnemers aan het gesprek. Digitale taal is de taal van afgesproken betekenissen, bijvoorbeeld de verbale taal waarvan de betekenis is vastgelegd in woordenboeken. De analoge taal is vooral de non-verbale taal die niet is afgesproken en zodoende verschillende betekenissen kan hebben. Voor het gemak wordt verbale en non-verbale taal gebruikt.
 • Ordening: is de kijk ofwel de zienswijze van de deelnemers op de kwesties die spelen in hun gesprek. Het betreft hoe mensen kijken naar de werkelijkheid, een gebeurtenis of kwestie. Het gaat om de kijk van gespreksdeelnemers op de kwestie en zaken die aan de orde zijn. Zij is het inhoudsaspect van de communicatie.
 • Personen: verwijst naar de personen die deelnemen aan het gesprek en naar hun onderlinge betrekking. Het is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar, welke beelden hebben ze van elkaar en hoe ervaren ze hun onderlinge betrekking? Deze betrekking kan berusten op gelijkheid (gedrag zal symmetrisch overeenstemmend zijn tussen de gespreksdeelnemers, streven naar zo min mogelijk verschil) of verschil (gesprekspartners gedragen zich complementair, aanvullend dus, en streven in gedrag naar een zo groot mogelijk verschil, bijv. een leidend de ander volgend).
 • Organisatie: de maatschappelijke en professionele organisatorische omgeving waarbinnen communicatie plaatsvindt.
 • Inzet: de onderliggende motieven, behoeften, verlangens en drijfveren van de gespreksdeelnemers. De voortdurende invloed die mensen uitoefenen is het waarneembare resultaat van hun inzet.

De essentie van het TOPOI-model

De vijf gebieden van het TOPOI-model zijn een concrete uitwerking van de abstracte begrippen cultuur en cultuurverschillen. De vijf gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt een interventie op elk gebied beginnen. TOPOI heeft geen culturaliserende benadering, mensen geven in een gesprek zelf betekenis aan hun cultuur.

Lees verder

© 2011 - 2024 Lr800, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Diversiteit binnen een bedrijfDiversiteit komt voor in allerlei soorten en maten. Diversiteit wordt veroorzaakt door verschillen tussen mensen. Het sa…
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…
Marketingstrategie: De waardeposities van Treacy en WiersemaMarketingstrategie: De waardeposities van Treacy en WiersemaHet waardepositie model van Treacy en Wiersema is een bekende methode om een strategie te kiezen voor een organisatie. H…
Marketingstrategie: Kernvaardigheden van Hamel en PrahaladDe kernvaardigheden van Hamel en Prahalad vinden dat het kiezen van een strategie vooral gebaseerd moet zijn op wat het…

Onderhandelen: minimale stress, maximaal resultaatOnderhandelen: minimale stress, maximaal resultaatMeestal wordt onderhandelen gezien als zakelijk of financieel getinte bezigheid. We zijn echter veel vaker bezig met ond…
Behouden van vrijwilligers op een FPG-manegeVele FPG-maneges in Nederland maken gebruik van vrijwilligers. Omdat vaste werknemers te duur zijn voor een organisatie…
Bronnen en referenties
 • Edwin Hoffman: 'Interculturele gespreksvoering'
Lr800 (32 artikelen)
Laatste update: 21-06-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.