Het hoe, wat en waarom van het katholieke geloof

Het hoe, wat en waarom van het katholieke geloof Mensen die geen religieuze achtergrond hebben, vragen zich vaak af hoe een bepaald geloof in elkaar zit. Mensen die wel een religieuze achtergrond hebben vragen zich ook hetzelfde af. En uiteindelijk hebben mensen ook vragen over hun eigen geloof. Geloven betekent niet altijd hetzelfde als weten. Daarom het hoe, wat en waarom over het katholieke geloof in dit artikel om je vragen te beantwoorden.

De geloofsbelijdenissen

Geloofsbelijdenissen zijn teksten waarin de kerk samenvattend haar geloof uitspreekt. De oudste geloofsbelijdenissen die geschreven zijn, zijn de belijdenissen die tijdens een doopsel uitgesproken worden. De belangrijkste geloofsbelijdenissen zijn die van de apostelen en de belijdenis van Nicea-Constantinopel. Deze laatstgenoemde belijdenis is feitelijk de uitgebreide versie van het credo van de apostelen.

Credo van de Apostelen

Het apostolische credo is een van de gemakkelijke geloofsbelijdenissen en heeft als officiële naam ook wel "de twaalf artikelen van het geloof".
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus,
zijn enige zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige God,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ter hemel,
zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader
vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden,
ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk
de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven.
Amen


Het onze-vader gebed

Jezus heeft het Onze Vader gebed zelf aan zijn volgelingen geleerd. In de bijbel zelf hoort de tekst van het gebed in het boek deel "Mattheus". Het gebed gaat als volgt:
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Dit gebed is één van de meest gebruikte gebeden in het katholieke geloof.

God en de mens

De mens is geschapen naar God’s evenbeeld omdat de mens op deze manier in staat is zowel God als de medemens te leren kennen en liefhebben. De mens is door God geschapen om te lijken op Jezus die het volmaakte beeld van God is. Omdat alle mensen hun gemeenschappelijke oorsprong in God hebben, zijn ze een eenheid, gevormd door beide een lichaam en ziel.

De zonde

Het bestaan van de zonde is voortgekomen uit de bijbel, en ontstaan op het moment dat Eva de appel van de boom at. Door dit voorval zal de mens zondig zijn (en ook blijven). De eerste zonde van de mens is dat hij, los van God, aan God gelijk wilde zijn. Ook erven we allemaal de “Erfzonde”. Dit is geen persoonlijke daad, maar is het feitelijke missen van de oorspronkelijke harmonie met God. Hierdoor zijn we onderworpen aan onwetendheid, lijden en dood en geneigd tot zonde. God wil de mens overeind halen uit de zonde, door het sturen van Jezus, de verlosser.

Jezus en de redding

Jezus is God’s zoon. God heeft hem mens laten worden om ons met God te kunnen laten verzoenen. Hierdoor is Jezus beide God en mens. Het goddelijke en het menselijke zijn in Jezus verenigd. Jezus had dus een ziel met menselijke kennis, en had beide een goddelijke en menselijke wil. Dit was de perfecte combinatie om zo de mensen weer in god te laten geloven en ze te bevrijden van de zonde.

De kerk en zijn rol in het geloof

De kerk is niet zoals veel mensen denken een gebouw, maar is het volk dat God bijeen roept in gemeenschap met Christus. De bijbel omschrijft de kerk als het lichaam van Christus, het volk van God. De kerk is ontstaan uit de verlossende dood en verrijzenis van Christus en God wilde de mensen niet elk afzonderlijk heiligen en redden maar hen tot 1 volk maken en de kerk maakte de mensen tot 1 volk. De kerk heeft als taak:
  • Het opdragen van geestelijke offers (priesterlijke taak)
  • Geloven en getuigen (profetische taak)
  • Dienstbaar leiding geven (koninklijke taak)

Je hoort bij de kerk wanneer je “bezield met Christus” geest, de sacramenten ontvangt, hetzelfde geloof belijdt en de leiding van de kerk volgt.

De heilige (feest)dagen

Kerstmis

Met kerstnacht op 24 december vieren we de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Jezus Christus werd als zoon van Jozef en Maria geboren, alhoewel zijn ziel de ziel van God was.

Hemelvaart

Jezus Christus stijgt veertig dagen na Pasen ten hemel op. Hij pleit daar voor ons bij de Vader en zendt ons dan zijn Geest.

Pasen

Het paasmysterie is het lijden en sterven van Jezus, zijn verrijzenis en zijn verheerlijking.

Pinksteren

Vijftig dagen na zijn verrijzenis stort Jezus de heilige Geest uit over zijn discipelen.

De Sacramenten

Er zijn in totaal 7 sacramenten. Deze zijn gebaseerd op de mysteries van het leven van Christus.

Doopsel

Mensen worden herboren door het doopsel waarin zij delen in de dood en verrijzenis van Christus. Iedereen kan gedoopt worden.

Vormsel

bij het vormsel maakt de heilige geest de vormeling sterk. De ziel ontvangt de gave van de heilige Geest waardoor de vormeling de kracht krijgt van zijn geloof.

Eucharistie

Het kruisoffer van Christus wordt tegenwoordig gesteld en zijn dood en verrijzenis worden herdacht.

Biecht

Sacrament van genezing, maar ook van boete en verzoening, om zodoende de neiging tot de zonde weg te nemen.

Ziekenzalving

Sacrament van genezing. De priester zalft de zieke met heilige olie op het voorhoofd en de handen, waarbij de priester een gebed uitspreekt.

Wijding

Door een wijding wordt iemand in naam van Christus en met het gezag van Christus gewijd om zo te kunnen handelen ten dienste van de gelovigen.

Huwelijk

God heeft het huwelijksverband ingesteld voor het welzijn van de echtgenoten en voor het voortbrengen en opvoeden van kinderen.
© 2012 - 2024 Esthercita79, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ontstaan der Nederlanden: afwezigheid van Karel VVoor een jonge staat als de Nederlanden was de constante afwezigheid van keizer Karel V een teken van desinteresse. Juis…
Literatuursuggesties over het christelijke geloofLiteratuursuggesties over het christelijke geloofHet geloof is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven waarin ze zichzelf verkennen en leren kennen. Onderstaa…
Religie in Wit-RuslandReligie in Wit-RuslandReligie in Wit-Rusland, wat is daar eigenlijk over bekend? Zijn er eigenlijk gelovigen in Wit-Rusland, en wat voor geloo…
Hoe laat je je uitschrijven uit de katholieke kerk?Hoe laat je je uitschrijven uit de katholieke kerk?Ben je van huis uit katholiek maar heb je niets met het katholieke geloof, kom je nooit in de kerk? Dan hoor je bij de g…

Bruiloftsliedjes, trouwliedjes, muziek/songteksten huwelijkHet ultieme bruiloftsliedje voor een huwelijkssluiting bestaat niet, elk aanstaand bruidspaar zal zo z'n eigen favoriete…
Voordelige kleding en schoenen: tipsVoordelige kleding en schoenen: tipsKleding en schoenen kopen kunnen een dure aangelegenheid zijn. Vooral wanneer het shoppen van mode een hobby is kan het…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Solarilucho, Pixabay
  • www.bijbel.nl
  • www.wikipedia.org/katholiek
Reactie

Michel, 13-07-2017
Vraag: ik heb een vrouw ontmoet waarmee ik door het leven wil. Deze dame is gelovig (katholiek) wij houden veel van elkaar maar nu krijg ik te horen dat zij pas met mij intiem kan zijn als we voor de kerk getrouwd zijn. Ik ben niet gelovig en heb al van andere mensen die in deze situatie zitten gehoord dat het wel toegestaan is volgens het geloof. Katholiek geloof is heel vrij wordt gezegd. Maar ik ben van mening dat als het geloof zo vrij is dat wij niet eerst hoeven te trouwen voor dat wij verder gaan dan alleen kussen. Wat is nu waar? Wij houden heel veel van elkaar maar kunnen niet verder gaan omdat we niet getrouwd zijn. Wat is nu de waarheid in deze situatie? m.v.g M. Lemarchand Reactie infoteur, 24-07-2017
Beste Michel,

Er is geen echte waarheid in deze situatie ben ik bang. Het komt namelijk aan op in hoever je gaat in je geloof. Strikt genomen staat er in de bijbel dat je moet trouwen voordat je je huwelijk mag "consumeren". Sommigen houden zich strikt aan deze regels, anderen niet. Het is ook persoonlijk en hoe je staat in je geloof. Zelf ben ik ook katholiek, maar ik geloof niet in deze regel per se.

Omdat het een persoonlijk iets is, is het moeilijk om te zeggen wat waarheid is of niet. Misschien zou je met een pastoraal medewerker of een priester van een kerk kunnen spreken over dit. Alhoewel de meesten toch volgens het " boekje" gaan qua "regels". Maar dan krijg je wel meer waarheid te horen.

met vriendelijke groeten,
Esther

Esthercita79 (271 artikelen)
Laatste update: 07-02-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.