Projectsubsidie: waar vind ik subsidie voor mijn project?

We barsten van de ideeën, maar waar halen we het geld vandaan om ze te realiseren? Formuleer een project, en ga op zoek naar projectsubsidie. Er zijn veel mogelijkheden, bij gemeenten, provincies, maar ook bij niet-overheid instellingen en fondsen. Bedenk wel, dat de subsidiegevers hun eigen prioriteiten terug willen zien in jouw project. Jij voert met het project hun beleid uit. Wil je met de buurt een project opzetten om het groen op te knappen? Heb je een vernieuwend idee om zorgverleners beter te laten samenwerken? Ben je lid van een kunstenaarscollectief dat een verkooptentoonstelling wil organiseren?

Dit zijn allemaal activiteiten die heel goed als project kunnen worden uitgevoerd. Een project heeft een nauwkeurig omschreven doel, er is een duidelijk geformuleerd plan hoe dat doel bereikt kan worden, hoeveel dat gaat kosten, en binnen welke tijdsperiode het kan worden gerealiseerd. Geen wonder dat overheden en instellingen zo graag met projectsubsidies werken. Ze binden zich niet voor eeuwig aan een bepaald initiatief, maar slechts voor de duur van het project. Er is bovendien een maximum gesteld aan het bedrag dat de subsidiegever ter beschikking stelt. Ook als het initiatief mislukt is de schade te overzien.

Sluit aan op de prioriteiten van de subsidiegevers

Er zijn ook positieve redenen waarom subsidiegevers graag werken met projectsubsidies: door hun prioriteiten duidelijk te maken kunnen ze veel invloed uitoefenen. Neem dit voorbeeld, uit een subsidieregeling Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken:
Om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie moet het project passen binnen één van de volgende thema's:
  • bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang;
  • stimulering van samenwerking tussen kinderopvangcentra en peuterspeelzalen (dit is anders dan het aanbieden van voorschoolse of vroegschoolse educatie).

Kortom, op het gebied van Kinderopvang vindt dit ministerie slechts twee onderwerpen van belang. Projecten moeten mikken op kwaliteitsverhoging, of op verbetering van de samenwerking tussen verschillende soorten instellingen. Alleen dan maak je een kans om projectsubsidie te krijgen. Zo gebruikt het ministerie de projectsubsidie om een deel van haar doelstellingen te realiseren.

Een ander voorbeeld, uit een culturele subsidieregeling in Den Haag:
Culturalis verleent subsidies voor projecten waarbij amateurkunstenaars zijn betrokken. Voorwaarden:
  • het project moet vernieuwend en innovatief zijn, en het moet samenwerking bevorderen.
  • het project moet in Den Haag spelen.
  • het project moet openbaar toegankelijk zijn, een toegevoegde waarde hebben voor het publiek en/of de deelnemende amateurkunstenaars. En het moet artistiekinhoudelijk kwaliteitsbevorderend zijn.
  • het project mag geen onderdeel uitmaken van activiteiten waarvoor je al subsidie van de overheid ontvangt.

Stel dat je van plan bent om met Haagse theatersporters een avond improvisatietoneel te organiseren in Rotterdam, dan heeft het geen zin om een projectvoorstel in te dienen bij Culturalis. Maak je er een project van, waarbij je theatersporters uit andere steden uitnodigt voor een manifestatie in Den Haag, dan heb je kans dat je aanvraag welwillend wordt bekeken.

Zoek subsidiegevers die bij je passen

Ga niet op zoek naar projectsubsidies, waarvoor je de eigen plannen teveel moet wijzigen, of waarvoor je de grenzen moet opzoeken van de voorwaarden die de subsidiegever heeft geformuleerd. In beide gevallen is de kans op mislukking groot. Dat kan een pijnlijke (en kostbare) zaak worden. Wanneer een subsidiegever achteraf slechts een deel van de toegezegde bedragen wil overmaken, of zelfs geld terugeist, kan dat de doodklap betekenen voor een vereniging of een non-profit stichting.
Zoek overheden en instellingen op, waarvan het beleid past bij je project. Probeer te doorgronden waarom die subsidiegever zo graag dat ene doel wil bereiken. Kijk hoe dat aansluit op je eigen plannen en je eigen doelen. Dan kan er iets moois ontstaan, en wordt de projectsubsidie goed gebruikt.

Lees verder

© 2011 - 2020 Alexderijke, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Projectsubsidie: algemene voorwaardenWie in aanmerking wil komen voor een projectsubsidie moet scherp letten op de voorwaarden die de subsidiegever formuleer…
Projectsubsidie verantwoording achterafEen subsidie moet worden verantwoord. De eisen die aan de verantwoording worden gesteld verschillen sterk, en kunnen zee…
Projectsubsidie - de aanvraagMet de aanvraag van een projectsubsidie presenteer je niet alleen het project, maar ook jezelf aan de subsidiegevers. Zi…

Projectsubsidie - wanneer krijg je geld?Fijn dat het project gesteund wordt door subsidieverleners. Maar wanneer krijg je het geld overgemaakt? Bestudeer de voo…
De pluriforme samenleving van NederlandDe pluriforme samenleving van NederlandNederland is een pluriforme samenleving, waarbij iedereen anders is maar toch ook weer allemaal gelijk. Verschillende me…
Bronnen en referenties
  • Projectsubsidie Kinderopvang: http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=900147
  • Projectsubsidie Culturalis: http://www.culturalis.nl/upload/documenten/subsidie-voor-projecten.pdf

Reageer op het artikel "Projectsubsidie: waar vind ik subsidie voor mijn project?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Alexderijke
Gepubliceerd: 16-03-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Special: Projectsubsidies
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!