De vader die zijn kind graag wil erkennen

Het aantal kinderen dat z.g. buitenechtelijk wordt geboren in Nederland wordt groter en overtreft waarschijnlijk in 2012 het aantal kinderen dat binnen de huwelijksband wordt geboren. De wet heeft de moeder van het kind altijd omgeven met extra-bescherming. De vraag is of dat reëel is voor de vaders van de kinderen die graag hun rechten en verplichtingen ten opzichte van hun eigen kind erkend willen zien. Dit artikel is geschreven met nadruk op de wettelijke mogelijkheden voor de vader, die om zijn moverende redenen 'dichterbij' zijn kind wil komen. De wet erkent wel mogelijkheden, maar vaak is het voor de vader een moeilijke aangelegenheid als de moeder weigert om erkenning van de vader toe te laten. In ieder geval wordt er in het parlement over gesproken om dit soort erkenning voor de vader te vergemakkelijken.

Kind in buitenechtelijke situatie

Het is een verschijnsel van deze tijd dat er minder wordt getrouwd. Trouwen impliceert het ondergaan van een juridische en sociale band van twee partners die bij de wet (en eventueel notariële akte) wordt geregeld. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere het erkend zijn van een kind door de vader als er sprake is van een huwelijk. Een minder gewenste situatie ontstaat als een ongehuwde moeder weigert de vader van haar kind te erkennen door het kind bij de burgerlijke stand aan te (laten) geven als 'vader onbekend', terwijl de vader graag erkenning wenst.
Dit artikel kan niet ingaan op hoe rechtvaardig dit laatste wel of niet is en of er verwijtbaarheid ligt bij vader of moeder. Dit artikel wil alleen de mogelijkheden aangeven die de vader heeft om eventueel zijn kind te erkennen als hij dit graag wil.

De aangifte van geboorte volgens Artikel 19e Boek 1 BW

 • lid 1.Tot de aangifte van een geboorte is bevoegd de moeder van het kind.
 • lid 2.Tot de aangifte is verplicht de vader
 • lid 3.Wanneer de vader ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen, is tot aangifte verplicht: a. ieder die bij het ter wereld komen van het kind tegenwoordig is geweest; etc...

Vader onbekend

De situatie wordt moeilijker als er geen sprake is van een huwelijksband en de vader niet, door omstandigheden die niet aan hem zelf liggen, aanwezig kon zijn bij de geboorte. (Bijvoorbeeld: het niet op de hoogte zijn van de zwangerschap door verzwijging van de moeder en het willens en wetens niet uitgenodigd zijn bij de geboorte, het opzettelijk verhinderd worden om bij de geboorte aanwezig te zijn etc. Deze situaties klinken hard, maar zijn slechts bedoeld als feitelijke opsomming voor het afwezig zijn van de vader bij de geboorte.)

Opzettelijke 'vader onbekend' verklaring

Omdat het maatschappelijk telkens minder wordt afgekeurd dat een moeder ongehuwd is en daardoor een buitenechtelijk kind ter wereld brengt en omdat de maatschappij ertoe neigt om de ongehuwde moeder extra bescherming te verlenen komt het telkens vaker voor dat de moeder claimt dat ze niet weet wie de vader is. Op de geboorte-akte staat derhalve: vader onbekend.

Nadelen en voordelen van een niet-erkend kind

Afgezien van de niet-bestaande rechten van de nieuwe boreling ten opzichte van zijn of haar vader, als het kind 'het vader onbekend' predikaat op de geboorte-akte heeft staan, komt de moeder binnen de sociale wetgeving in het algemeen en mits van toepassing in aanmerking voor sommige subsidies en toelagen. (bijvoorbeeld: huistoewijzing met huursubsidies, creche-subsidie.) Een ongehuwde moeder met niet-erkend kind scoort best hoog in de tabellen van de sociale zekerheid.

Machteloosheid van de vader?

De vader die erachter is gekomen dat zijn ex-geliefde zijn kind heeft gebaard lijkt het nakijken te hebben. Doordat zijn vaderschap willens en wetens niet is erkend heeft hij noch een juridische, noch een sociale band met zijn kind. Hij heeft totaal geen rechten, zeker niet het recht om met zijn kind om te gaan. Als er al willens en wetens een ontkenning van het vaderschap heeft plaatsgevonden bij de burgerlijke stand, dan valt er vaak weinig medewerking te verwachten van de moeder, om haar moverende redenen. Zij kan de vader het kind 'totaal ontzeggen.' Toch is heden ten dage de problematiek van dergelijke vaders in bepaalde mate onderkend.

Mediation

De vader kan een mediatie (mediation) aanvragen. Onder begeleiding van psychologen met een juridische achtergrond kan geprobeerd worden de standpunten van vader en moeder tot elkaar te brengen. Meestal vindt er eerst een gesprek met de aanvragende vader plaats, dan een gesprek met de moeder, dan een gesprek met vader en moeder samen. In deze gesprekken probeert men de standpunten van vader en moeder tot elkaar te brengen en een erkenning overeen te komen. Het is onder omstandigheden mogelijk voor de vader om 'subsidie' voor mediation aan te vragen.

Dwang Erkenning via de Rechtbank

Als de moeder toestemming weigert tot erkenning van het vaderschap van de 'verwekker' kan de vader via de rechtbank een vervangende toestemming vragen. De rechtbank treedt dan als het ware in de plaats van de moeder. Er zijn weliswaar enkele details waar de rechtbank naar kijkt met betrekking tot het verzoek van de verwekker:
 • Er moet sprake zijn geweest van een liefdesrelatie. De uiteindelijke beoordeling of er sprake was van een liefdesrelatie ligt geheel bij de rechter. (Dit sluit bijvoorbeeld verkrachting van de verwekker uit, maar mogelijk ook 'one-night stands').
 • Er moet sprake zijn van (de wil van) bewijsbare financiële bijstand ten aanzien van het kind: met andere woorden de vader moet bereid zijn om mede in het onderhoud van het kind te voorzien. Vaak kijkt de rechter er naar of de vader deze wil al veel eerder heeft getoond, voordat de vader en moeder aan mediatie begonnen.
 • Als aannemelijk is dat de man de mogelijke verwekker van het kind is, kan het vaderschap door middel van een DNA-onderzoek worden aangetoond. Als de moeder medewerking weigert, kan de rechter genoegen nemen met ander bewijs dan DNA-onderzoek. Dit bewijs en de erkenning van het bewijs is/zijn geheel ter beoordeling van de rechter(s) zelf

Bij toekenning van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt de verwekker de juridische vader van het kind.
Daardoor wordt de verwekker/vader
 • onderhoudsplichtig;
 • het kind erft van hem;
 • het kind kan de naam van de vader krijgen.

Ook al wordt de verwekker de juridische vader van het kind en wordt hij alimentatie-plichtig, dan volgt daaruit niet direkt een omgangsregeling van vader met kind. Een omgangsregeling moet bij onwilligheid van de moeder via de rechtbank worden aangevraagd en misschien wel afgedwongen. Het blijft natuurlijk vrij pijnlijk als de vader eenmaal zover is dat hij als vader is erkend, dat hij zijn kind bijvoorbeeld met behulp van de politie moet ophalen.

Conclusie

Het is makkelijker geworden dat een verwekker van een kind ook de rechten van een vader verwerft ook al is de moeder onwillig om die te geven. Het is natuurlijk onder de omstandigheden dramatisch om dit via een rechtbank te moeten doen, maar het mag duidelijk zijn dat de maatschappij niet meer geneigd is om alleen de moeder te beschermen maar ook de willige vader.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erkenning kind door de vaderJe hebt het vast zelf ook weleens om je heen gehoord, mensen die roepen dat de vader van een kind geen rechten heeft. Of…
Erkenning van het vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…
De achternaam en het personenrechtDe achternaam en het personenrechtKrijgt een kind bij zijn of haar geboorte automatisch de achternaam van de verwekker of van zijn moeder? Hoe zit dit eig…

Macht volgens Thomas HobbesEen klassieke opvatting van macht is die van Thomas Hobbes, een Engelse filosoof uit de 16e eeuw. Hij was een van de eer…
Komt Marc Dutroux ook vervroegd vrij?Nu Michelle Martin, de ex-vrouw van de infame Marc Dutroux waarschijnlijk binnenkort vervroegd wordt vrijgelaten gaf de…
Bronnen en referenties
 • http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel4/Afdeling4/Artikel19e/geldigheidsdatum_06-06-2011
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-erkenning-en-gezag/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-het-vaderschap-gerechtelijk-laten-vaststellen.html
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-erkenning-en-gezag/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-inhoudelijke-voorwaarden-voor-gesubsidieerde-rechtsbijstand-of-mediation.html#anker-aanvullende-eisen-mediationtoevoeging
Reacties

Tamara Huisman, 14-06-2019
Ik heb hier het zelfde probleem. Ik ben zwanger en mijn relatie is over. Nu wil de vader het kind erkennen. Hij heeft tegen een vriendin van mij gezegd. Dat hij het kind bij mij vandaan haalt als het niet goed met mij gaat. Dit zit in mijn achterhoofd en vertrouw het voor geen meter meer. Ik wil eerst een duidelijk ouderschapsplan en afspraken. Voordat ik dingen ga ondertekenen. En goed geïnformeerd zijn. Hij probeert mij te manipuleren en steeds wijkt hij af van de dingen die hij zegt. Of praat er over heen. Ik laat hem het kind wel erkennen maar niet nu al zonder te weten waar ik dan aan toe ben. Reactie infoteur, 24-06-2019
Hallo Tamara,
Ik raad je aan om naar een Juridisch Loket bij jou in de buurt te gaan. Je ex-vriend wil het kind erkennen, maar dat betekent tegelijk dat hij moet helpen om het kind in onderhoud te voorzien. Daar zijn vastgestelde bedragen. voor en hij zal dat moeten betalen tot je kind 18 of 21 is. Ik hoop dat hij dat beseft.
Ook al erkent hij het kind, de Nederlandse wet staat niet zomaar toe dat de erkenner het bij je weg haalt. De Kinderbescherming beslist over uitplaatsing en het is dan niet altijd evident dat het kind dan naar de vader gaat. Als ik jou was zou ik nog even wachten met hem het kind te laten erkennen tot je een vast plan hebt m.b.t. de opvoeding van het kind en vooral de verplichtingen van de vader. Erkennen kan altijd nog, ook na de geboorte van je kind. Als ik jou was wachtte ik zijn reactie af, maar hij lijkt me bepaald niet te goeder trouw, als hij geen contact met je heeft en tegen vriendinnen van jou dreigementen uit.
Hermesse

Fouad Arijat, 23-03-2018
Ik zit met een grote probleem, ik woon en werk in Antwerpen, omdat mijn ex absoluut geen contact wil met mij en mijn familie omdat ik nooit de kans hen gekregen om mij dochter te erkennen ze is inmiddels 10 jaar, en heb haar al meer dan 7 jaar niet meer in mn handen gehad, gezien of gehoord, ik heb destijds wat stappen ondernomen via een advocaat, maar helaas is er niets in geslaagd om het aan te vechten, omdat je als vader bijna geen poten hebt om erop te staan in NL, welke juiste stappen kan ik zetten om het toch te realiseren?! Alvast bedankt Reactie infoteur, 29-03-2018
Hallo Fouad,
Je zit inderdaad met een groot probleem omdat jijzelf in Belgie woont en je dochter denkelijk in Nederland?
Ik kan je er weinig over raden als dat het geval is, omdat zich nu de vraag vormt welk recht van welk land er hier van toepassing is.
Indien er sprake is van twee landen rechtspraak moet ik je aanraden om naar een Juridisch Loket te gaan in Nederland, dicht bij de plaats waar je dochter woont. Zij kunnen je probleem aanhoren en je hopelijk verder door verwijzen. Zie https://www.juridischloket.nl/
Veel succes,
Hermesse

Rocky, 04-10-2015
Ik zit met een probleem, ik ben net papa geworden maar nu is het volgende aan de hand. Mijn ex schoonvader is het kind gaan aangeven en heeft aangegeven 'vader onbekend'. Mijn ex wil niet meewerken aan een vaderschapstest en ze wil mondelinge afspraken maken wat ik niet vertrouw en wat ze niet na komt. Waar kan ik naar toe? Ik sta met de rug tegen de muur, help. Reactie infoteur, 05-10-2015
Hallo Rocky,
Je zit in een moeilijke situatie. Het is misschien niet even duidelijk of het kind dat je ex heeft gebaard van jou is. Normaal gesproken zouden de ouders van je ex je voor alimentatie aansprakelijk willen stellen als hun dochter net is bevallen van een kind. Het is nogal vreemd dat ze dat niet willen.)
Eerst over het woord 'ex'. Als je met haar gehuwd was dan wordt elk kind dat binnen ongeveer 10 maanden van jullie uit elkaar gaan geacht binnen jullie huwelijk te zijn geboren. Als dit het geval is, ga dan naar een rechtswinkel in de buurt van de stad waar je woont en vraag advies.

Zo niet, dan zou het misschien wel beter zijn om er voor te zorgen dat je er zeker van bent dat je de vader bent van het kind, voordat je verdere actie onderneemt. Er bestaan tests voor en misschien kan je in het kader van de afspraken die je ex zou willen maken zo'n test kunnen afnemen.

Als je er zeker van bent dat je de vader bent van het kind dan bestaan er verschillende wegen om jezelf als vader erkend te krijgen. Ga voor advies naar een Rechtswinkel of een juridisch loket om hulp. Zij kunnen je doorverwijzen.

Veel succes
Hermesse

Saskia Kremer, 04-10-2015
Ik zit met de volgende vraag, een vriend van mij heeft een zoontje van 6 mnd. Hij heeft zijn zoon echte 1 keer gezien en weet nu niet waar zijn ex en zijn zoon zijn. Erkenning is nooit gebeurt en nu is de vraag hoe kan hij nu zijn zoon erkennen. Kan hij dit bij de rechtbank doen ondanks dat er bekend is over een verblijfadres?

mvg saskia kremer Reactie infoteur, 05-10-2015
Hallo Saskia,
Dit is buitengewoon gecompliceerd. Als ik uw vriend was zou ik naar het dichts bijzijnde Juridisch Loket of Rechtswinkel gaan, waar men hem eventueel kan doorverwijzen naar een Personen- en Familierecht advocaat. Weet uw vriend waar het kind destijds is aangegeven? Dat is alvast een begin.
Veel succes,
Hermesse

Priscilla Burgmans, 30-07-2015
Hoi.

Ik heb een vraagje.
Mijn biologische vader heeft mij 31 jaar geleden niet als vader aangegeven bij de gemeente om familie die het niet wilde hebben.
Ik heb mijn vader gevraagd of hij mij alsnog op mijn 31e wilt erkennen en dat wil hij :-)
Nu mijn vraag hoe we dat aan moeten pakken.
Is het gemeente werk of kun je dit ook digitaal doen?

Mvg priscilla Reactie infoteur, 04-08-2015
Hallo Priscilla,
Erkenning staat vermeld in art 1:203 van het Burgerlijk Wetboek.
Artt. 1:203 - 207 BW; Erkenning en vaderschap

Erkenning is ook na de geboorte mogelijk.
Erkenning vindt plaats bij de burgerlijke stand,
of door een akte van erkenning te laten opmaken bij de notaris (art. 1:203 BW).

Het lijkt me het beste als je kontakt opneemt met de Burgelijke Stand in je woonplaats om te vragen hoe je kunt worden erkent, omdat de wet het ook over een notariele akte heeft. Ze kunnen je daar volgens mij geheel verder helpen met je vraag, maar het is goed om te weten dat erkenning overwegend mogelijk is. (Zolang je vader niet te dicht verwant is aan je moeder, bijvoorbeeld).
Veel succes!
Hermesse James

Roos, 21-11-2013
"Reactie infoteur, 19-04-2013
De Rechtbank kijkt nauwlettend of er sprake is geweest van een relatie, als dat het geval is wordt aan een verkrachting niet de zwaarte gegeven die het wetsartikel anders beoogt. Een rechtbank mag geen ouderschap toekennen als iemand door een ''vreemde' eenmalig is verkracht.
De rechtbanken bekijken verkrachting binnen relaties of uitgegane relaties anders dan verkrachting door een wildvreemde. Vooral omdat het verweer van de vrouwen in bijna 99 procent verkrachting is geweest."

wil hier graag heel kort op reageren. Helaas is dit dus wel het geval in Nederland. verkrachters hebben de hele wereld. vrouw verkrachten, leugens vertellen en vervolgens toestemming krijgen om een kind te mogen erkennen van de rechtbank. daar valt mening mens van achterover! en wie zijn hier de dupe van juist moeder en kind en niemand anders! Reactie infoteur, 30-11-2013
Hallo Roos,
De rechtbank kijkt naar verkrachting als iets eenmaligs en derhalve crimineels en strafbaars.
Zulke verkrachters mogen een kind nooit toegewezen krijgen.

Helaas zijn er gradaties ten aanzien van verkrachtingen.Als twee mensen samenzijn en er komt seks uit voort, waarvan een van de partners niet willig (meer) is dan wordt verkrachting moeilijk te bepalen. Mensen krijgen nu eenmaal weleens ruzie in een relatie en dan kan het zijn dat het aanvoelt als verkrachting. De Rechtbank moet oordelen of er danTOCH sprake is geweest van een relatie en wanneer dat het geval is, dan krijgt de vader, ook al is het kind misschien uit een verkrachting ontstaan toch zijn zin. De eventuele relatie is de basis waaraan de Rechtbank zich vast houdt.

Hermesse

An, 22-10-2013
Ik vind dit een mooi artikel. het kan namelijk ook anders. het zijn niet altijd de mannen die de boosdoeners zijn… de vrouw kan ook bewust hebben gezegd dat ze niet weet wie de vader is om zo meer inkomsten te strijken van de overheid. als je als man dan niet veel verstand van zaken hebt en je vertolrouwd je vriendin dat ze je heeft aangegeven omdat ze zei dat hij daar niet bij hoefde te zijn. en er dan pas achterkomen op het moment dat ze uit elkaar gaan. dat de vrouw hem letterlijk in zn gezicht uitlacht en zegt je hebt geen poot om op te staan want je bent geen erkende vader… en zo jarenlang een ziek psychisch spelletje speelt met de vader.
Ik heb het zelf niet meegemaakt heb zelfs nog geen kinderen maar heb dit wel van dichtbij meegemaakt. ik ben blij dat ik een hele goede vriend van me op deze manier mogelijk kan helpen aan zeggenschap over zn dochtertje. zodat hij haar niet alleen maar te zien krijgt wanneer en of t moeders uitkomt… Reactie infoteur, 05-11-2013
Hallo An,
Het is inderdaad zo dat de vaders zich soms laten ringeloren door de vrouw die hun kind heeft gebaard. Vooral omdat ze er vaak niet veel vanaf weten en pas achteraf, na veel lijden, oplossingen gaan zoeken. Daarvoor is het artikel bestemd.

Veel succes voor de vriend. De procedure kan best snel gaan hoewel een mediatie de zaak soms traineert omdat de vrouw onwillig is, maar dat is dan weer bewijs voor de rechtbank.
Het grootste probleem in deze zaken is dat de vrouw voor een rechtzaak beterschap belooft en er daarna net zo snel op terugkomt. Het is zaak dat uw vriend vooral DOORZET, alle beloften van de vrouw ten spijt. (Is mijn persoonlijke ervaring.)

Hermesse James

A. G. R. Lapre, 03-10-2013
Al dit gezeur over de vader en de moeder… wat schiet het kind er mee op? Als je een kind ziet komen moet je het verzorgen… het kind heeft niet gevraagd om op deze klote wereld te komen… het kind wil graag zijn vader en zijn moeder bij zich hebben… dat wil en vraagt het kind… welke idiote vader of moeder weigert dit zijn kind? Al dat juridische haarkloverij over vader en moeder… wees een vader en wees een moeder en ontzeg niet het kind het natuurlijke recht op vader en moeder! Andere keuzes zijn er niet… tenminste als je een goede vader en moeder bent… is dit duidelijk? Reactie infoteur, 17-10-2013
U heeft absoluut gelijk: kinderen moeten een vader en een moeder kunnen hebben, Het is alleen jammer dat dit niet altijd de realiteit is en dan ligt dat in bijna alle gevallen niet aan het kind maar aan de ouders.
Gelukkig probeert de wet hierin te voorzien, als de communicatie tussen de ouders misloopt.

Met vriendelijke groet,
Hermesse James.

Margot, 24-06-2013
Het is schrijnend te noemen dat een verwekker, die alleen seks heeft gehad, enige zeggenschap krijgt over het kind. De vrouw maakt het kind, baart het kind. Haar lichaam is veranderd en haar hele leven. Het is een verschrikking dat je eigenlijk abortus moet plegen om van de verwekker af te komen. 1100 gevallen per jaar worden niet erkent door de verwekker, en als je dan net een verwekker treft die zich opdringt in je leven dan zit je mooi jarenlang met rechtszaken. Nee, ik vind de verwekker 3e rangs, en vaak respectloos naar de moeder. De man heeft alleen seks gehad en mag blij zijn dat het kind niet geaborteerd is. Misschien eens op zijn beurt wachten? Niet iedere verwekker en moeder gaan samen door 1 deur, zeker niet als het kind ontstaan is uit een one night stand of korte relatie. WIE BESCHERMD DE MOEDERS? Reactie infoteur, 27-06-2013
Hallo Margot,
Het is mijn ervaring dat het ook vaak voor komt dat de moeder het kind als 'vader onbekend' aangeeft terwijl ze met de vader een langdurige relatie heft gehad. Die vaders moeten ervoor knokken om het kind erkend te krijgen wat in het algemeen alleen maar lukt via de gerechtelijke procedure. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal.

Vrouwen kunnen zichzelf beschermen door bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen te gebruiken bij one-night stands. Iedereen weet dat het niet wenselijk is dat uit zo'n vluchtige relatie een kind voorkomt.

Het is ook nog eens zo dat mannen die voor een one-night stand gaan niet te trappelen staan om een kind te erkennen.

Bij verkrachting heeft een man al helemaal geen rechten op het kind, dat is iets wat vaststaat.

Wie beschermt de moeders? Ik vrees dat de moeders zichzelf moeten beschermen door koste wat koste een zwagerschap te voorkomen. Over de wijsheid van one-night stands valt uiteraard te twisten, maar als de vrouw zich dat toch wenst aan te halen moet ze zorgen voor haar eigen bescherming en het zeker niet aan de bijna onbekende man overlaten.

Hermesse

Roos, 19-04-2013
Reactie infoteur, 02-12-2012
De rechter zal een verkrachter nooit erkennen, maar dan moet de verkrachting bewijsbaar zijn. Verkrachting binnen een relatie is heel moeilijk vast te stellen vooral als de politie het niet op heeft willen tekenen. Toch neemt de rechtbank beide partijen heel serieus. Het is niet zo dat ze alleen geloof hechten aan wat de vader zegt. Het wordt een kwestie van afweging.
Hermesse.

de rechtbank is van mening ook al is een vrouw eenmalig verkracht en komt er een kind uit dat de verkrachter het kind mag erkennen en zelfs omgang mag plaats vinden! er word dus in nederland wel degelijk niet goed gekeken naar het slachtoffer een dader wil dat het is in belang van het kind om zijn vader te kennen dus we doen dat maar niet eens gekeken naar welke schade er achterblijft! Reactie infoteur, 19-04-2013
De Rechtbank kijkt nauwlettend of er sprake is geweest van een relatie, als dat het geval is wordt aan een verkrachting niet de zwaarte gegeven die het wetsartikel anders beoogt. Een rechtbank mag geen ouderschap toekennen als iemand door een ''vreemde' eenmalig is verkracht.
De rechtbanken bekijken verkrachting binnen relaties of uitgegane relaties anders dan verkrachting door een wildvreemde. Vooral omdat het verweer van de vrouwen in bijna 99 procent verkrachting is geweest.

Margo, 15-02-2013
In het artikel staat bij de voor- en nadelen van een niet erkend kind dat de moeder bij een niet erkend kind allerlei financiële voordelen heeft. Dit is absoluut niet waar! Het erkennen van een kind heeft hier niets mee te maken. Een alleenstaande moeder geniet sowieso deze voordelen. Deze tekst kan zo misleidend zijn dat aanstaande moeders besluiten de vader het kind niet te laten erkennen. Een zeer kwalijke zaak. Reactie infoteur, 20-02-2013
Deze kwalijke zaak heeft zich om die redenen zeer dicht in mijn buurt afgespeeld. Een ongehuwde moeder met een niet-erkend kind ervaart de vele voordelen die onze maatschappij haar biedt. (Een huis met lage huur of behoorlijke subsidies, recht op creche en kinderopvang waarvoor andere ouders bijzonder veel moeten betalen etc.) Erkenning neemt met zich mee dat sociale- en belasting administratie eerst naar de vader kijken naar wat hij door de erkenning dient te ondersteunen aan het levensonderhoud van het kind. Het niet-erkende kind heeft geen vader en dus is dat heel wat controle minder voor de moeder. Een kwalijke zaaki? Jazeker.

Rob van Weegen, 21-11-2012
In het artikel over erkenning vaderschap wordt ook genoemd gerechtelijke vaststelling vaderschap. Er is een verschil tussen die twee nml erkenning gaat in op het moment van inschrijving bij het bevolkingsregister. Gerechtelijke vaststelling vaderschap gaat in met terugwerkende kracht, dus tot op de dag van geboorte. Reactie infoteur, 02-12-2012
Dank voor deze precieze opmerking. ik zal hem zsm verwerken in het artikel.
Hermesse

Roos, 20-11-2012
(Dit sluit bijvoorbeeld verkrachting van de verwekker uit). dit staat er heel mooi maar ja als politie je aangifte niet opneemt word je kind nog erkend via de rechtbank door de verkrachter en naar de schade die hierbij achterblijft voor moeder en kind word niet naar gekeken. iemand nog tips voor mijn?! Reactie infoteur, 02-12-2012
De rechter zal een verkrachter nooit erkennen, maar dan moet de verkrachting bewijsbaar zijn. Verkrachting binnen een relatie is heel moeilijk vast te stellen vooral als de politie het niet op heeft willen tekenen. Toch neemt de rechtbank beide partijen heel serieus. Het is niet zo dat ze alleen geloof hechten aan wat de vader zegt. Het wordt een kwestie van afweging.
Hermesse

Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 04-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.