Geluidsoverlast van de buren of op het werk

Geluidsoverlast van de buren of op het werk Geluidsoverlast kan heel vervelend zijn. Waar de een er na een korte periode al genoeg van heeft, heeft de ander die grens pas na een langere periode en/of intensiteit bereikt en weer iemand anders ervaart het niet eens als geluidsoverlast. Het is dus niet eenduidig aan te geven, waar men de grens van geluidsoverlast ziet. Daarnaast heb je nog de verschillende typen geluidsoverlast, want zijn herriemakende buurkinderen voor de een geluidsoverlast, voor de ander is het de continu blaffende hond of het laten draaien van motoren.

Geluid en geluidsoverlast

“Geluid in engste zin is de hoorbare verandering van de luchtdruk”, aldus Wikipedia. Geluid wordt door iedereen anders geabsorbeerd en geïnterpreteerd. Dat wil dus ook zeggen dat in het verlengde daarvan geluidsoverlast ook weer voor iedereen op een ander niveau zit.

Daar komt nog bij dat de een geluidsoverlast accepteert en de ander niet. Er zijn op verschillende vlakken criteria vastgelegd als het gaat over geluidsoverlast en wat nog acceptabel is, maar dit geldt niet voor alles. De overlast in de directe woonomgeving en het werk worden hier nader toegelicht.

Bron: PublicDomainPictures, PixabayBron: PublicDomainPictures, Pixabay

Geluidsoverlast en te hanteren criteria

Geluidsoverlast is behalve mogelijk irritant ook nog slecht voor het gehoor. Voor de meeste professionele locaties zijn er regels over wat wel en wat niet mag. Dit geldt in de privésituatie - als we het hebben over de directe woonomgeving - niet altijd. Als er al wat regels zijn vastgelegd, dan zijn ze op meerdere manieren te interpreteren.

Daarnaast kan aanhoudende geluidshinder (als je dit zo ervaart) ook tot psychische problemen leiden. 22% van de mensen heeft er psychisch last van. Zo’n 14% van de mensen heeft er ook slaapproblemen van. Zeker daar waar er relatief weinig regels zijn of wannrer de regels niet worden nageleefd, kunnen problematische situaties ontstaan. Als er dan ook nog geen alternatief is (bijvoorbeeld verhuizen als het je buren zijn), dan kunnen er heftige situaties ontstaan.

Buren en geluidsoverlast

In tegenstelling tot wat men nogal eens denkt, bestaan er voor buren géén wettelijke geluidsnormen. Toch zou het wellicht niet zo gek zijn, want we wonen met veel mensen op relatief weinig kilometers en dan heb je nogal snel kans dat je elkaars geluid hoort en als hinder ervaart. Wel is het zo dat er richtlijnen zijn waar we ons bij voorkeur aan moeten houden.

Piekbelasting

Aan welke waarden moeten we denken qua gemiddelde piekbelasting:
 • Tussen 7.00 - 18.00 uur: 50 – 70 dB(A)
 • Tussen 18.00 - 23.00 uur: 45 – 65 dB(A)
 • Tussen 23.00 - 7.00 uur: 40 – 60 dB(A)

Het spreekt voor zich dat er altijd bijzondere en daarmee afwijkende zaken spelen die maken dat er meer geluidsoverlast is. 'Bijzondere zaken' zegt het eigenlijk al, het is niet regulier en het zal dus niet regelmatig het geval zijn.

Burengerucht

Een uitzondering qua regelgeving is het zogenaamde ‘burengerucht’, dat wel in het wetboek van strafrecht is opgenomen en waar de politie uiteindelijk de handhaver van is. We gaan hierbij uit van stelselmatige overlast. Men gaat in principe in eerste instantie in gesprek om te komen tot een oplossing. Bij burengerucht zijn altijd meerdere partijen betrokken die een rol kunnen/moeten spelen, te weten:
 • Het slachtoffer
 • De veroorzaker
 • De verhuurder of eventueel VeE
 • De politie (vaak in de persoon van de wijkagent)
 • De gemeente

Bron: Anybid, PixabayBron: Anybid, Pixabay

Werk en geluidsoverlast

Werknemers

Op het werk is het in veel sectoren goed geregeld, althans maximaal te hanteren geluidsnormen liggen vast en er moet voor bescherming gezorgd worden vanuit de onderneming. Er is niet één maatstaf te geven, want voor iedere bedrijfstak kan het weer anders zijn. Wel is het zo dat er volgens de Arbowet vanaf 80/85 dB(A) gehoorbescherming aangeboden moet worden.

Niet in alle bedrijfstakken worden de regels echter altijd even goed nageleefd of zijn de mensen op de werkvloer zelf nogal gemakkelijk*. De leiding moet er echter op toezien dat regels nageleefd worden en dat er dus bescherming, zoals wettelijk bepaald is, gedragen wordt. Wat zijn de mogelijkheden:
 • Gehoorkappen (denk aan koptelefoons), de oren moet goed afgedekt zijn.
 • Otoplastieken, zijn op maat gemaakte oordoppen.
 • Oorpluggen/-dopjes, is de minst goede keuze. Ze worden namelijk lang niet altijd goed in de gehoorgang gedragen.

* Gemiddeld ligt de pijngrens bij de meeste volwassene pas boven de 120 dB(A), echter de gevarenzone begint als bij zo’n 80 dB(A).

Omwonenden

Als het niet zozeer om het personeel gaat, maar om de omwonenden dan is er wetgeving. In de wet ‘geluidshinder’ zijn regels opgenomen over industrielawaai. Ook op een industrieterrein is de geluidshinder gekaderd.

Tot slot

Geluidsoverlast van de buren neemt steeds grotere vormen aan en behalve dat er televisieprogramma’s van worden gemaakt die er in gaan als zoete broodjes, mopperen we sowieso veel. Maar in een woonwijk zoals die er in Nederland veel zijn, kan je je niet onttrekken aan geluiden van andere mensen. Dan zou je ergens ‘in een hutje op de heide’ moeten gaan zitten. Er zijn natuurlijk grenzen, maar spelende kinderen, blaffende honden of pratende mensen zijn geluiden die horen bij het leven en daar kan je niet zomaar actie op (laten) ondernemen. Bovendien, als je het al als heftig ervaart, probeer het dan eerst bespreekbaar te maken. Op het werk is er veelal een duidelijke regelgeving en als de werkgever er al soepel mee omgaat, vergewis je er dan van dat het om jouw gehoor gaat en dat je staat op de juiste gehoorbescherming.
© 2016 - 2024 Annastaal, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Wanneer is er sprake van geluidsoverlast?Geluidsoverlast kan betrekking hebben op harde geluiden, maar ook op lage steeds terugkerende geluiden. Geluidsoverlast…
Geluidsoverlast door buren, wat mag en wat kanEen van de grootste bronnen van geluidsoverlast, na het wegverkeer, zijn buren. Het is natuurlijk heel vervelend als uw…
Geluidsoverlast bij autisme: hoe ga je hiermee om?Geluidsoverlast bij autisme: hoe ga je hiermee om?Als je autisme hebt en gevoelig bent voor geluiden, heb je het vast wel eens meegemaakt: geluidsoverlast door buren. Mis…
Geluidsoverlast zit soms vooral tussen de orenmijn kijk opGeluidsoverlast zit soms vooral tussen de orenHoe is het mogelijk dat we rustig doorslapen terwijl treinen langs ons huis denderen. Dat we op vakantie ongestoord in o…

Honderdjarigen: bekende en minder bekende NederlandersHonderdjarigen: bekende en minder bekende NederlandersNederland vergrijst en kent steeds meer honderdjarigen. Het aantal honderdplussers is gestegen van honderd in 1965 naar…
Mantelzorg in de huishouding, wat is gebruikelijke zorg?Mantelzorg in de huishouding, wat is gebruikelijke zorg?Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met het feit dat je zorg nodig hebt. Dat kan zijn omdat je de griep hebt, ee…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
 • http://wonen.jouwinformatie.nl/geluidsoverlast-van-buren-burengerucht.54.html
 • http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/gehoorbescherming
 • http://www.henw.org/archief/volledig/id1880-geluidsoverlast-gaat-gepaard-met-gezondheidsproblemen.html
 • Afbeelding bron 1: PublicDomainPictures, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Anybid, Pixabay
Annastaal (2.955 artikelen)
Gepubliceerd: 15-03-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.