De verschillende soorten migratie in en naar Europa

De verschillende soorten migratie in en naar Europa Het vluchtelingenprobleem dat begon in 2014 zorgde ervoor dat de wereld werd geconfronteerd met de grootste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Conflicten en slechte levensomstandigheden aan de buitengrenzen van het Europese continent hebben een enorme stroom van migratie op gang gebracht. Mensen die op zoek zijn naar asiel komen zowel via het zuiden (Italië, Griekenland, ...) als het noorden (Finland, Noorwegen, Rusland, ...) Europa binnen. Hun doel is de landen in het westen en het noorden van de Europese Unie te bereiken. Migratie is echter een fenomeen van alle tijden. Om dit fenomeen te begrijpen is het noodzakelijk de verschillende soorten migratie nader te bekijken.

Oorsprong en oorzaken van migratie

Al sinds het begin der mensheid zijn mensen in beweging met migratiestromen tot gevolg. Het is echter noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de vrijwillige en de gedwongen migratie. Deze categorieën bezitten zelf ook nog meerdere subcategorieën met elk hun eigen motieven.

Vrijwillige migratie

Deze vorm van migratie beschrijft vooral de mensen die migreren uit persoonlijke overwegingen en niet omdat zij in gevaar verkeren. Het gaat dan vooral om persoonlijke motieven. Dit kan bijvoorbeeld migratie omwille van het werk zijn, maar evengoed migratie naar een land met een warmer klimaat om daar het pensioen door te brengen.

Gedwongen migratie

Deze vorm van migratie is het meest interessant aangezien de impact op de maatschappij enorm is. Het leeuwenaandeel van de vluchtelingen die toevlucht zoeken naar bijvoorbeeld de Europese Unie doen dit omdat ze daadwerkelijk vluchten van een oorlogsgebied. Als voorbeeld kan men de burgeroorlog in Syrië nemen. Deze heeft ervoor gezorgd dat er een enorme stroom aan vluchtelingen zich richting de Europese Unie begeeft. De onstabiele omgeving in Syrië zorgde ook in de buurlanden voor een reactie. Naast deze vluchtelingen zien we ook een groot deel aan economische vluchtelingen die zich begeven onder de vluchtelingenstromen. Deze komen voornamelijk uit Noord-Afrikaanse landen met de bedoeling om een beter bestaan in de Europese Unie op te bouwen. Deze individuen kunnen echter geen aanspraak maken om asiel aan te vragen daar deze niet voldoen aan de criteria.

Pull- en push-factoren

Pull-factoren

Dit zijn de factoren die uit persoonlijke motieven voortvloeien. Hieronder verstaat men de vrijwillige migratie. Hieronder valt eveneens het vluchten voor economische motieven. Deze categorie voldoet bijna nooit aan de criteria om een beroep te doen op de asielprocedures van een land. Met als gevolg dat deze migranten zich meestal illegaal zullen vestigen in een land wanneer zij aankomen.

Push-factoren

Dit zijn de factoren die uit externe stimuli voortvloeien. Hieronder valt oorlog, politieke vervolging, schending van de Rechten van de Mens en natuurlijke fenomenen. Deze factoren liggen aan de oorsprong voor de migratiestromen. Indien men een halt wil toeroepen aan de migratiestroom, zal men het probleem bij de bron moeten aanpakken. De manier waarop maatregelen en acties hiertegen wordt genomen, kan verschillen van land tot land.

Het onderscheid tussen vluchteling, asielzoeker, economische vluchteling en ontheemden (IDP's)

Om misverstanden te voorkomen dient men een onderscheid te maken tussen de verschillende begrippen. Individuen dienen aan verschillende criteria te voldoen eer zij aanspraak kunnen maken op de asielprocedures van een bepaald land. De regelgeving omtrent dit alles is vastgelegd in het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen als onderdeel van het Verdrag van Genève.

Vluchtelingen

Dit betreft de individuen die gedwongen werden hun land te ontvluchten ten gevolge van vervolgingen op hun grondgebied. Om als vluchteling erkend te worden, dient men te voldoen aan de kenmerken beschreven in Art. 1A2 van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen.

Asielzoekers

Dit betreft de individuen die beweren dat hij/zij een vluchteling is, maar waarvan de claim nog niet geëvalueerd werd. Strikt genomen kan elk individu die een asielaanvraag heeft ingediend asielzoeker genoemd worden.

Economische vluchteling

Dit betreft de personen die niet om politieke redenen vluchten, maar wel om een beter bestaan op te bouwen in een ander land. De term vluchteling klopt dus eigenlijk niet in de strikte zin van het woord.

Internally displaced persons/ontheemden

Dit betreft de individuen die hun huis moesten verlaten om te ontsnappen aan een gewapend conflict en aan schendingen van de Rechten van de Mens, maar die nog altijd op hun grondgebied verblijven.
© 2016 - 2024 Blueyann, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verschil tussen een asielzoeker en vluchtelingVerschil tussen een asielzoeker en vluchtelingDe woorden asielzoeker en vluchteling zijn door de Europese vluchtelingencrisis erg populair. Deze twee termen worden do…
Is een vluchteling in huis nemen verstandig?nieuws uitgelichtIs een vluchteling in huis nemen verstandig?In september 2015 is er een speciale Facebookactie opgezet "een gastgezin voor een vluchteling". Duizenden mensen hebben…
Migranten die naar Nederland kwamen na WO IIHier vind u een beeld van hoe de migratie na de tweede wereldoorlog verliep. Het wordt verteldt in de volgorde van vroeg…

Het beleid van de VS omtrent vluchtelingenHet beleid van de VS omtrent vluchtelingenDe Verenigde Staten (VS) hebben een rijkelijk verleden op het vlak van beleid omtrent vluchtelingen. Reeds vele jaren pr…
Oppassen, uitleg en tipsOppassen, uitleg en tipsVaak wordt oppassen gezien als het perfecte baantje, je speelt eerst wat met de (kleine) kinderen, geeft ze wat te eten…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
 • Amnesty International, S.O.S. Europe human rights and migration control, 2012, Londen, Amnesty International Ltd., p. 24
 • Brochure Europese Commissie, De Europese Unie in het kort: migratie en asiel, November 2014, Brussel, p. 12
 • E. Guild et al., The 2015 Refugee crisis in the European Union, September 2015, Brussel, Centre for European Policy Studies, p. 6
 • J. Janssen, Beeldvorming over de migratie naar Europa en de Europese buitengrenzen, 2015, Universiteit Utrecht, p. 64
 • M. Schouwstra et al., A new explanatory model for policy analysis and evaluation, 2006, Universiteit van Amsterdam, p. 35
 • Nieuwsitem Europees Parlement, Vluchtelingen: hoe moet de EU omgaan met de toegenomen migratie?, 16 Februari 2016, Straatsburg, p. 2
 • P. Kratochvil et al., The EU and the Refugees: The Way Forward, 2015, Praag, Institute of International Relations Prague, p. 10
 • S. Aiyar et al., The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, Januari 2016, Staff Discussion Notes, p. 50
 • http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/, geraadpleegd op 28/03/2016
 • http://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf, geraadpleegd op 28/03/2016
 • http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html, geraadpleegd op 28/03/2016
 • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/economische-vluchtelingen, ge-raadpleegd op 28/03/2016
 • https://www.europa-nu.nl/id/vip3ic6okipx/burgeroorlog_in_syrie, geraadpleegd op 28/03/2016
 • http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_en.htm, geraad-pleegd op 14/04/2016
 • http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.htm, geraadpleegd op 14/04/2016
 • https://europoint.stonybrook.edu/institution/european-parliament/, geraadpleegd op 16/04/2016
 • http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm, laatst geraadpleegd op 16/04/2016
 • https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/ecopolicy/html/index.en.html, geraadpleegd op 16/04/2016
 • http://europa.eu/eu-law/index_nl.htm, geraadpleegd op 16/04/2016
 • Amnesty International, Europeís Borderlands: violations against refugees and migrants in Macedonia, Serbia and Hungary, 2015, Amnesty International, pp.68
 • Human Rights Watch, The EUís Dirty Hands, 2011, Human Rights Watch, pp. 58
 • Frontex, Western Balkans Annual Risk Analysis 2015, 2015, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, pp.52
 • Frontex, Frontex at a glance, 2015, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, pp. 33
 • Amnesty International, A safer sea: The impact of increased search and rescue operations in the central Mediterranean, 09/07/2015, Amnesty International ltd, 4p
 • Amnesty International, S.O.S. EUROPE: HUMAN RIGHTS AND MIGRATION CON-TROL, 2012, Amnesty International ltd, 22p
Blueyann (26 artikelen)
Gepubliceerd: 05-09-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 26
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.