Test je Carrière Drive - Drijfveren Loopbaan Test

Test je Carrière Drive - Drijfveren Loopbaan Test Carrière Test - Carrièredrijfveren. Wat zijn jouw drijfveren (verlangens en verwachtingen) i.z. je loopbaan? Ben jij je bewust van je drijfveren? Welke van de 9 carrièredrijfveren spelen een belangrijke rol? Ligt je prioriteit bij deskundigheid, macht of creativiteit? Vind jij de materiële beloning of status, sociale banden, zingeving, zelfstandigheid of zekerheid ‘t belangrijkst? Ben je benieuwd? Doe dan de test, analyseer je Carrière drijfveren en maak je Persoonlijke Scoreprofiel.

Carrière en Drijfveren - Wat zijn jouw Verwachtingen en Verlangens in je Loopbaan?

Omschrijving Carrièredrijfveren. Een carrièredrijfveer is een innerlijke kracht die bepaalt wat je verlangt en verwacht van je loopbaan. Mensen zijn zich soms maar gedeeltelijk bewust van hun carrièredrijfveren. Een carrièredrijfveer is meer dan aanleg of geschiktheid. Het is een innerlijke drang die een grote invloed uitoefent op het individu. Een carrièredrijfveer is niet slechts een oppervlakkig (persoonlijkheids)kenmerk, maar is te beschouwen als een fundamentele component van je identiteit.

De meeste mensen hebben twee of drie belangrijke drijfveren, waarvan er één het belangrijkst is. Deze voornaamste drijfveer heeft een belangrijke invloed op het verloop van je carrière en kan de rode draad of samenhang vormen tussen ‘schijnbaar’ losstaande keuzes en beslissingen.

Carrière Drive Test - Test je Carrièredrijfveren - Analyseer jouw Loopbaan Drijfveren

Vragenlijst Drijfveren Carrière. Wanneer je de vragenlijst invult, kan het gebeuren dat er bij een vraag of de uitspraken twee mogelijkheden zijn die voor jou even belangrijk/onbelangrijk zijn of in dezelfde mate gelden. Toch is het dan de bedoeling om een keuze te maken of een prioriteit aan te geven, ook al vind je dit lastig. De antwoorden die je geeft, kunnen nooit goed of fout zijn. Het is puur een kwestie van persoonlijke keuzes. Beantwoord de vragenlijst dus zo eerlijk en objectief mogelijk. Denk niet al te lang na bij de vragen; in principe moet tien minuten voldoende zijn om de test te doen. Het werkt het beste als je de test -de uitspraken en het scoreprofiel- eerst even uitdraait alvorens in te vullen.

Uitspraken Drijfveren Carrière Test - Toelichting en Instructies Invulling Carrièretest

Uitspraken Carrièredrijfveren. De Carrièredrijfveren Test bestaat uit zesendertig paren met uitspraken die mensen hebben gedaan bij de vraag naar wat ze drijft, verlangen en verwachten van een carrière. Het is de bedoeling de uitspraken te beoordelen op hoe belangrijk ze voor je zijn en drie punten te verdelen over deze uitspraken (niet meer en niet minder). Per item zijn er dus twee uitspraken waarover je 3 punten moet verdelen. Als voorbeeld van het antwoordprincipe zie je hieronder de uitspraken van item 1 en de mogelijke varianten qua puntenverdeling tussen de twee uitspraken (hoe dit ingevuld zou kunnen worden).

Uitspraken 1A ... Ik ben alleen tevreden met een uitzonderlijk hoge levensstandaardB ... Ik wil veel invloed kunnen uitoefenen op andere mensen
A = 3 puntenB = 0 puntenA = 2 puntenB = 1 puntA = 1 puntB = 2 puntenA = 0 puntenB = 3 punten

Vul de punten die je wilt geven dus in op de puntjes die achter de letters staan. De letter die voor elke uitspraak staat, is voor de verwerking van de score, is pas later van belang en kan je in eerste instantie bij de invulling nog even negeren.

Let er dus goed op dat je steeds drie punten verdeelt over ieder paar uitspraken!

Carrièretest - Wat zijn je Carrièredrijfveren? Loopbaan - Verwachtingen en Verlangens

01.A ... B ...Ik ben alleen tevreden met een uitzonderlijk hoge levensstandaardIk wil veel invloed kunnen uitoefenen op andere mensen
02.C ... D ...Ik ben alleen tevreden wanneer datgene wat ik produceer op zichzelf waardevol isIk wil uitblinken in alles wat ik doe
03.E ... F ...Ik wil mijn creatieve capaciteiten in mijn werk kunnen gebruikenHet is heel belangrijk voor me om te werken met mensen die ik graag mag
04.G ... H ...Vrij te mogen kiezen wat ik wil, zou me veel voldoening schenkenIk wil er zeker van zijn dat ik nooit geldzorgen zal hebben
05.I ... A ...Ik vind het fijn als mensen tegen me op kijkenEerlijk gezegd wil ik graag rijk zijn
06.B ... C ...Ik wil graag een invloedrijke leidersrol vervullenIk doe datgene wat in mijn ogen belangrijk is, ook al krijg ik er geen tastbare beloning voor
07.D ... E ...Ik wil het gevoel hebben dat ik met veel moeite een vak onder de knie heb gekregenIk wil dingen maken die mensen alleen met mij associëren
08.F ... G ...Ik zoek intensieve vriendschappen met de collega's op mijn werkIk zou het prettig vinden zelf te kunnen beslissen hoe ik mijn tijd indeel
09.A ... D ...Ik ben niet tevreden als ik niet veel materiële bezittingen heb Ik wil voor mezelf duidelijk bewijzen dat ik mijn vak echt beheers
10.C ... E ...Mijn werk is onderdeel van mijn streven naar zingeving in mijn levenIk wil graag dat de dingen die ik maak mijn naam dragen
11.A ... H ...Ik wil me alles wat ik maar wens kunnen veroorloven Een baan met zekerheid op lange termijn vind ik aanlokkelijk
12.B ... D ...Ik wil graag een rol die me veel invloed over andere mensen verschaftIk zou graag een specialist op mijn vakgebied zijn
13.C ... F ... Het is belangrijk voor me dat mijn werk een positieve bijdrage levert aan de gemeenschapHechte relaties met collega's op mijn werk zijn belangrijk voor me
14.E ... G ...Ik wil graag dat er veel gebruik wordt gemaakt van mijn creativiteitIk ben het liefst mijn eigen baas
15.F ... H ...Hechte relaties met collega's op mijn werk geven me bijzondere voldoeningIk wil vooruitzien in mijn leven en erop kunnen vertrouwen dat het altijd goed met me zal gaan
16.A ... E ...Ik wil makkelijk geld uit kunnen gevenIk wil werkelijk vernieuwend zijn in mijn werk
17.B ... F ...Eerlijk gezegd vertel ik andere mensen graag wat ze moeten doenVoor mij is intensief contact met andere mensen waar het echt om gaat
18.C ... G ...Ik zie mijn carrière als een onderdeel van mijn streven naar een diepere zin in mijn levenIk heb geleerd dat ik de volledige verantwoordelijkheid wil dragen voor mijn eigen beslissingen
19.D ... H ...Ik zou graag de naam willen hebben een echte specialist te zijnIk zou me alleen prettig kunnen voelen als ik een carrière had die zekerheid bood
20.A ... F ...Ik verlang naar de luxe van geld en goederenIk wil via mijn werk nieuwe mensen leren kennen
21.B ... G ...Ik hou ervan een rol te spelen waarmee ik de prestaties van anderen kan beïnvloedenIk vind het belangrijk dat ik zelf de taken kan kiezen die ik uitvoer
22.C ... H ...Ik zou mezelf helemaal in m'n werk leggen als ik het gevoel zou hebben dat 't resultaat op zichzelf dat waard zou zijnIk zou het prettig vinden als ik nu al zou weten hoe ik ervoor zou staan wanneer ik met pensioen ga
23.F ... I ...Door hechte relaties met collega's op m'n werk is 't moeilijk voor me om 'n nieuwe tree v.d carrièreladder te bestijgenIk vind het belangrijk om tot de ‘betere kringen’ te behoren
24.B ... E ...Ik zou het prettig vinden om de verantwoordelijkheid te dragen over mensen en middelenIk wil dingen maken die nog nooit eerder door iemand zijn gemaakt
25.C ... I ...Uiteindelijk doe ik wat ik belangrijk vind, niet wat bevorderlijk is voor mijn carrièreIk zoek maatschappelijke erkenning
26.E ... H ...Ik wil iets heel anders doen dan anderenIk kies meestal voor de veiligste optie
27.B ... I ...Ik wil dat andere mensen bij mij komen om leidingSociale status is een belangrijke drijfveer voor me
28.A ... G ...Een hoge levensstandaard vind ik aanlokkelijk Ik word liever niet strak gecontroleerd door een chef op mijn werk
29.E ... I ...Ik wil dat mijn producten van mijn naam worden voorzien Ik verlang naar officiële erkenning van mijn prestaties door anderen
30.B ... H ...Het liefst heb ik zelf de leidingIk maak me bezorgd als ik niet ver vooruit kan zien in mijn carrière
31.D ... G ...Ik zou het heerlijk vinden om iemand te zijn met waardevolle kennisIk zou het prettig vinden om geen verantwoording te hoeven afleggen aan anderen
32.G ... I ...Ik vind het niet prettig om slechts een klein radertje in een groot geheel te zijnEen baan met een hoge status zou me veel voldoening geven
33.A ... C ...Ik ben bereid om de meeste dingen aan te pakken voor een materiële vergoedingIk zie mijn werk als een manier om mijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren
34.I ... H ...Ik wil graag een vooraanstaande positie bekleden in de organisatie waarvoor ik werkEen veilige toekomst blijf ik altijd belangrijk vinden
35.F ... D ...Wanneer ik bevredigende vriendschappen heb, zijn andere dingen niet belangrijkIk zou het heel belangrijk vinden om een deskundige bijdrage te kunnen leveren
36.I ... D ...Ik zou genieten van de statussymbolen die bij hogere functies horenIk wil graag een hoog niveau van deskundigheid bereiken

Testscores - Scores Carrièredrijfveren Berekenen

Score Carrièredrijfveren Test. Tel -om je score op deze test te bepalen- alle punten op die je hebt gegeven bij de letter A, B, C, D, E, F, G, H, en I. Noteer de totalen van de punten onder de betreffende letter(s). Controleer tot slot of deze punten bij elkaar opgeteld 108 zijn (36 uitspraken x 3 punten).

A B C D E F G H I
..+..+..+..+..+..+..+..+.. = 108

Carrière Drijfveren Profiel - Jouw Persoonlijke Scoreprofiel - Grafisch Overzicht Maken

Profiel Drijfveren Carrière. Geef je score aan in de onderstaande tabel (die je dan eerst even uit moet printen natuurlijk) door de door jou behaalde totalen bij elke letter te omcirkelen. Verbind vervolgens de cirkels met elkaar om een grafische weergave te krijgen van jouw persoonlijke carrièredrijfveren oftewel jouw carrière drijfveren profiel. Nadat je dit hebt gedaan, kun je vervolgens de omschrijving van de door jou aangegeven carrieredrijfveren lezen en bekijken waar bij jou de belangrijkste verlangens en verwachtingen c.q. prioriteiten liggen waar het je carrière betreft.

A B C D E F G H I
242424242424242424
232323232323232323
222222222222222222
212121212121212121
202020202020202020
191919191919191919
181818181818181818
171717171717171717
161616161616161616
151515151515151515
141414141414141414
131313131313131313
121212121212121212
111111111111111111
101010101010101010
090909090909090909
080808080808080808
070707070707070707
060606060606060606
050505050505050505
040404040404040404
030303030303030303
020202020202020202
010101010101010101
000000000000000000
A B C D E F G H I


A - Materiële beloningB - Macht/InvloedC - Zingeving D - DeskundigheidE - CreativiteitF - Sociale banden G - ZelfstandigheidH - Zekerheid I - Status

De Negen Carrièredrijfveren - Omschrijving Verlangens en Verwachtingen Loopbaan

Verschillende Carrièredrijfveren. Uit onderzoek naar drijfveren (Richmond e.a.) - waarbij een inventarisatie is gemaakt van uitspraken van een representatieve onderzoeksgroep- komen negen verschillende carrièredrijfveren naar voren, welke allemaal een combinatie van verlangens en verwachtingen zijn. Hoewel er een lichte statistische overlapping te zien is tussen sommige drijfveren, kunnen ze toch als afzonderlijke drijfveren worden beschouwd. De negen carrièredrijfveren staan hieronder omschreven.

Materiële beloning Het streven naar bezit, rijkdom en een hoge levensstandaardA
Macht/Invloed Het streven naar controle over mensen en middelenB
Zingeving Het doen van dingen die op zichzelf als waardevol worden gezienC
Deskundigheid Het streven naar een hoog niveau op een gespecialiseerd gebiedD
Creativiteit Het streven om vernieuwend te zijn en te worden geassocieerd met originaliteitE
Sociale banden Het streven naar bevredigende relaties met collega’s op het werkF
Zelfstandigheid Het streven naar onafhankelijkheid en de mogelijkheid om eigen beslissingen te nemenG
Zekerheid Het streven naar een veilige en voorspelbare toekomstH
Status Het streven naar erkenning, bewondering en respect van de maatschappijI

Veel succes gewenst -met welke drijfveren dan ook- in je verdere carrière!

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Drive-in bioscoop – Motor uit, film aanVaak wordt de drive-in bioscoop als ‘knuffelbioscoop’ beschreven. Het draagt een absolute cultuurstatus met zich mee. Oo…
Drive-in woning, de voordelen en de nadelenEen drive-in woning is een huis van twee of drie woonlagen met op de begane grond een inpandige garage in het huis. Het…
Drive: verschillende betekenissen en invalshoekenDrive: verschillende betekenissen en invalshoekenEen drive hebben is een uiting van motivatie, dit kan zowel door interne als externe motivatie veroorzaakt zijn. Het is…
De beste vintage games voor de SEGA Mega DriveDe beste vintage games voor de SEGA Mega DriveMet de introductie van de NES door Nintendo was de markt voor game consoles weer opengebroken na de Amerikaanse videogam…

Carriere: Vrouwen aan de topNiet zeuren, de competitie aangaan, de spelregels kennen en je zelfbeeld veranderen. Als vrouw carriere willen maken is…
Nadelen van uitzendbureausNadelen van uitzendbureausWie is er niet eens binnengelopen? Tempo-Team, Randstad, Adecco, Manpower, of een van die vele andere uitzendbureaus die…
Bronnen en referenties
  • S. van Dijk. Carrière. Persoonlijke waarden, motivatie en persoonlijkheid. Intern artikel Loopbaanbegeleiding (o.b.v. wetenschappelijk onderzoek en analyse van Richmond et al)
  • Stew - Advies en Training Kleinbedrijf. Basiskennis Ondernemerschap
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Carriere
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.