Maria, moeder van Jezus

Maria is de moeder van Jezus. Zij zorgt zoals elke mama voor haar kind, zij houdt van Hem en blijft Hem trouw. Daarom is zij er ook bij als Jezus sterft (aan het kruis). Daarom blijft zij bij zijn leerlingen na zijn dood. Vele mensen vertrouwen Maria en kunnen hun zorgen aan haar kwijt.

Maria

Maria, de dochter van Joachim en Anna, was verloofd met Jozef. De verloving gaf in het Jodendom reeds de rechten in het huwelijk. Toch bleef de bruid in het ouderlijk huis wonen, totdat de bruidegom haar plechtig zijn woning binnenleidde. Hiermee werd het huwelijk als voltrokken beschouwd.
Tijdens de periode van haar verloving werd Maria van Gods wegen verteld dat zij was uitverkoren om de moeder van Jezus Christus, de Messias te worden. Maria vroeg aan de aartsengel Gabriël die haar deze boodschap kwam brengen hoe zij een kind moest baren terwijl zij nog geen echtgenoot had. “God zal een vrucht in uw schoot plaatsen”, kreeg zij als antwoord.
Ze wordt vaak genoemd de 'Maagd Maria' hoewel nergens in de bijbel deze twee woorden bij elkaar staan als een echte naam.

In de tijd dat Maria en Jozef leefden, werd het normaal gezien dat de man zijn verloofde mocht verstoten als zij zwanger was van een andere man. Jozef werd op bovennatuurlijke wijze ingelicht over haar conditie en hij nam haar mee naar zijn eigen huis. Spoedig hierna kwam het bevel van keizer Augustus waarin stond, dat ze naar Betlehem, moesten gaan, ongeveer 80 of 90 mijl van Nazaret vandaan. Toen ze daar waren zochten ze onderdak in een herberg of khan die bedoeld was voor vreemdelingen. Maar aangezien de herberg overvol was, moest Maria zich terugtrekken in een plaats tussen het vee en daar bracht ze haar zoon ter wereld, die Jezus genoemd werd, omdat Hij zijn volk zou redden van de zonden.

Geneaologie

Maria was een rechtstreekse afstammeling van koning David, wat Jezus het recht gaf om de Joodse troon te bestijgen, zowel door Maria als door adoptie door zijn pleegvader, Jozef (in het Jodendom erft men via de moeder en niet via de vader. Is de moeder Joods en de vader niet, dan is een kind automatisch Joods. Is de vader Joods en de moeder niet, dan is een kind niet Joods)

Al sedert de schepping ontstond elk opvolgend leven bij de conceptie. Wetenschappelijk gezien begint het nieuwe wezen op het moment dat het DNA van de man zich verbindt met dat van de vrouw. Dit was niet het geval bij Jezus. Als een geest en deel van de Drie-eenheid, bestond Jezus al voor de schepping van de wereld.

Aldus is noch de geest van Christus, noch zijn lichaam het resultaat van het DNA van het eitje van Maria of van het zaad van enige man. Beide zouden genetische fouten hebben bevat en een zondige natuur. Zoals de Bijbel ons leert was Jezus echt de tweede Adam. De eerste Adam was een speciale schepping van God (niet gerelateerd aan enig menselijk wezen), zo ook de tweede Adam. Jezus was net zo volledig mens als de eerste Adam en evenals deze had Hij geen zondige natuur, geen erfzonde, geen zondig vlees, dat steeds weer generatie op generatie doorgegeven werd sinds de zondeval. Hij was absoluut puur en zonder zonde, vanaf de dag van Zijn geboorte. Hij moest zijn en was het Lam van God, zonder vlek of rimpel, offerlam voor onze zonden

Maria' s andere kinderen

Maria's andere zonen zijn Jozes (Jozef), Jacobus, Judas (de bijbelschrijvers Jacobus en Judas), en Simon. Er waren ook zusters bij, maar die worden niet met name genoemd

Maria als moeder

Maria is de moeder van Jezus. Zij zorgt zoals elke mama voor haar kind, zij houdt van Hem en blijft Hem trouw. Daarom is zij er ook als Jezus sterft (aan het kruis). Daarom blijft zij bij zijn leerlingen na zijn dood. Vele mensen vertrouwen Maria en kunnen hun zorgen aan haar kwijt.

Maria moet vaak vertwijfeld haar hoofd geschud hebben. Hoe reageer je als moeder op een kind dat uitzonderlijk wijs en ongekend goed is? Hoe zorg je ervoor dat hij zonder schade opgroeit in een wereld die bol staat van dwaasheid en eigenliefde? Hoeveel zorgen zul je als moeder hebben over de toekomst van zo'n uniek kind?

Hebben Maria en Jozef hun zoon Jezus op de hoogte gebracht, of voelt dit wonderkind intuïtief iets aan van zijn mysterieuze oorsprong? Zou Hij als puber op zoek gaan naar zijn echte vader? Zou dat de reden geweest kunnen zijn waarom Hij achterblijft tijdens de bedevaart naar Jeruzalem? Hierdoor, dankzij deze zoektocht, kan Jezus ook een andere verwantschap ontdekken, een verwantschap die hem verbindt met een transcendentie die Hij zijn Vader noemt. Maar zijn ouders begrijpen Hem niet als Hij hun zegt dat Hij "in de dingen van zijn Vader moet zijn".

In het Johannes evangelie lezen we hoe ze een publieke rol speelde op de bruiloft van Kana; de wijn is bijna op! Maria heeft inmiddels wel geleerd dat ze met elk probleem bij Jezus terecht kan. Maar wanneer zij rustig en feitelijk meedeelt wat er aan de hand is, krijgt ze - zo op het eerste gehoor - een bits antwoord van haar zoon. Jezus vraagt haar kortaf: 'Wat wilt u van me?' en zegt daarna: 'Mijn tijd is nog niet gekomen'.
Maria moet na het horen van dit antwoord misschien net zo wanhopig gekeken hebben als destijds toen haar twaalfjarige zoon zich verwonderd afvroeg waarom zijn ouders hem niet direct opgezocht hadden in het huis van zijn Vader, de tempel. Wat moet je met zo'n bijzondere zoon? En wat moet je denken van zijn merkwaardige antwoorden?
Maria gaat niet met Jezus in discussie en dringt niet verder bij hem aan. Ze weet waarschijnlijk wel dat Jezus haar, het bruidspaar en hun gasten niet in de kou laat staan. Ze weet dat haar zoon tot uitzonderlijke dingen in staat is en geeft de bedienden een gouden tip: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

Na het concilie van Efeze in 431 n.Chr. kreeg Maria officieel de naam: “Maria moeder van God”.

Het laatste verblijf van Maria

Vlak bij Efeze, aan de westkust van Turkije, in de buurt van Izmir staat een klein huisje dat volgens de traditie het laatste huis is geweest van de Moeder van Jezus. Op de 420 meter hoge Nachtegaalberg leefde Maria tijdens de laatste jaren van haar aardse bestaan. Naast het huis ontspringt een ook nu nog verfrissende bruisende bron.

Maria ten Hemelopneming

Zij is rechtstreeks (dus met het vergankelijke lichaam, zoals wij dat hebben) door God opgenomen in de hemel, om zitting te nemen naast haar zoon Jezus Christus. Dit wordt binnen de katholieke kerk gevierd op 15 augustus.
Dit werd in 582 door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam het feest van Maria-Tenhemelopneming over in de zevende eeuw onder paus Sergius I. Het geloof in de Tenhemelopneming van Maria dateert aldus uit de oudheid.
© 2006 - 2024 Storm, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Feesten van MariaFeesten van MariaHet is bekend dat Maria binnen de Katholieke kerk een belangrijke plaats inneemt. De verering, en belangrijkheid van haa…
Het feest van Maria BoodschapHet feest van Maria BoodschapNegen maanden voordat Jezus Christus geboren werd kreeg Maria een bezoek van de Engel Gabriël. Gabriël werd als Hemelse…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Jezus' echte verjaardagJezus' echte verjaardagDe vroege christenen besloten om het heidense Yule feest om te dopen tot het feest van Jezus' geboorte: kerstfeest. Zijn…

Maria verschijning aan Bernadette Soubirous te LourdesAls Bernadette Soubirous, haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie op 11 februari 1858 hout sprokkelen lan…
Levensverhaal van de BoeddhaLevensverhaal van de BoeddhaIn het noordoosten van India, rond 600 voor Christus regeerden koning Moenis en koningin Maya over het land. In haar dro…
Storm (568 artikelen)
Laatste update: 05-06-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.