Wet Pawa, solliciteren vanuit de WW voor passend werk

Als u nog maar kort werkloos bent, mag u naar werk zoeken dat aansluit op uw opleiding en werkervaring. U bent dan verplicht een baan te accepteren die op dat niveau u wordt aangeboden. Na een jaar onafgebroken werkloos te zijn geweest wordt op u wet PaWa van toepassing, die u verplicht ook onder uw niveau te gaan werken. Het is onduidelijk wat dit voor de werkzoekende inhoud en de websites van het UWV en het WERKbedrijf geven daarover nauwelijks informatie. Een uiteenzetting is op zijn plaats.

Op zoek naar passend werk

Als u werkloos bent geworden, ontvangt u een uitkering afhankelijk van uw leeftijd en arbeidsverleden en dient u zich in te schrijven bij het UWV Werkbedrijf. De u toegewezen werkcoach zal u begeleiden bij het vinden van passend werk, waarbij u het eerste jaar mag vasthouden aan het niveau van uw laatste betrekking. Van u wordt verwacht dat u actief op zoek gaat en na drie maanden zal uw werkcoach beoordelen of dat inderdaad het geval is. Dit is de zgn. Poortwachtertoets. Als u de gemaakte afspraken niet bent nagekomen, kan het UWV u korten op uw uitkering. U kunt overigens ook het UWV WERKbedrijf aanspreken als het UWV WERKbedrijf u onvoldoende ondersteunt.

De Wet Pawa

Sinds 1 juli 2009 geldt vervolgens de Wet PaWa (Passend Werkaanbod), die inhoudt dat het begrip passende arbeid aanzienlijk wordt verruimd voor werkzoekenden die een jaar of langer onafgebroken werkloos zijn geweest. Met deze wet, wil minister Donner, de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorkomen dat werklozen onnodig lang aan de kant blijven staan. Door de grote toestroom van werklozen kwam de richtlijn tot dusver nog niet goed van de grond. Maar nu de ergste crisis achter de rug lijkt, maakt het UWV wel werk van deze regel.

In de praktijk betekent het dat, bij het zoeken naar werk na een periode van één jaar werkloosheid, niet meer gekeken hoeft te worden naar opleidingsniveau en dat ook het niveau van het laatst genoten inkomen niet meer bepalend is voor het accepteren van een nieuwe baan. Bovendien mag het loon lager zijn dan de uitkering die de werkzoekende ontvangt. In sommige gevallen kan het UWV het verschil tussen loon en uitkering echter vergoeden (zie Inkomstenaftrek).

Voor wie geldt deze nieuwe wet

Deze wet geldt voor werklozen die een WW-uitkering hebben en die sinds 1 juli 2008 minstens een jaar onafgebroken werkloos zijn. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop u werkloos bent geworden na een aaneengesloten werkperiode van ten minste 4 weken.

Let op: Als je vanuit volledige werkloosheid gaat werken, worden de inkomsten uit dat werk verrekend met de WW en niet met de gewerkte uren.

Passend werk

Volgend de wet PaWa kan het UWV aan deze werkloze minstens twee functies aanbieden die aan die nieuwe norm voldoen, waarbij hij of zij verplicht is dit werkaanbod te aanvaarden. Weigering van een werkaanbod door de klant of verwijtbaar gedrag dat er toe leidt dat een passende baan niet wordt aangeboden, kan leiden tot een blijvende weigering van de WW-uitkering. Of een vacature geschikt is, is afhankelijk van de krachten en bekwaamheden van de betreffende persoon waarbij het UWV tevens rekening houdt met fysieke, medische en sociale factoren. Tevens gelden de volgende regels:

 • Ook tijdelijk werk dat u via het UWV of uitzendbureau krijgt aangeboden moet u dan accepteren.
 • Banen met een dagelijkse reistijd van meer dan 3 uur moet u al na een half jaar accepteren.
 • Wordt u een baan aangeboden in een andere regio,dan moet u die baan "meestal" wel accepteren, zelfs als u daarvoor moet verhuizen.

Er doen inmiddels de meest wilde verhalen de ronde over werkloze professoren die als aspergesteker worden ingezet, maar in de praktijk is dat natuurlijk anders. De Wet PaWa valt en staat in ieder geval bij de bereidwilligheid van werknemers om hieraan mee te werken. Woordvoerster Marjanne de Groot zei daarover: "Als UWV kunnen we werkgevers niet dwingen om een hooggeschoolde medewerker voor een ongeschoolde baan aan te nemen. Niet veel werkgevers zullen graag iemand met een academische of hbo-opleiding aannemen voor ongeschoold werk. Zo’n medewerker zal al snel uitdagingen missen en daarom minder gemotiveerd zijn. Voor zowel werknemer als werkgever pakt dit niet goed uit”. Bovendien is zij van mening dat het eerder gaat om kleine verschillen in opleidings- en ervaringsniveau. Er wordt dan gedacht aan een mbo’er die tijdelijk een lager geschoolde functie accepteert.

Inkomstenaftrek

Krijgt u een WW-uitkering en gaat u weer aan de slag? Dan houdt u meestal uw WW-uitkering voor het aantal uren dat u werkloos blijft. Bent u langer dan 1 jaar werkloos op het moment dat u bij een werkgever aan de slag gaat? Dan is er waarschijnlijk sprake van inkomstenaftrek.

Er is sprake van inkomstenaftrek als:
 • u minstens 52 weken onafgebroken WW heeft gehad. Had u in deze 52 weken tussendoor korter dan 4 weken geen uitkering, dan beschouwt het UWV dit toch als ‘onafgebroken’.
 • u in de week voordat u aan het werk gaat, volledig werkloos bent;
 • u als werknemer aan het werk gaat;

Bij inkomstenaftrek kijkt het UWV naar het brutoloon dat u verdient als u weer aan het werk gaat. Is uw brutoloon lager dan 125% van uw bruto WW-uitkering, dan trekt het UWV 70% van uw inkomsten van uw uitkering af. U krijgt dus gedeeltelijk WW en u mag 30% van uw loon houden.

Re-integratietrajecten

Werklozen die in het kader van re-integratietrajecten worden begeleid, vallen natuurlijk ook onder deze wetgeving. Alle Re-integratiebureaus zijn geïnformeerd over de Wet PaWa. Men dient voor een ontslagwerkloze bij het opstellen van het Re-integratieplan rekening te houden met de maximale doorlooptijd van zijn dienstverlening aan de klant. Immers na verloop van een kalenderjaar moet het bedrijf rekening houden met het verplichte werkaanbod. Weigert de klant een passend werkaanbod te aanvaarden, dan dient het bedrijf dit per ommegaande aan UWV te melden.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

In bijzondere gevallen hoeft u tijdelijk niet te voldoen aan de sollicitatieplicht. Het UWV kan u in de volgende gevallen ontheffen van de sollicitatieplicht:

 • U heeft geprobeerd om weer aan het werk te komen maar dit lukt niet. U doet in het kader van een re-integratietraject minimaal twintig uur vrijwilligerswerk.
 • U verricht intensieve mantelzorg.
 • Er is een calamiteit in uw gezinssituatie, bijvoorbeeld een sterfgeval of een ernstige ziekte.
 • U begint een eigen bedrijf.

Bezwaren

De Wet PaWa gaat uit van de situatie dat ook UWV daadwerkelijk functies heeft die zij u kunnen aanbieden, terwijl dit, zeker tijdens economische malaise, niet vaak het geval zal zijn. Bovendien heeft het UWV geen goede track record als het gaat om activiteiten voor werklozen, zoals Jongerenloketten, 45+ meetings, re-integratie en samenwerkingsverbanden.

Ook kan deze aanpak leiden tot verdringing van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt. Woordvoerster Marjanne de Groot geeft toe dat het dringen is aan de onderkant, nu mbo’ers veelal de banen voor laagopgeleiden innemen. “ We hebben te maken met een ruime arbeidsmarkt, werkgevers hebben nu nog volop keuze uit geïnteresseerde mensen. Maar met het aantrekken van de economie zal er minder sprake zijn van verdringing.” Ook op gebied van de hoogopgeleiden werkt de praktijk van de arbeidsmarkt niet zo. Er zit geen werkgever te wachten op een HBO’er of academicus voor lopendebandwerk. Een (te) zwaar gekwalificeerde kandidaat leidt al gauw tot de volgende vragen:
 • Zal deze kandidaat wel gaan doen wat ik hem vraag?
 • Gaat deze man de poten onder mijn stoel uit zagen?
 • Hij wil/moet deze baan nu wel, maar als hij over een paar weken een aardiger baan ‘langs ziet komen’ is hij snel weer verdwenen.

Deze vragen en overwegingen leiden er meestal toe dat dergelijke te zwaar gekwalificeerde kandidaten worden afgewezen.

Een ander gevolg kan zijn dat mensen, als ze een baan wordt opgedrongen die niet past, gedemotiveerd worden of zelfs ziek thuis komen te zitten. Daarnaast bestaat het gevaar dat mensen die in een lagere baan terecht komen hun kennis en vaardigheden kunnen verliezen, waarvan zij in hun verdere loopbaan nadeel van kunnen hebben.

Solliciteren

In alle gevallen wordt van u verwacht dat u actief en effectief blijft solliciteren. Daarbij heeft u de medewerking nodig van het UWV (Werkloze senioren en het UWV: tips en adviezen) en kunt u als 55-plusser alle adviezen gebruiken (50-plus en werkloos - tips en adviezen ).
© 2010 - 2024 Cenerentola, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Werkloze senioren en het UWV, de werkcoach en de werkmapVeel 55-plussers en senioren verliezen in tijden van economische malaise hun baan en de kans dat ze weer aan de slag kom…
WW-uitkering en passende arbeidWW-uitkering en passende arbeidEen WW-uitkering wordt verstrekt op voorwaarde dat degene die de uitkering krijgt ook passende arbeid accepteert. Mensen…
Wat is het UWV?Het UWV staat vooral bekend om de instantie die de uitkeringen verzorgd aan onder meer werklozen en arbeidsongeschikten.…
Klaar met je opleiding, wat nu?Klaar met je opleiding, wat nu?Je bent klaar met je opleiding, en je zoekt een baan. Maar waar moet je het precies zoeken? Het is lastig om in deze tij…

De politieke carriere van Pim FortuynPim Fortuyn is nog altijd een veelbesproken politicus in Nederland. Hij is vooral bekend van zijn periode met de LPF, ma…
mijn kijk opSolliciteren 55-plussers heeft weinig nutHet kabinet wil dat de meeste mensen tot hun 67e blijven werken. Volgens het Centraal Planbureau zal de participatie van…
Bronnen en referenties
 • www.werkbedrijf.nl
 • www.arbeidsbeursdeliemers.nl
 • www.startwijzer.info
 • www.vkbanen.nl
 • UWVWERKbedrijf:uitleg Wet PaWa
Reacties

Nicole, 07-06-2013
Sinds kort werk ik als 'proefplaatsing' bij een restaurant. Het werk is erg zwaar, en ik sta voornamelijk in de keuken, terwijl ik graag met mensen werk; en daarom voor bediening gekozen heb. Het zijn erg lange dagen (soms 10-11 uur op een dag); weinig pauze. Voor mijn gevoel klopt de structuur er niet; en zetten ze te weinig personeel in, waardoor je van het een naar het ander gestuurd wordt. Alles moet meteen. Ik kan hier niet mee omgaan. Het is ook vaak zwaar werk: met tafels sjouwen e.d. (Misschien kom ik hierdoor over als een zeur, echter ik ben niet te beroerd om aan te pakken en hard te werken; denk dat voornamelijk het weinig personeel, en de slechte structuur me dwars zit!)
Ik heb intussen al heel veel gesolliciteerd naar ander werk, maar het wil niet lukken. Ik vraag me af, wat ik eraan kan doen, om toch weg te komen bij dit restaurant?

Bedankt voor de reacties,
Nicole Reactie infoteur, 08-06-2013
Wat een vervelende situatie! Veel hang af van je relatie met je werkcoach. Veel werkcoaches weten donders goed dat veel bedrijven misbruik maken van proefplaatsingen, maar ze hebben graag zelf ook wel een "succesje" als ze iemand uit de WW krijgen door hem/haar daar plaatsen.

Je zou je klachten moeten vastleggen, zo concreet mogelijk gedocumenteerd, en dan een overleg met je werkcoach hebben en hem/haar vragen wat zij ervan denkt. Met name als je last krijgt van stress (door de slechte omstandigheden) of lichamelijke klachten (door te zwaar werk) wordt een gemiddelde coach al gauw wat voorzichtiger, want voor je het weet zit je in de ziektewet en dat kost het UWV uiteindelijk alleen maar meer.

Een gevolg zou moeten zijn dat de coach (of de persoon die verantwoordelijk is voor het contact met je werkgever) samen met jou met je werkgever gaat overleggen. In dat geval zal je het goed moeten hebben opgeschreven, en het gesprek goed moeten voorbereiden. Ik ga ervan uit dat je inmiddels je klachten al bij je werkgever heb neergelegd.

Brico, 18-04-2012
Deze week gehoor gegeven aan een verplichte oproep van het UWV. Langer dan een jaar werkloos en dus volgens de Wet Pawa (wet passend werkaanbod) is nu elk werk, elk salaris, elk niveau en 3 uur reizen per dag passend. Onze groep van ongeveer 40 personen, met opleidingen van hoog tot laag en gemiddeld 35 jaar werkervaring, ontving een aantal A4-tjes waar (9) werkgevers hun vacatures aanboden.

Het werkaanbod bestond uit:
afval scheider aan een lopende band - leerkracht met pabo diploma en ervaring - technisch medewerkers met hts en 5 jaar ervaring - schoonmaker - call center medewerkers voor 12 uur per week - goede doelen call center - verzorgende met diploma - boekhoudkundig medewerker - beveiliger met diploma en een uitzendbureau met diverse technische vacatures. 2 werkgevers moesten worden aangestreept. Met deze werkgevers heb je over een week een sollicitatie gesprek.

Als je je niet aan deze wet houdt word je gekort op de uitkering. Als je werk vindt stopt de uitkering of wordt het salaris aangevuld tot wat je had in de ww. Na een half jaar heb je weer recht op ww. Je oude rechten vervallen, 40 jaar werken heeft geen invloed meer op het aantal maanden ww. Je hebt dezelfde rechten als een 23-jarige die een jaar heeft gewerkt. Een werkgever die een 50+-er aanneemt ontvangt max. € 6.500.-

Vragen: Klopt de stelling:
- 40 jaar werken, 36 maanden recht op ww vervalt na een jaar werken?
- Werkgever ontvangt ieder keer als hij een werknemer aanneemt van 50 jaar of ouder € 6.500.-
- Hoe kan het dat iedere werkgever tussen de 50 en 130 reacties ontvangt per vacature en deze werkgevers via het UWV moeten rekruteren? Reactie infoteur, 14-06-2012
Je verhaal klink bekend maar een paar zaken vallen mij op:

a. Inderdaad herleven de rechten als je binnen 6 maanden wordt "ontslagen", of beter gezegd als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Als je er langer hebt gewerkt worden je WW-rechten opnieuw berekend, volgens een formule waarbij ook je vorige arbeidsverleden deels wordt meegenomen. De berekening daarvan vind je op diverse websites en ook bij het UWV. Volgens die bereking ben je niet zomaar 40 jaren werkverleden kwijt.

b. Iedere vestiging van het Werkbedrijf gaat weer anders om met de uitvoering van de wet PaWa. In mijn geval werd ik door een actieve medewerker in goed overleg in een redelijk passende functie "gezet". Overigens kende de werkgever de rechten en plichten van deze proefplaatsing, en bood hij mij een te laag salaris voor de functie. Ik mocht de baan niet weigeren, heb er een half jaar gewerkt en werd er uitgezet vanwege gebrek aan (verkoop)resultaat (mede a.g.v. gebrek aan motivatie mijnerzijds.)

c. De werkgever krijgt een premiekorting van € 6500 (2011), dat is dus bruto. Inderdaad kan hij dat meerdere keren krijgen, maar het Werkbedrijf behoort, als er aanleiding is om te denken dat deze werkgever misbruik maakt van deze korting, dit bedrijf dan niet meer te benaderen. Het is de vraag of ze dat ook doen… meestal heeft een medewerker van het Werkbedrijf graag een korte-termijnsuccesje…!

d. Volgens mij moeten werkgevers helemaal niets. Zij zijn vrij om iemand via het UWV aan te nemen, zeker als ze daar een voordeel van kunnen krijgen. Soms worden bedrijven ook door actieve medewerkers van het UWV benaderd om gebruik te maken van de wet PaWa.

Het nadeel van een plaatsing via wet PaWa kan zijn dat je ergens komt waar je niets te zoeken hebt, en een sprong naar een "echte" baan daardoor eerder moeilijker wordt. Aan de andere kant kan je beter solliciteren vanuit een werksituatie, dan als werkloze. Het is dus de kunst om tijdens je PaWa-plaatsing door te blijven solliciteren.

En ik weet het uit eigen ervaring: het is voor een 60-plusser vrijwel onmogelijk, maar niet geschoten is altijd mis.

Romay, 01-12-2011
Ik heb een vraag. Zit ook helaas langer dan een jaar in de ww en val daarom ook onder de wet PaWa. Inmiddels ben ik al 3 weken door een proefplaatsing "werkzaam" bij een bedrijf die heel vreemd te werk gaat. Ben ik verplicht daar te blijven door die PaWa of mag ik aangeven bij mijn coach dat ik het bedrijf niet vertrouw. Daarnaast bevalt het werk totaal niet. Reactie infoteur, 01-12-2011
Naar mijn beste weten ben je verplicht om de proefplaatsing uit te zitten, en alleen als de werkgever je afwijst/ontslaat wordt dit geaccepteerd. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en het lijkt mij dat als het bedrijf "heel vreemd te werk gaat" en je hun niet vertrouwt, je dit met je coach zou moeten bespreken. Ik zou het feit dat het werk je totaal niet bevalt niet melden, anders kunnen ze denken dat je de schuld bij het bedrijf legt om van de baan af te komen.

Als je met redelijke argumenten komt, die je goed kunt omschrijven en bijvoorkeur kunt "bewijzen" (documenten, schriftelijke opdrachten etc.) kan een (correcte) coach daar niet omheen. Dus geen "vage" roddels maar concrete argumenten, die je bovendien voor jezelf eerst goed op schrift stelt.

Als je er echter geestelijk of lichamelijk letsel aan denkt over te houden, zullen ze je natuurlijk onmiddellijk op laten stappen. Zo'n risico mogen ze niet nemen.

Hvtea, 27-09-2011
Ik ben 60 jaar en sinds een jaar werkeloos na een arbeidsverleden van 37 jaar. Na een jaar solliciteren zonder succes heeft een bedrijf uit Eindhoven mijn CV gevonden via
het werkbedrijf. Omdat deze vacature iets afweek van wat ik altijd had gedaan wilde ik toch wel een gesprek met dit bedrijf aangaan en heb dit gemeld bij mijn werkcoach. Hij vertelde mij dat er een mogelijkheid bestond om eerst 3 maanden proef te draaien met behoud van de uitkering. Met dit gegeven ben ik het gesprek ingegaan. Na een positief verlopen gesprek vroeg ik een onderhoud aan met mijn werkcoach om dit door te nemen. Deze vertelde mij nu dat na een proefperiode van 3 maanden de werkgever mij in vaste dienst moest nemen terwijl ik dacht dat beide partijen na 3 maanden een evaluatie zouden houden of het voor beide partijen een vervolg moest krijgen. Na alle starre regels binnen het UWV heb ik besloten om over 9 maanden van mijn Pre-pensioen gebruik te gaan maken i.p.v. een leuke job aan te nemen en mijn ervaring te gebruiken voor een werkgever die wel met een 60 jarige in zee durft te gaan. Reactie infoteur, 28-09-2011
Het uitgangspunt is inderdaad dat de werkgever u na de 3 maanden proefperiode (minstens) een halfjaar contract moet aanbieden, maar als u écht niet voldoet kunnen ze daar wel onderuit. U kunt in ieder geval niet weigeren, tenzij u echt goede argumenten heeft. De reden voor deze regeling is dat zeer regelmatig werkgevers misbruik maakten van deze regeling door werknemers gedurende de proefperiode "lekker goedkoop" in de zetten, om ze daarna weer te "lozen". Hierover staan op enkele fora spraakmakende voorbeelden.

Rdh, 13-09-2011
In dit stukje gaat het over een professor die aspergesteker wordt, maar in de praktijk werkt dit natuurlijk anders. Nou ik kan u zeggen het werkt in de praktijk precies zo. Deze week kwam ik voor het eerst in aanraking met de PaWa. Ik ben 50 jaar, en heb 25 jaar commercie achter de rug, mijn laatste functie was salesmanager. Omdat ik nu een jaar werkzoekend ben werd ik door het UWV gebeld, ik zal u even de banen schetsen die mij werden aangeboden; magazijnmedewerker (bereid om 5-10 km per dag te lopen) kaasschaver, bloemeninpakker, postsorteerder, ouderenzorger (huis schoonmaken en praatje maken). Daar sta je dan met je HBO niveau en een arbeidzaam leven van 35 jaar. Dus mocht u in de Limburgse aspergevelden een zwarte jurk met baret zien, dan weet u waar het over gaat. Reactie infoteur, 14-09-2011
Deze stelling is afkomstig van Marianne de Groot, (pers)woordvoerder van het UWV. Zij stel overigens dat het in de praktijk anders gaat omdat zij "de werkgevers niet (kunnen)dwingen om een hooggeschoolde medewerker voor een laaggeschoolde baan aan te nemen. Niet veel werkgevers zullen graag iemand met een academische of hbo-opleiding aannemen voor ongeschoold werk"

Het is dus NIET zo dat het UWV u niet dergelijke banen zal aanbieden. Zij gaan er hooguit vanuit dat de betreffende werkgever u niet zal willen aannemen, wat in de praktijk ook het geval is. Het is aan u om, door uw voorkomen, kleding, ambities, fysieke beperkingen etc., het oordeel van deze werkgever in uw voordeel te laten uitvallen (afwijzing dus…). Let er wel op dat u in de ogen van het UWV niets te verwijten kan worden, zodat uw uitkering geen gevaar loopt.

Cenerentola (86 artikelen)
Laatste update: 12-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.