Erkenning kind door de vader

Je hebt het vast zelf ook weleens om je heen gehoord, mensen die roepen dat de vader van een kind geen rechten heeft. Of ja, één recht, het recht om alimentatie te betalen. Maar is het dan zo, dat moeder alleen maar rechten heeft? Of kijkt de rechter juist naar de rechten van het kind? En hebben de ouders eigenlijk alleen maar de plichten. Hier komt in ieder geval aan bod hoe de vader het kind kan erkennen, ook in het geval hij hier geen toestemming voor krijgt.

Hoe kan de vader het kind erkennen

Op het moment dat een vrouw zwanger is kan de vader het kind erkennen. In geval van erkenning tijdens de zwangerschap, wordt er gesproken van 'erkenning van de ongeboren vrucht'. Het is ook mogelijk het kind te erkennen bij het aangeven van de geboorte of op een later tijdstip. De erkenning vindt plaats bij een gemeente naar keuze en de moeder moet hierbij in persoon aanwezig zijn of schriftelijk toestemming geven tot de erkenning. Indien het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, dient deze ook toestemming te geven voor de erkenning. Tot het 16de levensjaar van het kind dient de toestemming door zowel moeder en kind te worden gegeven. Vanaf 16 jaar hoeft er geen toestemming meer te zijn van de moeder, enkel van het kind zelf.

Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, is erkenning niet nodig. De partners zijn dan automatisch juridisch ouders van het kind.

Geen toestemming erkennen kind

Het komt voor dat een moeder (of kind) geen toestemming wilt verlenen tot het erkennen van het kind of de ongeboren vrucht. In dat geval is het niet zo dat de man machteloos staat en hier niks tegen kan doen. De man kan in dit geval via de rechter op grond van art. 1:204 lid 3 Bw, vervangende toestemming tot erkenning aanvragen. Het is hierbij noodzakelijk dat zowel moeder als vader een advocaat in de arm nemen. Ook is het noodzakelijk, dat de man die dit aanvraagt, de verwekker/biologische vader van het kind is. Dit zal moeten worden aangetoond door middel van een DNA-onderzoek. De rechtbank kan beslissen dat dit onderzoek moet plaatsvinden om vast te stellen dat het gaat om de biologische vader van het kind.

Rechten van de vader na erkenning

Na het erkennen van het kind ontstaat er een juridische relatie tussen de man en het kind. Dit brengt niet alleen rechten met zich mee, maar ook plichten. De juridische gevolgen zijn:
  • Het kind wordt erfgenaam van de vader
  • Kind heeft recht op zorg en onderhoud (alimentatie)
  • Er kan gekozen worden voor de achternaam van de vader
  • Er kan gekozen worden voor de nationaliteit van de vader

Na het erkennen is het ook mogelijk/makkelijker om een omgangsregeling te verzoeken bij de rechter. De rechter zal hierbij altijd kijken naar het belang van het kind. Een kind heeft volgens de wet, het recht op omgang met beide ouders. Erkenning geeft dus niet automatisch het recht op omgang tussen kind en vader.

Kind erkend, maar mag je het kind niet zien?

Het is belangrijk een advocaat in de arm te nemen als je er samen met de moeder niet uitkomt. Vaak kan het, tussen de advocaten onderling, opgelost worden en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden. De advocaten zullen bij het maken van de afspraken, altijd kijken naar wat de ouders willen en voorstellen.

Kom je er onderling niet uit dan is het van belang, voor het kind, om de omgangsregeling via de rechter alsnog op papier te krijgen. Bij de beoordeling van een omgangsregeling tussen de vader en het kind, zal door de rechter altijd worden gehandeld in het belang van het kind. De rechter zal een verzoek tot omgang niet weigeren, tenzij er gegronde redenen zijn waarom het beter is voor het kind als er geen omgang is tussen de twee. De rechter kijkt hierbij dus niet zo zeer naar de rechten van de vader, maar des te meer naar de rechten van het kind.
© 2014 - 2024 Facts, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erkenning van het vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…
De vader die zijn kind graag wil erkennenHet aantal kinderen dat z.g. buitenechtelijk wordt geboren in Nederland wordt groter en overtreft waarschijnlijk in 2012…
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschapAls biologisch vader ben je niet direct juridisch vader. Toch brengt slechts dit laatste rechten met zich mee. Lees de a…

Broertje of zusje op komst: boekentips voor peutersBroertje of zusje op komst: boekentips voor peutersVoor een peuter is het heel spannend om een broertje of zusje te krijgen. Daarom is het belangrijk om je kindje hier op…
Mama’s vrije dag: hoe plan je die goed in?De meeste Nederlandse moeders die kinderen hebben in de basisschoolleeftijd werken parttime; volgens het Centraal Planbu…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind/wat-erkenning-van-een-kind-
  • http://www.advocaten.nl/erkenning-van-een-kind/
Facts (16 artikelen)
Gepubliceerd: 28-10-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.