Werkloze senioren en het UWV, de werkcoach en de werkmap

Veel 55-plussers en senioren verliezen in tijden van economische malaise hun baan en de kans dat ze weer aan de slag komen is klein. Naderen zij bovendien op het moment van ontslag de 60 jaar, dan is de kans op werk zelfs grotendeels nihil en zal de uitkering veelal eindigen voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. In dat geval zal u het grootst mogelijk “rendement” moeten halen uit uw WW-periode en daarbij is een slimme aanpak en een goede relatie met het UWV Werkbedrijf van groot belang. Een oudere werkloze zal zich vaak ergeren aan de regels van het UWV werkbedrijf en de werkcoach, maar u heeft ze wel nodig zodat u optimaal kunt solliciteren en uw uitkering niet in gevaar komt.

Werkloze senioren en het UWV

Er is meer dan voldoende informatie te vinden over de relevante regels en wetgeving, de rechten en plichten van de werkloze in het algemeen en de mogelijkheden en technieken die er zijn om weer zo gauw mogelijk een baan te vinden. Veel 55-plussers hebben echter de moed -begrijpelijkerwijs- opgegeven en proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de situatie.

Vanwege hun relatieve hoge leeftijd en een vaak lang arbeidsverleden hebben zij meestal recht op een langdurige (maximaal 3 jaar en 2 maanden) WW-uitkering. Het is van belang de WW-periode zo gunstig mogelijk te laten verlopen en te optimaliseren. De medewerking van het UWV Werkbedrijf is daarbij onontbeerlijk; zij zijn de nieuwe “werkgever” en kunnen de “cliënt” adviseren en assisteren maar het ook lastig maken.

Behoort u tot deze groep werkloze senioren, dan zijn de volgende tips en adviezen met name voor u bestemd.

Het UWV Werkbedrijf

Nadat u zich heeft laten inschrijven bij het UWV en de duur en hoogte van de uitkering is vastgesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een werkcoach van het UWV Werkbedrijf. De werkcoach zal u gedurende de WW-periode begeleiden en u heeft er veel baat bij een goede relatie met hem of haar te hebben.

De werkcoach

Iedere vestiging van het UWV Werkbedrijf heeft een groot aantal werkcoaches. Iedere werkcoach krijgt een aantal “klanten” toegewezen. Een werkcoach heeft de volgende kerntaken:
 • Diagnosestelling In beeld brengen van de kansen en risico’s in de persoonlijke situatie van de klant en het begeleidingsproces
 • Vraag- en aanbodgericht bemiddelen Werven van nieuwe vacatures bij werkgevers of branches. Eerste aanspreekpunt voor werkgevers en onderhandelen over eventuele projecten die ontstaan vanuit vacaturewerving. Maken van de finale selectie van kandidaten. Vanzelfsprekend is netwerken een belangrijk onderdeel.
 • Re-integratie Stellen van reële doelen op basis van de klantbeleving en de vraag op de arbeidsmarkt om de klant het werk te laten hervatten. Coachen van de klant in zijn aanpak door middel van gerichte afspraken en acties richting werk (handhaving, rechten en plichten). Richting en sturing geven en stijl van coachen kunnen aanpassen aan de situatie.
 • Aanspreken op, en confronteren met, gedrag en houding: Geven van feedback aan klanten, collega’s en andere partijen.
 • Registratie en rapporteren: Volgen, bewaken en vastleggen van gemaakte afspraken en beslissingen in systemen en rapporten volgens vastgelegde kwaliteitsnormen.
 • Inkopen Verstrekken van opdrachten voor trajecten aan re-integratiebedrijven en andere instanties op basis van maatwerk en het inkooppalet van de afdeling Inkoop en volgen van de kwaliteit en effectiviteit daarvan.
 • Monitoren Verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van ingezette middelen en instrumenten.
 • Klantgericht werken: Wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hier pro-actief naar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Resultaatgericht werken Actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid hebben om zelfstandig en in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Samenwerken Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleem-oplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Oordeelsvorming Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.

De werkcoach wordt door zijn werkgever, het UWV Werkbedrijf, uiteindelijk beoordeeld op zijn of haar resultaten (krijgt hij u weer aan het werk) en op de wijze en mate waarop hij of zij de cliëntendossiers beheert (houdt u zich aan de regels).

Gesprekken met de werkcoach

U zult regelmatig gesprekken hebben met de werkcoach en hij/zij kan er ook voor kiezen dit telefonisch te doen. Deze gesprekken geven de werkcoach een indruk van uw houding en inspanningen, en het is van belang hem of haar tevreden te houden. Enkele adviezen:
 • Kom afspraken altijd stipt na; dat zal hij immers ook van u verwachten als u gaat solliciteren.
 • Verschijn altijd netjes gekleed; dat hoeft niet formeel te zijn, maar als u er verzorgd uitziet zult u eerder serieus genomen worden.
 • Wees altijd positief; ook als u er op den duur zelf niet meer in gelooft, blijf uitstralen dat u nog best een kans denk te maken op de arbeidsmarkt. Zo vermijdt u dat een werkcoach vermoedt dat u er geen moeite meer voor doet.
 • Wees goed voorbereid; zorg dat uw CV klopt, neem een overzicht mee van uw sollicitaties en vertel wat u allemaal nog van plan bent.
 • Bedank hem of haar voor de begeleiding.

Tips voor solliciteren vindt u op 50-plus en werkloos - tips en adviezen

Tip Het kan zijn dat uw werkcoach, ondanks uw goede inzet en bedoelingen, zeer onaangenaam te werk gaat en/of de druk onevenredig opvoert om u hoe dan ook aan het werk te krijgen. In zo’n geval kunt u bij het UWV om een andere werkcoach vragen (u bent immers "klant"). Voer daarbij aan:
 • dat u op zich niets persoonlijks heeft tegen uw werkcoach, maar dat
 • hij of zij onvoldoende begrip lijkt te hebben voor uw specifieke omstandigheden en
 • dat u beter bent gebaat bij een andere werkcoach

Werkdruk bij het UWV werkbedrijf

Ook het UWV werkbedrijf moet drastisch bezuinigen, waardoor er minder tijd en budget is om u te begeleiden en controleren. Bent u jong(er) en wilt u hoe dan ook weer aan de slag, is dan vervelend. Bent u rond de zestig en wilt u uw WW-periode zo gunstig mogelijk doorkomen, kan dit in uw voordeel werken. Maar zorg er altijd voor dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Onderhoud Werkmap

Het systeem van de Werkmap, waarin u al uw relevante gegevens in op kunt slaan, is een onderdeel van werk.nl. Dit is helaas een verouderd systeem, dat er veel uitligt en waar de medewerkers van het UWV zelf al niet veel vertrouwen in hebben. Toch is het verstandig alle gewenste gegevens toe te voegen. Zorg dat u uw werkmap regelmatig wat vernieuwd, zodat uw werkcoach ziet dat u actief bent.

Tip door af en toe een nieuw overzicht van uw sollicitaties toe te voegen, geeft u het juiste signaal af.

Verlenging van uw WW-periode

Als u na een jaar werkloos te zijn geweest tijdelijk een baan heeft, zal de hoogte van uw WW-uitkering daarna opnieuw worden getoetst, waarbij het inkomen tijdens uw kort werkverband wordt meegenomen. Om te voorkomen dat uw uitkering daarna lager wordt, dient u binnen een jaar na uw primaire ontslagdatum (uw eerste WW-dag) het werk te hervatten. Als deze werkperiode binnen 26 weken weer wordt beëindigd (niet verwijtbaar), behoudt u tot een maximum van 3 jaar van uw totale WW-periode het recht op een uitkering op basis van uw originele inkomen.

Tip zorg ervoor dat u binnen een jaar ergens een maand in dienst bent; dit kan zijn bij een bedrijf van een familielid of vriend, als vriendendienst of via een uitzendbureau.
 • Uw WW-periode schuift in dat geval een maand door (“het oude recht herleeft”)
 • U behoudt maximaal 3 jaar het niveau van uw originele uitkering, ook als u later tijdelijk voor een lager salaris werkt.

De wet PaWa

Sinds 1 juli 2009 geldt de wet PaWa(De Wet PaWa - theorie en praktijk ). Die houdt in dat elke baan als passend wordt gezien voor werkzoekenden die een jaar onafgebroken werkloos zijn geweest. Het gaat om mensen die na 1 juli 2009 werkloos zijn geworden. Daarbij hoeft in het uiterste geval niet meer gekeken te worden naar het opleidingsniveau en ook mag het loon lager zijn dan de uitkering. De klant is verplicht het werkaanbod aan te nemen, anders bestaat de kans dat de WW-uitkering gekort wordt.
Toen vorig jaar bekend werd dat de wet van kracht zou worden, leidde dat tot veel verontruste geluiden. Zo werd in diverse kranten als voorbeeld een ingenieur genoemd die met zijn of haar universitaire opleiding ingezet zou kunnen worden als tomatenplukker. UWV benadrukte toen al dat het niet zo’n vaart zou lopen, omdat er wel gezocht zal worden naar passende arbeid.

Het UWV mag u dus verplichten te solliciteren op een baan onder het niveau van hun vorige baan of opleiding, maar vanwege de crisis gebeurde dit nog niet of nauwelijks. Doordat de werkloosheid het afgelopen jaar sterk steeg, moesten alle zeilen bijgezet worden om deze instroom te verwerken.
De afdeling Woordvoering van UWV legt uit waarom de wet PaWa nu wellicht wel uitgevoerd gaat worden. ‘Nu de ergste crisis achter de rug lijkt, gaan we ons meer richten op mensen die langer dan een jaar werkloos zijn.’

55-plussers kunnen daar het beste als volgt mee om te gaan

 • Solliciteer al in een vroeger stadium beneden uw niveau; de kans dat u überhaupt voor zo’n functie wordt gevraagd is verwaarloosbaar klein. U geeft daarmee wel een signaal af aan uw werkcoach dat u daartoe bereid bent, en hij of zij zal daardoor op dat gebied de druk waarschijnlijk niet opvoeren.
 • De gemiddelde werkcoach heeft zijn/haar handen al vol aan jonge(re) klanten en zal minder aandacht aan u schenken.

Ten slotte

Laat er geen misverstand over bestaan: het is het beste als u weer aan de slag komt, een verdiend salaris mee naar huis neemt en ook op economisch gebied weer deel uit gaat maken van de maatschappij. Dat is beter voor u, uw partner of gezin en voor de maatschappij in het algemeen. Maar als dat er nu echt niet meer in zit, en u krijgt afwijzing op afwijzing, heroverweeg dan uw situatie, herbereken uw kansen en zorg ervoor dat u met behoud van uw eigenwaarde en levensvreugde uw status van seniore werkloze positief vorm geeft. Daarbij zult u gebruik moeten maken van de ruimte en mogelijkheden die er op dat gebied zijn.

NB

Als u uiteindelijk toch geen werk heeft kunnen vinden en uw WW-uitkering loopt af voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, komt u misschien in aanmerking voor de IOW, waardoor u tot uw pensioen nog een uitkering zou kunnen ontvangen van maximaal 70% van het minimum loon.
© 2010 - 2024 Cenerentola, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het UWV?Het UWV staat vooral bekend om de instantie die de uitkeringen verzorgd aan onder meer werklozen en arbeidsongeschikten.…
Wet Pawa, solliciteren vanuit de WW voor passend werkAls u nog maar kort werkloos bent, mag u naar werk zoeken dat aansluit op uw opleiding en werkervaring. U bent dan verpl…
Een WW-uitkeringAls je je baan helemaal of voor een gedeelte verliest dan kan je een Werkloosheidswetuitkering, ook wel een WW-uitkering…
Informatie over het aanvragen van een uitkering na ontslagInformatie over het aanvragen van een uitkering na ontslagNiemand zit er echt op te wachten maar toch kan het iedereen overkomen, je krijgt ontslag en bent vanaf dat moment werkl…

De politieke carriere van Pim FortuynPim Fortuyn is nog altijd een veelbesproken politicus in Nederland. Hij is vooral bekend van zijn periode met de LPF, ma…
mijn kijk opSolliciteren 55-plussers heeft weinig nutHet kabinet wil dat de meeste mensen tot hun 67e blijven werken. Volgens het Centraal Planbureau zal de participatie van…
Bronnen en referenties
 • Website www.uwv.nl
 • Website www.werk.nl
 • Folder "Een WW-uitkering, en nu "(UWV Werkbedrijf)
Reacties

Moeilijk, 28-07-2018
Ik zit met een probleem, met waarschijnlijk een moeilijke oplossing, Ik ben jaren terug bij het UWV geweest om raad, tot nu toe geen uitkering gehad. Ik zit nu in spoor twee en kom eind van het jaar in contact met het UWV. Alleen de eerste keer, jaren terug heb ik een coach ontmoet die mij blijkbaar nogal leuk en aantrekkelijk vond. Een heel verhaal, maar hij heeft ondanks hij getrouwd is, (wat ik de eerste jaren niet wist) veel avances gemaakt en dat niet alleen. Vorig jaar ben ik heel boos geworden en heb het nodige tegen hem geuit, hij vind blijkbaar alles heel gewoon en is zo gevoelloos en wantrouwend.
Sindsdien heb ik hem niet meer gesproken, maar als ik verder nog niet met het UWV tedoen heb gehad, kan ik hem moeilijk weigeren als ik hem eventueel als coach krijg. Wat raad u mijn aan.

Bijvoorbaat dank. Reactie infoteur, 31-07-2018
Een wonderlijke situatie! Allereerst zou u moeten uitzoeken of hij daar nog steeds werkt. Als dat het geval is en als u hem weer krijgt toegewezen (die kans is na jaren niet zo groot) zou u weer "gewoon" op gesprek kunnen verschijnen. Als hij dan weer avances maakt (wat absoluut niet is toegestaan en waarvoor hij een ernstige reprimande zal krijgen) kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon van het UWV. Als u met uw telefoon ongezien geluidsopnames maakt van uw gesprek(ken) kunt u dit gebruiken als bewijs. U krijgt dat onmiddellijk een nieuwe coach toegewezen.

Het zal niet de eerste keer zijn dat een cliënt (want dat bent u) bezwaar maakt tegen een coach, en dat kan uitleggen, een nieuwe coach krijgt. U kunt er dus ook voor kiezen om u vooraf te melden bij de vertrouwenspersoon (of een leidinggevende) om aan te geven dat u onaangename ervaringen heeft gehad met een vorige coach, met het verzoek om een andere. U kunt zo een confrontatie voorkomen.

Door, 20-05-2018
Als ik in de ww ( onderwijs) zit, bouw ik 50% pensioen op. En hoe zit het als je eerst in de ww zit en na een tijdje in de ziektewet komt? Hoeveel % pensioen bouw je dan op? Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 21-05-2018
Waarschijnlijk gaat de 50% pensioenopbouw tijdens de ziektewet door, maar het UWV dan wel ABP kan u daarover informeren.

G. Meijer, 14-07-2017
Goede middag,
Mijn vraag aan jullie is: Ik word eind dit jaar 65… Ik ga met pensioen op 16-12-2018. Heb ik tot die datum soll.plicht? Ik dacht nl. dat dit niet meer hoefde één jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd? Dat zou inhouden dat ik vanaf 1-1-2018 geen soll. plicht meer zou hebben. Klopt dit?

Mvg. G.Meijer Reactie infoteur, 16-07-2017
Daar is geen vaste regel voor. Uw Werkcoach bij het UWV zal u dat zeggen.

Wil Verstraaten, 29-11-2016
Ben nu inmiddels 65jr ben sinds 1 juni werkloos en krijg tot 07-17 WW. Alleen solliciteren is vrij zinloos op mijn leeftijd. Heeft het zin om te vragen aan het UWV om niet meer te hoeven solliciteren? Reactie infoteur, 30-11-2016
Dat heeft zeker zin. Zij zullen dat verzoek waarschijnlijk wel inwilligen.

De Werd, 29-09-2016
Ik ben sinds 1 mei 2015 werkloos na 40 jaar werken en heb recht op 38 maanden ww. Nu heb ik sinds kort werk via een uitzendbureau en ontvang een aanvulling op mijn inkomen. Deze aanvulling duurt nog twee jaar. Ik overweeg nu ondanks de financiële inlevering deze aanvulling op te zeggen. Maar dan vergooi ik al mijn rechten die ik opgebouwd heb in het verleden en mocht er iets fout gaan dan val ik in de nieuwe regeling met grote financiële gevolgen. Het is moeilijk communiceren met het UWV en krijg ook geen duidelijke antwoorden wat de gevolgen zijn. Ik verspil mijn oude rechten, en bouw nog maar weinig nieuwe rechten op. Graag advies. Reactie infoteur, 29-09-2016
Bij www.arbeidsrechter.nl vindt u relevante informatie. U zou zich door deze mensen (of andere vergelijkbare) kunnen laten adviseren. Het kost wat, maar dat heeft u zomaar terug verdiend.

Peter Becker, 03-05-2016
Ik ben in 2013 werkeloos geworden, heb 40 dienstjaren achter de rug, en heb recht op 3 jaar en 3 maanden ww. Ik word in augustus 2016 60 jaar, maar mijn ww loop nog tot maart 2017, als ik dan daarna uit de ww kom en nog geen baan heb gevonden, heb ik dan recht op een iow uitkering? Reactie infoteur, 04-05-2016
Ik wil niet flauw doen maar toch… gewoon het artikel lezen, zou ik zeggen! Ja, dus, tenzij uw vermogen hoog is en/of uw partner een inkomen heeft.

Cees, 08-02-2016
Ik ben 64 jaar en in mei word ik 65 jaar. In mei of juni loopt mijn maximale WW af. Ik heb nog een bijbaan van 8 uur in de week en die loopt tot mijn pensioen wat 1 december ingaat. Mijn pensioendatum is 1 december 2016 (65 jaar + 6 maanden).

Kan ik in die tussentijd van het aflopen van mijn WW tot mijn pensioen een overbruggingsuitkering krijgen? Anders heb ik geen inkomen. Reactie infoteur, 08-02-2016
Even googelen op "De IOAW uitkering voor oudere werklozen" of "de IOW en 55 plus". Wellicht komt u in aanmerking voor één van deze.

Elgro, 13-01-2016
Ik ben in december 2015 64 jaar geworden. Per 11 november 2015 kreeg ik te horen dat mijn functie wordt opgeheven, mijn laatste officiële werkdag is 31 januari 2016.
Nu kreeg ik van het UWV steeds te horen dat ik, vanwege mijn leeftijd, niet meer hoefde te solliciteren. Gisteren had ik nog contact met het UWV en wederom kreeg ik dit te horen, ook dat ik mij niet hoefde aan te melden bij werk.nl Doordat de verbinding ineens verbrak moest ik ze opnieuw bellen, een ander persoon nam toen op en ik noemde alles op wat ik al wist toen hij vroeg wanneer mijn pensioendatum is. Nou die is in september 2017.
Dan moet u toch echt solliciteren mevrouw en u aanmelden bij werk.nl omdat de regels per 1 januari 2016 anders zijn geworden.
Klopt dit nu wel allemaal? Het is toch van de zotte dat het UWV verschillende voorlichtingen geeft aan een WW aanvrager? Reactie infoteur, 13-01-2016
U heeft vast zelf al googelend gezien dat er in diverse publicaties verschillend over wordt gemeld. Het uitgangspunt was dat als je op het moment van werkloosheid 64 jaar of ouder bent je niet hoeft te solliciteren. Ik vermoed dat er -afhankelijk van het UWV-kantoor en de medewerker- een nieuwe richtlijn wordt gehanteerd waarin die leeftijd wordt verhoogd naar 1 jaar voor je AOW.

In het eerste geval valt u erin en in het tweede geval niet. Doorvragen en schriftelijk bevestigd krijgen lijkt mij van belang. Overigens moet u zich afvragen of die sollicitatieplicht zo erg is; iedere maand een 4-tal sollicitaties versturen is echt prima te doen! En u hoeft echt niet bang te zijn voor een uitnodiging.

Lucia, 23-12-2015
Ik ben met mijn 3e contract bezig in de zorg en wordt w.s. In juni op mijn 62e werkloos. Heb dan 44 jaar fulltime in de zorg gewerkt. Heb ik dan recht op ww of wordt ik verplicht gesteld mijn pensioen vroegtijdig in te laten gaan? Wil graag nog blijven werken. Reactie infoteur, 23-12-2015
Natuurlijk heeft u recht op WW. Niemand kan u verplichten uw pensioen vroegtijdig in te laten gaan.

Paul, 17-12-2015
Onderwerp: herleving ioaw (artikel 7)

Ik ben 58 en op mijn 55-ste werkloos geworden. Daarvoor altijd gewerkt. Na 3 jaar WW geen baan gevonden. Ik heb nu een IOAW-uitkering.

Mijn vraag is de volgende:
Stel dat ik weer een baan vind, (dan ga ik dus uit de IOAW), en ik word na een tijdje weer werkloos (na 3 maanden of 6maanden of langer…). Herleeft het recht op IOAW dan weer of kom ik daarna in de gewone bijstand (na WW uiteraard ivm baan van 7 maanden of zo)?

Heb over dit onderwerp gegoogeld maar kan geen eenduidig antwoord vinden.
Dit is wat ik gevonden heb…
enerzijds:
- korter dan 6 maanden werken dan herleving IOAW maar langer dan 6 maanden dan heb je wel recht op WW maar geen recht meer op IOAW (==> straf op vinden van baan langer dan 6 maanden)

anderzijds
- als je eenmaal in de IOAW terecht bent gekomen en je vindt daarna weer een baan en raakt die vervolgens weer kwijt dan herleeft recht op ioaw omdat je na eenmaal in de ioaw gezeten te hebben altijd tot je 65-ste een werkloze werknemer in de zin van IOAW blijft… dus ongeacht het feit of je na ioaw nog een kortere of lange baan vindt (artikel 6?)

Kan iemand mij vertellen hoe het nu precies zit… het maakt namelijk nogal uit of je je huis etc moet opeten als je in de gewone bijstand komt… dit hoeft namelijk niet bij ioaw… Reactie infoteur, 17-12-2015
Dit overstijgt de kennis van de infoteur. Afgezien van de uitkeringsinstantie kan wellicht een arbeidsrechtjurist daar antwoord op geven.

Peter, 29-11-2015
Ik ben voor 75% arbeidsongeschikt verklaard wegens pittige fysieke en onherstelbare problemen. Ik ben 63 1/2 jaar en inmiddels ontslagen. Heeft het consequenties bij het UWV als ik niet solliciteer. Wordt je alsnog gekort?
Alvast dank voor eenreactie Reactie infoteur, 30-11-2015
Als u zich niet houdt aan de regels en eisen van het UWV kunt u inderdaad gekort worden. U kunt daarover afspraken maken met de werkcoach en het is denkbaar dat in uw geval hij of zij u vrijstelt van solliciteren. Maar zelfs als u wél zou moeten solliciteren, waarom zou u dat dan niet doen? Het kost weinig moeite om een paar sollicitaties per maand te versturen en u zult echt niet worden uitgenodigd worden voor een gesprek…

K. Floor, 10-11-2015
Ja, als "seniore werkloze" valt het bestaan prima en positief in te kleuren - laat daarbij wel de verwachting rond een baan en daaraan gekoppelde "eigenwaarde" tijdig los. (De sollicitatieplicht tot aow datum valt als "wassen neus" af te doen). Gelijktijdig wens ik ieder die in dit schuitje verkeert of geraakt veel sterkte toe. Reactie infoteur, 10-11-2015
Helemaal mee eens!

Henk, 05-11-2015
Word in januari 2016 63 jaar. ben onafgebroken aan het werk geweest gedurende 43,5 jaar bij 1 en dezelfde werkgever. Op 31-12-2015 is er geen werk meer voor mij. Moet nog een gesprek krijgen met mijn HR manager. Hij heeft het over een, vastestellingsovereenkomst"
Wat houdt dit in?

Uiteraard kom ik nooit meer aan het werk. Te oud en natuurlijk mankeer ik op deze leeftijd ook wat ( vergroeide rug en artritis en grote en kleine gewrichten). Kan ik met HR manager dan wel met UWV de afspraak maken dat ik vrijgesteld wordt van solliciteren, want dit heeft uiteraard voor mij geen enkele zin… en… vind eigenlijk dat dit nu wel mooi genoeg is geweest.

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-11-2015
Over een vaststellingsovereenkomst is zeer veel te lezen op het internet; gewoon even googelen.

T.a.v. de sollicitatieplicht is het UWV de enige instantie die daarover beslist en u kunt erop rekenen dat deze ook voor ú geldt. U zult tenslotte bijna tot uw AOW-leeftijd (in uw geval april 2019) een WW-uitkering krijgen en daar tegenover staat nu eenmaal de plicht om te solliciteren. Of u een kans maakt op de arbeidsmarkt of u "het eigenlijk wel mooi genoeg vindt" is natuurlijk irrelevant; dat geldt immers voor vrijwel alle 60-plussers…

Het is uiteindelijk de UWV coach (voor zover u die krijgt, want het UWV kampt met ernstige onderbezetting) die bepaalt vanaf wanneer u niet meer hoeft te solliciteren en dat zou voor u best wel eens in 2018 kunnen zijn. Veel succes met dit traject en alvast een mooi pensioen toegewenst.

Klaas, 11-09-2015
Ik ben op 1-7-15 werkeloos geworden en ben met de werkgever een vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Ik heb sinds 23-7-2015 tijdelijk werk voor drie maanden en ben door het UWV vrijgesteld van solliciteren voor die periode. Nu heb ik over de maand augustus een inkomensverklaring ingevuld, waarbij het inkomen ruim boven het maximale dagloon uitkomt maar uiteindelijk wel lager is dan het ongelimiteerde dagloon o.b.v. de verdiensten van het afgelopen jaar.

Tot mij verbazing kreeg ik toch een stuk ww uitkering en het UWW deelt mee dat dit klopt omdat het huidig inkomen (inclusief vakantiegeld) gedeeld door het ongelimiteerde dagloon (uit vorig dagloon) en daarna vermenigvuldigd met het maximale dagloon WW lager is dan het oude inkomen. Het verschil tussen de uitkomst van die berekening en de maximale WW per maand krijg ik nu gestort.

Kunt u mij uitleggen hoe dit nu precies werkt. Immers, nu heb ik een inkomen van bruto tweemaal de maximale WW + een aanvulling uit die WW. Ik ben het spoort bijster. Reactie infoteur, 12-09-2015
Dit artikel probeert algemene informatie te geven over dit complexe onderwerp. Het is onmogelijk om op individuele gevallen in te gaan. Ik zou mij in uw geval melden bij het UWV, zeker als u blijkbaar te veel ontvangt. Anders wordt u t.z.t. geconfronteerd met een terugvordering…

Lydia Haakman, 07-09-2015
Ik heb gehoord dat 56 plussers een zg. mobiliteitsbonus van € 7000,00 voor een nieuwe werkgever kunnen opleveren. Helaas vind ik dit niet terug op de UWV site, of ik zoek niet op de juiste manier. Weet u of dit zo is, en waar ik het dan kan vinden? Reactie infoteur, 07-09-2015
Dat klopt en is overal op internet te vinden. Gewoon googelen op "mobiliteitsbonus". U komt dat o.a. op de volgende website: http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/extra-regelingen-voor-oudere-of-jonge-werknemers/index.aspx

Margaretha, 03-07-2015
Ik ben 56 jaar en per 1 juni werkloos geworden, had een baan voor 35 uur per week en heb nu een nieuwe baan gevonden voor 14 uur in de week. Komt misschien nog een dagje bij wat ik hoop. Is een werkcoach dan wat makkelijker of moet ik ook verplichte cursussen gaan volgen en stel dat zo'n cursus op de dag valt dat ik moet werken. En hoe zit het met stageplekken? Gaat betaald werk niet voor onbetaalde activiteiten? Reactie infoteur, 04-07-2015
De gemiddelde werkcoach zal in uw geval best willen meewerken, vermoed ik. Het feit dat u op uw 56ste toch snel een baan heeft gevonden, weliswaar voor minder uren, is voor het UWV een positief signaal. Cursussen worden veelal aangeboden aan werklozen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of niet of nauwelijks bekend zijn met het "moderne" solliciteren. Ik zou uw situatie gewoon bij de werkcoach voorleggen.

L. Vermeulen, 17-06-2015
Beste,
U schrijft als je binnen het jaar dat je werkeloos bent een maand aan de slag kan bij wie dan ook dat je ww uitkering weer 3 jaar wordt? Ben nu 13 maanden werkeloos, werkt dat dan ook en ook met het zicht van de nieuwe regels ingaande 01 juli 2015? Reactie infoteur, 18-06-2015
De nieuwe regels worden per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 van kracht. deze gelden dan voor diegene die vanaf die data nieuw in de WW komen. U valt daar niet onder, maar volgens de geldende regels zou u voor uw 12e maand gewerkt moeten hebben en dat is dus niet zo.

Vooralsnog komt u du niet in aanmerking hiervoor, tenzij nog niet alle details bekend zijn. U zou het bij het UWV moeten informeren.

E. de Laat, 09-06-2015
Ben zelf ontslagen door een arbeidsconflict op houding en gedrag. Met werkgever een vaststellingsovereenkomst getekend omdat ze echt van me af wilden en me nog WW gunden. Tsja ben nu 54 jaar en al 9 maanden werkloos. Mijn WW loopt over 1 1/2 jaar af en ook mijn partner verdient net iets boven het minimumloon. Solliciteer me suf maar het is nutteloos. Veelal wordt helemaal niet gereageerd, overige reacties zijn standaard afwijzingen, 'pas niet in het profiel' of 'andere kandidaten voldoen meer aan de vereiste competenties'. Tja van vast contract naar uitzichtloos werkloos. Had tijdens het conflict toch beter een advocaat in kunnen schakelen maar nu is het te laat. In de overspannenheid zag ik dat niet en tekende de overeenkomst. Nu moeten wij thuis helaas ons huis verkopen omdat de hypotheek na afloop WW niet meer op te brengen is. Reactie infoteur, 10-06-2015
Mocht u tijdens uw WW door uw situatie overspannen raken of depressief worden kunt u in de ziektewet terecht. U ontvangt dan een ziektewetuitkering die gelijk is aan uw WW en als u uiteindelijk dan weer beter bent herleven u oude WW rechten, waardoor u effectief uw WW-periode verlengt met uw ziekteperiode.

Harry, 11-11-2014
Vragen i.v.m. WW uitkering en rechten na beëindiging tijdelijk contract en afsluiting van een nieuw tijdelijk vast contract bij een andere werkgever.

Achtergrond gegevens : A) ik heb momenteel een WW uitkering voor 32 uren/week, max.dagloon, die loopt tot januari 2016, B) een uitkering voor 8 uren/week, max.dagloon, die eindigt in mei 2017, C) Daarnaast werk ik sinds 7 maanden op basis van een flexibel contract, gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen maanden is uren is 8 per week en het salaris ligt ruim boven het niveau voor het max.dagloon van de WW. Mijn leeftijd is 62 jaar.

Vraag 1) Het huidige flexibele contract loopt eind november af waardoor ik méér dan 26 weken gewerkt heb en er dus, naar ik aanneem, een nieuwe ww-periode aanbreekt. De vraag is nu hoe deze berekend zal worden, met name wat betreft de lengte van de uitkering en de basis waarop deze berekend wordt qua aantal uren. Op internet vind ik geen rekenmodellen hiervoor.
Vraag 2) Bij een zusterbedrijf van mijn huidige werkgever zou ik evt.een nieuw contract kunnen krijgen voor 2 dagen/week en voor een periode van 28 weken. Vraag: Is het in verband met de ww rechten verstandig dit contract te accepteren of kan ik beter verzoeken om het huidige flexibele contract 'om te zetten' naar dit nieuwe contract (de werkgever zou dan mijn werkzaamheden met het zusterbedrijf kunnen verrekenen en is daartoe wellicht bereid).

Het is natuurlijk mijn belang om zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Ik wil echter zo slim mogelijk omgaan bij het aangaan van een contract teneinde de WW periode zo veel mogelijk op te rekken richting mijn pensioendatum (medio 2017).

Bij voorbaat veel dank voor uw advies en veel succes met deze site.
Vr.gr.
Harry Reactie infoteur, 11-11-2014
Het artikel geeft tips en adviezen inzake uw relatie met het UWV, en dan ook nog van algemene aard. Uw vragen zijn zeer specifiek en uw situatie complex; advies hierover mag u hier niet verwachten maar zou u bij een bureau voor rechtsbijstand kunnen krijgen of de Nationale Adviesbalie.

Jan, 23-10-2014
Fijn dat jullie deze informatie voor ons uitpluizen. Nog een vraag. Je wordt werkloos als 60 jarige met een recht op 38 maanden uitkering. Nu bestaat de kans om 1 jaar een baan voor 60% te nemen. Wat betekent dit voor a) de overige uren en b) na een jaar voor de uitkering? Reactie infoteur, 24-10-2014
Het is niet zo eenvoudig een eenduidig antwoord te geven, met name omdat veel afhangt van uw persoonlijke situatie. In het algemeen geldt: Heeft u werk gevonden voor minder uren dan waarvoor u de uitkering ontving? Dan houdt u een uitkering voor het verschil in uren. Als u een WW-uitkering kreeg voor 36 uur en een baan vindt voor 24 uur, houdt u dus een uitkering voor 12 uur. Als het verschil minder is dan 5 uur, stopt de uitkering. (zie: www.rijksoverheid.nl).

Van belang is vervolgens of deze aanstelling binnen een jaar na aanvang WW begint. Zo ja, dan houdt u in ieder geval daarna altijd recht op een WW op niveau van uw eerste WW, onafhankelijk van het inkomen van uw tussentijdse baan.

Daarnaast wordt na een nieuw dienstverband van meer dan 6 maanden opnieuw getoetst waar u recht op heeft. Hierbij wordt gerekend met de zogenaamde jareneis. Het gaat te ver deze hier voor u uit te rekenen, maar met enig google-speurwerk komt u daar zelf wel uit.

Hanny Stijl, 10-09-2014
Ik word binnenkort arbeidsloos maar kan over 3 maanden waarschijnlijk terugkeren op mijn werk! Wat is verstandig en hoe pak ik dit aan?ook ben ik 1sept. 50 jaar geworden dit is toch ook een voordeel voor mijn werkgever om mij weer aan te nemen! Heeft u tips of goed advies hoor ik dat graag

Mvg Hanny Lansink/Stijl Reactie infoteur, 19-09-2014
Dit vraagt om een nauwkeurig advies, waarbij alle aspecten (de lengte van uw dienstverband, type contract, omstandigheden van het ontslag, uw persoonlijke situatie etc.) aan bod moeten komen. Daarover valt op afstand niets te zeggen. U zou terecht moeten bij een arbeidsrechtdeskundige, of misschien gewoon bij het UWV.

Fonny, 25-08-2014
Ik ben vanaf april 2013 gedeeltelijk in de WW voor twaalf uur, en ik moet dus solliciteren, (geen probleem). Maar nu krijg ik vanaf 1 sept 2014 aanstaande, ook ontslag over de resterende werk uren, die ik NU nog werk. Ik was dus voor twaalf uur in de WW, werkte daarbij nog 24 uur, maar ga NU voor 36 uur naar de WW. Ik ben inmiddels 64,5 jaar dus 9 maanden vòòr mijn pensioen, moet ik nu blijven solliciteren? Reactie infoteur, 19-09-2014
Formeel moet u solliciteren zolang u een uitkering ontvangt. Het UWV zal u waarschijnlijk wel van verder solliciteren vrijstellen als u dat met uw coach bespreekt.

Frank, 01-07-2014
Ik ben 63 en kom in augustus in de ww. In januari word ik 64. Houdt mijn sollicitatieplicht in januari op of moet ik blijven solliciteren omdat ik voor mijn 64e in de ww gekomen ben?
vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw antwoord.
Frank Reactie infoteur, 05-07-2014
Volgens de regels moet u blijven solliciteren omdat u -inderdaad- vóór uw 64ste in de WW bent gekomen.

Joke, 13-12-2013
Ik ben Joke;
ben geboren op; 07-11-1955, dus 58 jaar oud. door verhuizing ontslag in 2010 toen een uwv uitkering aangevraagd. had recht op 3 jaar deze zijn inmiddels bijna om. in 2012 getrouwd. nu verdiend mijn man net boven het minimum, maar heb ik e.v.t. nog recht op inkomen via instantie of niet? en zo ja waar en hoe moet ik dit regelen? mijn uitkering stopt op 01-02-2014
ben al zo.n twee en half jaar bezig om hier in arnhem aan het werk te komen. maar lukt niet.
hoop snel iets te horen.
bijv hartelijk dank; joke Reactie infoteur, 13-12-2013
Het spijt me, maar daarop kan ik geen specifiek antwoord geven. Om te beginnen is dit geen informatiewebsite voor dit soort vragen, maar is het de bedoeling om algemene informatie te verschaffen over dit onderwerp. Vervolgens is ieder geval weer anders en is het ondoenlijk om op afstand te adviseren of informeren.

Op basis van uw informatie lijkt het dat u niet in aanmerking komt voor de voor de IOW (dan had u bij de start van uw WW minstens 60 jaar moeten zijn), en ook niet voor de IOAW (daarbij wordt het inkomen van uw partner meegenomen). Maar deze twee wetten worden binnenkort gewijzigd en het is mogelijk dat u t.z.t. er wél voor in aanmerking komt.

U kunt zich het beste vervoegen bij de UWV, die u kunnen adviseren en/of doorverwijzen naar de betreffende instanties.

Willem, 06-12-2013
Ik ben 63+ en sinds 01-07-2013 maak ik helaas gebruik van een WW uitkering. Dit voor 40 uur per week. Max. dagvergoeding en maximale duur uitkering. ( 46 jaar gewerkt ) Nu bestaat er een kans dat ik 1 dag per week kan gaan werken. UWV gaat akkoord met een proefplaatsing van 2 maanden, daarna krijg ik bij de toekomstige werkgever een contract van 6 maanden, wat niet verlengd wordt. Ik heb begrepen, dat mijn bestaande uitkering voor 4 dagen per week blijft bestaan. Voor die ene dag kan ik dan weer een uitkering aanvragen. Betekent dit dan voor die ene dag 70% krijg van de verdiensten van het afgelopen jaar? Dat zou dan beduidend minder zijn dan wat ik nu krijg. En is de maximale duur hiervan dan gelijk aan de al bestaande ww uitkering? Of geldt hier ook de regeling van het UWV: binnen het eerste jaar gewerkt dan 3 jaar lang de oude rechten? Graag uw antwoord.
Vriendelijke groet, Willem


Graag uw antwoord Reactie infoteur, 07-12-2013
Vooropgesteld dat ik geen expert ben op dit gebied maar een artikel heb geschreven van slechts algemeen informatieve aard, kan ik wel putten uit mijn eigen recente ervaringen die veel op die van u lijkt.

U bent binnen een jaar na uw ontslag weer aan het werk gegaan (via proefplaatsing of niet) en krijgt dus -inderdaad- voor die ene dag weer WW op het niveau van uw eerste rechten, dus 70% van uw originele loon (met een maximum dagloon van 194,85). U houdt dit niveau gedurende 3 jaar vanaf de datum van uw eerste ontslag, in uw geval dus tot uw AOW.

Mijn ervaring is overigens ook dat het UWV de regels niet bij iedereen gelijkelijk toepast! Ik ken een geval waarbij dit recht door tussenkomst van de kantonrechter moest worden afgedwongen terwijl in mijn geval de 2 maanden proefplaatsing (op kosten van het UWV) later weer bij mijn nog overgebleven WW-periode werden bijgeteld… een cadeautje, zullen we maar zeggen.

Bovendien is de wetgeving aan allerlei veranderingen onderhevig, waardoor het maar de vraag is of u in de toekomst nog steeds deze rechten zult hebben. Ik raad u aan bovenstaand bij andere bronnen te verifiëren.

Roel, 17-11-2013
Ik ben 62 jaar en heb een werkverleden van 38 jaren. Ik ben in 2005 werkeloos geraakt. Ik heb in 2005, 2006 en 2007 een WW-uitkering ontvangen. In 2008 heb ik geprobeerd als ZZp/er voor mij zelf te beginnen. Dat is niet gelukt en in 2009 en een deel van 2010 heb ik de rest van mijn WW-uitkering opgemaakt. Vanaf 8 maart 2010 heb ik werk geaccepteerd bij een klantencontactcentrum (Call Center). Op 30 oktober 2013 is die baan beeindigd (automatisch na drie jaar als de werkgever geen C-contract aanbied.
Nu heb ik weer een ww-uitkering aangevraagd. Hoe lang kan ik een ww-uitkering krijgen? Reactie infoteur, 17-11-2013
Het UWV heeft een prima website waar u dit kunt terugvinden:

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/index.aspx
of:

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/ik_word_werkloos/hoelang_kan_ik_een_ww_uitkering_krijgen.aspx

Dam, 23-10-2013
Aan.
wat is het voordeel als je binnen een jaar werkeloos bent om een maand werk te hebben en daar na weer werkeloos? Reactie infoteur, 24-10-2013
Er zit natuurlijk geen "voordeel" aan om maar een maand werk te hebben en daarna weer werkloos te zijn.!
In dit geval wordt ervan uitgegaan dat u (om wat voor reden dan ook) geen werk kan vinden. Als u vervolgens na een jaar of langer een baan accepteert voor een lager loon dan bij uw vorige baan, en daarna weer werkloos wordt, zult daarna waarschijnlijk een lagere uitkering ontvangen (gebaseerd op het laatste, dus lagere, loon).

Het UWV kent echter de regel dat als iemand binnen een jaar na zijn/haar ontslag weer werk heeft gehad (ook al is dat maar voor een maand) dat hij/zij dan voor een periode van max. 3 jaar nooit een lagere WW krijgt, ook niet als hij/zij later voor een lager loon korte tijd heeft gewerkt.

Het is dus verstandig om er voor te zorgen dat u in ieder geval binnen een jaar na uw ontslag een maand heeft gewerkt om dat zeker te stellen. En dan zou u met een kennis of familielid met eigen bedrijf de afspraak kunnen maken dat u daar een maand in dienst komt, om vervolgens weer werkloos te worden. U kunt dan met deze persoon -eventueel- een onderhandse afspraak kunnen maken dat u hem/haar het ontvangen loon weer terugbetaalt. Dat kost u wel wat (het verschil tussen het netto en bruto loon, maar u moet het zien als een "verzekeringspremie" tegen het risico om later een lager WW te ontvangen.

Jannie Mulder, 24-06-2013
Momenteel loop ik tegen een muur aan. Ik ben gemotiveerd en leergierig en wil de mogelijk heden onderzoeken hoe ik werken en leren kan gaan oppakken. Welke weg moet ik bewandelen. Groet jannie mulder norg Reactie infoteur, 27-06-2013
Deze vraag ik natuurlijk niet zomaar te beantwoorden, en zeker niet op afstand. Veel hangt af van uzelf, uw omstandigheden, eigenschappen etc. M.i. zou u de weg moeten bewandelen van loopbaanadvies, competentiecoaching, keuzecoaching etc. Daarvoor zijn veel goede bureaus te vinden, in uw geval in Groningen en dichter bij huis in Bovensmilde.

Het kost natuurlijk wel wat (van te voren eerst tarieven vergelijken.!) maar u kunt er goed mee geholpen worden.

Leo, 21-02-2013
Ik ben op 16-1-2012 werkloos geworden en op 12-6-2012 weer gaan werken bij een uitzendb, 5 weken gewerkt, 4 weken ww, 2 weken gewerkt, 3 weken ww, 14 weken gewerkt, dan 2 feestdagen en 3 vakantiedagen opgenomen, ww, weer werk vanaf 8-2-2013 bij het uitzendb voor enkele weken, hoelang het werk gaat duren weet ik nog niet. Nu heb ik opnieuw binnenkort waarschijnlijk mijn nieuwe 26 weken behaald en ook de 4 uit 5 eis want ik heb de afgelopen 5 jaren meer dan 52 dagen per jaar gewerkt. Mijn leeftijd is 56 en ik was dus op mijn eerste ww dag vorig jaar 55 en 9 maanden oud. Geld voor mij ook de garantiedagloonregeling en wat gebeurt er met mijn oud recht wat nog niet op is en tot september 2015 eigenlijk nog rest? Bij de berekening op de uwv site simulator kom ik wel heel erg laag uit want ik moet daar mijn jaar inkomen van het uitzendbureau invullen en de gemiddelde uren van de 26 weken ( dat komt op 37 uur) als ik het goed doe, en dan is mijn nieuwe ww inkomen ineens ongeveer 731 euro bruto all in per 4 weken terwijl mijn oude recht op 1276, 00 netto per 4 weken en 34, 5 uur bedroeg, word ik dan eigenlijk gestraft door te gaan werken en uit de ww te blijven? Dan zou het wel heel erg wrang zijn als je zoveel verliest, ik ben blij dat ik werk gevonden heb al is het maar tijdelijk. Kunt u mij hierover meer vertellen?
Met vriendelijke groet Leo. Reactie infoteur, 21-02-2013
Uw vraag overstijgt m.i. het wat meer algemeen informatieve niveau van dit artikel. De complexiteit van uw situatie vraagt om een professioneel advies van bijvoorbeeld het Juridisch Loket of SRK Rechtsbijstand. In de praktijk blijkt namelijk dat het UWV de regels regelmatig anders interpreteert en dat in zo'n geval een juridisch steuntje in de rug u geld kan opleveren.

De kosten van zo'n advies zijn in de regel bescheiden en wegen ruimschoots op tegen het mogelijk te behalen voordeel. Het zou niet de eerste keer zijn dat een cliënt van het UWV middels juridisch advies of een rechtsgang een hogere uitkering heeft behouden/gekregen dan door het UWV bepaald!

Zwannie Jager, 07-02-2013
Ik ben op zoek naar informatie over de overgebleven rechten WW wanneer je na je 50ste levensjaar werkloos raakt, vervolgens weer gaat werken en na de 26e week opnieuw (niet verwijtbaar) werkloos raakt. De link van Rijksoverheid die eerder genoemd wordt biedt hierop geen antwoord. Zo ook de informatiesite van uwv.nl Reactie infoteur, 08-02-2013
Zie hieronder de vragen hierover en de antwoorden van het UWV:

Vraag 1.
Ik begrijp dat als ik binnen 26 weken wederom ontslagen zou worden (niet zelf ontslag nemen of verwijtbaar.), ik weer recht heb op mijn "originele" ww uitkering. Klopt dat?

Correct

Vraag 2.
Wordt in dat geval mijn ww-periode dan ook door met de zelfde tijd verlengd als ik (binnen die 26 weken) gewerkt heb?

Dit is correct; uw uitkering wordt op dat moment bevroren en komt weer voor de volledige restduur tot uitbetaling

Vraag 3.
Als ik na die 26 weken ontslagen wordt (van een 40-urige baan) heb ik dan ook nog recht op mijn originele ww-uitkering? (Tot wanneer behoud ik het recht op mijn originele uitkering)?

Vraag 4.
Als ik na bijvoorbeeld 4 jaar weer op straat kom te staan door ontslag, waar heb ik dan recht op?


a. T/m 3 jaar na u eerste ww dag, heeft u mogelijk recht op garantiedagloon (voorheen hoger loon/dagloon)
Als u binnen 3 jaar na uw primaire ontslag datum wederom werkloos wordt heeft u recht op het mogelijk hogere dagloon van uw primaire ww-recht, onder de volgende voorwaarden:
- Het ontslag is niet verwijtbaar
- Binnen een jaar na uw primaire ontslagdatum (1e wwdag), het werk hervat (dus binnen een jaar hervat)
Dus als u op enig moment (binnen 3 jaar na 1e wwdag) in de toekomst (nieuw recht) werkloos wordt, binnen een jaar het werk hervat heeft na de eerste ww-dag, heeft u mogelijk recht op het eerdere hogere dagloon.

b. Na 3 jaar heeft u geen recht meer op het garantiedagloon van dit berekende dagloon, echter als u na 4 jaar weer werkloos zou worden wordt er gekeken of u binnen de 3 jaar terug ooit een hoger dagloon heeft ontvangen. Is dat het geval kunt u alsnog aanspraak maken op het garantie dagloon! bijvoorbeeld:
- Per 1 februari 2010 gaat u werken voor een aanzienlijk hoger loon (jaarcontract) dan uw laatst genoten loon na een jaar wordt het dienstverband ontbonden (niet verwijtbaar), echter aansluitend gaat u voor een aanzienlijk lager loon werken, echter dit dienstverband wordt na 2,5 jaar eveneens ontbonden (niet verwijtbaar).

* Binnen een jaar werk hervat nl u gaat aansluitend van werk naar werk
* Na 2,5 jaar, dat is binnen 3 jaar termijn
* Ontslag is niet verwijtbaar

Kortom u ontvangt na die 1 jaar + 2,5 jaar een ww uitkering waarbij het dagloon is berekend op het dagloon van het hogere loon bij de werkgever met het jaarcontract!

NB: bij elke aanvraag WW, wordt automatisch getoetst of er sprake is van hoger loon in het verleden!

Ineke Post, 15-11-2012
09-03-2007 werd ik werkeloos na een reorganisatie. Ik heb daarna diverse korte baantjes gehad en kreeg iedere keer een herleving van mijn WW.
05-01-2011 had ik nog 12 maanden WW rechten. 2 weken later kreeg ik als 58 jarige een baan. Natuurlijk was ik blij met mijn half jaarcontract. Er werd mij verteld dat ik bij het ziekenhuis waar ik toen werkte nooit een vast contract zou krijgen. Ik heb toch nog een 2e en een 3e half jaar contract gehad en toen werd ik weer werkeloos. Vanwege de flexwet moest ik na 3 contracten een vaste aanstelling krijgen en dat ging niet. Groot was mijn teleurstelling toen ik maar een WW uitkering kreeg van 3 maanden. Als ik na mijn 2e contract was gestopt had ik nog recht gehad op mijn niet genoten WW recht van 12 maanden. Inmiddels ben ik 60 jaar en is mijn WW uitkering van 3 maanden ook afgelopen. Op de site van het UWV staat een artikel over "Weer werkeloos nadat u 26 weken gewerkt heb." In het artikel wordt niet gesproken over wat er gebeurt als je langer dan een jaar gewerkt hebt. Voordat ik mijn 3e contract ging ondertekenen heb ik nog telefonisch contact gehad met een medewerker van het UWV. Omdat mijn 3e en tevens laatste contract 5 uur werktijd minder had dan de vorige 2 contracten, was mijn vraag aan het UWV of het verstandig was om de uren aan te laten vullen met WW geld. Ik ging er toen nog van uit dat ik later nog recht zou hebben op mijn oude niet genoten WW uitkering van 12 maanden. Helaas heeft de medewerker van het UWV mij niet gewezen op het feit dat ik door het 3e contract te accepteren mijn oude WW recht zou verliezen en dat ik dan een nieuw WW-recht opgebouwd zou hebben van maar 3 maanden. Ik kan mij zo voorstellen dat ik niet de enige senior ben die dit overkomen is. Jammer dat je er niet voor gewaarschuwd wordt. Had ik anders moeten handelen of is er nog iets aan te doen?
Met vriendelijke groet,
Ineke Post Reactie infoteur, 16-11-2012
Zonder in details te treden (daarvoor zijn de meer gespecialiseerde fora en websites), het volgende:

De regels in dit verband zijn onduidelijk en worden door diverse werkcoaches/werkbedrijven anders geïnterpreteerd. Ze laten ook niet alles weten, zodat ze zelf nog enigszins invoed kunnen uitoefenen, met name in gevallen waarin ze het gevoel hebben dat de "cliënt" calculerend te werk gaat om het maximum er uit te halen. (nb. ik zeg niet dat dit in uw geval geldt…)

Ik neem aan dat u de rechten die u in de nieuwe situatie (3 maanden) heeft opgebouwd ook heeft nagerekend; er is in dat geval sprake van een "weken/jareneis", d.w.z. het aantal weken/jaren dat u in een bepaalde periode heeft gewerkt. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww/vraag-en-antwoord/hoe-lang-heb-ik-recht-op-een-ww-uitkering.html).

Overigens zijn er ook met de uwe vergelijkbare gevallen bekend waarbij de "cliënt" hier geen genoegen mee heeft genomen, en met rechtshulp naar de rechter is gestapt. Het UWV moest de overgebleven rechten ( in uw geval 12 maanden) toch toekennen. Ik raad u aan juridisch advies (arbeidsrecht) in te winnen om vast te stellen of dit ook voor u geldt. Het kost natuurlijk wat, maar het gaat ook over een flink bedrag…!

G. G. Roelofsen, 19-10-2012
Sinds 1 augustus ben ik werkloos geworden na een dienstverband van meer dan 44 jaar. Ik ben nu 61,7 jaar en ik mis opleiding en ervaring om ander plezierig werk te kunnen doen. Mijn werkcoach (via ex-werkgever) wil mij om de week zien en de sollicitatiebrieven doornemen. De opm. na een jaar is alle werk passend maakt dat ik me onzeker en opgejaagd voel. Ik moet dus nog steeds naar mijn oude werkplek en ik vermoed dat ik minder druk zal ervaren wanneer ik door het UWV begeleid zal worden. Mag ik afscheid nemen van de jobcoach van mijn ex-wergever? Reactie infoteur, 21-10-2012
Het artikel is gericht op het UWV. U heeft het over een werkcoach van uw ex-werkgever; het is onduidelijk waar die werkcoach vandaan komt, wat zijn/haar taak is etc. Daar kan ik niet over oordelen en dus ook niet vergelijken met een eventuele werkcoach van het UWV. U zult ongetwijfeld ergens op schrift hebben staan (als onderdeel van de afspraken inzake uw ontslagregeling) wat voor taak die werkcoach heeft en wat uw rechten en plichten zijn. Ik kan mij overigens niet voorstellen dat u verplicht bent om met deze coach verder te gaan als u dat niet wilt.

U dient wel te beseffen dat werkcoaches van het UWV momenteel weinig concrete ondersteuning geven; er zijn te veel werklozen, zeker in uw leeftijdsgroep, en bij het UWV is ook flink bezuinigd de laatste tijd. Het is dus maar de vraag of u iets heeft aan een coach van het UWV, en misschien wel beter af bent met uw huidige coach.

Mijn beste advies voor u is: zorg ervoor dat u in ieder geval binnen een jaar na uw ontslag ergens werk vindt; maakt niet uit uit waar, misschien een paar weken bij een kennis van u (eventueel terwijl u hem/haar het door u verdiende loon netto, onderhands terugbetaald.), zodat u voorlopig geen last heeft van de wet PaWa en altijd recht houdt op de hoogte van uw eerste WW-recht.

A. Loman, 01-09-2012
Een goede vriend en zzp'r (58 jaar) is in april dit jaar geopereerd aan een zware hersentumor. Kon niet geheel verwijderd worden i.v.m. te grote risico's. Leeft tussen hoop en vrees. Kan en mag niet meer werken. Ook mag hij geen auto rijden. Krijgt te horen dat hij op geen enkele uitkering recht heeft. Dat kan toch niet kloppen? Reactie infoteur, 18-12-2012
Een zelfstandige ondernemer, al dan niet zonder personeel (ZZP-er), kan geen beroep doen op een werkloosheiduitkering of ziektewet omdat hij/zij daarvoor geen premie heeft betaald. In feite moet een ZZP-er daarvoor zijn of haar eigen verzekering regelen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is niets nieuws en weet iedere welingelichte ZZP-er, al zijn er velen die geen verzekeringen afsluiten omdat de premies fors kunnen zijn, zeker bij hogere leeftijd.

Het is -ook in het geval van uw goede vriend- zeer spijtig, maar het is niet anders.

P.S. Heeft uw vriend onderzocht of hij in aanmerking komt voor een uitkering volgens de wet IOAZ voor Oudere Zelfstandigen? Zie :http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/ioaz-voor-oudere-zelfstandigen

M. Nievelstein, 23-07-2012
Beste lezer,
Op 1 sept. ben ik 1 jaar werkeloos en val ik in principe in de wet PaWa Nu lees ik in het artikel bij verlenging van de ww periode: Tip: zorg ervoor dat u binnen een jaar ergens een maand in dienst bent; dit kan zijn bij een bedrijf van een familielid of vriend, als vriendendienst of via een uitzendbureau.

Uw WW-periode schuift in dat geval een maand door (“het oude recht herleeft”)
U behoudt maximaal 3 jaar het niveau van uw originele uitkering, ook als u later tijdelijk voor een lager salaris werkt.
Mijn vraag is: wat betekend (het oude recht herleeft)? Vervalt dan de wet PaWa weer voor een jaar?
Met vriendelijke groet
M.Nievelstein
55 plusser en al veel gesolliciteerd. Reactie infoteur, 03-08-2012
Het grootste belang hiervan is dat u tot aan het einde van uw WW het niveau van uw eerste uitkering behoudt." Het oude recht herleeft" geldt als u minder dan 6 maanden heeft gewerkt. Dat wil zeggen dat de rechten op het overgebleven aantal maanden WW ( na deze periode van werken) niet opnieuw worden berekend, maar dat het aantal overgebleven maanden gewoon weer wordt voortgezet. Afhankelijk van de omstandigheden, en de vaak vage berkeningen van het UWV, kan dat beter uitkomen.

De wet PaWa gaat pas in als u een jaar lang werkeloos bent geweest. Dus als u in tussentijd bijvoorbeeld een maand heeft gewerkt, bent u weer een jaar niet aan PaWa toe.

Ingrid, 19-04-2012
Ik ben 60 + en al 2, 5 jaar zonder baan, heb ook al op van alles gesolliciteerd. Als je solliciteert op een baan beneden je niveau dan wordt je ook niet uitgenodigd, want dan heb je geen werkervaring in hetgeen je nu wilt gaan doen. Schiet dus ook niet op. Heb lange werkervaring in admn.secretarieel / secretaresse dus in een winkel of achter de kassa bij supermarkt geen succes. Maar ach ik ga rustig door met zinloze sollicitaties maar mijn leven is helemaal niet zinloos! Ik heb sinds kort een nieuwe "baan" nl die van oma en die bevalt heel goed. Iedereen heel veel succes en blijf altijd vrolijk en opgewekt en blij met wat je hebt. Reactie infoteur, 21-04-2012
Leuke reactie, Ingrid! Ik wens je veel plezier in je nieuwe "baan"!

Bert Graven, 21-08-2011
Ik ben voor 50% ( vanaf 1/12/2010) in de ww de kans bestaat echter dat dit in de loop van volgend jaar 100% gaat worden, hoe zit het dan met de maximale termijn dat ik recht heb op een uitkering? Reactie infoteur, 22-08-2011
Uw vraag is interessant, maar valt m.i. buiten het karakter van dit artikel ("tips en adviezen"). De rekenmethode in dit geval is vermoedelijk gecompliceerd en zult u dan ook alleen van het UWV zelf kunnen krijgen.

Paul, 21-06-2011
57, vier maanden werkloos. Nuttige en realistische uitleg. Bij de tip aan het slot, om als het vinden van een nieuwe baan echt niet meer lukt je situatie te 'heroverwegen' en gebruik te maken van de 'ruimte en mogelijkheden die er op dat gebied zijn' verneem ik graag waar die ruimte en mogelijkheden uit bestaan.

Een andere vraag: bestaat de mogelijkheid dat het UWV instemt met dat je als oudere werkloze af en toe freelance werk doet mits je de inkomsten daarvan meldt zodat die met je uitkering kunnen worden verrekend? Ik vraag dit omdat echt kiezen voor een bestaan als zzp'er mij alsnog te riskant lijkt. Als na de proeftijd van een halfjaar die je als startende zzp'er van het UWV krijgt, blijkt dat als zzp'er toch niet echt 'doorbreekt', dan zit je volgens mij met de gebakken peren. Want dan ben je wel het recht dat je op ww had kwijt, of vergis ik mij? Reactie infoteur, 29-06-2011
U zult voor uzelf moeten bepalen waar die "ruimte en mogelijkheden" liggen. Heeft u kennis en vaardigheden die u kunt inzetten naast uw uitkering, kleine verdiensten en/of activiteiten via Marktplaats, vrijwilligerswerk (i.o.m. het UWV/Werkbedrijf) of inderdaad officiële zzp-status. U heeft gelijk; stap niet zomaar in zzp maar doe dit weloverwogen of helemaal niet.

Ik raad u aan met het UWV/Werkbedrijf te gaan praten over de mogelijkheden en consequenties van een zzp-status. Deze materie is ingewikkeld en wordt bovendien nogal eens verschillend geïnterpreteerd door de werkcoaches.

Peter, 30-05-2011
Ben nu 57 jaar en anderhalf jaar werkloos door een reorganisatie, heb nog anderhalf jaar ww en dan stopt mijn uitkering, heb ook geen recht op vervolg uitkering omdat mijn vrouw net iets meer verdien dan het miniumloon.Solliciteer ook al op functie, s onder mijn niveau vanaf dat ik werkloos ben, moet straks mijn huis verkopen of opeten om rond te kunnen komen.En maar roepen dat we tot ons 67e moeten werken wegens personeels te kort door vergrijzing.Wie word er nu voor de gek gehouden? Reactie infoteur, 21-06-2011
Allemaal heel herkenbaar en juist, Peter. Alleen het werken tot 67 "wegens personeelstekort door vergrijzing" is m.i. niet juist. Het doorwerken tot 67 (op zich niet onlogisch gezien de stijgende leeftijd van eenieder, en bovendien in alle westerse landen aan de orde) wordt ingevoerd omdat de AOW niet meer betaalbaar is vanaf 65.

Dhr Peek, 01-05-2011
Jammer dat er bij ontslagaanvraag niet wordt gewezen op deze pagina en of afdruk hiervan. Deze site is motiverend en zeer informatief. Mijn dank hiervoor. Reactie infoteur, 02-05-2011
Graag gedaan! Ik hoop dat het u uiteindelijke verder helpt.

Cenerentola (86 artikelen)
Laatste update: 06-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.