mijn kijk op

Het katholieke geloof: in volledige vrijheid voor God kiezen

Het katholieke geloof: in volledige vrijheid voor God kiezen Het katholieke geloof geeft invulling aan één van de drie godsdiensten: het Christendom. Katholieken geloven dat Christus mens geworden is om ons te verlossen van onze zonden. Alleen als ze verlost zijn van hun zonden kunnen ze naar de hemel. Zijn we dan niet zelf verantwoordelijk voor onze zonden? Zeker wel, maar mensen zijn zwak en feilbaar, al kunnen ze steeds opnieuw hun best blijven doen om voor het goede te kiezen en het kwade te overwinnen, vooral binnen zichzelf. Dat geeft ons veel verantwoordelijkheid. Veel dingen liggen buiten onze macht. Voor alle overige dingen heeft de mens de volledige verantwoordelijkheid.

Macht

Het scheppingsverhaal is een beeld dat katholieken helpt te begrijpen wat God van hen wil. In den beginne… waren er een man en een vrouw. Zij hadden alles wat hun hartje begeerde, ze leefden in het paradijs. Totdat ze op de proef werden gesteld door het kwaad. Als ze van een bepaalde boom zouden eten, zouden ze evenveel macht krijgen als God. Ze hadden dus de keus tussen het goede: het blijven leven in het paradijs, en het kwade: iets doen dat God hen verboden had: eten van die boom en daarmee uit het paradijs verdreven worden (maar dat wisten ze toen nog niet). Het gaat er niet om of er echt sprake was van een boom, een verboden vrucht. Dit is een parabel. De betekenis is duidelijk: God is de grootste op aarde en in het heelal. De mens werd op de proef gesteld door de duivel die beweerde dat de mens net zoveel macht kon hebben als God.

Trots

Nog steeds is trots de zwakste plek van de mens. We vergelijken ons met anderen die het beter hebben (nooit met wie het slechter getroffen heeft) en willen dat óók. We vinden zelfs dat wij daar recht op hebben. Als dat niet lukt worden we ontevreden en zijn snel geïrriteerd. We staren ons blind op het groene gras van de buren, terwijl we er beter aan zouden doen tevreden te zijn met ons gezellige terras. We zien niet wat die buurman heeft moeten doen om te bereiken wat hij nu heeft en is. En we weten helemaal niet of hij wel gelukkig is. Intussen zijn we het zelf niet meer. Maar dat is onze eigen keuze, en dat beseffen we niet.

Toen God ons schiep wilde Hij dat wij in vrijheid voor Hem zouden kiezen.
Hij laat het kwaad toe, zodat we een bewuste keuze kunnen maken. Wie niets te kiezen heeft is niet vrij
.

Jaloezie

Van kind af aan komen wij elke dag in de verleiding toe te geven aan het kwaad. Het kwaad komt in vele vormen: luiheid, gemakzucht, ongeduld, hoogmoed, wraak, angst, onrust, jaloezie, ontmoediging, onzekerheid, frustratie, depressie, belediging, eenzaamheid, ziekte, onrecht, minderwaardigheidsgevoelens, vermoeidheid, zorgen, lijden en dood. En elke dag kunnen we ervoor kiezen te vechten of ons mee te laten voeren. We kunnen kiezen tussen het laatste woord willen hebben, of om meningsverschillen te accepteren en niet op de spits te drijven. We kunnen alleen doen waar we zin in hebben of wat ons (nú) uitkomt, of we brengen structuur in ons leven en houden rekening met de wereld om ons heen.

Hemel of hel

Op aarde zal er nooit overal vrede zijn doordat wij mensen geneigd zijn de gemakkelijkste weg te kiezen, en dat is niet per se ook de goede. Tegen die neiging zullen we ons ons hele leven moeten verzetten. Dat hoeven we niet alleen te doen. We kunnen God altijd om hulp vragen. Dat zal ons louteren, we zullen ons ontwikkelen en groeien. En uiteindelijk komen we bij onze Vader in de hemel.

Liefde laat zich echter niet afdwingen. Iedereen blijft dan ook altijd vrij om God niet om hulp te vragen, omdat we denken het zonder zijn hulp heel goed af te kunnen. Iedereen blijft altijd vrij om zijn zonden niet te belijden, omdat dat toch onze eigen zaak is! Iedereen blijft altijd vrij God niet te erkennen, hem zelfs af te wijzen, omdat we denken hem niet nodig te hebben. Dan komen we niet in de hemel, dan komen we in de hel.

Vooruitgang

Het Oude Testament verhaalt van een ruige, brute wereld en een boze, strenge God. Volkeren moorden elkaar uit, in naam van hun afgoden, en zelfs in Zijn naam. Mede daardoor is het Oude Testament voor ons vaak onbegrijpelijk; wij leven immers in een heel andere tijd en houden er nu andere opvattingen op na. Katholieke Kerkleraren hebben ontdekt dat het Oude Testament de vooraankondiging is op het Nieuwe Testament. De twee staan in nauw verband met elkaar. Daardoor zien katholieken vooruitgang in de wereld. Alsof de wereld er klaar voor moest zijn om Jezus te kunnen ontvangen, begrijpen en navolgen. In het begin van Zijn optredens was er slechts een klein groepje dat hem volgde (de apostelen). Maar mettertijd meldden steeds meer mensen zich aan als volgelingen, als zijn leerlingen en zij gaven na Zijn dood het geloof op hun beurt door. Met Jezus, de menswording van God, is God menselijker, toegankelijker, zachtmoedig en barmhartiger geworden. God zag dat wij het zonder Zijn voorbeeld niet redden. Voor katholieken is het Nieuwe Testament daarom een veel mooier en begrijpelijker boek, waar nog steeds veel uit te leren valt. Het Nieuwe Testament is voor hen het belangrijkste boek en de focus ligt veel minder op het Oude Testament.

Het Oude en Nieuwe Testament staan in nauw verband met elkaar. Het eerste loopt vooruit op het tweede, zoals de voorspelling van de komst van de messias. Het tweede is de vervolmaking van het eerste.

Menselijk

Want Jezus kwam niet als de machtige redder, als rijke koning, zoals de mensen op grond van de profetieën uit Het Oude Testament verwachtten, nee, hij leefde als een eenvoudige timmermanszoon onder de gewone mensen. Zijn enige menselijke zwakheden bestonden uit het verdriet om de ziekte en dood van mensen om hem heen, woede bij de ontering van de tempel, vermoeidheid door de massa’s mensen die naar hem kwamen luisteren, en angst voor de dood en de beproevingen daaraan voorafgaand.

Voorbeeld

Bron: Giotto, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Giotto, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Het Nieuwe Testament leert ons hoe we God nu kunnen zien. Jezus is voor ons mens geworden en heeft voor ons geleden zonder zelf gezondigd te hebben. Daarmee heeft hij voor ons de hemel toegankelijk gemaakt. Hij is ons voorbeeld. Zijn voorbeeld en zijn parabels leren ons hoe een goed leven te leiden. De tien geboden die God aan Mozes gaf (Oude Testament) blijven geldig. Zoals verkeersborden het verkeer regelen en veilig maken, zo zou het een misvatting zijn, Zijn wetten als een inperking van onze vrijheid te zien. De tien geboden zijn te herleiden tot de eerste twee wetten: God te aanbidden en Je medemens te eren als jezelf. Jezus leert ons dat mensen belangrijker zijn dan regeltjes en wetten (dat de wetten er zijn voor de mens en niet andersom). En dat hij voor ons allemaal mens geworden is, voor ieder die in hem wil geloven, ongeacht zijn/haar ras.

Lees verder

© 2008 - 2024 Stine, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
John Stuart Mill - Over vrijheid of versus overheid?Al in 1859 publiceerde de bekende filosoof John Stuart Mill zijn boek: Over vrijheid. In zeer filosofische taal zet hij…
Invloed christendom in NederlandHet christendom is al eeuwen lang de meest voorkomende godsdienst in Nederland. In de Middeleeuwen draaide alles in Nede…
Het ontstaan van de Anglicaanse KerkHet ontstaan van de Anglicaanse KerkGodsdienststrijd is vandaag de dag reden nummer 1 voor het voeren van oorlog. Iedereen wenst het monopolie van de waarhe…
Kinderen en hun begrip van GodKinderen hebben een ander beeld van God en religie dan volwassenen, dit komt mede door het brein wat nog niet geheel ont…
De Thora, de tien geboden, de gemeente en de christenIn een groot aantal kerken worden in de morgendienst nog steeds de tien geboden voorgelezen. Dit roept de vraag op of ch…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Madhu Shesharam, Unsplash
  • De Bijbel (Oude en Nieuwe Testament); Getuigenissen van Augustinus; Gods humanist : leven, werken en dood van François de Sales, Hans Berghuis; Waar Gods wil is is Gods weg, Gerald L. Sittser; Jezus van Nazareth, Joseph Ratzinger
  • Afbeelding bron 1: Giotto, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Reacties

Luke, 20-07-2013
Emiel er is een duidelijk verschil tussen religie en godsdienst, in een religie is er geen god, in bijvoorbeeld het boeddhisme word boeddha vereerd, boeddha was een mens, net als jij en ik, .boeddha staat voor ontwaken.een soort denkwijze, iedereen kan dus boeddha worden, door te ontwaken kom je dus uit de illusie, waarin de meeste mensen blijken te leven. Reactie infoteur, 21-07-2013
Bedankt voor je aanvulling Luke! Ik was wat te kort in mijn reactie aan Emiel. Het klopt echter niet helemaal wat je zegt; zie mijn aanvullende reactie bij Emiel.
Stine

Lianne, 06-02-2013
Ik ben een tijdlang dwalend geweest. Mijn mam katholiek mijn pa orthodox mijn man moslim en ik gelovig. Ik en mijn man zijn in onze opvoeding beide vrij geweest om zelf te ontdekken wie en wat we zijn. Nu bijna 30 weet ik dat ik katholiek ben. Het geeft mij vrijheid en vreugde. Vanaf dit jaar ga ik ook vasten en wie denkt dat je niet met zoveel culturen onder 1 dak kan leven of kinderen opvoeden? Wel wij hebben er 3 en het gaat PRIMA. Reactie infoteur, 11-02-2013
Jazeker kan dat! Wie zijn geloof goed belijdt weet dat geloven alleen in vrijheid kan.

Kevin, 09-05-2012
Ik wil graag een katholiek worden. Hoe moet ik het doen? Reactie infoteur, 16-05-2012
Hallo Kevin,

nou, mij lijkt: ga naar een katholieke kerk bij jou in de buurt en spreek de priester aan. Die kan jou dan meer vertellen. Je kunt er intussen al over lezen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En veel bidden, om inzicht.

Emiel, 19-01-2012
Één van de drie godsdiensten: het christendom? Naar mijn weten zijn er VEEEEEEEL meer religies. Het hindoeïsme, het boeddhisme, sjamanisme, sikhisme, zoroastrisme, wicca, theïstisch satanisme (ja oké dat is eigenlijk ook een variant op het christendom), Modern Satanisme, enzovoorts. Waarom is het katholicisme dan een invulling van één van de drie godsdiensten? Zo lijkt het alsof de auteur van dit artikel de andere religies niet als godsdiensten beschouwd. Moet een religie soms per se om één enkele god draaien? Zijn religies die meerdere goden (het hindoeïsme, wicca, sjamanisme, de geloven uit de oudheid) of zelfs geen enkele god (het Modern Satanisme, boeddhisme) kennen, geen échte religies in de ogen van de auteur? Reactie infoteur, 21-07-2013
Beste Emiel, in aanvulling op Luke's reactie wil ik graag nog het volgende kwijt:

Er is een verschil tussen religie/geloof en godsdienst.

Bij vertalingen heb je het probleem dat een woord vaak meerdere betekenissen heeft en voor het gemak wordt er dan maar één gegeven, en dat kan heel verwarrend zijn. Religie komt van het Latijnse religare, wat verbinden schijnt te betekenen, in de zin van zoeken naar betekenisvolle verbindingen, zoals naar de zin van het leven, maar dan wel in relatie tot een macht of een beginsel! Dat kan God zijn, en dan spreken we van een Gods-dienst, maar je kunt ook in jezelf, in kabouters, of in de kracht van de natuur, etc. geloven.
Waar je in gelooft hangt af van veel factoren: opvoeding, omgevingsfactoren, ervaringen, etc., zodat geen twee mensen precies hetzelfde geloven.
Een godsdienst is een religie, maar een religie is niet per se een godsdienst.
Zo is het boeddhisme een levenswijze, een geloof zonder God, dus geen godsdienst.

Stine

Stine (145 artikelen)
Laatste update: 16-03-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.