College voor de Rechten van de Mens

College voor de Rechten van de Mens Het College voor de Rechten van de Mens is vanaf oktober 2012 de nieuwe benaming voor de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) die door door de overheid in het leven werd geroepen om discriminatie tegen te gaan. Voelt u zich ongelijk behandeld vanwege leeftijd, seksuele geaardheid en dergelijke, dan kunt u een klacht bij het college indienen.

Waarom een College voor de Rechten van de Mens?

Elke persoon, ongeacht zijn etnische afkomst, geslacht, handicap, godsdienst, levensovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid, is even belangrijk en heeft dezelfde rechten. Het College voor de Rechten van de Mens streeft er onder meer naar om burgers ervan te overtuigen dat diversiteit ons allemaal ten goede komt. Een discriminatie-vrije samenleving is niet alleen leefbaarder, maar kan ook beter presteren.

Nederland moet een land zijn dat gekenmerkt wordt door een discriminatievrije cultuur. Om dat te bereiken, moet het thema anti-discriminatie nóg sterker in de maatschappij worden uitgedragen.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

Het wettelijk kader voor de bescherming tegen discriminatie is uitgewerkt in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) zoals die op 1 september 1994 van kracht werd. Feitelijk is die wet een precisering van Artikel 1 van onze Grondwet, waarin wordt bepaald dat iedereen die in Nederland woonachtig is, in gelijke situaties op eenzelfde wijze behandeld moet worden.

Weliswaar is er in ons sociale bewustzijn veel veranderd sinds die tijd, maar nog lang niet genoeg. De vermindering van vooroordelen is een lang proces en vereist meer dan alleen maar een wet. Invulling geven aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling in de praktijk van alledag, moet onze primaire zorg zijn. Alle mensen die nog steeds slachtoffer zijn van discriminatie en hun belangenorganisaties zijn belangrijke actoren in dit proces van sociale verandering.

Klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Iedereen die zich om enigerlei reden ongelijk behandeld voelt, kan daarover een klacht deponeren bij het College voor de Rechten van de Mens.

Dat kan schriftelijk of per e-mail gebeuren maar men hoeft er geen advocaat voor in de arm te nemen. Evenmin is het noodzakelijk dat u de klacht zélf bij het college indient. U kunt die bijvoorbeeld ook aanhangig laten maken door uw vakbond, een belangengroepering of via uw rechtsbijstandsverzekering.

Het college onderwerpt uw klacht aan een onderzoek en doet op basis daarvan een uitspraak.

Wanneer kunt zich wegens discriminatie beklagen?

Vaak weten mensen niet tot wie ze zich moeten wenden of waar ze hulp kunnen krijgen als ze een discriminerende ervaring hebben meegemaakt. De medewerkers van het College voor de Rechten van de Mens kunnen in een eerste consult een inschatting van uw zaak maken, zodat u kunt beslissen hoe nu verder te gaan.

U kunt het college telefonisch bereiken dan wel via de website door middel van een elektronisch contactformulier.

U kunt bij het college onder meer een klacht deponeren als u zich benadeeld voelt met betrekking tot uw:
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • geloofsovertuiging;
 • seksuele geaardheid;
 • herkomst
 • nationaliteit
 • handicap of ziekte
 • burgerlijke staat
 • arbeidsovereenkomst;
 • levensovertuiging;
 • politieke overtuiging.

Contactgegevens College voor de Rechten van de Mens

Klachten over discriminatie kunnen per post of rechtstreeks via de website aan het college kenbaar worden gemaakt. Wie een klachtenformulier per post aan het college ter beoordeling wil zenden, kan dat adresseren aan:

College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T 030 888 38 88
F 030 888 38 83

Als u twijfelt of uw klacht wel thuishoort bij het college, kunt u ook nog vooraf telefonisch contact daarover opnemen. Men houdt dagelijks van 2 tot 6 uur juridisch spreekuur, telefoon 030-8883888
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Discriminatie: Grondwet, andere wetten, meldingen en hulpDiscriminatie: Grondwet, andere wetten, meldingen en hulpOnder discriminatie wordt het maken van ongeoorloofd onderscheid verstaan. Hoewel discriminatie op diverse gebieden kan…
Gelijke behandeling op het werk?Het is verboden om werknemers anders te behandelen op grond van bepaalde persoonlijke kenmerken. Ze mogen wel onderschei…
Mensenrechten wat zijn dat?Mensenrechten, je hoort of leest er dagelijks over. Maar wat zijn mensenrechten? De mensenrechten zijn vastgelegd in de…
Recht op gelijke beloningHet is wettelijke verplicht om werknemers met gelijkwaardig werk ook een gelijkwaardig salaris aan te bieden. Wat betref…

Straatcultuur: een oorzaak van overlast en criminaliteit?Straatcultuur: een oorzaak van overlast en criminaliteit?De straatcultuur: een cultuur waar veel mensen zich aan ergeren. De straatcultuur wordt gezien als een cultuur die veel…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 06-02-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.