De dood en opstanding van Jezus Christus

De dood en opstanding van Jezus Christus De lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood is de hoeksteen van het christelijk geloof. Er is reden genoeg om aan te nemen dat het werkelijk is gebeurd. In eerste plaats zou het onmogelijk zijn dat Jezus niet zou zijn gestorven. De verwondingen die door de Romeinse soldaten waren aangebracht zou niemand kunnen overleven. Over de dood en opstanding van Jezus wordt al vanaf het begin getwijfeld. Men bewaakte zijn graf omdat men bang was dat het lichaam gestolen zou worden en zo zijn opstanding zou claimen. Nadat zijn lichaam toch verdwenen was ontkende men dat hij was opgestaan. De discipelen kregen de schuld dat ze het lichaam van Jezus gestolen zou hebben. Dat was onmogelijk omdat het graf bewaakt werd door Romeinse soldaten. Het is een groot mysterie dat er na de dood van Jezus miljoenen mensen tot geloof zijn gekomen en levens positief hebben veranderd.

Het lege graf

Er zijn veel theorieën die beweren dat Jezus niet aan het kruis is gestorven. Vervolgens zijn er theorieën bedacht om het lege graf te verklaren. Echter niet een van die theorieën is overtuigend. Jezus had een Romeinse geseling ondergaan die weinig mensen zouden overleven, zes uur aan een kruis hangen en vervolgens stak een soldaat een speer in zijn buik. Wie zou dat overleven?

Verschijning aan de discipelen

Er wordt ook gesuggereerd dat de discipelen het lichaam van Jezus hebben gestolen uit het graf en gezegd hebben dat Jezus was opgestaan uit de dood. Romeinse soldaten bewaakten het graf. Het is moeilijk om ongezien een steen van minstens 1000 kilo te verplaatsen. Tenslotte waren de discipelen bedroefd, teleurgesteld, misschien ook wel boos maar zeker gedesillusioneerd. Er was wel wat voor nodig om bijvoorbeeld Petrus te doen overtuigen om vervolgens voor 3000 mensen op het Pinksterfeest te verkondigen dat Jezus leeft. Het is ook onvoorstelbaar dat de discipelen bereid waren om zich te laten martelen en vervolgen voor iets dat ze zelf hadden bedacht. Het is krankzinnig als mensen willen sterven voor iets waarvan ze wisten dat het een leugen was.

Autoriteiten

Er zijn ook mensen die zeggen dat de Romeinse of Joodse autoriteiten het lichaam hebben gestolen. Als de zo zou zijn waarom hebben zij dan het lichaam niet laten zien om het ‘gerucht’ van Zijn opstanding te onderdrukken?

Cocon van een rups

Toen Petrus en Johannes bij het graf kwamen zagen zij de grafdoeken die, zoals Josh McDowell ooit eens omschreef, “als de cocon van een rups”, wanneer de vlinder al weggevlogen is. Johannes “zag en geloofde”. (Johannes 20: 8)

Hallucinaties

Wetenschappers zijn zelfs van mening dat de observatie van de verschijningen van Jezus hallucinaties waren. Hallucinaties zijn waarnemingen van een uiterlijk object dat er in werkelijkheid niet is en komen voor bij gespannen en zieke mensen en bij het gebruik van drugs. De discipelen kunnen niet tot deze groep gerekend worden. Al zou dat in het ergste geval wel het geval zijn dan is het nog de vraag hoe die andere honderden mensen aan die overtuiging komen. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel mensen tegelijk of verspreid over een periode last hadden van hallucinaties.

Onmiddellijk effect: kerk geboren

Na de opstanding van Jezus uit de dood werd de kerk ‘geboren’.
“De kerk is ontstaan uit een handjevol onontwikkelde vissers en tollenaars, verspreidde zich in drie eeuwen over de gehele wereld. Het is een ongelofelijk verhaal over een vredige revolutie, ongeëvenaard in de wereldgeschiedenis. Deze geweldige beweging kwam op gang, doordat christenen tegen belangstellenden konden zeggen: “Jezus is niet alleen voor u gestorven. Hij leeft en u kunt hem ontmoeten en zelf de realiteit ontdekken van waar we over praten. Dat deden zij en voegden zich bij de kerk. En de kerk die geboren werd uit dat open graf van Pasen, verspreidde zich overal” Michael Green.

Christelijke ervaring: Jezus is opgestaan

Miljoenen mensen door de eeuwen heen hebben de aanwezigheid van de opgestane Jezus Christus ervaren. Uit alle rassen, volken en continenten ontstaan christelijke gemeenschappen.
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Stille tijd op weg naar Pasen en bezinningStille tijd op weg naar Pasen en bezinningVolgens verschillende mensen is Jezus Christus niet de zoon van God. Jezus zou ook niet zijn opgestaan uit de dood. Petr…
Pasen, de feestdag na de vasten- en passietijdPasen, de feestdag na de vasten- en passietijdOp de dag van Pasen, tussen 22 maart en 25 april, wordt gevierd dat Jezus uit zijn graf is opgestaan. Op de zogenaamde G…
Alle paasdagen op een rijPasen is een Christelijk feest, waarbij we gedenken dat Jezus aan het kruis is gestorven en weer opgestaan. Maar voor ve…

De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 31De gelijkenis van de verloren zoon: Lucas 15: 31En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. (Lucas 15: 31) De laatste teksten van de ge…
Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?Welke uitspraken deed Jezus Christus over zichzelf?Uit de uitspraken van Jezus kunnen we concluderen dat Hij zelf bewust was van zijn goddelijke identiteit. Verschillende…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Een kwestie van leven. Kennismaking met het christelijk geloof
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 25-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.