Problematische communicatie tijdens een vergadering

Problematische communicatie tijdens een vergadering In een vergadering kan problematische communicatie storend, ontwrichtend en destructief werken en een goede voortgang in de weg staan. We behandelen: interrumperen (in de rede vallen), op de eigen persoon gericht gedrag, drammen, tegenstrijdige communicatie, diskwalificerende communicatie en paradoxale communicatie. Zonder kennis van deze vormen, kan het moeilijk zijn ze te herkennen. Alle deelnemers van een vergadering moeten hier kennis van hebben. Immers: weten is doorzien!

Problematische communicatie tijdens een vergadering


Interrumperen (in de rede vallen)

In een vergadering komt het vaak voor dat de ene deelnemer de andere interrumpeert, in de rede valt. Dit kan door een vraag of een tegenwerping. Korte onderbrekingen zijn geen probleem en verlevendigen de vergadering en de discussie. Doch als het te vaak gebeurt of als iemand niet de kans krijgt zijn bijdrage af te maken, dan is het wel een probleem. Vaak dient het bij herhaling in de rede vallen een duidelijk tactisch doel: het ontregelen van de persoon met wie het men niet eens is. De voorzitter dient in zulke gevallen corrigerend op te treden. Of de deelnemer die in de rede gevallen wordt, kan assertief zijn en vragen of hij zijn zin kan afmaken.

Op de eigen persoon gericht gedrag

een vergadering heeft tot doel een gemeenschappelijk probleem te behandelen. Deelnemers die de aandacht op zichzelf vestigen zijn storend en remmen de voortgang. Een voorbeeld is iemand die stokpaardje berijdt, zijn eigen problemen ventileert, zijn agressie uit naar een andere deelnemer of een ellenlange bijdrage houdt alleen maar om zichzelf te horen praten.

Drammen

Het is in een vergadering een kwestie van geven en nemen, consensus zoeken, een gezamenlijk koers bepalen en uitzetten. Sommige mensen hebben daar moeite mee en zouden het liefste zien dat hun wensen en ideeën door de andere deelnemers overgenomen worden. Door steeds op het onderwerp terug te komen, mensen emotioneel onder druk te zetten, emotioneel te worden, met stemverheffingen te spreken, verwijten maken kan iemand proberen zijn zin door te drijven. De voorzitter en de andere deelnemers moeten zo'n drammer inbinden.

Tegenstrijdige communicatie

Tegenstrijdige communicatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Iemand kan de ene week standpunt X innemen en de andere week standpunt Y. Iedereen kan van mening veranderen, maar iemand moet daar wel transparant in zijn: deel wijzigingen in je standpunt mee en motiveer deze verandering.

Ook kan tegenspraak plaatsvinden tussen wat iemand zegt en wat hij doet. Iemand zegt het belangrijk te vinden te luisteren naar de bijdragen van anderen, maar ondertussen valt hij anderen regelmatig in de rede. Of hij zegt het milieu belangrijk te vinden, maar stemt tegen een voorstel om afval op kantoor te scheiden.

Ook kan hetgeen gezegd wordt in tegenspraak zijn met de lichaamshouding van de persoon. Als je lichaamstaal niet overeenkomt met je woorden (wordt congruentie genoemd), dan wordt je gewoonweg niet geloofd. Je bent ongeloofwaardig, hoe goed je bedoelingen ook moge zijn.

Diskwalificerende communicatie

Diskwalificerende communicatie is iets zeggen, wat je (meteen) daarna weer ontkracht. Op deze manier hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen over je woorden. Ook kun je iets ontkennen, zonder duidelijk en krachtig 'nee' te hoeven zeggen - dus stelling te nemen. Wat je vaak ziet is dat mensen eerst krachtig stelling nemen, daarop worden aangesproken, en dan zeggen: "Ik bedoelde het als grapje." Of: "Zo bedoelde ik het nou ook weer niet."

Mensen kunnen zich bedienen van diskwalificerende communicatie als ze zich niet durven of juist niet willen uitspreken. Niet durven, uit angst voor represailles. Niet-willen omdat iemand wel een bepaalde opmerking wil maken, maar de emotionele betrokkenheid zo gering mogelijk maakt, zich emotioneel op de vlakte houdt.

Welke vorm neemt diskwalificerende communicatie vaak aan? Zinnen niet afmaken, onsamenhangend verhaal te vertellen, steeds grapjes maken, zwijgen, niet ingaan op wat de ander zegt, met meel in de mond praten. Resultaat: de anderen weten niet waar ze aan toe zijn of waar betrokkene voor staat.

Paradoxale communicatie

Bij tegenstrijdige communicatie zijn er twee losstaande berichten, die met elkaar in strijd zijn en elkaar tegenspreken. Een uitspraak die zichzelf tegenspreekt noemen we daarentegen paradoxaal. Het klassieke voorbeeld is: "Wees spontaan". Je kan nooit op commando spontaan zijn, dit is dus een onmogelijke opdracht. In situaties waarbij mensen nauw met elkaar samenwerken, kan paradoxale communicatie tot krampachtig gedrag leiden.

Een voorbeeld. De voorzitter van de vergadering kan tegen de zwijger zeggen: "Ik wil dat je eens uit jezelf reageerde op hetgeen gezegd wordt in de vergadering." Komt het gedrag wat hierop volgt nu uit de persoon zelf of wordt een bevel opgevolgd? Het is beide en toch ook weer niet. Bij paradoxale communicatie ontkent of verbiedt het ene deel van de boodschap wat het andere deel zegt of gebiedt. Het gedrag wat daaruit voortkomt is onbepaalbaar.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Effectief vergaderen; verschillende communicatie-aspectenEffectief vergaderen; verschillende communicatie-aspectenBij effectief vergaderen komen een aantal zaken kijken die ervoor moeten zorgen dat de volledige focus van de deelnemers…
De afdeling CommunicatieDe afdeling Communicatie vind je in veruit de meeste organisaties. De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de…
Informatie en communicatieInformatie en communicatieWanneer is iets informatie of een gegeven? Of zit daar geen verschil tussen? En hoe zit het met die eindeloze getallen?…
Wat is corporate communicatie?Wat is corporate communicatie?Ccorporate communicatie bestaat uit drie vormen van communicatie, namelijk managementcommunicatie, marketingcommunicatie…

Schrijven met minder foutenSchrijven met minder foutenSchrijf je regelmatig (zakelijke) teksten? Dan kunnen spelfouten een afknapper voor de lezer zijn. Grote kans dat jij al…
Je liegt iedere dagJe liegt iedere dagJe liegt iedere dag. In een gesprek van ongeveer 10 minuten vertel je tenminste 1 leugen. We hebben allemaal van onze ou…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay
  • Klaas Schermer en Marcel Wijn: Vergaderen en onderhandelen; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, vierde druk, eerste oplage 1999, p. 46-50.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 23-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.