Mag een vrouw spreken in de gemeente/kerk?

Er is al veel geschreven, gezegd en geargumenteerd over de vrouw in de gemeente (kerk). Niet allen door mannen, maar ook door de vrouwen zelf. Mag een vrouw spreken in de diensten of moet ze zwijgen? Het niet direct van belang wat ik er zelf van vind, maar als christen, die wil leven naar wat de Bijbel zegt, is het belangrijk te ontdekken, waar de traditie mijn visie bepaalt. Wat staat er eigenlijk, dat wil ik in dit artikel duidelijk maken.

Mag een vrouw voorganger in een gemeente zijn?

In behoudende kerkelijke kringen zal deze vraag als regel ontkennend worden beantwoord. Een vrouwelijke dominee dat is wel zo ongeveer als vloeken in de kerk. Een onmogelijke zaak. Een vrouw op de kansel gaat tegen Gods Woord in! Het is fout, het is zondig.

Maar is deze stelling wel van uit de Bijbel, Gods Woord, hard te maken? Staat er in Gods Woord dat de Heere dit verbiedt?
In 1 Corinthe 11 staat het volgende:
  • vers 4) Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende (iets) op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
  • vers 5) Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekte hoofde, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof (haar) het haar afgesneden ware. (Staten vertaling)
Nu gaat het hier kennelijk in de eerste plaats over de manier waarop men in de gemeente als man of vrouw zich kleedt of hoe het haar geknipt is. Maar men dient er op te letten wat de man en wat de vrouw in de gemeente aan het doen zijn. Wat doen zij tijdens de dienst?

  • De man : hij bidt en hij profeteert,
  • De vrouw: zij bidt en zij profeteert.

Gaat het hier om de eredienst, is de volgende vraag?
Ja, zeker. Als men anders over de kleding of haardracht denkt (waar het ook overgaat), zegt Paulus:
  • vers 16) Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonte niet, noch de gemeente Gods.(Statenvertaling)
Kort samengevat: Iedere man en iedere vrouw mag in de samenkomst bidden en profeteren, maar over kleding en haardracht maken we in de kerk geen ruzie, dat is onze gewoonte niet.

Wat bedoelt Paulus nu met dat profeteren?

1 Corinthe 14:3) Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting en vermaning en vertroosting. (Statenvertaling)
Volgens de kanttekeningen is profeteren uitleggen. In het formulier om te bevestigen de dienaren des Woords staat onder meer dat het de taak van de dominee is om: te onderwijzen, te vertroosten, te bestraffen. Het zelfde dus wat Paulus bedoelt onder profeteren.

Conclusie:

Zowel mannen als vrouwen mogen in de samenkomst van de gemeente voorgaan in gebed en mogen preken. Er is in de Bijbel het tegendeel niet te vinden.

Maar wat gebeurt er in de kerkelijke praktijk?

Is er een gemeente te vinden die naar de Bijbelse regels de eredienst inricht?
Gewoonlijk is er in de gemeente slechts één man (soms ook slechts één vrouw) die profeteren mag. (nu noemen wij het preken in plaats van profeteren)
Wat is er nog overgebleven van het Paulinische voorschrift dat een ieder een bijdrage aan de eredienst mag geven als gezegd in 1 Corinthe 14:

  • vers 26) Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering etc.

Het lijkt er sterk op dat onze traditie (één persoon die wat zegt) sterker is dan de Bijbelse voorschriften. In feite hebben wij heel gewoon een stukje van de Bijbel als onbruikbaar en totaal ongeschikt aan de kant geschoven.
© 2008 - 2020 Yellow, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De uitleg en betekenis van dromen in de BijbelDe uitleg en betekenis van dromen in de BijbelElk mens droomt. In de tijd van de Bijbel kregen mensen ook dromen. Dat waren gewone dromen en ook bijzondere dromen. In…
Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkmijn kijk opVrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkDe kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken…
Het ontstaan van de Statenbijbel in de NederlandenHet ontstaan van de Statenbijbel in de NederlandenIn 1637 kwam de eerste Statenbijbel uit. Het eerste exemplaar was in prachtig paars fluweel gebonden en werd aan de Stat…
Dienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingDienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingEr zijn verschillende manieren van leiderschap te onderscheiden. In kerk en samenleving is er behoefte aan een duidelijk…

Dertien geloofspunten Maimonides 1: God als SchepperHet eerste geloofspunt van de dertien geloofspunten van Maimonides handelt over het geloof in God als Schepper. Hij is d…
Tehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitlegPsalm 5 is één van de gebeden die in de Psalmen is terug te vinden. Wat Joden al duizenden jaren weten is nu ook wetensc…
Bronnen en referenties
  • Dit artikel is gemaakt samen met Evert Sulman, Nijkerk.

Reageer op het artikel "Mag een vrouw spreken in de gemeente/kerk?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Frits van Pelt, 12-06-2018 12:23 #10
Wat is er nog overgebleven van het Paulinische voorschrift dat een ieder een bijdrage aan de eredienst mag geven als gezegd in 1 Corinthe 14: vers 26 Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering etc. Tijdens de samenkomst van het Leger des Heils, op zondag morgen, is er een moment waarop iemand een ervaring mag vertellen. De dienst staat vaak onder leiding van een korpsofficier en dat kan een man of een vrouw zijn.

Leeman, 06-03-2016 22:38 #9
Stom al die selectie van Bijbelcitaten. Het is maar net wat je wil lezen. Er zijn vast net zoveel citaten te vinden die het een en ander tegenspreken. Daarnaast geloof ik niet in een onfeilbare bijbel die ten eerste geschreven en diverse keren vertaald is en ten tweede geschreven is in een onvergelijkbare tijd.
Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen, als je nog steeds gelooft dat vrouwen moeten zwijgen ben je niet meer van deze wereld en tijd.

Met andere woorden ik en met mij gelukkig velen, omarmen vrouwen in alle functies van de kerk. Lees maar eens bij de remonstranten.

Henk, 16-11-2014 18:28 #8
Dit is als onderbouw van Gods aanstelling van mannen als leiders in de gemeente.


"Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen" (1 Timoteüs 2:11 t/m 14). "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente" (1 Korintiërs 14:34,35).


Wij bemerken drie specifieke beperkingen die afzonderlijk worden besproken: in de samenkomst moeten vrouwen zwijgen, zij mogen aan mannen geen onderricht geven, en zij mogen geen gezag over mannen voeren.


In de samenkomsten moeten de vrouwen zwijgen.


"De vrouwen moeten in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente" (1 Korintiërs 14:34,35). "Een vrouw moet onderricht ontvangen, zwijgend en in alle nederigheid" (1 Timoteüs 2:11 -- Petrus Canisius Vertaling die nauwkeurig de grondtekst weergeeft).


Aangezien mannen de leiding hebben, mogen vrouwen geen onderricht of leiding geven waar mannen aanwezig zijn. Om de leidersrol van de mannen te staven, en om alle misverstand te vermijden, worden de vrouwen uitdrukkelijk bevolen in de samenkomst te zwijgen.


Dit geldt niet voor het zingen samen, want dan oefenen de vrouwen geen leiding of gezag uit, maar volgen de broeder die de samenkomst leidt. Het zou echter wel verkeerd zijn voor een vrouw solo te zingen of aan de leiding van het gezang deel te hebben.


Vrouwen mogen geen onderricht aan mannen geven (1 Timoteüs 2:12).

Lise, 15-01-2014 10:52 #7
Goedemorgen,

Interessant onderwerp.Ik wil hier graag op reageren. De Bijbel is er namelijk duidelijk over in 1 Cor 14, met als onderwerp: "Orde in de samenkomsten" boven de verzen 26 t/m 40.

Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken. Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. (1 Corinthiërs 14:33-37 SV1750)

In vers 33 staat: "Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen."
En in het eerstvolgende vers staat dan ook: "Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt."

Vriendelijke groeten

Andy, 19-07-2013 12:03 #6
God is hier heel duidelijk is:
1 Korintiërs 14:34 t/m 38:
Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend"

Sieda Marlon, 24-11-2010 20:55 #5
Beste mensen,

Ik wil een duidelijke argument om te te wweten te komen of vrouwen wel mogen preken of niet.

Als voruwen niet mogen preken, wie geeft dan de kracht en wijsheid nu om in de gemeentes te preken.

Is het dezelfde God.

Ik wil duidelijkheid heromtrent, kan iemand me hiermee helpen en ik wil geen mening en conclusies van mensen.

Dank U.

Editha, 05-10-2010 13:55 #4
Vers 34 slaat u over? Vrouwen moeten gedurende uw samenkomst zwijgen… dat is toch zo duidelijk als wat! Reactie infoteur, 05-10-2010
Ik heb de teksten laten zien, waaruit blijkt dat vrouwen wel mogen spreken, bidden en profeteren is ook spreken. In vers 34 staat dat de vrouw haar eigen man thuis moet vragen. deze zwijgopdracht heeft dus te maken met vrouw en haar eigen man. Omdat ze gewoon mag bidden en profeteren moet het dus te maken hebben met haar houding t.o.v. haar man. Als ze haar man in de samenkomst zou becvragen of bekritiseren zou dat haar huwelijk schaden. Dan kan ze beter wachten tot ze thuis haar man om opheldering kan vragen. Ik sla de tekst dus niet over.

Nick, 05-06-2009 10:07 #3
Leuk dat je gereageerd hebt en de discussie aan gaat:)!

Wil toch nog even reageren op wat je hieronder zegt. Kwam tijdje terug een goeie onderbouwing tegen van W.J. OUWENEEL waarbij hij deze punten nog is dieper onderzoekt. Het is een reactie op het boek van: Vrouwen in de gemeente van Christus: George en Dora Winston.

Teksten als 1Ko11:116 en 1Tm2:11v. het woord gynè in de zin van getrouwde vrouw moet worden genomen, kan ik in elk geval niet aanvaarden. Hier wordt het onderwijs van 1Tm2:11v. naar mijn mening (maar die is natuurlijk ook door allerlei factoren beïnvloed!) in feite van zijn kracht beroofd, en wel door de bewering dat de vrouw hier de getrouwde vrouw betreft, en de man is dan haar man. Op deze manier heeft de tekst geen enkele betekenis voor het gemeentelijk functioneren meer; het gaat er slechts om dat de vrouw niet de baas over haar eigen man speelt. Nu zou ik in de eerste plaats wel eens willen weten hoeveel vrouwen, die zondag aan zondag in de gemeente het Woord bedienen, zich thuis rustig, in alle onderdanigheid, door hun man laten onderrichten. Is dat serieus te nemen? Kan men werkelijk zo met de tekst omgaan? En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er geen enkel bewijs in dit hoofdstuk bestaat dat het Griekse woord voor vrouw (gynè) hier getrouwde vrouw zou moeten betekenen, net zomin als de mannen in vs 8 of de vrouwen in vs 9 getrouwde mannen of vrouwen zouden moeten zijn. Natuurlijk zijn er teksten in het Nieuwe Testament waar gynè getrouwde vrouw betekent, net als in onze taal vrouw vaak echtgenote betekent (mijn vrouw, de vrouw van Jan). Maar dat moet dan steeds eenduidig uit de samenhang blijken, bijv. door dit soort toevoegingen (zie bijv. Mt1:6,20,24 enz.) of anderszins (zie bijv. Rm1:27; 1Ko7:1,3,1O,27; 9:5; Hb11:35; mogelijk ook 1Tm3:11: [hun] vrouwen). Als de gewone betekenis van gynè gehuwde vrouw zou zijn, zou de toevoeging 'gehuwd' in Rm7:2 geen zin hebben. Zelfs in een plaats als 1Ko11:3 (het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God) is het niet zeker dat gynè gehuwde vrouw betekent.
Voor mij is de bewering dat het in 1Tm2:11v beslist over de getrouwde vrouw en de relatie tot haar eigen man zou moeten gaan, net zo extreem en ongeloofwaardig als de bewering dat vrouwen nooit ook maar enige vorm van schriftonderwijs zouden mogen geven, al helemaal niet naar mannen toe. De eerste bewering is gewoon uit de lucht gegrepen. De tweede bewering is eenvoudig in tegenspraak met Hd18:26, waar Priscilla en Aquila (let weer op de volgorde) Apollos de weg van God uitleggen. Als ik zelf mijn gedachten over 1Tm2:11v. mag geven - maar ik geef mijn uitleg graag voor een betere - dan zou ik willen suggereren dat de koppeling van leren (Gr. didaskein) en gezag hebben (heersen) (Gr. authentein) aangeeft dat het om die gezaghebbende vorm van leren gaat die we bij een leraar of meester vinden, zoals Christus of Paulus dat was (zie vlak vóór onze tekst in vs7: leraar [didaskalos] van de volken; vgl. 4:6; 6:1,3 [leer]), of ook een opziener (3:2: bekwaam om te onderwijzen; 5:17), of Timotheüs als gedelegeerde van de apostel (4:13). Christus is het meest uitgesproken voorbeeld van een leermeester (zie Mt8:19; 9:11; 12:38; 17:24; 19:16; 22:16,24,36; 23:8; 26:18; steeds didaskalos, [leer]meester), die met gezag sprak en daardoor discipelen (leerlingen, volgelingen) om Zich heen verzamelde (zie vooral Mt10:24v.). Met andere woorden: als dit de juiste benadering is, wil Paulus hier zeggen dat het ongepast zou zijn als een vrouw dit soort onderwijs zou geven dat haar (met name mannelijke) hoorders tot leerlingen zou maken, waardoor zij gezag over hen zou uitoefenen.

Voormij persoonlijk is deze uitleg van Ouwenheel erg duidelijk en Bijbels goed onderbouwd. Het blijft een moeilijk punt waar je soms op mensen hun tenen kunt trappen. Maar toch wil ik dit zo stellen dat er totaal geen Bijbelse onderbouwing is voor het laten spreken van vrouwen waar mannen bij zijn, dus ook afwijkt van de Bijbel waarneer dit gepraktiseerd word! Elk antwoord dat ik krijg van verschillende personen gaat over een opvatting over een Bijbeltekst die je ook nog in twijfel kan trekken of dat klopt (eigelijk ook zoals Yellow als onderbouwing hieronder schrijft).

Btw ik reageer niet om maar even lekker dwars te zitten wat Yellow schrijft! Ik wil gewoon radicaal met het Woord van God omgaan ookal betekend het dat ik mijn ideale/normen en waarden terug moet vormen naar hoe God het wil. Dat een man een dienend leiderschap/priesterschap heeft over zijn gezin, de vrouw hem daarin hoord te ondersteunen zodat ze Bijbel ook goed te recht komt zoals God het geschapen heeft en daarom ook niet spreken/onderwijzen ovein het bij zijn van mannen!

Yellow (infoteur), 18-04-2009 13:00 #2
Antwoord: Als je 1 Kor 14 vers 34 en 35 leest, dan lijkt het erop, dat alle vrouwen moeten zwijgen, maar uit vers 35 blijkt, dat het hier om een vrouw gaat, die gehuwd is en daarom thuis haar man om uitleg moet vragen. Mijns inziens gaat het hier om een huwelijksadvies: Als je man iets in de dienst zegt, en je bent het er als vrouw niet mee eens, of je wilt uitleg over dat wat hij zegt, dan moet je dat thusi doen. Tenslotte is het niet goed voor je huwelijk als je hem openlijk in de samenkomst voor schut zet, dat staat lelijk.
Ook in Efeze 5 gaat het weer om een huwelijksrelatie: zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.
Alleen Adam is niet uit een vrouw voortgekomen, maar daarna zijn alle mannen uit een vrouw voortgekomen.
:-)
1 Tim 2 vers 11, dit is, dacht ik de enige tekst waarin het lijkt of alle vrouwen onderdanig moeten zijn aan alle mannen, de andere teksten gaan altijd over een huwelijksrelatie.

Nick, 09-03-2009 16:14 #1
Interessante onderbouwing van dit artikel Yellow. :-) Kom toch niet echt tot de zelfde conclussie…

Spreken van vrouwen: (NBG51)
1 Kor 14 vers 34 Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.

Gezag van vrouwen naar mannen: NBG51
Efeziërs 5 vers 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.

Kleding van mannen en vrouwen: NBG
1 Korintiërs 11 vers 7 Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. 8 (De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; 9 en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.)

Vrouwen als voorganger/oudste/diaken: NBG51
1 Timoteüs 2 vers 11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

Ben benieuwd of je er wat mee kan.
Mvg Nick H

Infoteur: Yellow
Gepubliceerd: 21-11-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 10
Schrijf mee!