Veertig jaar Marokkanen in Nederland

Marokkanen kwamen eind jaren ’60 naar Nederland om hier als gastarbeiders te werken. In 2009 is dat 40 jaar geleden. In de jaren ’60 had Nederland een bloeiende economie en te weinig arbeidskrachten. Nadat eerst Italianen, Spanjaarden en Griekenland naar ons land waren gehaald, was er nog veel te weinig werkkracht en werden mensen gehaald uit Marokko en Turkije. Marokkanen zijn dus al tientallen jaren in Nederland. Maar waar wonen de meeste Marokkanen? En wat doen Marokkanen?

In 2009 wonen 345.000 Marokkanen in Nederland

Ze werden via wervingsbureaus geworven om hier aan de slag te gaan. De paar duizend gastarbeiders die toen naar Nederland kwamen te werken zijn inmiddels uitgegroeid tot een gemeenschap van bijna 345.000 mensen. De overgrote meerderheid van de Marokkanen in Nederland, om precies te zijn 93 procent is Berber. De andere 7 procent is van Arabische afkomst.

Andere verhouding met Marokkanen dan met Italianen, Spanjaarden en Grieken

Met de Marokkaanse en Turkse arbeiders is altijd een andere verhouding geweest dan met bijvoorbeeld de Italianen, Spanjaarden en Grieken. Zij waren meer westers en hadden bovendien een geloof dat een deel van Nederland ook had, namelijk het rooms katholieke geloof. Het Islamitische geloof maakte dat er toch anders tegen deze mensen aan werd gekeken. Dat blijkt ook wel uit het aantal gemengde huwelijken; Met Italianen en Spanjaarden werd wel getrouwd, maar een huwelijk tussen een Marokkaanse gastarbeider en een Nederlandse vrouw kwam zelden voor.

Beeldvorming rond Marokkanen

De beeldvorming rond Marokkanen is veelal negatief. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal Marokkanen wordt genoemd bij terrorismeprocessen. Bovendien komen de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika vaker voor in de misdaadstatistieken dan andere bevolkingsgroepen en wordt dit vooral altijd erg breed uitgemeten. Geen enkele Marokkaan die iets strafbaars heeft gedaan ontkomt bijna aan de media. Die beeldvorming is vooral voor al die Marokkanen die gewoon hun werk doen of studeren moeilijk te pareren. Hun groep is bovendien veel groter dan de groep die overlast veroorzaakt.

Marokkanen - Minder zelfbewust en geisoleerder

Waarom de gastarbeiders van toen toch een andere positie bekleden dan andere bevolkingsgroepen heeft te maken met een aantal factoren. Zo zijn Marokkanen minder zelfbewust en zouden dus sneller te beïnvloeden zijn door bijvoorbeeld extremisme. Vanuit hun thuisland is er bijvoorbeeld van regeringswege altijd weinig gedaan om de mensen te steunen. Ook is er weinig contact met politiek gelijkgestemden in het moederland. Goed georganiseerde bevolkingsgroepen die weten dat ze altijd ergens op terug kunnen vallen, weten altijd veel beter waar ze staan en kunnen dat bewustzijn ook uitdragen. Ook heeft radicalisme vaak te maken met het gebrek aan zelfbewustzijn en sociale samenhang. Bevolkingsgroepen die los staan van een groep, zijn vaak gemakkelijk te beïnvloeden door bijvoorbeeld radicale ideeën.

Minder Marokkanen in het noorden van Nederland

Overigens is de Marokkaanse gemeenschap in de noordelijke provincies van Nederland het kleinst. In Groningen, Drenthe en Friesland is 0,3 procent van de bevolking Marokkaan. In de rest van het land is dat 2 procent. Overigens is dit wel logisch. De meeste gastarbeiders werden 40 jaar geleden voornamelijk naar Nederland gehaald om in de zware industrie te gaan werken. Dit was de textielindustrie in het oosten van het land of de industriegebieden en de havens in het westen. De noordelijke provincies hadden veel meer agrarische bedrijven en weinig industrialisatie. De Marokkanen kwamen daarom minder naar het noorden van het land.
© 2009 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gastarbeiders in NederlandNa de Tweede Wereldoorlog wilde de Nederlandse regering een moderne economie met meer industrie. Ook moest de arbeidspro…
De discussie rondom Marokkaanse en Turkse immigrantenMet het aantreden van PVV’er Geert Wilders is de discussie rondom Marokkaanse en Turkse immigranten weer hevig opgelaaid…
Eetcultuur: MarokkoDe Marokkaanse keuken raakte in Nederland bekend door de invloed van de vele Marokkaanse migranten. Opeens werden cousco…
Spanje: politieke indeling: emigratie en immigratieSpanje: politieke indeling: emigratie en immigratieSpanje is zowel een emigratieland als een immigratieland. Velen Spanjaarden hebben als gastarbeiders in Europa gewerkt.…

Aritius Sybrandus Talma: predikant en arbeidersvoorvechterDe meeste mensen kennen Ferdinand Domela Nieuwenhuis als voorvechter van de arbeidersbeweging. Toch heeft Aritius Sybran…
Wat doet de Reclassering: toezicht/werkstraf/diagnose-adviesWat doet de Reclassering: toezicht/werkstraf/diagnose-adviesWat doet de reclassering? De reclassering werkt met mensen van 18 jaar en ouder die verdacht worden of veroordeeld zijn…
Bronnen en referenties
  • Friesch Dagblad - Sneins Petiele
Reacties

Michiel, 19-01-2010
Wat is het stukje onder "Beeldvorming rond Marokkanen" toch ongelofelijk suggestief. In Rotterdam blijkt dat meer dan de helft van de Marokkaanse jongeren met justitie in aanraking is geweest. Er is niet genoeg ruimte in de kranten of zendtijd op TV om over al die "incidenten" (of eigenlijk: dit structurele probleem) te berichten.

Oftewel: deze zin is totale onzin: " Geen enkele Marokkaan die iets strafbaars heeft gedaan ontkomt bijna aan de media."

Zijn er trouwens cijfers die deze stelling kunnen bevestigen? ik geloof er namelijk niks van: "Hun groep (Marokkanen die gewoon hun werk doen of studeren) is bovendien veel groter dan de groep die overlast veroorzaakt." Reactie infoteur, 19-01-2010
Ja daar zijn zeker cijfers over en daaruit blijkt dat de groep Marokkanen die gewoon zijn normale ding doet veel groter is dan de raddraaiers die blijkbaar het beeld van Marokkanen grotendeels bepalen. Het mag dan zo zijn dat de helft van de Marokkanen in Rotterdam in aanraking is geweest met justitie, de wereld bestaat niet alleen uit Rotterdam. (Waarmee ik het probleem overigens niet ontken). Bovendien is het net zo suggestief om te beweren dat de groep Marokkanen die een normaal deugdzaam leven leiden niet zou bestaan of veel kleiner zou zijn.

Alex (infoteur), 07-06-2009 #3
'We hebben ZE zelf hierheen gehaald' is de alom bekende uitspraak.

Nou, mij is niets gevraagd hoor. Dus 'We' mogen best kritiek uiten op dat besluit. De overheid heeft toentertijd een paar duizend berber-Marokkanen naar Nederland gehaald om te werken. Inmiddels zijn er 350.000 Marokkanen hier, waarvan een groot gedeelte niet werkt, maar een uitkering ontvangt of criminele inkomsten ontvangt. Dat gastARBEIDER verhaal is dus gedeeltelijk van toepassing, maar hedentendage gewoon onjuist.

Dat er enkele duizenden door de overheid zijn geïmporteerd, is niet de oorzaak dat er nu 350.000 zijn. Zie Dubai: daar hebben ze ook duizenden gastarbeiders aan het werk geholpen om te bouwen aan eilanden en gebouwen. Maar na afloop van het arbeidscontract worden die arbeiders weer terug naar huis gestuurd. Naar het eigen land, waar men binding mee heeft, waar men respect voor heeft, waar men zich thuis voelt. Zo had dat hier ook gedaan moeten worden. Goed geld verdienen met arbeid, daarna weer fijn naar huis. Niet gezinsherenigingen tot in de eeuwigheid, uithuwelijken (8 huwelijkspartners in 12 jaar tijd), geen uitkeringen, maar gewoon terug naar huis. Dat doen ze is Dubai toch een stuk beter.

Het is nog altijd niet de 'schuld' van de media, dat een grote groep Marokkanen zich gruwelijk misdraagt in Nederland. Er is bovendien een groot verschil te zien in het gedrag van een 12 jarige autochtoon en een 12 jarige Marokkaan. De autochtoon doet met 12 jaar nog aan belletje trek. De Marokkaan van 12 is oververtegenwoordigd in de cijfers van tasjesroof en aanranding. Er is nu eenmaal een groot verschil in ontwikkeling. Dat staat buiten kijf. Daarnaast geef jij aan dat er sprake is van een 'reactie' van de Marokkaan op de media-verhalen. Dat is zo'n onzin. Als in het nieuws wangedrag wordt uitgelicht van een Marokkaan, hoeft een andere Marokkaan toch niet wangedrag te gaan vertonen? Weet je hoeveel subsidiegeld wordt gestoken in Marokkaanse buurthuizen om de Marokkaantjes bezig te houden en te vermaken? Die buurthuizen met subsidie voor dj-apparatuur is er niet voor de autochtone jeugd. Die gedraagt zich namelijk en verdient daarom geen subsidie? Men wordt beloond voor wangedrag. En ja, dat is uiteindelijk te wijten aan de overheid. Het is net als met een hond: als je m nooit opvoed, gaat ie steeds verder met wangedrag, blaffen en bijten. Ook als je m dagelijks eten geeft. Onze overheid beloont wangedrag, criminaliteit en agressiviteit met subsidies, clubhuizen, straatcoaches en taakstrafjes. Als je merkt dat je overal mee weg komt, ga je steeds een stapje verder.

Maar toch is de ontwikkeling, opvoeding, achtergrond en religie te noemen als bijdrage in de oorzaak.

Want waarom hebben we geen overlast van chinezen en chineze jongeren?

Er is iets fundamenteels mis met de Marokkaanse gemeenschap, waardoor de problemen escaleren. En de overheid stimuleert dit en vindt dit een prettige bijkomstigheid met betrekking tot de eigen agenda. Als het maar een 'klein' groepje betreft die het verpest voor de grote moslimgemeenschap, waarom pakt die grote gemeenschap dat kleine groepje dan zelf niet aan, om de problemen te verhelpen en de beeldvorming te corrigeren? Reactie infoteur, 07-06-2009
Die cijfers zijn nog niet gecheckt en het is dus de vraag of die kloppen. Bovendien gaat het erom dat dit percentage in aanraking is geweest met de politie op, verdenking'' van zaken die niet mogen. Dat is nog iets anders dan dat ze schuldig zijn. Daarnaast kun je je ook afvragen hoe het met het in aanraking komen met de politie van andere groepen zit. De meeste Marokkanen zijn al verdacht omdat ze alleen maar op straat lopen. Ook als het heel eerzame burgers zijn. De meeste autochtone Nederlanders worden niet zo van straat geplukt omdat ze mogelijk wel eens iets gedaan kunnen hebben dat verderop is gebeurd. Voor de meeste Marokkanen is dat helaas wel de realiteit en dus worden ze ook veel sneller opgepakt dan de andere groepen. Is dat logisch? In jouw ogen wel. In de ogen van een Marokkaan die niets gedaan heeft is dat onrecht. Weet je nog van die families waarbij invallen zijn gedaan onlangs op verdenking van het voorbereiden van terroristische acties? Geen van hen bleek ook maar iets in de zin te hebben, maar ze worden wel van hun bed gelicht, gearresteerd, ze staan overal in de krant en hun hele huis wordt omgespit. Daar hoor ik je niet over. Of hebben die mensen dat ook over zichzelf afgeroepen? Stel je voor dat jij als goed burger zomaar van zoiets wordt beticht, alleen maar omdat je nu eenmaal tot de groep van de blauwogigen hoort (prachtig experiment mee geweest trouwens wist je dat. De blauwogigen waren de underdog, de bruinogigen waren superieur. Je hebt geen idee wat dat verooraakt in de menselijke psyche, maar laat me vertellen dat dit heel veel is).

Bovendien vind ik wel dat je alles heel zwart/wit stelt. Blonde Hollandse jongetjes van 12 zijn allemaal heel lief en aardig en de Marrokkaanse exemplaren zijn per definitie verrot. Ik lees en zie toch wel heel iets anders. Ook, onze'' jongens en meisjes halen van alles uit. Ze komen er alleen eerder mee weg en zijn ook minder snel verdacht. Ga jij de winkel maar eens in. Als netjes geklede blanke of als wellicht wat minder goed geklede donkergetinte persoon. We weten beide wel wie ze dan in de gaten houden. Uit datzelfde onderzoek dat je aanhaalt blijkt ook dat 1/5 deel van onze eigen jongens in diezelfde leeftijd precies hetzelfde doet als de Marokkanen. Misschien ligt dat aantal wel veel hoger, als je de controles anders zou doen.

Bovendien stel je zomaar even uit het niets dat Marokkanen bijna niet werken of leven van crimineel geld. Waar baseer je dat op? Dat bedoel ik overigens ook met het stigmatiseren van een bepaalde groep. Volgens mij zuig je dit namelijk volledig uit je duim, maar je haalt daarmee wel een groep mensen als geheel naar beneden. Ik ken alleen Marokkanen die heel hard gestudeerd hebben, hard werken en nog nooit enige criminaliteit van dichtbij hebben gezien behalve dan op CSI Miami. Ook hebben we toch een aantal politici die uit dit Noord-Afrikaanse land komen die het naar mijn idee heel goed doen. Tellen die niet mee?

Ik geef de media nergens de schuld van, maar je kunt een bepaalde groep wel maken of breken. Dat stigmatiseert. Als jij je hele leven lang hoort dat de groep waartoe je behoort niet deugt, zal dat nooit een goede invloed hebben. Dat wil ook niet zeggen dat iedereen daardoor crimineel wordt, maar het bemoedigt ook niet om daar bovenuit te stijgen.

En dan dat subsidiegeld. Weet je dat ze in de kleine woonplaats waar ik woon net een miljoen hebben gestoken in een jongerencentrum? Daar komen denk ik 25 jongeren die niet willen deugen. Allemaal autochtonen. Dus het is flauwekul dat dit soort zaken alleen worden neergezet voor deze groep. Bovendien wordt het ook wij tegen hen blijkbaar. Hoe je het ook wendt of keert, het zijn inwoners van ons land en het zijn onze medeburgers. Of jij daar nu voor gekozen hebt of niet (wat ik trouwens ook een rare uitspraak vind). Ze hebben jou niets gevraagd dus het is jouw pakkie an niet? Ze hebben mij ook niet gevraagd of ik geboren wilde worden, maar ja ik ben hier nu eenmaal dus je zult het er toch mee moeten doen. Volgens mij betekent dat dus gewoon leven.

En ik ben hier helemaal niet om de Marokkanen die niet deugen te verdedigen. Ik was laatst bij een vriendin in Bussum en heb zelf aan den lijve ondervonden dat het aantal jonge Marrokanen dat daar overlast veroorzaakt groot is en ook bedreigend. Dat zal ik nooit ontkennen. Maar het blijft een groep en door de goeden te laten bloeden voor de kwaden zal nooit iets positiefs opleveren. Ik vind dat iedereen zich te gedragen heeft, welke achtergrond je ook hebt en uit welk land je ook komt. Maar dat geldt ook voor ons Nederlanders. Als ik onze eigen geschiedenis bekijk zie ik daar overigens weinig van. Maar daar was jij natuurlijk niet bij en ben je ook niet verantwoordelijk voor. Dat onze voorouders in Indonesië de nodige ellende hebben veroorzaakt en hele dorpen hebben uitgemoord, dat we overal waar we kwamen ons toe hebben geëigend wat we wilden en er met de schatten van die landen vandoor gingen dat doet er waarschijnlijk niet toe. Dat we zelfs in voormalig Joegoslavië feestvierden omdat, onze'' mannen veilig waren maar we, hun'' mannen als makke lammen naar de slachtbank hebben geleid, dat vergeten we altijd genoeglijk. Onze eigen geschiedenis vergeten is blijkbaar heel gemakkelijk, maar het maakt wel degelijk uit wat wij waren, die geweldige Hollanders die zo goed de specerijen uit de west konden halen. Velen zullen dat zien als een tijdsbeeld, met alle daarbij behorende randverschijnselen als geweld, pakken wat je pakken kunt en veroveren wat je veroveren kunt. Maar dat zal wel anders zijn. Heel anders waarschijnlijk…

Alex (infoteur), 07-06-2009 #2
Beste Singalees,

Een grappig artikel, maar in mijn optiek toch wel enigszins verkeerd gekleurd en onjuist voor wat betreft de feiten.

'Beeldvorming' ontstaat alleen naar aanleiding van feiten en gebeurtenissen en is natuurlijk niet op lucht gebaseerd. Zoals uit de cijfers van Rotterdam blijkt, waar in 2012 de meerderheid van de inwoners van allochtone afkomst zal zijn en de autochtone Nederlandse inwoners verdreven worden: meer dan 50% van de Marokkaanse jongeren is in aanraking geweest met politie en justitie. Dit is geen beeldvorming. Dit is bovendien niet de schuld van de autochtone Nederlander, of het gebrek aan kansen en subsidies voor de Marokkaanse jongeren. Opvoeding, herkomst, instelling, karakter, geloof en houding liggen hieraan ten grondslag. Een gebrek aan respect voor het land dat hen de kansen, vrijheden en mogelijkheden biedt succesvol te zijn in dit leven, is de grootste oorzaak. Geen respect voor de autochtone Nederlander, geen respect voor Nederland, geen respect voor de publieke ruimte (gooi die vuilniszak maar van het balkon).

Waarom minder Marokkanen in het noorden van Nederland woonachtig zijn? In de grote steden groeit het aantal zorgwekkend hard. In de grote steden krijgt men subsidie, in de grote steden verdwijnt men in de menigte en kan men doen en laten wat men wilt. In de grote steden groepeert men zich met mede-Marokkanen.

In het noorden van Nederland is de autochtone Nederlander nog recht voor zn raap en accepteert men geen criminaliteit, respectloosheid en narigheid. Als een Marokkaans gezin met 8 zoons in een dorp komt te wonen, wordt het niet geaccepteerd dat die zonen narigheid veroorzaken. Allemaal naar school of naar het werk, geen gerotzooi. Geen vuilniszakken op straat gooien, geen straten terroriseren. Want dat lossen die boeren zelf wel op: De noordelijke autochtone bevolking zal hen aanspreken en met harde hand aanpakken indien nodig. Bovendien is de Marokkaan daar in de minderheid. Zodra een groep Marokkanen zich verenigt, voelt men zich sterk en wil men overheersen. Maar alleen doet een Marokkaan nu eenmaal niet veel beginnen.

Daarom scholen zij samen en zoeken zij elkaar op. En de Nederlandse overheid er blij mee en stimuleert dit al decennia lang. Het mag namelijk niet te goed gaan in Nederland. Dan is er geen draagvlak voor extra belastingen en zaken. Narigheid is nu eenmaal gewenst door de overheid en de Marokkanen laten zich hier prima voor gebruiken.

Het ligt niet aan een 'kleine groep', zoals de cijfers uit Rotterdam laten zien. Meer dan de helft van de Marokkanen tussen de 16 en 24 jaar komt in aanraking met politie en verpest het voor de rest. Dat zijn geen incidenten te noemen.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-06-2009
Ben het met veel van je schrijft volledig oneens. Beeldvorming is niet altijd iets dat is gebaseerd op feiten. Als media maar lang genoeg schrijven dat iemand dit of dat is, wordt dat een waarheid. (Ik neem als voorbeeld altijd maar de twee van Putten.) Zoals ik al schreef gaat een groot deel van de Marokkanen over de schreef, maar een groot deel ook niet. Niets blijft echter onbelicht bij deze groep, maar wordt breed uitgemeten. Dat bepaalt zeker het beeld van deze groep en geeft ook weer een reactie. (Actie is reactie). Marokkanen voelen zich zo langzamerhand het uitschot van deze maatschappij, terwijl het grootste deel gewoon heel welwillend, intelligent is, hard studeert of werkt. Maar die categorie loopt ook iedere dag aan tegen de vooroordelen die blijkbaar tout Nederland zo'n beetje heeft. Ik sluit mijn ogen overigens niet voor het feit dat er in veel steden problemen zijn. Ik heb dat ook beschreven en met cijfers aangeduid. Overigens komen ook de andere zaken niet uit de lucht vallen, maar zijn die wel degelijk onderbouwd.

En dat men in het noorden van het land meer recht voor zijn raap zou zijn en de sociale controle alles wel zal oplossen is volledig onjuist. Ik woon in het noorden en weet dus heel goed hoe dat hier gaat. Ook hier hebben we Marokkanen die niet willen deugen en ik verzeker je dat die echt niet worden aangepakt omdat wij dat hier nog wel durven. Wat dat betreft klopt het beeld wat veel mensen nog hebben van het noorden ook totaal niet met de werkelijkheid.

Dat niemand eigenlijk weet waarom Marokkanen hier naartoe zijn gehaald en ook dat we dat zelf hebben gedaan, wilde ik overigens ook benadrukken met dit artikel. Want dat hebben we wel zelf gedaan… Net zoals we de rest ook hebben laten gebeuren blijkbaar.

Maar iedereen heeft het recht op zijn mening en misschien moeten we besluiten dat we agree tot disagree in deze.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 16-11-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.