Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?

Tora (wet): waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen? Waarom zouden christenen en Messiaanse Joden de Tora (wet, of beter: onderwijzing) volgen? De Messiasbelijdende Joden Ariel & D'vorah Berkowitz willen met het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u', gelovigen opnieuw laten kennismaken met dit unieke document van goddelijke makelij. 'Waarom zouden we de Tora volgen?'

Waarom zouden (Joodse) gelovigen de Tora volgen?


Waarom zouden christenen en Messiaanse Joden de Tora volgen?

Waarom zouden christenen de Tora volgen? 'Omdat God het wil,' luidt het eenvoudige antwoord. Nu denken veel christenen dat er alleen in de Tenach geboden staan, 613 in totaal. Doch in het Nieuwe Testament, de Beriet Chadasja, staan er wel meer dan 1.000! Ariel & D'vorah Berkowitz stellen dat een gebod een gebod is. Welk verschil is er tussen het vieren van het wekenfeest en het aanstellen van oudsten om de gemeente te leiden?

Voorts definieert de Tora het Joods-zijn: Joden zijn met elkaar verbonden door bepaalde gebruiken uit de Tora. We kunnen hierbij denken aan de besnijdenis en het eten van koosjer voedsel. Ariel & D'vorah Berkowitz zeggen het aldus: "De afstammelingen van Jacob ontlenen hun identiteit dus aan de Tora. Het geloof in Jesjoea [Jezus] voltooit slechts die identiteit."

Ook lost het volgen van de Tora vanuit de identiteit die we hebben in de Messias veel problemen op. Voor zowel Joodse als niet-Joodse mensen. Wanneer we tot geloof komen, worden we 'een nieuwe schepping'. "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden" (2 Korintiërs 5:17). De Messias Jezus leeft in de gelovige. Bovendien is de Tora in ons hart geschreven (Jeremia 31). Als nieuwe schepping zouden we door middel van onze wandel en handel moeten uitdragen wat er in de Bijbel, de gehele Bijbel, staat. Kortom, we volgen de Tora, omdat ze is wat wij zijn als nieuwe schepping.

De spiegel

In Jakobus 1:22-25 staat:

  • "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet."

We moeten dus daders van het Woord, de Tora, zijn en niet slechts passieve luisteraars. Er staat in de Nederlands vertaling 'wet', terwijl er 'Tora' bedoeld wordt. Tora betekent in feite 'onderwijzing' en niet zozeer 'wet'. Elke onderwijzing in de Tora toont ons wie wij zijn als verloste mensen en hoe een verloste mens eruit behoort te zien. Jezus heeft ons gerechtvaardigd voor God (2 Korintiërs 5:21) - we hoeven er daarom alleen nog maar voor te kiezen Jezus na te volgen, het rechtvaardige leven van Jezus, ofwel het leven van de Tora. In Johannes 1 wordt Jezus zelf het Woord genoemd, hiermee verwijzend naar de Tora. Doordat we Jezus hebben aangenomen als onze Verlosser, woont Hij in ons hart - we hebben de levende Tora in ons binnenste! Daarom zouden we ons niet moeten afvragen of we de Tora moeten volgen, maar hoe kunnen we 'deze schat' leren kennen (2 Korintiërs 4:7).

Yeshua is the Law (Torah)
Yeshua obeyed 'all' of the commandments of God perfectly and taught others to do the same. Why?

'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made....The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.' (John 1:1-3,14) (Bron: http://www.treeoflifeknoxville.com)

De Tora aanvaarden een de Joden tot jaloersheid verwekken

Ariel & D'vorah Berkowitz schrijven dat de negatieve houding die overheerst in de christelijke theologie ten opzichte van de Tora, voortkomt uit de anti-Joodse houding van een aantal invloedrijke geleerden en kerkvaders uit de 2e eeuw na Chr. Als we echter het Nieuwe Testament eerlijk en onbevooroordeeld bestuderen, zullen we ontdekken dat deze juist zeer positief spreekt over de Tora. Sterker, het Nieuwe Testament moedigt een levensstijl volgens de Tora aan.

Door het verwerpen van de Tora is er verwarring gesticht onder Joden ten aanzien van de openbaring van God in de Bijbel. De vervangingstheologie schrijft zelfs het Joodse volk af. Deze valse leer stelt dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen en dat Israël daarom heeft afgedaan. De negatieve houding van de kerk jegens de Tora heeft tot vervolging en onderdrukking geleid van het Joodse volk. Het Goede Nieuws is verworden tot slecht en verdrietig nieuws voor de Joden. De kerk heeft daarmee bloed aan haar handen en ze heeft jammerlijk gefaald ten opzichte van het Joodse volk. Het is christenen nooit gelukt Joden tot jaloersheid (na-ijver) te verwekken (Romeinen 11:11). De christelijke gemeente kan dat alsnog doen door opofferende liefde en gerechtigheid én door de Tora te aanvaarden en niet te verwerpen. Door bijvoorbeeld de Joodse feesten te vieren vanuit de vervulling door Jezus.

De gelovigen worden gevraagd in Jezus' Naam te geloven, maar evenzeer trouw te zijn aan Gods oude verbond en geboden en onderwijzingen. Degenen die zich niet willen onderwerpen aan Gods wet, kunnen God nooit behagen: "Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen" (Romeinen 8:8).

Psalm 19:8-12
8 De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.

10 Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.

11 Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.

12 Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Fotoverantwoording: op de foto is een inscriptie te zien van de naam van Jezus (Jesjoea) in het Hebreeuws.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Model van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpenModel van zeven dimensies om godsdiensten te begrijpenIn de meeste grote steden leeft een verscheidenheid aan mensen samen. Een stad vormt als het ware een microkosmos van de…
De Kruistochten: resultaat van islamitische provocatiesDe Kruistochten: resultaat van islamitische provocatiesDe jihad, de islamitische 'heilige oorlog', wordt door cultuurrelativisten wel vergeleken met de middeleeuwse Kruistocht…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Ariel & D'vorah Berkowitz: De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u; Gideon, Hoornaar, 2e druk, september 2002.
  • Bijbel: NBV.
  • Richard Bailey: Did Yeshua (Jesus) Cancel the Clean/Unclean Dietary Laws? http://www.treeoflifeknoxville.com/didyeshuachange.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 28 juli 2010)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 25-08-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.