Mag een vrouw spreken in de gemeente/kerk?

Er is al veel geschreven, gezegd en geargumenteerd over de vrouw in de gemeente (kerk). Niet allen door mannen, maar ook door de vrouwen zelf. Mag een vrouw spreken in de diensten of moet ze zwijgen? Het niet direct van belang wat ik er zelf van vind, maar als christen, die wil leven naar wat de Bijbel zegt, is het belangrijk te ontdekken, waar de traditie mijn visie bepaalt. Wat staat er eigenlijk, dat wil ik in dit artikel duidelijk maken.

Mag een vrouw voorganger in een gemeente zijn?

In behoudende kerkelijke kringen zal deze vraag als regel ontkennend worden beantwoord. Een vrouwelijke dominee dat is wel zo ongeveer als vloeken in de kerk. Een onmogelijke zaak. Een vrouw op de kansel gaat tegen Gods Woord in! Het is fout, het is zondig.

Maar is deze stelling wel van uit de Bijbel, Gods Woord, hard te maken? Staat er in Gods Woord dat de Heere dit verbiedt?
In 1 Corinthe 11 staat het volgende:
  • vers 4) Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende (iets) op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
  • vers 5) Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekte hoofde, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof (haar) het haar afgesneden ware. (Staten vertaling)
Nu gaat het hier kennelijk in de eerste plaats over de manier waarop men in de gemeente als man of vrouw zich kleedt of hoe het haar geknipt is. Maar men dient er op te letten wat de man en wat de vrouw in de gemeente aan het doen zijn. Wat doen zij tijdens de dienst?

  • De man : hij bidt en hij profeteert,
  • De vrouw: zij bidt en zij profeteert.

Gaat het hier om de eredienst, is de volgende vraag?
Ja, zeker. Als men anders over de kleding of haardracht denkt (waar het ook overgaat), zegt Paulus:
  • vers 16) Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonte niet, noch de gemeente Gods.(Statenvertaling)
Kort samengevat: Iedere man en iedere vrouw mag in de samenkomst bidden en profeteren, maar over kleding en haardracht maken we in de kerk geen ruzie, dat is onze gewoonte niet.

Wat bedoelt Paulus nu met dat profeteren?

1 Corinthe 14:3) Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting en vermaning en vertroosting. (Statenvertaling)
Volgens de kanttekeningen is profeteren uitleggen. In het formulier om te bevestigen de dienaren des Woords staat onder meer dat het de taak van de dominee is om: te onderwijzen, te vertroosten, te bestraffen. Het zelfde dus wat Paulus bedoelt onder profeteren.

Conclusie:

Zowel mannen als vrouwen mogen in de samenkomst van de gemeente voorgaan in gebed en mogen preken. Er is in de Bijbel het tegendeel niet te vinden.

Maar wat gebeurt er in de kerkelijke praktijk?

Is er een gemeente te vinden die naar de Bijbelse regels de eredienst inricht?
Gewoonlijk is er in de gemeente slechts één man (soms ook slechts één vrouw) die profeteren mag. (nu noemen wij het preken in plaats van profeteren)
Wat is er nog overgebleven van het Paulinische voorschrift dat een ieder een bijdrage aan de eredienst mag geven als gezegd in 1 Corinthe 14:

  • vers 26) Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering etc.

Het lijkt er sterk op dat onze traditie (één persoon die wat zegt) sterker is dan de Bijbelse voorschriften. In feite hebben wij heel gewoon een stukje van de Bijbel als onbruikbaar en totaal ongeschikt aan de kant geschoven.
© 2008 - 2024 Yellow, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De uitleg en betekenis van dromen in de BijbelDe uitleg en betekenis van dromen in de BijbelElk mens droomt. In de tijd van de Bijbel kregen mensen ook dromen. Dat waren gewone dromen en ook bijzondere dromen. In…
Vrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkmijn kijk opVrouwen in het ambt van diaken en ouderling binnen de kerkDe kerk kent verschillende ambten. In de protestantse kerken gaat het dan om het ambt van predikant, ouderling en diaken…
Het ontstaan van de Statenbijbel in de NederlandenHet ontstaan van de Statenbijbel in de NederlandenIn 1637 kwam de eerste Statenbijbel uit. Het eerste exemplaar was in prachtig paars fluweel gebonden en werd aan de Stat…
Dienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingDienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingEr zijn verschillende manieren van leiderschap te onderscheiden. In kerk en samenleving is er behoefte aan een duidelijk…
Tehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitlegPsalm 5 is één van de gebeden die in de Psalmen is terug te vinden. Wat Joden al duizenden jaren weten is nu ook wetensc…
Bronnen en referenties
  • Dit artikel is gemaakt samen met Evert Sulman, Nijkerk.
Reactie

Editha, 05-10-2010
Vers 34 slaat u over? Vrouwen moeten gedurende uw samenkomst zwijgen… dat is toch zo duidelijk als wat! Reactie infoteur, 05-10-2010
Ik heb de teksten laten zien, waaruit blijkt dat vrouwen wel mogen spreken, bidden en profeteren is ook spreken. In vers 34 staat dat de vrouw haar eigen man thuis moet vragen. deze zwijgopdracht heeft dus te maken met vrouw en haar eigen man. Omdat ze gewoon mag bidden en profeteren moet het dus te maken hebben met haar houding t.o.v. haar man. Als ze haar man in de samenkomst zou becvragen of bekritiseren zou dat haar huwelijk schaden. Dan kan ze beter wachten tot ze thuis haar man om opheldering kan vragen. Ik sla de tekst dus niet over.

Yellow (42 artikelen)
Gepubliceerd: 21-11-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.