Dierenmishandeling als indicatie voor huiselijk geweld

Dierenmishandeling als indicatie voor huiselijk geweld Het mishandelen van (huis)dieren is een ernstig vergrijp. Het kan daarnaast ook een aanwijzing zijn dat huiselijk geweld plaatsvindt, of de volgende stap wordt. Dat geldt met name voor geweld tegen de partner. Samenwerking tussen hulpverleners en dierenartsen is hier gevraagd. De meldcode Dierenmishandeling voor dierenartsen besteedt speciale aandacht aan dit kruisverband, de Taskforce Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling probeert de kennis op dit gebied te vergroten.

Wat is dierenmishandeling?

Er bestaan vele vormen van dierenmishandeling. Het onnodig of bewust pijn doen van dieren, of het toebrengen van letsel is in het kort de definitie. Daaronder valt fysiek geweld, van doden tot martelen, maar ook slaan, schoppen of vergiftigen. Dieren kunnen ook seksueel worden mishandeld, of verwaarloosd. Een ziek dier niet naar de dierenarts brengen is vanzelfsprekend ook mishandeling.

Relatie met huiselijk geweld

Opvallend is, dat bewijst onderzoek in onder andere de Verenigde Staten, Engeland en Australië, dat de oorzaken van dierenmishandeling grotendeels gelijk zijn aan de oorzaken van huiselijk geweld. In Nederland hebben diverse onderzoeken ook overeenkomsten gevonden. Zo geeft 50% van de vrouwen in blijf-van-mijn-lijf huizen aan dat hun partner ook de huisdieren mishandelden. Het (dreigen met) mishandelen van dieren wordt ook gebruikt om de partner of de andere gezinsleden te intimideren of te chanteren.

Macht en controle

Dierenmishandeling kan een waarschuwing zijn dat huiselijk geweld de volgende stap is, maar het kan ook naast elkaar bestaan. In die zin wijst de aanwezigheid van dierenmishandeling op de mogelijkheid dat er daarnaast mogelijk ook huiselijk geweld plaatsvindt. Beide misdrijven hebben vaak dezelfde basis: macht en controle willen hebben over iemand (dier of mens) die zich niet of slecht kan verdedigen.

Missen van sociale vaardigheden

Plegers van huiselijk geweld kunnen extreem agressief en fysiek zijn. Ze zijn vaak ook erg geïnteresseerd in het afhankelijk maken van de partner, of op een ziekelijke manier alles willen controleren wat de ander doet. Het isoleren van de buitenwereld komt eveneens vaak voor. Ze hebben dergelijke middelen nodig om de partner bij zich te kunnen houden. Voor normale sociale contacten en intieme relaties missen ze de sociale vaardigheden. Een derde type dader lijkt spijt te hebben na een fysieke uitbarsting en belooft de partner het nooit meer te doen. Totdat de druk opnieuw te groot wordt en hij opnieuw in de fout gaat.

Meldcode dierenmishandeling

Dierenartsen zien in hun praktijk voldoende voorbeelden van vermoedelijke dierenmishandeling. Tot voor kort deden ze daar weinig mee. Met name omdat ze moeite hadden om voldoende bewijslast te verzamelen, hun kennis tekortschoot of ze geen goede protocollen hadden die ze konden volgen. In 2010 is de beroepsvereniging voor dierenartsen KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) gevraagd een meldcode te schrijven voor dierenmishandeling en huiselijk geweld. Die is er sinds april 2011.

Geen meldplicht

De meldcode is geen meldplicht, maar wel een goede stap in de juiste richting. Belangrijk onderdeel van de meldcode is de eventuele relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Bij een vermoeden hiervan, wordt dierenartsen aangeraden deze verdenkingen met bijvoorbeeld huisartsen of hulpverleners van het Steunpunt Huiselijk Geweld te bespreken.

Taskforce Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling

Daarnaast is de Taskforce Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling in het leven geroepen, waar de KNMvD ook aan deelneemt. Deze Taskforce maakt humane hulpverleners en dierenartsen bewust van het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Doel is om door preventie of in ieder geval vroege signalering veel leed te voorkomen. Via kennisoverdracht en het leggen van kruisverbanden tussen humane en veterinaire hulpverlening stimuleert de Taskforce de onderlinge samenwerking.

Vermoedens van huiselijk geweld bevestigen

Met meer kennis over dierenmishandeling kunnen hulpverleners van bijvoorbeeld het Steunpunt Huiselijk Geweld op huisbezoek ook beter inschatten of er sprake is van huiselijk geweld. Zo spreekt het gedrag van de dieren (schichtig, angstig) al boekdelen. Ook de gezondheidstoestand van de dieren, en hoe gezinsleden met hen omgaan, kunnen bestaande vermoedens van huiselijk geweld bevestigen, en de juiste vervolgactie in gang zetten.
© 2013 - 2024 Kempes, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat kunnen jongeren en kinderen doen bij huiselijk geweld?Wat kunnen jongeren en kinderen doen bij huiselijk geweld?Huiselijk geweld gebeurt letterlijk en figuurlijk achter de voordeur. Net als incest denken we dat het niet in onze omge…
Waarom blijft vrouw bij gewelddadige partner ?!Waarom blijft vrouw bij gewelddadige partner ?!Agressieve mannen die hun vrouwen slaan is een probleem van alle tijden, culturen, rangen en standen. Niet elke vrouw he…
Blijf Groep  Thuis in huiselijk geweldBlijf Groep Thuis in huiselijk geweldDe Blijf Groep vangt mensen op die te maken hebben gekregen met huiselijk geweld en dan met name in Noord-Holland en Fle…
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf: wat kun je eraan doen?Huiselijk geweld stopt niet vanzelf: wat kun je eraan doen?Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Bij huiselijk geweld moet je niet alleen denken a…

Hoe herken je of je kind gepest wordt?Een gepest kind draagt de littekens van het pesten bijna altijd met zich mee. Pesten moet stoppen en ouders hebben hier…
Goede voornemensGoede voornemensAls er een nieuw jaar nadert komen alle goede voornemens weer op tafel. Klassiekers op het gebied van goede voornemens z…
Bronnen en referenties
  • www.taskforce-hg-dm.nl
  • www.aaizoo.nl
  • www.knmvd.nl
Reactie

Ineke Groenendijk, 04-09-2015
Ik begeleid een meisje van 12 jaar die mij opbiechtte dat zij de kat pijn gedaan heeft. Meerder keren. Zij leeft in een moeilijke gespannen thuis situatie. Wie weet waar ik goede info kan vinden over de hulp die ik haar kan bieden in verband met dit gedrag? Reactie infoteur, 05-09-2015
Beste Ineke,
misschien kunt u terecht bij de GGZ? Zij hebben professionals in dienst die gespecialiseerd zijn in kinderen met gedragsstoornissen. Onderstaande link geeft ook algemene informatie hierover.
http://www.ggzoostbrabant.nl/images/documenten/Clienten/Aandoeningen/Gedragsstoornissen/gedragsstoornissen.pdf

Succes!

Kempes (64 artikelen)
Laatste update: 17-03-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.